دانلود رایگان عزت نفس با ترجمه فارسی

دانلود رایگان ترجمه مقاله حفظ عزت نفس دانشجویان و روش های یادگیری در آموزش عالی – اسپرینگر ۲۰۱۷

دانلود رایگان ترجمه مقاله حفظ عزت نفس دانشجویان و روش های یادگیری در آموزش عالی – اسپرینگر ۲۰۱۷

دانلود رایگان مقاله انگلیسی حفظ عزت نفس دانشجویان و رویکردهای یادگیری در آموزش عالی: پیش‌بینی کننده‌ها و پیامدها به همراه ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: حفظ عزت نفس دانشجویان و رویکردهای یادگیری در آموزش عالی: پیش‌بینی کننده‌ها و پیامدها عنوان انگلیسی مقاله: Students’ self-worth protection and approaches to learning in higher education: predictors and […]

دانلود رایگان ترجمه مقاله ادغام خود ارزیابی های اصلی در یک چارچوب نزدیک شدن/ اجتناب (نشریه وایلی ۲۰۱۱) (ترجمه رایگان – برنزی ⭐️)

دانلود رایگان ترجمه مقاله ادغام خود ارزیابی های اصلی در یک چارچوب نزدیک شدن/ اجتناب (نشریه وایلی ۲۰۱۱) (ترجمه رایگان – برنزی ⭐️)

    این مقاله انگلیسی ISI در نشریه وایلی در ۲۵ صفحه در سال ۲۰۱۱ منتشر شده و ترجمه آن ۶ صفحه میباشد. کیفیت ترجمه این مقاله رایگان – برنزی ⭐️ بوده و به صورت ناقص ترجمه شده است.   دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی عنوان فارسی مقاله: نزدیک شدن یا اجتناب (یا […]

دانلود رایگان ترجمه مقاله تفاوتهای فردی در راهبردهای خودافزایی و محافظت از خود (نشریه وایلی ۲۰۱۰) (ترجمه ارزان – نقره ای ⭐️⭐️)

دانلود رایگان ترجمه مقاله تفاوتهای فردی در راهبردهای خودافزایی و محافظت از خود (نشریه وایلی ۲۰۱۰) (ترجمه ارزان – نقره ای ⭐️⭐️)

    این مقاله انگلیسی ISI در نشریه وایلی در ۳۴ صفحه در سال ۲۰۱۰ منتشر شده و ترجمه آن ۱۴ صفحه میباشد. کیفیت ترجمه این مقاله ارزان – نقره ای ⭐️⭐️ بوده و به صورت ناقص ترجمه شده است.   دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی عنوان فارسی مقاله: تفاوت های فردی در […]