دانلود رایگان ترجمه مقاله بررسی عوامل تعیین کننده اشتراک دانش از طریق وبلاگ های کارمند – الزویر ۲۰۱۳

 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی
عنوان فارسی مقاله:

کشف عوامل موثر بر تسهیم دانش از طریق وبلاگ های کارکنان

عنوان انگلیسی مقاله:

Exploring the determinants of knowledge sharing via employee weblogs

 
 
 
 
 

 

مشخصات مقاله انگلیسی (PDF)
سال انتشار ۲۰۱۳
تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۴ صفحه با فرمت pdf
رشته های مرتبط با این مقاله مدیریت
گرایش های مرتبط با این مقاله  مدیریت فناوری اطلاعات و مدیریت دانش
چاپ شده در مجله (ژورنال) مجله بین المللی مدیریت اطلاعات – International Journal of Information Management
کلمات کلیدی وبلاگ های کارکنان، تسهیم دانش، خود کارایی، لذت ادراک شده
ارائه شده از دانشگاه دانشکده تجارت دانشگاه هال، انگلستان
رفرنس دارد 
کد محصول F969
نشریه الزویر – Elsevier

 

مشخصات و وضعیت ترجمه فارسی این مقاله (Word)
وضعیت ترجمه انجام شده و آماده دانلود
تعداد صفحات ترجمه تایپ شده با فرمت ورد با قابلیت ویرایش  ۲۶ صفحه با فونت ۱۴ B Nazanin
ترجمه عناوین تصاویر و جداول ترجمه شده است 
ترجمه متون داخل تصاویر ترجمه نشده است 
ترجمه متون داخل جداول ترجمه شده است 
درج تصاویر در فایل ترجمه درج شده است  
درج جداول در فایل ترجمه درج شده است  
منابع داخل متن به صورت فارسی درج شده است  
کیفیت ترجمه کیفیت ترجمه این مقاله متوسط میباشد 

 

فهرست مطالب
چکیده
۱- مقدمه
۲- تسهیم دانش در سازمان ها
۲-۱ تسهیم دانش در وبلاگ ها
۳- چارچوب مفهومی و  فرضیات تحقیق
۳-۱ نفوذ اجتماعی
۳-۲ پذیرش فناوری
۳-۳ تئوری شناخت اجتماعی
۳-۴  نوع دوستی
۳-۵: قصد مشارکت  و نگرش
۴- روش تحقیق
۵- نتایج
۵-۱ خلاصه  گزارش پاسخ دهنده ها
۵-۲ نتایج آزمون پایایی
۵-۳  روایی ساختاری مدل تحقیق
۵-۴:   همبستگی های دو سویه بین متغیر های مستقل
۵-۶ روابط دو سویه بین عوامل تحقیق
۵-۷: مقایسه قدرت همبستکی و دو سویه بین عوامل تحقیق
۵-۸ ازمون فرضیه تحقیق
۶- بحث
۷- نتیجه گیری
 

 

بخشی از ترجمه

۱- مقدمه
از آن جا که اینترنت با زندگی روزمره انسانی تلفیق شده است( ویلد ۲۰۰۸)، ارتباطات سنتی به سمت شبکه بندی آنلاین و وب ۲ با استفاده از رسانه های اجتماعی نظیر وبلاگ ها، ویکی ها و سایت های شبکه های اجتماعی حرکت کرده است. شرکت هایی نظیر ای بی ام، اینتل، Sap و اگزون از وبلاگ ها برای تسهیل ارتباطات داخلی و تعاملات مشتریان خارجی استفاده کرده اند( بالیس ، مینگان و پاسینی ۲۰۰۷، وانگ و لین ۲۰۱۱). به علاوه، وب ۲ و رسانه های اجتماعی بر شیوه تولید دانش( وان کراک ۲۰۱۲) و به خصوص بر فرایند ایجاد، تسهیم و جذب دانش اثر دارد (Argote, McEvily, &
Reagans, 2003; Nonaka& von Krogh, 2009). این فرایند ها هزینه کم تر، مبتنی بر ابر بیشتر، فراگیر، استاندارد و سیار می باشند و در عین حال کارامد تر و شخصی تر در رفع نیاز های فردی می باشند(وان گراگ).
این مقاله به تسهیم دانش می پردازد تسهیم دانش روشی است که از طریق آن کارکنان به تقویت عملیات سازمانی نوین و مزیت رقابتی سازمان ها می پردازند( وانک و نا ۲۰۱۰) و از این روی موجب بهبود قابلیت های کارکنان می شود( نانکا و تاکوچی ۱۹۹۵). به علاوه ما بر وبلاگ های کارکنان تاکید داریم که مزایایی را برای کارورزان و سازمان های آن ها ارایه می کند( ارلیخ و شامی ۲۰۱۰). وبلاگ کارکنان، بر اساس گفته افیموا و گرادین ۲۰۰۷، متفاوت از وبالگ نویسی شرکتی است که نشان می دهد که اقدامات به صورت مجاز و تایید شده بوده و ارتباط رسمی با سازمان دارد.
منابع به بررسی عوامل موثر بر استفاده از وبلاگ ها ((Bock, Zmud, Kim, & Lee, 2005; Chai & Kim, 2010; Hsu & Lin, 2008; Hsu &Tsou, 2011; Lee & Choi, 2003; Lu & Hsiao, 2007; Wang & Lin, 2011; Wyld, 2008; Yu, Lu, & Liu, 2010) و جوامع مجازی(۱۱; Wyld, 2008; Yu, Lu, & Liu, 2010) and virtual communities (e.g. Chen & Hung, 2010; Hsu, Ju, Yen, & Chang, 2007; Lin, Hung, & Chen, 2009) برای تسهیم دانش پرداخته اند. نکته جالب صرف نظر از منابع موجود در خصوص نقش انگیزش و فرهنگ در مشارکت، شروع و حفظ وبلاگ ها( هشو و لین ۲۰۰۸، یو وهمکاران ۲۰۱۰) کم تر به بررسی عوامل موثر ب قصد کارکنان برای تسهیم دانش در وبلاگ های کارکنان پرداخته اند. به علاوه، منابع در خصوص وبلاگ های کارکنان(Müller & Stocker, 2011; Riemer& Richter, 2010; Schoendienst, Krasnova,Guenther, &Riehle, 2011) به بررسی پذیرش آن ها از دیدگاه پذیرش فناوری پرداخته و به دانش جامعی از صد کاربران برای تسهیم دانش در وبلاگ ها دست نیافته اند( شانست و همکاران ۲۰۱۱). چن و هانگ ۲۰۱۰ به بررسی تسهیم دانش در وبلاگ های کارکنان پرداخته و عوامل موثر بر قصد کارکنان برای تسهیم دانش را با همکاران بررسی کردند. از این روی سوال تحقیق حاضر این است که عوامل موثر بر قصد تسهیم دانش در وبلاگ های کارکنان کدام است؟
در این مقاله، یک مدل بر اساس اثرات اجتماعی (Dholakia, Bagozzi, &Pearo, 2004; Kelman, 1974; Shen, 2007; Zhou, 2011)) پذیرش فناوری(Kelman, 1974; Shen, 2007; Zhou, 2011), technology acceptance (Davis, 1989; Davis, Bagozzi, &Warshaw, 1989; Hsu & Lin, 2008; Yu et al., 2010)) و تئوری های شناخت اجتماعی ((Bandura, 1986; Kulviwat, Cuo, &Engchanil, 2004; Nahl, 1996; Vijayasarathy, 2004; Yi & Hwang,2003) با استفاده از ۱۷۵ شرکت کننده از پرسش نامه های ایمیلی در تایلند ارایه شد.
اگرچه ۲۳ درصد وب سایت های تایلندی از وبلاگ ها ها استفاده می کنند(فیلوک، راندپرتم و فانک ۲۰۰۹)، در منابع بر لزوم کمک به سازمان های دولتی و خصوصی برای استفاده از وبلاگ ها و درک بهتر ادراک کاربران از وبلاگ ها تاکید شده است. ما به بررسی و ارایه عوامل موثر و ضروری برای تقویت مشارکت کارکنان در وبلاگ نویسی برای تسهیم دانش می پردازیم. یافته های ما نشان می دهد که خود کارامدی و نگرش در قبال تسهیم دانش اثر مثبتی بر روی قصد تسهیم دانش دارد و این در حالی است که انتظارات برایند شخصی و لذت ادراک شده بر قصد تسهیم دانش از طریق اثر گذاری بر نگرش در قبال تسهیم دانش در وبلاگها اثر دارند.
این مقاله به صورت زیر سازمان دهی شده است: بعد از مروری وتاه بر منابع در خصوص تسهیم دانش در سازمان ها و وبلاگ ها( بخش ۲)، مدل و فرضیات و نیز روش تحقیق مقااله در بخش های ۳ و ۴ ارایه می شود. یافته های مطالعه در بخش ۵ بررسی شده و این یافته ها بر اساس منابع در بخش ۶ بحث می شوند. بخش ۷ شامل نتیجه گیری و پیشنهاداتی برای تحقیقات آینده است.

 

بخشی از مقاله انگلیسی

۱٫ Introduction

Since the Internet has become integrated with daily human life (Wyld, 2008), traditional communications have moved to online networking and Web 2.0 using social media, such as blogs, wikis, and social networking sites. Companies such as IBM, Intel, SAP, and Exxon have adopted, for instance, weblogs to facilitate internal communication and external customer interactions (Balmisse, Meingan, & Passerini, 2007; Wang & Lin, 2011). Furthermore, Web 2.0 and social media have had an impact on the way knowledge is enabled (von Krogh, 2012), and in particular on the processes of knowledge creation, sharing, and capture (e.g. Argote, McEvily, & Reagans, 2003; Nonaka & von Krogh, 2009). These processes have become “less costly, more cloud-based, ubiquitous, standardised, and mobile, but also more personalised and more effective in meeting individual needs” (von Krogh, in press, p. 1). This paper is concerned with knowledge sharing, which constitutes the means through which employees can contribute to innovative organisational practices and subsequently to the competitive advantage of organisations (Wang & Noe, 2010) and to the improvement of the competencies of the employees involved (Nonaka & Takeuchi, 1995). Furthermore, we are focusing on employee weblogs (Blogs) which can offer benefits for both individual knowledge workers and their organisations (Ehrlich & Shami, 2010). An employee weblog, according to Efimova and Grudin (2007) is different from corporate blogging, which suggests “action that is authorised, acknowledged, or in a formal way associated with an organization” (p. 2). The literature has looked into the antecedents and factors influencing the use of weblogs (Bock, Zmud, Kim, & Lee, 2005; Chai & Kim, 2010; Hsu & Lin, 2008; Hsu & Tsou, 2011; Lee & Choi, 2003; Lu & Hsiao, 2007; Wang & Lin, 2011; Wyld, 2008; Yu, Lu, & Liu, 2010) and virtual communities (e.g. Chen & Hung, 2010; Hsu, Ju, Yen, & Chang, 2007; Lin, Hung, & Chen, 2009) for knowledge sharing. Interestingly, no matter if the extant literature has discussed, for instance, the role of motivation and culture in participating, starting, and maintaining weblogs (e.g. Hsu & Lin, 2008; Yu et al., 2010), it has not shed relatively enough light into the factors influencing the intention of employees to share knowledge in employee weblogs. Furthermore, the literature on employee weblogs (e.g. Müller & Stocker, 2011; Riemer & Richter, 2010; Schoendienst, Krasnova, Guenther, & Riehle, 2011) has studied their adoption from a technology acceptance perspective (Böhringer & Richter, 2009) and has not provided a holistic understanding of the intention of users to share knowledge in Blogs (Schoendienst et al., 2011). Paraphrasing Chen and Hung (2010),to promote knowledge sharing in employee weblogs itis importantto know the factors influencing the employees’ intention to share knowledge with other employees. Therefore, the research question of this study is: what are the factors behind the intention of employees to share knowledge in employee weblogs? In this paper a model is proposed and tested based on social influence (Dholakia, Bagozzi, & Pearo, 2004; Kelman, 1974; Shen, 2007; Zhou, 2011), technology acceptance (Davis, 1989; Davis, Bagozzi, & Warshaw, 1989; Hsu & Lin, 2008; Yu et al., 2010), and social cognitive theories (Bandura, 1986; Kulviwat, Cuo, & Engchanil, 2004; Nahl, 1996; Vijayasarathy, 2004; Yi & Hwang, 2003) using 175 responses from email-based questionnaires in Thailand. Although 23% of Thai websites use weblogs (Philuek, Rueangprathum, & Fung, 2009), there is a need expressed in the literature (e.g. Kuzma, 2010; Philuek et al., 2009) to assist both public and private Thai organisations with their adoption of weblogs and have a better understanding of the users’ perceptions of weblogs. We contribute to this need from a practical point of view by proposing and testing factors necessary for cultivating the participation of employees in weblogging for sharing knowledge. Our findings suggest that self-efficacy and attitudes towards knowledge sharing positively influence intentions to share knowledge, whileperceived enjoyment and personal outcome expectations influence the intention to share knowledge through influencing attitudes towards knowledge sharing within Blogs. The paper is structured as follows: after a brief review of the literature on knowledge sharing in organisations and weblogs (Section 2), the research model and hypotheses as well as the research methodology of the paper are presented (Sections 3 and 4). The findings of the study are presented next (Section 5), and are then discussed in the light of the extant literature (Section 6). Section 7 concludes the paper and suggests future research avenues.

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا