دانلود رایگان مقاله تصمیم گیری چند معیاره MCDM با ترجمه فارسی

دانلود رایگان ترجمه مقاله AHP فازی برای تعیین وزن نسبی معیارهای ارزیابی (نشریه الزویر ۲۰۱۰) (ترجمه ارزان – نقره ای ⭐️⭐️)

دانلود رایگان ترجمه مقاله AHP فازی برای تعیین وزن نسبی معیارهای ارزیابی (نشریه الزویر ۲۰۱۰) (ترجمه ارزان – نقره ای ⭐️⭐️)

    این مقاله انگلیسی ISI در نشریه الزویر در ۹ صفحه در سال ۲۰۱۰ منتشر شده و ترجمه آن ۲۵ صفحه میباشد. کیفیت ترجمه این مقاله ارزان – نقره ای ⭐️⭐️ بوده و به صورت کامل ترجمه شده است.   دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی عنوان فارسی مقاله: AHP فازی برای تعیین […]

دانلود رایگان ترجمه مقاله روش پژوهش تبدیل درجه عضویت در تصمیم گیری های فازی چند شاخصه (نشریه اسپرینگر ۲۰۰۹) (ترجمه ارزان – نقره ای ⭐️⭐️)

دانلود رایگان ترجمه مقاله روش پژوهش تبدیل درجه عضویت در تصمیم گیری های فازی چند شاخصه (نشریه اسپرینگر ۲۰۰۹) (ترجمه ارزان – نقره ای ⭐️⭐️)

    این مقاله انگلیسی ISI در نشریه اسپرینگر در ۱۰ صفحه در سال ۲۰۰۹ منتشر شده و ترجمه آن ۱۴ صفحه میباشد. کیفیت ترجمه این مقاله ارزان – نقره ای ⭐️⭐️ بوده و به صورت کامل ترجمه شده است.   دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی عنوان فارسی مقاله: روش پژوهش تبدیل درجه […]

دانلود رایگان ترجمه مقاله روش های فازی چندمعیاری پرومته برای رتبه بندی خرابی تجهیزات (آی تریپل ای ۲۰۰۹)

دانلود رایگان ترجمه مقاله روش های فازی چندمعیاری پرومته برای رتبه بندی خرابی تجهیزات (آی تریپل ای ۲۰۰۹)

    این مقاله انگلیسی در نشریه آی تریپل ای در ۶ صفحه در سال ۲۰۰۹ منتشر شده و ترجمه آن ۱۹ صفحه بوده و آماده دانلود رایگان می باشد.   دانلود رایگان مقاله انگلیسی (pdf) و ترجمه فارسی (pdf + word) عنوان فارسی مقاله: پرومته و روش های فازی چندمعیاری پرومته برای رتبه بندی […]

دانلود رایگان ترجمه مقاله مدل برنامه نويسی خطی چند معياری برای انتخاب نمونه کارها (نشریه اسپرینگر ۲۰۰۰) (ترجمه ارزان – نقره ای ⭐️⭐️)

دانلود رایگان ترجمه مقاله مدل برنامه نويسی خطی چند معياری برای انتخاب نمونه کارها (نشریه اسپرینگر ۲۰۰۰) (ترجمه ارزان – نقره ای ⭐️⭐️)

    این مقاله انگلیسی ISI در نشریه اسپرینگر در ۲۰ صفحه در سال ۲۰۰۰ منتشر شده و ترجمه آن ۳۱ صفحه میباشد. کیفیت ترجمه این مقاله ارزان – نقره ای ⭐️⭐️ بوده و به صورت کامل ترجمه شده است.   دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی عنوان فارسی مقاله: مدل برنامه نويسی خطی […]

دانلود رایگان ترجمه مقاله برنامه ریزی خطی چند معیاره برای انتخاب پورتفولیو (اسپرینگر ۲۰۰۰)

دانلود رایگان ترجمه مقاله برنامه ریزی خطی چند معیاره برای انتخاب پورتفولیو (اسپرینگر ۲۰۰۰)

    این مقاله انگلیسی ISI در نشریه اسپرینگر در ۲۰  صفحه در سال ۲۰۰۰ منتشر شده و ترجمه آن ۳۱ صفحه بوده و آماده دانلود رایگان می باشد.   دانلود رایگان مقاله انگلیسی (pdf) و ترجمه فارسی (pdf + word) عنوان فارسی مقاله: مدل برنامه نويسی خطی چند معياری برای انتخاب نمونه کارها عنوان […]

دانلود رایگان ترجمه مقاله روشی چند معیاره جهت طراحی موثر ارگونومیک ایستگاه های کاری سیستم تولید – الزویر ۲۰۰۹

دانلود رایگان ترجمه مقاله روشی چند معیاره جهت طراحی موثر ارگونومیک ایستگاه های کاری سیستم تولید – الزویر ۲۰۰۹

  دانلود رایگان مقاله انگلیسی یک روش چند معياره برای طراحی مناسب ايستگاههای كاری توليدی از جنبه ارگونوميک به همراه ترجمه فارسی عنوان فارسی مقاله: یک روش چند معياره برای طراحی مناسب ايستگاههای كاری توليدی از جنبه ارگونوميک عنوان انگلیسی مقاله: A multimeasure-based methodology for the ergonomic effective design of manufacturing system workstations رشته های مرتبط: […]