دانلود ترجمه مقاله بررسی پدیده لوله گذاری در سدهای خاکی – نشریه اسپرینگر

 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی

 

عنوان فارسی مقاله:

ارزیابی بحرانی پدیده پایپینگ ( لوله گذاری) در سدهای خاکی

عنوان انگلیسی مقاله:

Critical appraisal of piping phenomena in earth dams

  • برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf بر روی عنوان انگلیسی مقاله کلیک نمایید.
  • برای خرید و دانلود ترجمه فارسی آماده با فرمت ورد، روی عنوان فارسی مقاله کلیک کنید.

 

 

مشخصات مقاله انگلیسی و ترجمه فارسی
سال انتشار مقاله  ۲۰۰۷
تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۲ صفحه با فرمت pdf
تعداد صفحات ترجمه مقاله ۱۵ صفحه با فرمت word به صورت تایپ شده با قابلیت ویرایش
رشته های مرتبط با این مقاله  عمران
گرایش های مرتبط با این مقاله  سازه، خاک و پی
مجله مربوطه  بولتن مهندسی زمین شناسی و محیط زیست
دانشگاه تهیه کننده  دانشکده مهندسی عمران و مواد، دانشگاه ایلینوی، شیکاگو، امریکا
کلمات کلیدی این مقاله  سدهای خاکی، لوله کشی، فرسایش داخلی
رفرنس دارد
شناسه شاپا یا ISSN  ۱۴۳۵-۹۵۳۷ ISSN
لینک مقاله در سایت مرجع لینک این مقاله در سایت Springer
نشریه Springer

 

 


  • بخشی از ترجمه:

 

چکیده ترجمه:
 
این مقاله، بررسی جامعی از مقالات منتشر شده در زمینه پدیده های  پایپینگ خاک را ارائه می کند. اولین ابزارها برای طراحی سدهای خاکی برای مقاومت پایپینگ در طول های سال های ١٩١٠-١٩٣۵ توسعه یافته اند. ضابطه فیلتر برای خاک های پراکنده کننده در دهه ی ١٩٧٠ اصلاح شد. پدیده پایپینگ در کل به صورت زیر تعریف می شود: (١) متورم کردن، (٢) فرسایش داخلی، (٣) فرسایش پس گشت، گرچه حالت های دیگر نیز امکان پذیر می باشند. تحقیقات اخیر در زمینه  پایپینگ نشان دهنده محدودیت های وقوع پایپینگ و نقشی می باشند که طراحی و ساخت ممکن است در درصد بالایی از شکست های پایپینگ ایفا کنند. رویه های آزمایشگاهی استانداردسازی شده برای ارزیابی پتانسیل پایپینگ در مواد چسبنده دردسترس می باشند، ولی هیچ روشی برای ارزیابی پتانسیل خود فیلترسازی وجود ندارد. پیشرفت های اخیر در فناوری کامپیوتر، ارزیابی تراوش و تغییرشکل را در خاکریزها تسخیل کرده است ولی روش های محاسباتی برای ارزیابی پتانسیل پایپینگ فعلا محدود می باشند.
 
مقدمه
 
براساس تاریخچه ی شکست های سد خاکی در قرن های نوزدهم و بیستم، احتمال دارد که شکست های پایپینگ در سدها روی داده باشد، از آنجاییکه اولین سدها حدود ٢٩٠٠ سال قبل از مسیح ساخته شده بودند. روش های اولیه ساخت، تاثیرات تراوش یا طرز پخش و انتشار صحیح مواد را برای فراهم سازی فیلترهای کافی در سدهای خاکی در نظر نگرفته بودند. همانطور که تجربه با ساخت موفق سدها با انواع مواد فونداسیون افزایش می یابد، طرح های سد موفق از نظر آزمایشی تا اولین هزاره ی AD پدید آمدند، همانطور که توسط طول عمر ٢٠٠٠ ساله ی سد Proserpina ساخته شده توسط Romans مشاهده شده بودند. کمی بعد، Henry Darcy رابطه ی بین راس (ارتفاع ریزش)، طول مسیر جریان و سرعت های سیال را در وسیله ی دانه ای شناسایی کرد و روش هایی را برای ارزیابی پتانسیل پایپینگ از طول مسیر جریان زیر سدها توسعه داد. با پیدایش مکانیک های خاک مدرن، Terzaghi روشی را برای ارزیابی متورم کردن (برآمدگی) توسعه داد.

 


  • بخشی از مقاله انگلیسی:

 

Abstract

This paper presents a comprehensive review of published literature on soil piping phenomena. The first tools to design earth dams to resist piping were developed during 1910–۱۹۳۵٫ Filter criteria for dispersive soils was refined in the 1970’s. Piping phenomena are generally defined as: (1) heave, (2) internal erosion, (3) backwards erosion, although other modes are possible. Recent work on piping highlights the limitations of the occurrence of piping and the role that design and construction may play in a large percentage of piping failures. Standardized laboratory procedures are available to assess piping potential in cohesive materials, but no such methods exist for noncohesive soils. However, methods are available for evaluation of self-filtration potential. Recent advances in computer technology have facilitated the evaluation of seepage and deformation in embankments but computational methods for evaluation of piping potential are currently limited.Keywords Earth dams  Piping  Internal erosion  Heave  SuffosionRe ´sume ´ L’article pre ´sente une analyse ge ´ne ´rale de re ´sultats publie ´s sur les phe ´nome `nes de suffosion des sols. Les premiers outils visant a ` dimensionner les barrages en terre contre la suffosion ont e ´te ´ de ´veloppe ´s durant la pe ´riode 1910–۱۹۳۵٫ Les crite `res de filtres destine ´sa ` e ´viterces phe ´nome `nes ont e ´te ´ ame ´liore ´s dans les anne ´es 1970. Les phe ´nome `nes de suffosion sont ge ´ne ´ralement associe ´sa ` (1) du gonflement, (2) de l‘e ´rosion interne, (3) de l‘e ´rosion re ´gressive, mais d’autres processus sont possibles. Des travaux re ´cents sur la suffosion mettent en lumie `re les techniques permettant de limiter les risques d’apparition de ce phe ´nome `ne. Ils montrent aussi le ro ˆle des principes de conception et des techniques de construction sur beaucoup de situations de rupture initie ´es par des phe ´nome `nes de suffosion. Des essais de laboratoire standardise ´s existent pour e ´valuer la susceptibilite ´ a ` la suffosion de sols cohe ´rents, ce qui n’est pas le cas p

 


 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی

 

عنوان فارسی مقاله:

بررسی پدیده لوله گذاری در سدهای خاکی

عنوان انگلیسی مقاله:

Critical appraisal of piping phenomena in earth dams

  • برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf بر روی عنوان انگلیسی مقاله کلیک نمایید.
  • برای خرید و دانلود ترجمه فارسی آماده با فرمت ورد، روی عنوان فارسی مقاله کلیک کنید.

 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

 

خرید ترجمه فارسی مقاله

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا