دانلود رایگان ترجمه مقاله سدهای خاکی در مناطق نزدیک گسل (نشریه الزویر ۲۰۱۶)

این مقاله انگلیسی ISI در نشریه الزویر در ۶ صفحه در سال ۲۰۱۶ منتشر شده و ترجمه آن ۱۰ صفحه میباشد. کیفیت ترجمه این مقاله ارزان – نقره ای ⭐️⭐️ بوده و به صورت کامل ترجمه شده است.

 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی
عنوان فارسی مقاله:

سدهای خاکی در مناطق نزدیک گسل: از مدل ناحیه ای تا مدل محل

عنوان انگلیسی مقاله:

Earth Dams in Near-fault Areas: From the Regional to the Site Model

 
 
 
 
 

 

مشخصات مقاله انگلیسی (PDF)
سال انتشار ۲۰۱۶
تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۶ صفحه با فرمت pdf
رشته های مرتبط با این مقاله مهندسی عمران، ژئوفیزیک
گرایش های مرتبط با این مقاله لرزه نگاری، زلزله و زلزله شناسی
چاپ شده در مجله (ژورنال) مهندسی پروسدیا – Procedia Engineering
کلمات کلیدی گسل فعال، سدهای خاکی، مدل مقیاس منطقه ای، مدل سایت، رویکرد DRM
ارائه شده از دانشگاه دانشگاه سانیو، بندنتو، ایتالیا
رفرنس دارد 
کد محصول F1490
نشریه الزویر – Elsevier

 

مشخصات و وضعیت ترجمه فارسی این مقاله (Word)
وضعیت ترجمه انجام شده و آماده دانلود
تعداد صفحات ترجمه تایپ شده با فرمت ورد با قابلیت ویرایش  ۱۰ صفحه (۱ صفحه رفرنس انگلیسی) با فونت ۱۴ B Nazanin
ترجمه عناوین تصاویر  ترجمه شده است ✓ 
ترجمه متون داخل تصاویر ترجمه نشده است  
درج تصاویر در فایل ترجمه درج شده است  
منابع داخل متن به صورت عدد درج شده است  
کیفیت ترجمه کیفیت ترجمه این مقاله متوسط میباشد 

 

فهرست مطالب

چکیده
۱- مقدمه
۲- مدل مقیاس منطقه ای
۲-۱ اعتبارسنجی مدل سرعت پیشنهادی برای زیرزمین سنگی
۲-۲- مدل منبع
۳- مدل مقیاس سایت
۴- نتیجه گیری

 

بخشی از ترجمه
 چکیده
پاسخ لرزه ای خاکریزهای بزرگ در شرایط نزدیک-منبع را می توان توسط یک رویکرد چند-مقیاس و چند رشته ای بررسی نمود که در آن جنبه های لرزه نگاری و زمین شناسی مسئله در ابتدا در مقیاس منطقه ای مورد مطالعه قرار می گیرند در حالی که جنبه های محلی و ژئوتکنیک در مقیاس دقیق مورد مطالعه قرار می گیرند، از جمله ساختار مورد نظر. یک دانش دقیق از جنبه های اساسی لرزه نگاری منطقه در مقیاس منطقه ای برای شبیه سازی درست منبع لرزه ای و الگوی انتشار موج در زیرزمین سنگی برای درک حرکت ورودی در تشکیل سنگ بستر برای سایت مرجع ضروری است. مشخصه مناسب حرکت در سطح سنگ بستر برای سدها یا خاکریزهای خاکی بزرگ که یک تغییر قوی در حرکت ورودی آنها ممکن است خطرناک باشد بسیار مهم است، چرا که نشست ها و شکست های متغیر خاکریز ممکن است با کاهش ناشی از ایمن ساختار بیشتر شود. تاریخچه موردی سد Conza (AV) در طی زلزله ۱۹۸۰ Irpinia, ارزش ذکر کردن دارد: خاکریز, به طور جزئی توسط رویداد لرزه ای به خطر افتاد، که محل سد بسیار نزدیک به منبع Irpinia ( 10 کیلومتر) بود. برای ادغام مقیاس های مختلف تجزیه و تحلیل (ماکرو و میکرو), فرملاسیون ریاضی روش کاهش دامنه (DRM). که در ابتدا توسط [I] پیشنهاد شد، به تازگی [۱۴] در یک کد تجاری FDM پیاده سازی شده است. یکی از مزیت های اصلی روش DRM، امکان ساختارسازی فرعی مشکل واقعی است که با تولید و انتشار امواج لرزه ای (مدل در یک مقیاس منطقه ای) به طور جداگانه از پاسخ لرزه ای سایت و سازه مشخص سرو کار دارد، که روی یک مدل کاهش یافته و مفصل (مدل سایت) انجام شده است. با توجه به رویکرد DRM، این سد در دامنه داخلی پالایش شده وارد می شود و حرکت لرزه ای از دامنه خارجی را (که شامل منبع و محیط انتشار می شود) از طریق مرز واسطه دریافت خواهد کرد. برای ارزیابی تنوع حرکت زمین در سنگ بستر سایت مرجع به لحاظ کمی، پارامترهای مصنوعی انتخاب شدند و مناسب ارائه شده اند.
 
۱- مقدمه
تجزیه و تحلیل پاسخ زمین لرزه در شرایط نزدیک به منبع (به عنوان مثال، در سایت های نزدیک به یک گسل فعال) را نمی توان از شبیه سازی مکانیزم منبع و از فرآیند انتشار رخ داده در زیرزمین سنگی جدا در نظر گرفت. تغییر حرکت لرزه ای در امتداد مرز دامنه تحلیل، در واقع، از نزدیک مرتبط با: (i) هندسه منبع (گسترش در طرح ها و گوشه های ضربه و شیب)؛ (ii) جهت و مقدار لغزش. (iii) موقعیت و تعداد سختی ها بر روی سطح گسل؛ (IV) میانگین افزایش زمان؛ (V) فاصله سایت-منبع. (VI) محیط انتشار. (تعداد لایه ها و ویژگی های مکانیکی هر لایه)؛ (VI) گسترش منطقه مورد مطالعه می باشد.
یک روش بسیار امیدوارکننده برای مدلسازی پاسخ زمین در شرایط نزدیک به منبع, به اصطلاح روش کاهش (DRM) پیشنهاد شده توسط [I] است. یکی از مزیت های اصلی روش DRM, امکان ساختارسازی فرعی مشکل واقعی، مقابله با تولید و انتشار امواج لرزه ای (مدل در مقیاس منطقه ای) به طور جداگانه از پاسخ لرزه ای سایت و ساختار خاص است که روی یک مدل کاهش یافته و مفصل انجام می شود. در کوتاه مدت، این مشکل با تولید دو زیر مدل عددی مشخص شده با ابعاد مقیاس مختلف روبرو می شود و در دو مرحله مختلف (شکل I) حل می شود.
گام ۱٫ اولین مدل (شکل ۱(a))، که می تواند دارای دهانه هزاران متر باشد، یک مدل کمکی است و نشان دهنده یک ساده سازی در دامنه خارجی واقعی است. در این مرحله منبع زلزله و مسیر انتشار شبیه سازی می شوند. همانطور که توسط [۱] پیشنهاد شده است، یک سیستم چینه شناسی (طرح لایه مسطح)، که با استفاده از تابع گرین سه بعدی حل شده است، شبیه سازی می شود.
مرحله ۲٫ مدل دوم (شکل ۱(b)) شامل حوزه مورد نظر با ابعاد کاهش یافته فضایی (دامنه داخلی)، از جمله ساختار و خاک اطراف آن میشود. منبع لرزه ای و بیشتر مسیر انتشار از منبع تا سایت در حال حاضر حذف می شوند. ورودی بهص ورت مجموعه ای از نیروهای گره ای معادل به کار برده شده برای عناصر واسه داده می شوند و قادر به تکثیر منبع لرزه ای مدلسازی شده در مرحله اول هستند.
کاربردهای کمی از رویکرد DRM را می توان در نوشته ها یافت [۲،۳،۴،۵].
در مطالعه حاضر، رویه DRM برای تعریف حرکت ورودی در سایت سد Conza (ایتالیا) در طول زلزله ۱۹۸۰ Jrpinia استفاده شد (۲۳نوامبر ، ۱۹۸۰؛ بزرگی = ۶٫۹). با توجه به فاصله کوتاه سایت از منطقه گسل، سد Conza, نماینده چندین سد بزرگ قرار گرفته در منطقه ای در نزدیکی منبع در ایتالیا و سراسر جهان است. این مقاله (i) بازسازی ساختار سرعتی منطقه کامپانیا-Lucania بر اساس مطالعات پیشین و بر اساس کالیبراسیون جدید مدل سرعت ۱ بعدی در مقیاس منطقه ای را نشان می دهد؛ (ii) تعریف حرکت ورودی مرجع در محل سد Conza با برجستگی هایی بر روی تغییرات مکانی حرکت زمین زیر پی سد.

 

بخشی از مقاله انگلیسی

Abstract

The seismic response of large embankments in near-source conditions may be investigated by a multi-scale and multidisciplinary approach, where the seismological and geological aspects of the problem are firstly studied on a regional scale while the local and geotechnical aspects are studied on a detailed scale, including the structure of interest. A detailed knowledge of the basic seismological aspects of the area on a regional scale is necessary to properly simulate the seismic source and the wave propagation pattern within the rock basement to get the input motion at the bedrock formation for the reference site. The proper characterization of the motion at the bedrock level is crucial for large earth-dams or embankments for which a strong variability of the input motion may be dangerous, since differential settlements and fractures of the embankment may be promoted, with the consequent reduction of structure safety. Worth mentioning is the case-history of Conza Dam (AV) during the 1980 Irpinia earthquake: the embankment was partially jeopardized by the seismic event, being the dam site very close to the Irpinia source (≈۱۰ km). To merge the different scales of analysis (macro and micro) the mathematical formulation of the Domain Reduction Method (DRM), initially proposed by [1], has been recently implemented [14] in a FDM commercial code. One of the main advantage of the DRM procedure is the possibility of sub-structuring the real problem, dealing the generation and propagation of the seismic waves (model on a regional scale) separately from the seismic response of the specific site and structure, carried out on a reduced and detailed model (site model). According to the DRM approach, the dam is inserted in the refined internal domain and will receive the seismic motion from the external domain (which contains the source and propagation medium) through an interface boundary. To quantitatively evaluate the variability of the ground motion at the bedrock of the reference site, synthetic parameters were selected and suitable represented.

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا