خودکارآمدی اجتماعی چیست؟ (Social self-efficacy)

تعریف خودکارآمدی اجتماعی – Social self-efficacy

 

نوع دیگری از مهارت های اجتماعی خودکارآمدی اجتماعی، که به قضاوتی از قابلیت های شخصی در تعاملات و مفاهیم اجتماعی اشاره دارد . افراد با خودکارآمدی(خود باوری) اجتماعی بالا بر این باورند که آنها می توانند نتایج تعاملات اجتماعی را کنترل کنند. کسانی که در این ساختار باور کمی دارند ، بعبارت دیگر ، به عدم توانایی شان در تعاملات اجتماعی پیشرفته باور دارند ،  سطح واقعی خود از شایستگی اجتماعی و یا آگاهی از رفتار مناسب اجتماعی را در نظر نمی گیرند . بنابراین، خودکارآمدی اجتماعی یک باور پایه و یا توانایی فرد در کنترل موقعیت های اجتماعی می باشد که منجر به نگرش خوش بینانه و رفتار مثبت می شود ، که هر دو به اثربخشی در موقعیت های اجتماعی کمک می کند . مهارت سیاسی ، مفهوم خودکارآمدی اجتماعی را منعکس می کند ، با این حال، مهارت سیاسی با مفاهیم و تعاملات منحصر به فرد در عرصه سازمانی و همچنین ایجاد تغییرات در سازمان مرتبط است .

منبع: مهارتهای سیاسی در محل کار

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا