دانلود رایگان ترجمه مقاله ناامنی شغلی درک شده در عصر اینترنت (نشریه الزویر ۲۰۱۶)

این مقاله انگلیسی ISI در نشریه الزویر در ۸ صفحه در سال ۲۰۱۶ منتشر شده و ترجمه آن ۱۴ صفحه میباشد. کیفیت ترجمه این مقاله ارزان – نقره ای ⭐️⭐️ بوده و به صورت خلاصه ترجمه شده است.

 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی
عنوان فارسی مقاله:

هر چه کمتر بدانید، بهتر می خوابید- ناامنی شغلی ایجاد شده به واسطه عصر اینترنت

عنوان انگلیسی مقاله:

The less you know, the better you’ll sleep – Perceived job insecurity in the Internet age

 
 
 
 
 

 

مشخصات مقاله انگلیسی (PDF)
سال انتشار ۲۰۱۶
تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۸ صفحه با فرمت pdf
رشته های مرتبط با این مقاله مدیریت – مهندسی فناوری اطلاعات
گرایش های مرتبط با این مقاله مدیریت فناوری اطلاعات، تجارت الکترونیک
چاپ شده در مجله (ژورنال) نقش کامپیوترها در رفتار انسان – Computers in Human Behavior
کلمات کلیدی ناامنی شغلی ایجاد شده، کاربردهای دیجیتال، نظریه سرمایه انسانی، انتشار نظریه نوآوری، نابرابری حفظ شده بیشینه، فرضیه، نظریه کاهش احتمال
ارائه شده از دانشگاه دانشکده ارتباطات، دانشگاه آریل، اسرائیل
رفرنس دارد 
کد محصول F1174
نشریه Elsevier – الزویر

 

مشخصات و وضعیت ترجمه فارسی این مقاله (Word)
وضعیت ترجمه انجام شده و آماده دانلود
تعداد صفحات ترجمه تایپ شده با فرمت ورد با قابلیت ویرایش  ۱۴ صفحه با فونت ۱۴ B Nazanin
ترجمه عناوین تصاویر و جداول ترجمه نشده است 
ترجمه متون داخل تصاویر ترجمه نشده است  
ترجمه متون داخل جداول ترجمه نشده است 
درج تصاویر در فایل ترجمه درج شده است 
درج جداول در فایل ترجمه درج شده است  
منابع داخل متن درج نشده است 
کیفیت ترجمه کیفیت ترجمه این مقاله متوسط میباشد 
توضیحات ترجمه مقاله نسبتا خلاصه انجام شده است.

 

فهرست مطالب
چکیده
۱-مقدمه
۲- مرور بر ادبیات
۱-۲ دسترسی به اینترنت و کاربردهای دیجیتالی
۲-۲ ناامنی شغلی
۳-۲ پیش زمینه نظری و فرضیه ها
۱-۳-۲ نظریه سرمایه انسانی
۲-۳-۲ انتشار نظریه نوآوری و فرضیه نابرابری مرتبط منفی
۳-۳-۲ نظریه کاهش احتمال
۳- روش ها
۱-۳ منبع داده ها
۲-۳ جمعیت و روش انتخاب نمونه
۳-۳ متغییرات
۱-۳-۳ متغییر وابسته
۲-۳-۳ متغییرات مستقل
۳-۳-۳ متغییرات
۴- نتایج
۱-۴ یافته های توصیفی
۱-۱-۴ دسترسی به اینترنت در گذر زمان
۲-۱-۴ ناامنی شغلی درک شده و نرخ بیکاری در گذر زمان
۴-۲ تحلیل چند متغییره
۲-۲-۴ پیش بینی ناامنی شغلی درک شده در بین کاربران اینترنت
۵- بحث
۶- نتایج
۷- محدودیت های مطالعه و توصیه هایی برای تحقیقات آتی
 

 

