دانلود رایگان ترجمه مقاله ارزیابی مهارت جراحی با یکنواختی و کیفیت حرکت – الزویر ۲۰۱۷

 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی
عنوان فارسی مقاله:

ارزیابی مهارت جراحی با استفاده از یکنواختی و کیفیت حرکت

عنوان انگلیسی مقاله:

Surgical Skill Assessment Using Motion Quality and Smoothness

 
 
 
 
 

 

مشخصات مقاله انگلیسی (PDF)
سال انتشار ۲۰۱۷
تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۱ صفحه با فرمت pdf
رشته های مرتبط با این مقاله پزشکی
گرایش های مرتبط با این مقاله جراحی عمومی
چاپ شده در مجله (ژورنال) مجله آموزش جراحی – Journal of Surgical Education
کلمات کلیدی مهارت جراحی، حركت، یکنواختی، شاخص جایگشت، سرعت، مهارت
ارائه شده از دانشگاه گروه علوم اعصاب بالینی، دانشگاه کالگری، کانادا
رفرنس دارد 
کد محصول F1158
نشریه الزویر – Elsevier

 

مشخصات و وضعیت ترجمه فارسی این مقاله (Word)
وضعیت ترجمه انجام شده و آماده دانلود
تعداد صفحات ترجمه تایپ شده با فرمت ورد با قابلیت ویرایش  ۱۴ صفحه با فونت ۱۴ B Nazanin
ترجمه عناوین تصاویر و جداول ترجمه شده است ✓ 
ترجمه متون داخل تصاویر ترجمه نشده است   
ترجمه متون داخل جداول ترجمه نشده است   
درج تصاویر در فایل ترجمه درج شده است  
درج جداول در فایل ترجمه درج شده است  
درج فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه  به صورت عکس درج شده است  
منابع داخل متن  درج نشده است 
کیفیت ترجمه کیفیت ترجمه این مقاله متوسط میباشد 

 

فهرست مطالب

چکیده
مرور منابع
روش
ابزار های ازمایشی مورد استفاده
عمل ازمایشی
تحلیل داده ها
تحلیل اماری
نتایج و بحث
نتیجه گیری

 

بخشی از ترجمه
 چکیده
اهداف: این مقاله یک روش کمی را برای ارزیابی یکنواختی وکیفیت حرکت در طی انجام فعالیت های میکرومانیپولاسیون برای مانور های جراحی ارایه می کند. هدف اصلی بررسی اثر بخشی شاخص جایگشت که مشتق سرعت با توجه به زمان است و شاخص اندازه گیری جنبشی و استاتیک برای ارزیابی عملکرد جراحی است می باشد.
طرح: یک انبرک جراحی با یک مسیر یاب و شتاب سنج استفاده شد که امکان اندازه گیری موقعیت و شتاب را نسبت به موقعیت ابزار می دهد. از شرکت کننده ها خواسته شد تا شاخص لرزش دست نرمال برای تک تک وظایف محاسبه شود.
محیط: این مطالعه در دانشکده پزشکی دانشگاه کلاگری انجام شد.
شرکت کننده ها: چهار گروه از شرکت کننده ها( جراحان، رزیدنت های جراحی، مهندسان و گیمر ها) در این تست ها مشارکت داشتند.
نتایج: نتایج نشان داد که جراحان عملکرد شاخص لرزش دست بهتری را در همه عمل ها نشان داده اند. به علاوه، رزیدنت ها حرکات نزدیک تر به جراحان را در مقایسه با مهندسان تجربه کرده اند. تحلیل یک سویه واریانس تفاوت معنی داری را بین مقادیر میانگین شاخص نرمال در میان ۴ گروه در طی عمل نشان داد.
نتیجه گیری: شاخص لرزش دست نرمال یک پارامتر مستقل با توجه به زمان بوده و بزرگی یک شاخص یک نواختی حرکتی بوده و می توانند برای ارزیابی مهارت دست جراحان استفاده شود. به علاوه، این روش شاخص های کمی را برای ارزیابی کاراموزان و مهارت آن ها در اختیار می گذارد.
 
 مرور منابع
امروزه کاراموزان جراحی مهارت های فنی را از طریق اموزش در اتاق جراحی در یک مدل کاراموزی کسب میکنند که با معاینات اناتومی کتبی، دوره های اموزشی و دوره های مهارت های جراحی ازمایشگاهی همراه است. اخیرا، شبیه سازی های مبتنی بر واقعیت مجازی در این پارادایم لحاظ شده اند. اگرچه دانش اناتومی را میتوان با ازمون های کتبی یا شفاهی ارزیابی کرد، ارزیابی مهارت فنی نظیر مهارت و استفاده از ابزار بیشتر ذهنی است تا عینی.
ارزیابی مهارت های جراحی در هر دو جراحی باز و غیر تهاجمی اطمینان از ایمنی بیمار بوده و از این روی اطلاعاتی را برای رزیدنت ها جهت بهبود مهارت های آن ها در اختیار می گذارد. اموزش جراحی در حال تغییر به سمت پارادایم اموزش مبتنی بر مهارت می باشد. امروزه بیشتر روشهای ارزیابی برای مهارت رزیدنت ها بر اساس ارزیابی ذهنی توسط جراح کارشناس می باشد که بر رزیدنت های انجام دهنده کار های جراحی متمرکز هستند. ارزیابی بسته به فرد ارزیابی کننده عملکرد متغیر بوده و می تواند جانب دارانه باشد.
این مقاله یک روش کمی را برای ارزیابی یکنواختی وکیفیت حرکت در طی انجام فعالیت های میکرومانیپولاسیون برای مانور های جراحی ارایه می کند. هدف اصلی بررسی اثر بخشی شاخص جایگشت که مشتق سرعت با توجه به زمان است و شاخص اندازه گیری جنبشی و استاتیک برای ارزیابی عملکرد جراحی است می باشد.
مهارت هایی که امروزه ارزیابی می شوند شامل حرکت یکنواخت و مدیریت ابزار می باشد. ارزیابی ذهنی مربیان توسط پرسپتور ها برای استاندارد سازی فرایند ارزیابی استفاده شده است. معمولا از برگه هایی برای ارزیابی ذهنی استفاده می شود با این حال روش رتبه بندی بستگی به ارزیابی کارشناسان دارد. ارزیابی ساختاری عینی سیستم رتبه بندی مهارت فنی، ارزیابی عملیاتی جهانی مهارت های لاپاروسکوپی، ۷ و برنامه مهارت های پایه لاپاروسکوپی ۸ از روش های ارزیابی ای است که از چک لیست هایی برای محاسبه نمره کلی مهارت استفاده می کنند.
روش ها شامل برخی شاخصهای عملکرد عینی ومیزان خطا و نیز برخی شاخص های ذهنی ای است که مستلزم قضاوت عملکرد است.ارزیابی کامل مهارت های فنی توسط کرانشچوف و همکاران، ارایه شده است. ارزیابی کمی دقیق و بهبود کارایی تحت تاثیر پارادایم های جدیدی است که موجب کاهش ساعات کاری و منابع تمرینی برای رزیدنت های جراحی شده است. شبیه ساز های مجازی، یکی از شیوه های اندازه گیری کمی دقیق برخی از ابعاد عملکرد جراحی است. ارزیابی عینی مهارت های جراحی موجب کاهش نیاز به ارزیابی ذهنی شده و اطلاعاتی را برای بهبود عمل جراحی ارایه می کند. بازخورد هدفمند از مهارت های فنی برای یادگیری ساختاری روش جراحی ضروری است و بازخورد ضروری برای کارآموزان را فراهم می کند. این نوع ارزیابی در حالی که در حال تکامل است، به دلیل ابزار گرانشی مورد نیاز و عدم اندازه گیری های قابل اطمینان عملکرد فنی به طور بالقوه به کارایی بالینی نرسیده است. روش های ارزیابی عینی را می توان به چک لیست های خاص، مقیاس جهانی، مقیاس رتبه بندی، تجزیه و تحلیل حرکت، شبیه ساز VR، و ارزیابی خودکار ویدئو طبقه بندی کرد. هاو و همکاران به این نتیجه رسیده اند که بازخورد عینی مهارت های فنی برای یادگیری مهارت های جراحی لازم است. آن به بررسی پیشرفت در روشهای ارزیابی عینی مهارت های فنی برای ارایه بازخورد عینی پرداخته و به رزیدنت ها امکان بهبود مهارت را می دهد. آن ها پتانسیل شبیه ساز های VR را به صورت یک روش ارزیابی عینی بحث کردند. به علاوه می توان نتیجه گرفت که بیشتر روش های ارزیابی مهارت برای اندازه گیری پیشرفت مناسب هستند. با این حال همان طور که گفته شد تحقیقات بیشتری برای بررسی محدودیت ها و تعیین رابطه بین ارزیابی عینی مهارت های فنی و پارامتر های اندازه گیری شده لازم است.
بیشتر ابزار های جراحی مورد استفاده برای ارزیابی عینی ، ویژگی های کینواستاتیک ابزار جراحی را اندازه گیری می کنند. این اقدامات عینی عبارتند از: زمان، مسیری که توسط ابزار طی می شود، تعداد حرکات، نیروی حداکثر و میانگین مقادیر سرعت و شتاب. اگر چه اقدامات قبلی می تواند به عنوان مجموعه ای از شاخص ها برای ارزیابی مهارت های جراحی و مهارت بدون در نظر گرفتن قضاوت غلط، مورد توجه قرار گیرد بازخورد مستقیم برای کیفیت حرکت یا صاف بودن و برای نشان دادن مهارت جراحی ساکن در استفاده از ابزار و کیفیت حرکت دست برای جراحی با رویکرد تاکتیکی کافی نیست. به منظور حل این مسئله، تحلیل فراوانی و شتاب اوج اخیرا به عنوان شاخص های جدید جهت در نظر گرفتن اثرات حرکت دست مد نظر قرار گرفته است. افزودن تحلیل داده ها در حوزه فراوانی به ارزیابی حرکت یکنواخت کمک می کند از طریق لرزش نقض می شود.
یکنواختی حرکت در مدیریت و جا به جایی ابزار یک مهارت لازم است که رزیدنت های جراحی بایستی قبل از عمل بیمار آن ها را کسب کنند. صاف بودن حرکت یک شاخص حرکت حرکتی هماهنگ مهارتی است. صاف بودن معمولا براساس میزان تغییر شتاب (مشتق سوم موقعیت دست جراح) یا انحنای مسیر، که در آن یک انحنای کوچک نشان می دهد که مستقیما خط به هدف نزدیک است و مقادیر انحنای نزدیک به ۱ به معنی تغییرات ناگهانی در انحنای و حرکات تند و تیز است. یکنواخت بودن حرکت نیز به عنوان یک مقدار تجمعی از شتاب و سرعت ناگهانی اندازه گیری می شود. شاخص جابجایی یک مقدار اسکالر است که تحت تاثیر طول مدت کار و دامنه حرکت است. وقتی که شاخص لرزش دست در یک بازه زمانی خاص اندازه گیری می شود، انتگرال مجذور میانگین در نظر گرفته می شود. شاخص تکانش شامل ضریب وابسته به حرکت است. یکنواخت ترین حرکت منجر به ایجاد یک شاخص کم تر می شود. برای حذف اثرات زمان و بزرگی، شاخص لرزش بایستی با ضرب بازه زمانی/ طول مسیر سه بعدی به شاخص لرزش نرمال سازی شود.شاخص لرزش به عنوان شاخص کمی در مطالعات مربوط به مهارت های لاپاروسکوپی، ۱۶ عملکرد حرکتی اندام فوقانی، ۱۸ حرکت صاف در گلف، ۱۹ و ناهنجاری حرکت جوش در طی جویدن استفاده می شود.کوتین و همکاران از صاف بودن به عنوان شاخص و معیاری برای ارزیابی مهارت های لاپروسکوپی استفاده کرده و نشان دادند که کارشناسان دارای حرکت یکنواخت تری در مقایسه با شرکت کننده های مبتدی می باشند.
جاد کین و همکاران به اندازه گیری انحنای سیگنال حرکت (گرایش حرکت برای حفظ مسیر به عنوان یک خط مستقیم) در عمل جراحی روبوتیک پرداختند. برای تعیین صافی بودن و ارزیابی عینی تازه کارها و کارشناسان در انجام کارهای آموزش جراحی رباتیک، مقادیر منحنی متوسط مورد استفاده قرار گرفت. کامرا و همکارانش صافی را به عنوان یک ماتریس حرکت تعریف کرد تا به طور عینی رزیدنت را طبق مهارت های لاپاروسکوپی پایه خود طبقه بندی کنند. متریک صاف بودن قادر به تشخیص سطح مهارت به عنوان تجربه متوسط، یا تازه کار است. همچنين در مطالعه خود، زمان، طول مسير، ادراك عمق و صافي حرکت به طور مثبت همبستگي داشت. ساکاتا و همکارانش از مقدار متوسط مربع لرزش به عنوان میانگین مربع مقادیر مشتق سوم زاویه برای بررسی تغییرات مرتبط با سن در صافی حرکت مفصل مچ دست در طول بارگیری استفاده کرده است. این نتایج حاکی از آن است که صاف بودن اتصالات مفصل ران و مچ پا در طول بلند شدن با افزایش سن افزایش می یابد. کارپیلا و همکاران، از شاخص لرزش برای بررسی اختلال بازو در مولتیپل اسکلروزیس برای اندازه گیری حساس عملکرد بازو استفاده کردند. کارهای آزمایش بازوهای انجام شده توسط بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس نسبت به گروه کنترل به میزان قابل توجهی کمتر است (افزایش). چوی به بررسی سینماتیک صاف بودن حرکت در گلف با هزینه نرمال پرداخته است. تجزیه و تحلیل شاخص لرزش نشان داد که گلف بازان ماهر دارای نوسانات صاف تر از گلف بازان غیر ماهر هستند.
به منظور بررسی یکنواختی با استفاده از شاخص لرزش، اطلاعات موقعیت و شتاب رقومی به متریک های کمی مطمئن تبدیل شد که با داده های عملکردی و همبستگی ارتباط دارد. طبیعتا، این تبدیل مستلزم پس پردازش داده های رقومی است. علاوه بر این، الگوریتم های شبکه عصبی مصنوعی، با کاستی های خود، برای آموزش سیستم با استفاده از جراحان با تجربه مورد نیاز است. علاوه بر این، محیط تجربی و وظایف جراحی باید در شرایط عمل جراحی شرایط در داخل OR را شبیه سازی کند و باید معیارهای کمی را اندازه گیری کند.
این مقاله یک روش کمی را برای ارزیابی یکنواختی وکیفیت حرکت در طی انجام فعالیت های میکرومانیپولاسیون برای مانور های جراحی ارایه می کند. هدف اصلی بررسی اثر بخشی شاخص جایگشت که مشتق سرعت با توجه به زمان است و شاخص اندازه گیری جنبشی و استاتیک برای ارزیابی عملکرد جراحی است می باشد.

 

بخشی از مقاله انگلیسی

Abstract

OBJECTIVES: This article presents a quantitative technique to assess motion quality and smoothness during the performance of micromanipulation tasks common to surgical maneuvers. The objective is to investigate the effectiveness of the jerk index, a derivative of acceleration with respect to time, as a kinetostatic measure for assessment of surgical performance. DESIGN: A surgical forceps was instrumented with a position tracker and accelerometer that allowed measurement of position and acceleration relative to tool motion. Participants were asked to perform peg-in-hole tasks on a modified O’Connor Dexterity board and a Tweezer Dexterity pegboard (placed inside a skull). Normalized jerk index was calculated for each individual task to compare smoothness of each group. SETTING: This study was conducted at Project neuroArm, Cumming School of Medicine, the University of Calgary. PARTICIPANTS: Four groups of participants (surgeons, surgery residents, engineers, and gamers) participated in the tests. RESULTS: Results showed that the surgeons exhibited better jerk index performance in all tasks. Moreover, the residents experienced motions closer to the surgeons compared to the engineers and gamers. One-way analysis of variance test indicated a significant difference between the mean values of normalized jerk indices among 4 groups during the performance of all tasks. Moreover, the mean value of the normalized jerk index significantly varied for each group from one task to another. CONCLUSIONS: Normalized jerk index as an independent parameter with respect to time and amplitude is an indicator of motion smoothness and can be used to assess hand motion dexterity of surgeons. Furthermore, the method provides a quantifiable metrics for trainee assessment and proficiency, particularly relevant as surgical training shifts toward a competency-based paradigm

INTRODUCTION AND LITERATURE REVIEW

Currently, surgical trainees acquire technical skills through years of hands-on training in the operating room (OR) in an apprenticeship model, supplemented by written anatomy examinations, tutorials, and laboratory-based surgical skill courses using cadavers or models. More recently, virtual reality (VR)–based simulations have been included in this paradigm. Although knowledge of anatomy can be assessed by written or oral examination, assessment of technical skill such as dexterity and tool handling remains more subjective than objective. Assessment of surgical skills in both open surgery and minimally invasive surgery is necessary to ensure patient safety and provides information for residents to enhance their skills before operating on patients. Surgical training is shifting to a competency-based education paradigm1,2 and assessing surgical competence has several potential benefits, including improved safety of surgical training processes, enhanced accreditation of specialists, and maintenance of public confidence in the surgical profession. Currently, most of the assessment methods for dexterity of residents are based on subjective evaluation by an expert surgeon observing the residents conducting different surgical tasks. The assessment for the same task could vary depending on who evaluates the performance and could even be biased.3,4 This article proposes a quantitative method for assessment of the motion quality and smoothness during the performance of micromanipulation tasks and explores the correlation between the level of surgical training and the proposed metrics. Skills that are currently evaluated include respect for tissue, aggressive or smooth motion, and instrumentation handling.3-5 The subjective assessment of trainees by their preceptors has evolved to make the assessment process more standardized. Score sheets are often used for subjective assessment; however, the scoring procedure is dependent on the assessment conducted by experts. The Objective Structured Assessment of Technical Skill rating system,6 the Global Operative Assessment of Laparoscopic Skills,7 and the Fundamental Laparoscopic Skills program8 are assessment methods that incorporate checklists to calculate an overall score for dexterity. The methods include some objective performance metrics including time and number of errors, as well as some subjective measures that still require an expert to judge the performance. A complete review of assessment of technical skills is included in the publication by Grantcharov et al.9 Accurate, quantitative evaluation, and improved training efficiency are demands imposed by new training paradigms that have reduced work hours and training resources for surgical residents.10 Virtual simulators are one of the ways to achieve accurate and unbiased quantitative measurement of certain aspects of surgical performance.11 Objective assessment of surgical skills reduces the need for subjective evaluation and provides information for improvement of specific surgical tasks.12,13 Objective feedback of technical skills is essential to the structured learning of surgical technique and provides essential feedback for trainees. This type of evaluation, while evolving, has not been widely adopted into clinical practice because of expensive instrumentation required and lack of reliable objective measures of technical performance.12 Objective assessment methods can be categorized into procedure-specific checklists, global, rating scales, motion analysis, VR simulators, and automated videokinematic assessment.13 A review of objective assessment techniques has been conducted by Moorthy et al.13 and van Hoove et al.12 They concluded that objective feedback of technical skills is crucial to the structured learning of surgical skills. They highlighted the progress in the methods of objective assessment of technical skills to provide objective feedback and help residents to improve their skill. They also discussed the potentials of VR simulators as an objective assessment method. Additionally, it was concluded that most methods of skills assessment that are valid for measuring training progress could also be used for examination or credentialing. Moreover, different methods of skills assessment are appropriate in different assessment scenarios. However, as they mentioned, further research is required to address the limitations and determine the link between objective assessment of technical skills and measured parameters such as complication and recurrence rates and postoperative pain. Most of the surgical tools developed for objective assessment measure kinetostatic characteristics of the surgical tool and the surgeon’s hand during the performance of surgical operations. These objective measures include time, trajectory traveled by the instrument, number of movements, peak forces, and mean values of velocity and acceleration. Although the earlier measures could be considered as a set of indicators to evaluate surgical dexterity and skills without inclusion of any biased judgment, they do not provide direct feedback for motion quality or smoothness and are not sufficient to indicate a resident’s surgical skill in tool handling and quality of their hand motion for the tasks involving tactical approach. To address this gap, frequency analysis and peak acceleration have recently been considered as new metrics to incorporate effect of the hand motion in both time and frequency domains.14 The addition of data analysis in the frequency domain helps to evaluate the smooth motion that is normally violated by jerky motion, tremor, and hesitant motion. Motion smoothness in handling a surgical tool is an essential skill that surgical residents need to acquire before operating on patients. Motion smoothness is an indicator of skilled coordinated hand motion.15 Smoothness or gracefulness is usually quantified based on the rate of change in acceleration (third derivative of the tool/surgeon’s hand position) or curvature of the path, where a low curvature shows a straight line to the target and curvature values close to 1 means abrupt changes in curvature and jerky movements.3 Motion smoothness is also measured as a cumulative number of sudden accelerations and decelerations. Jerk index is a scalar value that quantifies the smoothness and is influenced by the duration of the task and movement amplitude. As the jerk index is measured over a time interval, the integral of the mean squared magnitude of jerk is conventionally considered. Jerk measure is a timeand amplitude-dependent factor and represents the smoothness of the motion and tool handling during the performance of a given task. The smoothest motion results in a lower jerk index. To eliminate the effects of time and amplitude, the jerk index needs to be normalized by multiplying [(duration interval)5 /(3D path length)2 ] to the jerk index.16 It has been proved that normalized jerk cost can quantify smoothness and coordination.16 This is because of the fact that smoothness is an indicator of movement quality that should be independent of speed and distance. A review of normalization procedure of jerk index is discussed by Hogan et al.17 Jerk index has been used as a quantitative metric in studies related to laparoscopic skills,16 upper limb motor function,18 movement smoothness in golf,19 and irregularity of jaw movement during chewing.20 Cotin et al.21 used the smoothness as a metric for evaluating laparoscopic skills, which showed that experts had a smoother motion compared to novice participants. Judkins et al.3 measured curvature of the motion signal (the tendency of the motion to keep the trajectory as a straight line) in robotic surgery. Median values of curvature were used to determine smoothness and objective evaluation of novices and experts in the performance of robotic surgical training tasks. Chmarra et al.22 defined smoothness as a motion metric to objectively classify residents according to their basic laparoscopic skills. The smoothness metric was able to distinguish skill level as experienced, intermediate, or novice. Also, in their study, time, path length, depth perception, and motion smoothness were positively correlated. Sakata et al.23 used the jerk square mean value as the average of the square of the joint angle third derivative value to study age-related changes in smoothness of lower extremity joint movement during load lifting. These results verified that smoothness in the hip and ankle joints during lifting decreases with advancing age. Carpinella et al.18 used jerk index to study arm impairment in multiple sclerosis for a sensitive quantification of arm function. Action Research Arm Test tasks executed by patients with multiple sclerosis were significantly less smooth (jerk increased) with respect to controls. Choi et al.19 studied kinematic evaluation of movement smoothness in golf with the normalized jerk cost. The jerk index analysis verified that skilled golfers have smoother swings than unskilled golfers. To investigate smoothness using the jerk index, digitized acceleration and position recordings are converted into reliable quantitative metrics that correlate experimental data to surgical performance. Normally, this conversion requires complicated postprocessing of the digitized data to correlate, for instance, the metrics with hand motion dexterity and surgical skills, that is, smooth motion. In addition, artificial neural network algorithms, with their own shortcomings, are required to train the systems using experienced surgeons. Furthermore, the experimental environment and the surgical tasks should realistically simulate conditions inside the OR during the performance of surgical procedures and should accurately measure the quantitative metrics. This study focuses on investigating the potential application of the normalized jerk index to compare the dexterity and smoothness of motion during the performance of 3 sets of micromanipulation tasks that simulated picking up and placing cotton strips in brain surgery.24 This study shows how participants with different levels of expertise exhibit different performance while conducting the same micromanipulation task. The measure used was the normalized jerk index that was determined by integrating the square of the absolute jerk over time. Three pegboards were designed to test smoothness of the motion and the participant dexterity during completion of each task. In addition, effect of the tool handling (unanchored and anchored wrist) on the task performance was investigated.

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا