ترجمه مقالات درباره لیپیدها

دانلود رایگان مقالات انگلیسی در مورد لیپید (Lipid) با ترجمه فارسی
تعریف لیپیدها: لیپیدها رده ای از ترکیبات آلی دارای هیدروکربن هستند که از مواد بنیادین برای ساختار و کارکرد یاخته های زنده بشمار می آیند. لیپیدها ترکیبات آلی نا متجانسی (هتروژنی) هستند که معمولا در آب نامحلول ولی عمدتا در حلال های غیرقطبی محلول می باشند و به کمک حلال های آلی می توان آن ها را از بافت های مختلف استخراج کرد. تعریف فوق که به وسیله بلور Bloor ارائه شده است در تمام موارد صادق نیست. زیرا محلول بودن این ترکیبات در حلال های آلی عمومیت ندارد و نمی تواند پایه و اساس تقسیم بندی قرار بگیرد.
رشته های مرتبط: زیست شناسی، شیمی
در زیر لیست مقالات ترجمه شده با موضوع لیپیدها توسط سایت ترجمه فا تهیه شده که میتوانید مقاله انگلیسی را به صورت رایگان دانلود کرده و سپس ترجمه فارسی آن را که توسط مترجمین مجرب ترجمه شده، خریداری نمایید.
همچنین برای مشاهده جدیدترین مقالات انگلیسی بدون ترجمه، به بخش مقالات انگلیسی لیپید در سایت isidl مراجعه نمایید.

دکمه بازگشت به بالا