جدیدترین مقالات علمی

خود نظارتی چیست؟ (Self-monitoring)

خود نظارتی چیست؟ (Self-monitoring)

تعریف خود نظارتی – Self-monitoring   افرادی که توانایی خود نظارتی بالایی دارند در دانستن اینکه در شرایط خاص چه چیزی مناسب اجتماع می باشد مهارت دارند . آنها این توانایی را برای کنترل احساسات خود نشان دادند و قادرند که با استفاده موثر از این توانایی برداشت مورد نظر خود را ایجاد کنند . بنابراین، […]

خودکارآمدی اجتماعی چیست؟ (Social self-efficacy)

خودکارآمدی اجتماعی چیست؟ (Social self-efficacy)

تعریف خودکارآمدی اجتماعی – Social self-efficacy   نوع دیگری از مهارت های اجتماعی خودکارآمدی اجتماعی، که به قضاوتی از قابلیت های شخصی در تعاملات و مفاهیم اجتماعی اشاره دارد . افراد با خودکارآمدی(خود باوری) اجتماعی بالا بر این باورند که آنها می توانند نتایج تعاملات اجتماعی را کنترل کنند. کسانی که در این ساختار باور […]

خود تاب آوری چیست؟ (Ego-resiliency)

خود تاب آوری چیست؟ (Ego-resiliency)

تعریف خودتاب آوری – Ego-resiliency   خود تاب آوری یک شکل از مهارت های اجتماعی است که اساسا به انطباق موثر محیطی از طریق ظرفیت تنظیم رفتار خود نسبت به خواسته ها و یا نشانه های محیطی مختلف و متغییر، کمک می کند . این مفهوم شامل مولفه های مقررات عاطفی شخص ، کنترل انگیزه های […]

هوش احساسی چیست؟ (emotional intelligence)

هوش احساسی چیست؟ (emotional intelligence)

تعریف هوش احساسی – emotional intelligence   مسأله قابل توجهی که فقط در چند سال گذشته به وجود آمده است مفهوم هوش احساسی می باشد که به طور کلی به توانایی نظارت بر احساسات و عواطف خود و دیگران و همچنین استفاده از این اطلاعات در ظاهر و تعدیل احساسات ، مربوط است . هوش احساسی […]

هوش اجتماعی چیست؟ (Social intelligence)

هوش اجتماعی چیست؟ (Social intelligence)

تعریف هوش اجتماعی – Social intelligence   مفهوم آن به سال ۱۹۲۰ بر می گردد ، هوش اجتماعی به صورت ساده به توانایی درک و مدیریت مردم اشاره دارد. با وجود دهه های شکست برای توسعه یک راه قابل قبول برای اندازه گیری هوش اجتماعی ، ساختار آن زنده و سالم در تئوری باقی مانده است، […]