دانلود رایگان ترجمه مقاله ارزیابی هزینه های حاشیه ای نگهداری بزرگراه – ASCE 2010

دانلود رایگان مقاله انگلیسی تخمین هزینه حاشیه ای نگهداری و تعمیر بزرگراه تحت فعالیت های نگهداری چندگانه به همراه ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله تخمین هزینه حاشیه ای نگهداری و تعمیر بزرگراه تحت فعالیت های نگهداری چندگانه عنوان انگلیسی مقاله Estimation of Highway Maintenance Marginal Cost under Multiple Maintenance Activities رشته های مرتبط مهندسی […]

مشاهده ادامه و دانلود

دانلود رایگان ترجمه مقاله منحنی های S-N برای جزئیات جوشکاری و غیر جوشکاری در سازه های دریایی – الزویر ۲۰۱۳

دانلود رایگان مقاله انگلیسی منحنی S-N برای سازه های دریایی جوشکاری شده، غیر جوشکاری شده یا جزئیات جوشکاری بهبود یافته به همراه ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله منحنی S-N برای سازه های دریایی جوشکاری شده، غیر جوشکاری شده یا جزئیات جوشکاری بهبود یافته عنوان انگلیسی مقاله S-N Curves for Welded, Non-Welded or Improved Welded […]

مشاهده ادامه و دانلود

دانلود رایگان ترجمه مقاله فرایند بیولوژیکی بهبود خاک در مهندسی عمران – نشریه سال

دانلود رایگان مقاله انگلیسی فرایند بیولوژیکی اصلاح خاک در مهندسی عمران: یک مقاله مروری به همراه ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله فرایند بیولوژیکی اصلاح خاک در مهندسی عمران: یک مقاله مروری عنوان انگلیسی مقاله Biological process of soil improvement in civil engineering: A review رشته های مرتبط مهندسی عمران، خاک و پی کلمات کلیدی […]

مشاهده ادامه و دانلود

دانلود رایگان ترجمه مقاله عملکرد لرزه ای اتصال RBS آکاردئونی-وب – الزویر ۲۰۱۰

دانلود رایگان مقاله انگلیسی عملکرد لرزه ای اتصال RBS آکاردئونی/ وب (آکاردئونی/ جان تیر) به همراه ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله عملکرد لرزه ای اتصال RBS آکاردئونی/ وب (آکاردئونی/ جان تیر) عنوان انگلیسی مقاله Seismic performance of the Accordion-Web RBS connection رشته های مرتبط مهندسی عمران، سازه و زلزله کلمات کلیدی اتصال RBS، شبکة […]

مشاهده ادامه و دانلود

دانلود رایگان ترجمه مقاله پاسخ طولانی مدت ساختمان به زمین لرزه در منطقه خلیج سان فرانسیسکو – ۲۰۰۸

دانلود رایگان مقاله انگلیسی پاسخ بلند مدت ساختمان به زلزله ها در منطقه خلیج سانفرانسیسکو به همراه ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله پاسخ بلند مدت ساختمان به زلزله ها در منطقه خلیج سانفرانسیسکو عنوان انگلیسی مقاله Long-Period Building Response to Earthquakes in the San Francisco Bay Area رشته های مرتبط مهندسی عمران، سازه و […]

مشاهده ادامه و دانلود

دانلود رایگان ترجمه مقاله مقایسه ظرفیت باربری پی نواری بر شن با فرم های مسطح تقویت ژئوتکستایل – الزویر ۲۰۱۰

دانلود رایگان مقاله انگلیسی مقایسه ظرفیت تحمل شالوده نواری بر روی شن با ژئوسل و با فرم های صفحه ای تقویت ژئوتکستایل به همراه ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله مقایسه ظرفیت تحمل شالوده نواری بر روی شن با ژئوسل و با فرم های صفحه ای تقویت ژئوتکستایل  عنوان انگلیسی مقاله Comparison of bearing capacity […]

مشاهده ادامه و دانلود

دانلود رایگان ترجمه مقاله رفتار پی نواری در شن تقویت شده با منافذ تحت بارگیری مکرر – Iust 2012

دانلود رایگان مقاله انگلیسی رفتار شالوده نواری بر روی شن مسلح با منافذ تحت بارگذاری مکرر به همراه ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله رفتار شالوده نواری بر روی شن مسلح با منافذ تحت بارگذاری مکرر عنوان انگلیسی مقاله Strip footing behavior on reinforced sand with void subjected to repeated loading رشته های مرتبط مهندسی […]

مشاهده ادامه و دانلود

دانلود رایگان ترجمه مقاله سیستم مدیریت طول عمر پل بر اساس مدل سیار – وایلی ۲۰۰۶

دانلود رایگان مقاله انگلیسی سیستم مدیریت چرخه عمر پل مبتنی بر مدل سیار به همراه ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله سیستم مدیریت چرخه عمر پل مبتنی بر مدل سیار عنوان انگلیسی مقاله Mobile Model-Based Bridge Lifecycle Management System رشته های مرتبط مهندسی عمران، سازه و مدیریت ساخت فرمت مقالات رایگان مقالات انگلیسی و ترجمه های فارسی […]

مشاهده ادامه و دانلود

دانلود رایگان ترجمه مقاله بررسی عوامل موثر بر وقوع و شدت تصادف ها از عقب – الزویر ۲۰۱۷

دانلود رایگان مقاله انگلیسی بررسی عوامل تاثیر گذار بر وقوع و شدت تصادفات از عقب به همراه ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله بررسی عوامل تاثیر گذار بر وقوع و شدت تصادفات از عقب عنوان انگلیسی مقاله Investigating Factors Affecting the Occurrence and Severity of Rear-End Crashes رشته های مرتبط مهندسی عمران، برنامه ریزی حمل و […]

مشاهده ادامه و دانلود

دانلود رایگان ترجمه مقاله ارزیابی مناقشات ترافیکی برای حرکات خارج از لاین موتور سیکلت ها – الزویر ۲۰۱۴

دانلود رایگان مقاله انگلیسی ارزیابی برخوردهای ترافیکی مربوط به حرکات خارج از لاین موتور سیکلت ها در شرایط ترافیک سنگین به همراه ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله ارزیابی برخوردهای ترافیکی مربوط به حرکات خارج از لاین موتور سیکلت ها در شرایط ترافیک سنگین عنوان انگلیسی مقاله Traffic conflict assessment for non-lane-based movements of motorcycles […]

مشاهده ادامه و دانلود