بخشی از ترجمه
 چکیده
در این مقاله ما با به کار گیری نظریه های زمینه های مختلف مطالعه محیط بازار کار، به بررسی تاثیر کاربرد اینترنت و کاربردهای دیجیتالی بر ناامنی شغلی طی سال های ۲۰۱۲-۲۰۰۳ پرداختیم. مطالعه ما بر اساس داده های نظرسنجی های اجتماعی سالیانه سی.بی.اس در اسرائل با نمونه ۴۵۹۸۸ پاسخ دهنده می باشد. یافته های ما نشان می دهد که کاربرد اینترنت رابطه منفی با ناامنی شغلی دارد ااما تثیر کاربرد اینترنت بر متغییرات وابسته در این دوره کاهش یافت. کاربرد اینترنت برای کاهش ناامنی شغلی در بین گروه های اجتماعی ضعیف تر موثر تر است: عرب ها و افراد قشر پایین اجتماعی اقتصادی. به عبارت دیگر کاربرد اینترنت گروه های اجتماعی ضعیف تر را ارتقاء داده و می تواند به عنوان کانالی برای کاهش ناامنی شغلی باشد. به هر حال یافته های ما نشان می دهند که اطلاعات جویی و کاربرد رسانه اجتماعی تناسب مثبتی با ناامنی شغلی درک شده داشتند که می توان به نامتقارن بودن منفی-مثبت نسبت داد که حس بدبینی اقتصادی را در بین افراد پدید می آورد.
 
۱- مقدمه
فناوری اطلاعات و ارتباطات به طور بی وقفه تاثیر فزاینده ای بر آینده اقتصادی سازمان ها، کارگران و خانواده ها بر جای می گذارد. پیشرفت های فناوری شرکت ها را وادار نموده است به طو جهانی رقابت آمیز باشند و منابعی در اختیار آنها می گذارد. انتشار فناوری های مدرن در بازارهای تجارت بدون مرز اقتصاد کشورهای غربی را سودآورتر می کند و استانداردهای زندگی و درآمد را ارتقاء می دهد. به هر حال در حال اقتصاد غربی از جهانی سازی و انتشار فناوری اطلاعات و ارتباطات بهره می برد این موقعیت برای کارکنان همیشه مناسبت برد-برد نیست. مهاجرت بین المللی و تجارت فزاینده با کشورهای در حال توسعه با دستمزد کم مسائل از دست دادن شغل را بیشتر می کند. کارگران بومی کشورهای توسعه یافته بیم آن دارند که کارفرمایان دستمزد خود را پایین خواهند آورند. اقتصاد جهانی سازی پدید آمده با انقلاب فناوری اطلاعات فرایند برون سپاری و رقابت بین المللی را میسر نموده است. فرایندهای جهانی سازی و فناوری اطلاعات و ارتباطات و انتشار آنها آسیب پذیری هایی برای کارگران و برخی گروه ها به لحاظ ناامنی شغلی و از دست دادن کار پدید می آورد. مطالعات زیادی پی بردند که موقعیت های احتمال با پیش بینی از دست دادن شغل ناگهانی ممکن است منجر به پیامدهای منفی فردی و سازمانی گردد. به طور ویژه در دو فراتحلیل، ناامنی شغلی رابطه منفی با سلامت و با پیامدهایی از جمله سلامت روان کارمند، مشارکت شغلی و تعهد سازمانی داشتن ایجاد ناامنی شغلی برای افراد ممکن است تاثیرات جمعیت شناختی، سیاسی و اجتماعی داشته باشد. محققان متغییرات بازار کار، سازمانی، روان شناسی و اجتماعی اقصتادی متناسب با ناامنی شغلی بیان نمودند. به هر حال تاثیرکاربرد اینترنت ب ناامنی شغلی هنوز مورد توجه زیادی واقع نشده است. تحقیق حاضر به بررسی تناسب بین کاربرد اینترنت و ناامنی شغلی در دهه گذشته در محیط اسرائیل می پردازد. جامعه اسرائیل زمینه اجتماعی ایده آل برای تحقیقات درباره پیامدهای اتخاذ فناوری در فرایندهای بازار کار فراهم می سازد. نخست اینکه در طی دهه گذشته، جامعه اسرائیل شاهد انتشار شگفت انگیز فناوری اطلاعات و ارتباطات بوده است. دوم اینکه، جامعه اسرائیل با شکاف های آموزشی و اقتصادی سطح ملی و قومی مواجه بوده است. این مقاله با توصیف اتخاذ و کاربرد اینترنت شروع می شود. سپس ادبیات ناامنی شغلی بحث می شود. پس از آن پیش زمینه نظری ادغام کاربرد اینترنت و ناامنی شغلی مطرح می شود و در قالب سوالات و فرضیه ها خلاصه بندی می شود. داده های تحقیقات و روش تحلیل با بحث یافته ها و نتایج دنبال خواهد شد و در پی آن محدودیت های مطالعه و جهت گیری های آتی ارائه می گردد.
۲- مرور بر ادبیات
۱-۲ دسترسی به اینترنت و کاربردهای دیجیتالی
در دهه ۱۹۹۰، تاکید سنتی بر ادبیات اینترنت به طور عمده بر دسترسی فراساختاری بود. این تفکر دسترسی محور پیرامون سوالاتی مربوط به مالکیت، دسترسی، توان مالی و مسائل دیگر فراساختاری بود. به علاوه محققان معتقد بودند که شکاف بین داشته ها و نداشته های اطلاعاتی دوتایی نیست بلکه درجه بندی بوده و مبتنی بر درجات مختلف دسترسی به فناوری اطلاعات می باشد. تحقیقات اخیر مولفه دسترسی را به حاشیه رانده اند و تمرکز بر نحوه تعامل افراد با اینترنت است. ادبیات تحقیقاتی بین کاربردهای دیجیتال بر مبنای مزایای بالقوه تفاوت قائل می شود. ارتقا سرمایه انسانی ممکن است به جابجایی افراد و پیشرفت شغلی کمک کند. کاربردهای دیجیتالی ارتقا سرمایه اجتماعی اشاره به توانایی ارتباط با دیکر افراد از طریق ایمیل و رسانه اجتماعی دارد. رسانه های اجتماعی سکویی برای ارتباطات ، نشست ها، مباحث، وب لاگ نویسی برای افراد و گروه های علاقه مند برای تعامل دائم و ارتقا مزایا فراهم می سازد.

 

بخشی از مقاله انگلیسی

Abstract

By applying theories from different fields of study in the labor market context, we investigated the effect of Internet use and digital uses on perceived job insecurity during the years 2003–۲۰۱۲٫ Our study is based on data from nationwide Annual Social Surveys of the CBS in Israel, drawing on a representative sample of 45,988 employed respondents. Our findings show that Internet use negatively correlated with job insecurity, but the effect of Internet use on the dependent variable decreased over this period. Internet use was found to be more effective for decreasing job insecurity among weaker social groups: Arabs and people from low socio-economic strata. In other words, Internet use promotes weaker social groups and can serve as a channel for decreasing job insecurity. However, our findings also show that seeking information and social media use were positively correlated with perceived job insecurity, attributable to the negative-positive asymmetry forming the individual’s sense of economic pessimism.

۱- Introduction

Information and Communication Technologies (ICT) continue to exert a growing impact on the economic future of organizations, workers, and families. Technological advances have forced companies to become more globally competitive and afforded them resources to do so (Kalleberg, 2009). The diffusion of modern technologies in borderless trade markets makes the economies of Western countries more productive, and has translated into absolute increases in living standards and real disposable incomes. However, while the Western economy as a whole tends to benefit from globalization and ICT diffusion, it is not always a win-win situation for employees (Hacker, 2006; Michel, Bernstein, & Allegretto, 2007; Scheve & Slaughter, 2004). International migration and rising trade with low-wage developing countries increase concerns of job loss. Native workers from developed countries now fear that employers will lower their wages and benefits in order to compete. The globalization economy, facilitated by the information technology revolution, has increased the process of outsourcing and international competition (Kalleberg, 2009). Processes of globalization and ICT diffusion may create new vulnerabilities for workers, and so damage some groups more than others in terms of job insecurity or even job loss (Walter, 2015). Many studies have found that situations of uncertainty with anticipation of sudden job loss can be stress-inducing, traumatic, and life-disrupting (De Witte, 1999; Greenhalgh & Rosenblatt, 2010), and may lead to negative personal and organizational consequences (Cheng & Chan, 2008; Sverke, Hellgren, & N€ aswall, 2002). Specifically, in two meta-analyses (Cheng & Chan, 2008; Sverke et al., 2002), job insecurity was negatively related to wellbeing, in general, and to outcomes such as employee psychological health and physical health, job satisfaction, job performance, trust, job involvement, and organizational commitment, in particular. Creating insecurity for many people, may have demographic (timing of marriage and children, number of children), social (e.g., family, community), and political (e.g., stability, democratization) outcomes (Kalleberg, 2009). Scholars mention important socio-economic, psychological, organizational and labor market variables correlated with job insecurity (De Bustillo & De Pedraza, 2010; Keim, Landis, Pierce, & Earnest, 2014; Krause, Obschonka, & Silbereisen, 2015; N€ aswall & De Witte, 2003). However the effect of Internet use on job insecurity has not yet received proper attention. The current research will examine the correlation between Internet use and perceived job insecurity during the past decade in the unique Israeli context. Israeli society offers an ideal social context for research on the consequences of technology adoption on labor market processes. First, during the past decade, Israeli society has experienced a dramatic ICT diffusion (Lissitsa & ChachashviliBolotin, 2014, 2015; Lissitsa & Lev-On, 2014). Second, Israeli society is characterized by wide economic and educational gaps along national (between Jews and Arabs) and ethnic (between Jewish immigrants and non-immigrant population) lines (Ben-Rafael, 2001; Peres & Ben-Rafael, 2006; Lissitsa & Peres, 2011). The article begins with a description of Internet adoption and use. Then the literature regarding job insecurity will be discussed. Afterwards, the theoretical background integrating Internet use and job insecurity will be presented and summarized into research questions and hypotheses. Research data and method of analysis will be followed by a discussion of the findings and conclusions, as well as study limitations and future directions of research.

۲- Literature review

۲-۱ Internet access and digital uses

In the 1990s the traditional focus of Internet literature was mainly on infrastructural access. This access-oriented thinking centered on questions pertaining to ownership, availability, affordability and other issues of infrastructure. Furthermore, researchers argued that the division between information “haves” and “have-nots” is not binary, but rather gradated and based on different degrees of access to information technology (DiMaggio & Hargittai, 2001; Hargittai, 2003; Jin & Cheng, 2008). Recent research has favored a progressive marginalization of the access element (the so-called first level digital divide), with the focus shifting to how individuals interact with the Internet (Guerrieri & Bentivegna, 2011; Warschauer, 2003); i.e., the second level digital divide. The research literature differentiates between digital uses on the basis of potential benefits. Human capital-enhancing uses (visiting web sites for national and international news, presidential election issues, health and financial information, government services, and product information) (Hargittai & Hinnant, 2008) may assist individual mobility and career advancement (Lissitsa, 2015a; Bakker & de Vreese, 2011; DiMaggio & Hargittai, 2001; Lissitsa & Peres, 2011; Rahim, Pawanteh & Salman, 2011). Social capital-enhancing digital uses refer to the ability to communicate with other people by e-mail and social media (Lissitsa & Chachashvili-Bolotin, 2014, 2015). Social media create a platform for communication among a dynamic consortium of people utilizing social network sites, forums, discussion groups and blogs in a manner that enables individuals with common interests to interact continually and to promote different types of benefits (Boyd & Ellison, 2007; HaenleIn & Kaplan, 2010).

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا