دانلود ترجمه مقاله آنتی ژن B نوترکیب اکینوکوکوس گرانولوزوس در کیت های الایزا – اسپرینگر ۲۰۱۰

  دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: استفاده از آنتی ژن B نوترکیب اکینوکوکوس گرانولوزوس در کیت های الایزا برای تشخیص بیماری اکینوکوکال عنوان انگلیسی مقاله: Application of recombinant Echinococcus granulosus antigen B to ELISA kits for diagnosing hydatidosis برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf بر روی […]

مشاهده ادامه و دانلود

دانلود ترجمه مقاله بررسی رابطه کاهش درد و کاهش خطر ابتلا به عفونت – الزویر ۲۰۱۵

  دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: بررسی رابطه کاهش درد و کاهش خطر ابتلا به عفونت: تداخلات بین دردزا و عملکرد ایمنی عنوان انگلیسی مقاله: Does mitigating pain decrease the risk of infection? The interactions between nociception and immune function برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf […]

مشاهده ادامه و دانلود

دانلود ترجمه مقاله شيوع تریکومونا در زنان ۱۸-۴۸ ساله در شمال غرب ايران – ۲۰۱۶

  دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: شيوع تریکومونا در زنان ۱۸-۴۸ ساله در شمال غرب ايران عنوان انگلیسی مقاله: Prevalence of Trichomoniasis among 18-48 Year-old Women in Northwest of Iran برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf بر روی عنوان انگلیسی مقاله کلیک نمایید. برای خرید و […]

مشاهده ادامه و دانلود

دانلود ترجمه مقاله سوخت و ساز مرکزی کربن در انگل های لیشمانیا – ۲۰۱۰

  دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: سوخت و ساز مرکزی کربن در انگل های لیشمانیا عنوان انگلیسی مقاله: Central carbon metabolism of Leishmania parasites برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf بر روی عنوان انگلیسی مقاله کلیک نمایید. برای خرید و دانلود ترجمه فارسی آماده با فرمت […]

مشاهده ادامه و دانلود

دانلود ترجمه مقاله میکروسکوپ الکترونی روبشی کرایو از اریتروسیت های آلوده – وایلی ۲۰۱۷

  دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: میکروسکوپ الکترونی روبشی کرایو از اریتروسیت های آلوده به پلاسمودیوم فالسیپاروم عنوان انگلیسی مقاله: Cryo scanning electron microscopy of Plasmodium falciparum-infected erythrocytes برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf بر روی عنوان انگلیسی مقاله کلیک نمایید. برای خرید و دانلود ترجمه […]

مشاهده ادامه و دانلود

دانلود ترجمه مقاله DNA Dientamoeba fragilis بر رویه تخم نابارور انتروبیوس ورمیکولاریس – مجله الزویر

گروه آموزشی ترجمه فا اقدام به ارائه ترجمه مقاله با موضوع ” DNA Dientamoeba fragilis بر رویه تخم نابارور انتروبیوس ورمیکولاریس ” در قالب فایل ورد نموده است که شما عزیزان میتوانید پس از دانلود رایگان مقاله انگلیسی و نیز مطالعه نمونه ترجمه و سایر مشخصات، ترجمه را خریداری نمایید.   دانلود رایگان مقاله انگلیسی […]

مشاهده ادامه و دانلود

دانلود ترجمه مقاله حذف لپتوموناز در هم کشتی آزمایشگاهی – مجله الزویر

گروه آموزشی ترجمه فا اقدام به ارائه ترجمه مقاله با موضوع ” حذف لپتوموناز در هم کشتی آزمایشگاهی ” در قالب فایل ورد نموده است که شما عزیزان میتوانید پس از دانلود رایگان مقاله انگلیسی و نیز مطالعه نمونه ترجمه و سایر مشخصات، ترجمه را خریداری نمایید.   دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه […]

مشاهده ادامه و دانلود

دانلود ترجمه مقاله کاهش پروتئوم هیدروژنوزوم تریکوموناس واژینالیس نسبت به میتوکندری – مجله الزویر

  دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: پروتئوم هیدروژنوزوم تریکوموناس واژینالیس نسبت به میتوکندری به شدت کاهش می یابد و در عین حال با میتوزوم پیچیده مقایسه می شود عنوان انگلیسی مقاله: The Trichomonas vaginalis hydrogenosome proteome is highly reduced relative to mitochondria, yet complex compared with mitosomes برای […]

مشاهده ادامه و دانلود

دانلود ترجمه مقاله روش لیشمانیا در تاثیر لیشمانیا عصاره ریشه برازمبل

  دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: بررسی اثر لیشمانیا عصاره ریشه گیاه دارویی برازمبل با روش لیشمانیا در شرایط آزمایشگاهی با استفاده از پروماستیگوت لیشمانیا ماژور عنوان انگلیسی مقاله: Evaluation of leishmanicidal effect of Perovskia abrotanoides Karel. root extract by in vitro leishmanicidal assay using promastigotes of Leishmania […]

مشاهده ادامه و دانلود

دانلود ترجمه مقاله انتقال گلوکز پروماستیگوت و آماستیگوت لیشمانیا Mexicana – مجله الزویر

  دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: جابجایی و انتقال گلوکز در پروماستیگوت و آماستیگوت لیشمانیا Mexicana عنوان انگلیسی مقاله: Glucose transport in amastigotes and promastigotes of Leishmania mexicana mexicana برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf بر روی عنوان انگلیسی مقاله کلیک نمایید. برای خرید و دانلود […]

مشاهده ادامه و دانلود