دانلود رایگان ترجمه مقاله بهینه سازی آماری القای تولید فیتاز توسط آرابینوز در E. coli نوترکیب (نشریه Ajstd 2009)

این مقاله انگلیسی ISI در نشریه Ajstd در ۱۲ صفحه در سال ۲۰۰۹ منتشر شده و ترجمه آن ۱۱ صفحه میباشد. کیفیت ترجمه این مقاله ارزان – نقره ای ⭐️⭐️ بوده و به صورت کامل ترجمه شده است.

 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی
عنوان فارسی مقاله:

بهینه سازی آماری القای تولید فیتاز با آرابینوز در یک E. coli نوترکیب با استفاده از روش سطح پاسخ

عنوان انگلیسی مقاله:

Statistical Optimization of the Induction of Phytase Production by Arabinose in a recombinant E. coli using Response Surface Methodology

 
 
 
 
 

 

مشخصات مقاله انگلیسی (PDF)
سال انتشار ۲۰۰۹
تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۲ صفحه با فرمت pdf
رشته های مرتبط با این مقاله زیست شناسی
گرایش های مرتبط با این مقاله میکروبیولوژی، بیوشیمی و علوم سلولی و مولکولی
چاپ شده در مجله (ژورنال) مجله آسیایی علوم و فناوری برای توسعه
کلمات کلیدی فیتاز نوترکیب، بهینه سازی آماری، شرایط کشت
ارائه شده از دانشگاه گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه برونئی داروالسلام، برونئی
رفرنس دارد  
کد محصول F1377
نشریه Ajstd

 

مشخصات و وضعیت ترجمه فارسی این مقاله (Word)
وضعیت ترجمه انجام شده و آماده دانلود
تعداد صفحات ترجمه تایپ شده با فرمت ورد با قابلیت ویرایش  ۱۱ صفحه (۱ صفحه رفرنس انگلیسی) با فونت ۱۴ B Nazanin
ترجمه عناوین تصاویر و جداول ترجمه شده است ✓ 
ترجمه متون داخل تصاویر ترجمه نشده است  
ترجمه متون داخل جداول ترجمه نشده است 
درج تصاویر در فایل ترجمه درج شده است 
درج جداول در فایل ترجمه درج شده است  
منابع داخل متن درج نشده است 
کیفیت ترجمه کیفیت ترجمه این مقاله متوسط میباشد 

 

فهرست مطالب
چکیده
۱-مقدمه
۲-مواد و روشها
۲-۱-میکروارگانیسم و شرایط کشت
۲-۲-طراحی آزمایشی
۲-۳-مقیاس بندی تولید فیتاز
۲-۴-روش تحلیلی
۳-نتایج و بحث
 

 

بخشی از ترجمه
 چکیده
تولید فیتاز در یک E.coli نوترکیب با استفاده از سیستم بیان pBAD با استفاده از روش سطح پاسخ با طراحی کامپوزیت مرکزی فاکتوریل کامل رو به مرکز بهینه سازی گردید. غلظت آمپی سیلین و آرابینوز در محیط کشت و درجه حرارت انکوباسیون برای به حداکثر رسانی تولید فیتاز با استفاده از طراحی آزمایشی کامپوزیت مرکزی بهینه سازی گردید. با این طراحی تعداد آزمایش حقیقی اجرا شده توانست کاهش یابد حین اینکه به توضیح تعاملات ممکن در میان این فاکتورها امکان می دهد. نشان داده شد که مهمترین پارامتر اثر خطی و درجه دوم درجه حرارت انکوباسیون است. مشخص گردید که شرایط بهینه برای تولید فیتاز شامل آمپی سیلین با غلظت ۱۰۰ µg/ml، آرابینوز ۰٫۲% و یک درجه حرارت انکوباسیون برابر با ۳۷ درجه سانتیگراد می باشد. تولید فیتاز در E. coli نوترکیب تا ۱۰۰ و ۱۰۰۰ میلی لیتر مقیاس بندی گردید.
۱- مقدمه
اغلب غلات و حبوبات غنی از پروتئین و چربی بوده ولیکن وجود فیتات استفاده از آنها را در غذا و علوفه توصیه نمی کند. تقریبا ۷۰ درصد از کل فسفر در دانه های غلات و دانه های حبوبات به شکل فیتات وجود دارد. فیتات توسط حیوانات تک معدی به نحو ضعیفی مصرف می شود و به عنوان یک ضدنوترینت عمل می کند که به دلیل شلات سازی انواع فلزات و باند شدن به پروتئین است. این امر باعث کاهش قابلیت دسترسی زیستی پروتئین ها و مواد معدنی مهم مغذی می شود. در رژیم غذایی حیوانات، تامین فسفر، که یک عنصر ضروری برای رشد و پرورش حیوانات می باشد از علوفه دامی یا از فسفات غیرآلی اضافه شده به رژیم های غذایی ناشی می شود. این نقص و مانع تغذیه ای منجر به رهایی فسفر فیتات غیرهضم شده در مدفوع و ادرار می شود. فسفر در محیط باعث تسریع اوتریفیکاسیون آبهای شیرین می شود و مشکل اصلی در کیفیت آبهای سطحی می باشد که منجر به استفاده محدود از آب برای پرورش دهندگان آبزیان، تفریحات، صنعت و مصرف خانگی می باشد. آنزیم های تجزیه کننده فیتات یا فیتازها باعث تبدیل فیتات فسفاتهای میو-اینوزیتول تا حدی فسفریله شده و فسفات می شود و باعث قابلیت دسترسی فسفر برای جذب زیستی می شود. افزودن مکمل فیتاز میکروبی به رژیم غذایی حیوانات و دام باعث تغییر کمپلکس فیتات می شود و همچنین قابلیت دسترسی زیستی پروتئین ها و مواد معدنی ضروری را افزایش می دهد، که باعث فراهم سازی اکی والان عملکرد رشد می شود یا بهتر از موارد مربوط به مکمل فسفات است و نیز باعث کاهش میزان فسفر در کود حیوانی می شود.
اشرشیا کلی به عنوان مهمترین ارگانیسم میزبان برای تولید پروتئین نوترکیب استفاده می شود. بیان یک فیتاز باکتریایی در E. coli BL21 توسط القای آرابینوز تحت کنترل سیستم بیان pBAD حاصل شده است. امروزه بهینه سازی شرایط کشت برای بهره وری یکی از اهداف اصلی بیوتکنولوژی شده است. بهره وری هر کشت تحت تاثیر پارامترهای فرایند و ترکیب محیط کشت می باشد. ازمایشات اولیه در ازمایشگاه ما نشان داده است که غلظت آنتی بیوتیک، درصد آرابینوز و درجه حرارت انکوباسیون محیط های کشت نقش های مهمی را در تولید فیتاز نوترکیب ایفا می کنند. ازا ینرو، یک بررسی برای بهینه سازی آماری محیط کشت های تولید فیتاز انجام گردید. روش سطح پاسخ RSM اکنون به طور روزمره برای مطالعات بهینه سازی در چندین پروسه بیوتکنولوژیکی و صنعتی انجام می گیرد. RSM برای توضیح تعاملات و واکنش های میان پارامترهای تاثیرگزار ممکن با تعداد محدود آزمایش استفاده می شود.
در این مقاله، ما غلظت بهینه آمپی سیلین مکمل اضافه شده به محیط کشت، غلظت آرابینوز به منظور القا، و درجه حرارت انکوباسیون را طی کشت برای تولید فیتاز نوترکیب حداکثر با استفاده از روش طراحی کامپوزیت مرکزی فاکتوریل کامل رو به مرکز در RSM تعیین می کنیم. سپس تولید فیتاز تا ۱۰۰ و ۱۰۰۰ میلی لیتر با استفاده از شرایط کشت بهینه سازی شده مقیاس بندی گردید.

 

بخشی از مقاله انگلیسی

Abstract

The production of phytase in a recombinant E.coli using the pBAD expression system was optimized using response surface methodology with full-factorial faced centered central composite design. The ampicilin and arabinose concentration in the cultivation media and the incubation temperature were optimized in order to maximize phytase production using 23 central composite experimental design. With this design the number of actual experiment performed could be reduced while allowing eludidation of possible interactions among these factors. The most significant parameter was shown to be the linear and quadratic effect of the incubation temperature. Optimal conditions for phytase production were determined to be 100 µg/ml ampicilin, 0.2 % arabinose and an incubation temperature of 37ºC. The production of phytase in the recombinant E. coli was scaled up to 100 ml and 1000 ml.

۱ Introduction

Most cereals and legumes are rich in protein and fat but the presence of phytate discourages their use in food and feed. Approximately 70% of total phosphorus in cereal grains and legume seeds occurs in form of phytate. Phytate is poorly utilized by monogastric animals and acts as an anti-nutrient due to the chelation of various metals and the binding to protein. This diminishes the bioavailability of proteins and nutritionally important minerals. In animal diets, the supply of phosphorus, an essential mineral for animal growth and development, comes from either the feedstuffs or from inorganic phosphate added to the diets (Poulsen, 2000). These nutritional impediments result in the release of undigested phytate phosphorus in the feces and urine. Phosphorus in the environment accelerates eutrophication of fresh waters and is the main problem in surface water quality, resulting in restricted water use for fisheries, recreation, industry and domestic use (Krishna and Nokes, 2001). The phytate degrading enzymes or phytases convert phytate to partially phosphorylated myo-inositol phosphates and phosphate, making phosphorus available for bioabsorption (Irvin and Cosgrove, 1972). Supplementation of microbial phytase to animal diets alters the phytate complexes and also increases the bioavailability of proteins and essential minerals, providing growth performance equivalent or better than those with phosphate supplementation, and also reduces the amount of phosphorus in animal manure (Wodzinki and Ullah, 1996).

Escherichia coli is being used as the most important host organism for recombinant protein production. Expression of a novel bacterial phytase has been achieved in E. coli BL21 by arabinose induction under the control of the pBAD expression system (unpublished data). Optimization of the cultivation conditions for the productivity is becoming one of the major goals in biotechnology today. The productivity of any cultivation is affected by process parameters and media composition (Park, K.M. and Reardon, 1996). Preliminary experiments in our laboratory indicated that antibiotic concentration, arabinose percentage and incubation temperature of cultivation media play significant roles in recombinant phytase production. Therefore an investigation was performed to statistically optimize the cultivation media for the phytase production. Response surface methodology (RSM) is now being routinely used for optimization studies in several biotechnological and industrial processes (Beg et al., 2002; De Cornink et al., 2000; Puri et al., 2002). RSM is used to explain the interactions among the possible influencing parameters with limited numbers of experiment.

In this paper, we determine the optimum concentration of ampicilin supplemented in the media, concentration of arabinose for induction purpose, and incubation temperature during cultivation for maximum recombinant phytase production by using full factorial Face Centered Central Composite Design in RSM. The production of phytase was then scaled up to 100 ml and 1000 ml using the optimized cultivation conditions.

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا