دانلود رایگان ترجمه مقاله خواص مکانیکی پویا و آکوستیک زیر آب الاستومر های پلی اورتان / اپوکسی رزین – وایلی ۲۰۱۱

دانلود رایگان مقاله انگلیسی خصوصیات دینامیکی-مکانیکی و آکوستیکی زیر آب مخلوط الاستومری پلی یورتان/رزین اپوکسی پر شده با دانه های ماکرو منفذ دار پلی (وینیل استات کوتریال-ایزوسیانورات)  به همراه ترجمه فارسی

 

عنوان فارسی مقاله خصوصیات دینامیکی-مکانیکی و آکوستیکی زیر آب مخلوط الاستومری پلی یورتان/رزین اپوکسی پر شده با دانه های ماکرو منفذ دار پلی (وینیل استات کوتریال-ایزوسیانورات)
عنوان انگلیسی مقاله Dynamic Mechanical and Underwater Acoustic Properties of the Polyurethane/Epoxy Resin Blend Elastomers Filled with Macroporous Poly(vinyl acetate-co-triallyl isocyanurate) Resin Beads
رشته های مرتبط مهندسی پلیمر و شیمی، مهندسی مواد، مهندسی مواد مرکب یا کامپوزیت، پلیمریزاسیون، شیمی پلیمر و شیمی کاربردی
فرمت مقالات رایگان

مقالات انگلیسی و ترجمه های فارسی رایگان با فرمت PDF آماده دانلود رایگان میباشند

همچنین ترجمه مقاله با فرمت ورد نیز قابل خریداری و دانلود میباشد

کیفیت ترجمه کیفیت ترجمه این مقاله متوسط میباشد 
توضیحات ترجمه این مقاله به صورت خلاصه انجام شده است.
نشریه وایلی – Wiley
مجله مجله علوم کاربردی پلیمر – Journal of Applied Polymer Science
سال انتشار ۲۰۱۱
کد محصول F893

مقاله انگلیسی رایگان (PDF)

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

ترجمه فارسی رایگان (PDF)

دانلود رایگان ترجمه مقاله

خرید ترجمه با فرمت ورد

خرید ترجمه مقاله با فرمت ورد
جستجوی ترجمه مقالات جستجوی ترجمه مقالات

  

فهرست مقاله:

چکیده
مقدمه
خصوصیات و اندازه گیری ها
آنالیز دینامیکی-مکانیکی گرمایی
اندازه گیری خصوصیات آکوستیکی در زیر آب
نتایج و بحث
مورفولوژی ذرات رزین و کامپوزیت
تاثیر دانه های رزین ماکرومنفذ دار بر روی خصوصیات دینامیکی-مکانیکی و هم چنین خصوصیات آکوستیکی ماتریس EP/ PU در زیر آب
تاثیر نسبت وزنی PU به EP بر روی خصوصیات دینامیکی-مکانیکی وجذب آکوستیکی در زیر آب
تاثیر قطر ذرات بر روی خصوصیات آکوستیکی در زیر آب
تاثیر دمای آب بر روی خصوصیات آکوستیکی در زیر آب
تاثیر ضخامت بر روی خصوصیات آکوستیکی در زیر آب
نتیجه گیری

 

بخشی از ترجمه فارسی مقاله:

مقدمه:
پوشاندن سطح خارجی زیر دریایی ها با یک سری لایه های ضد انعکاس صوت یک روش بسیار مهم در پنهان کاری صوتی زیردریایی ها می باشد.قسمت اصلی این پوشش های ضد انعکاس صوت، موادی است که سبب جذب صوت در زیر آب می گردد و باید در مقابل آب دریا در حد ممکن مقاومت داشته باشد.
این مواد معمولا یک الاستومر یا پلیمر ویسکوالاستیک شامل ذرات مختلف آکوستیکی یا ساختار آکوستیکی می باشد.
هنگام برخورد امواج آکوستیکی به سطح این پوشش ها ، قسمتی از این امواج توسط سطح مواد انعکاس پیدا می کند و قسمتی از آن به سطح درونی مواد وارد می گردد. امواج ورودی به انرژی گرمایی تبدیل می گردد، که این تبدیل انرژی (به استثنای امواج صوتی انتقال یافته) به دلیل تغییر شکل امواج، پراکندگی و جذب امواج که به دلیل خصوصیات اتلاف مواد و ساختار آنها می باشد اتفاق می افتد.
الاستومر PU توانایی خوبی در اتلاف دارد و می تواند به عنوان یک ماده تلف کننده یا جاذب صوت در زیر آب به کار گرفته شود.
میزان اتلاف و قابلیت جذب صوت در زیر آب به واسطه شکل مولکولی از جمله میزان سختی و نرمی گره ها ، نوع و روش سنتز مواد، اختلاط با سایر پلیمرها از جمله رزین EP قابل کنترل می باشد.
EP با شکل دهی به شبکه های در هم تنیده یا سایر ساختار های اختلاطی، می تواند خصوصیات مکانیکی و خصوصیات اتلاف در دمای بالای الاستومر PU را افزایش دهد.
بنابراین اختلاط EP/ PU با نسبت ترکیب بیشترPU به EP ممکن است، به عنوان یک ماده جاذب صوت در ذیر آب استفاده شود.
برای بهبود خصوصیات جذب صوت در زیر آب ماتریس های الاستومری یا ویسکوالاستیک، مقدار مناسبی از پر کننده های منفذ دار (ازجمله:میکروبالون ها، فضای خالی، حفره ها و ذرات) و موادی با ساختار جذب آکوستیکی را وارد ماتریس می کنند.
به طور کلی پر کننده های سخت و غیر آلی فقط باعث انعکاس و تفرق صوت می گردند.در حالیکه ذرات منفذ دار پلیمری علاوه بر انعکاس وتفرق صوت، به دلیل خصوصیات اتلافی که در ساختار آنها وجود دارد باعث تضعیف امواج صوتی نیز می گردند.
اخیرا دو گروه تحقیقاتی کشف کرده اند که ذرات پلیمری منفذ دار خصوصیات خیلی خوبی در جذب صدا در صنعت هوا نوردی دارند. و باعث بهبود خصوصیات جذب صوتی فوم پلی یورتان مخصوصا در فرکانس های پایین می گردند. آیا ذرا ت پلیمری منفذ دار می توانند خصوصیات جذب صوتی ماتریس الاستومری در زیر آب را افزایش دهند یا کلا مطرح کردن این موضوع ارزش ندارد.
در این مطالعه دانه های کوپلیمر پلی وینیل استات، تریال ایزوسیانات ماکرو منفذدار سنتز شده، به عنوان ذرات آکوستیکی در اختلاط ماتریس الاستومری EP/ PU استفاده شده و خصوصیات دینامیکی-مکانیکی و آکوستیکی آن در زیر آب مورد مطالعه قرار گرفته است.

نتیجه گیری:
دانه های رزین ماکرو منفذ دار P(VAc-co-TAIC) باعث بهبود خصوصیات جذب آکوستیکی زیر آب ماتریس PU/EP می گردد. و این وابسته به مقدار، اندازه ذرات، نسبت ترکیب PU به EP، ضخامت لایه و دمای آب دارد.ذرات با اندازه قطر کمتر تاثیر بهتری بر روی خصوصیات آکوستیکی در زیر آب دارند.
در مقایسه ماتریس با کامپوزیت، کامپوزیتی که در آن از ۵% رزین استفاده شده استنسبت به ماتریس(بدون رزین) میانگین ضریب جذب آکوستیکی از ۳۸/۰ به ۵۵/۰ و مقدار پیک ها از ۴۲/۰ به ۶۵/۰ افزایش می یابد. به هر حال کامپوزیت با ۱۰ و ۱۵ درصد رزین کمترین میزان جذب آکوستیکی را در فرکانس های پایین و بیشترین میزان ضریب جذب را در فرکانس های بالا را دارد. فاکتور اتلاف کامپوزیت به نسبت ترکیب PU به EP بستگی دارد.

بخشی از مقاله انگلیسی:

INTRODUCTION

Covering a layer of anechoic tiles on a submarine surface is an important method for submarine acoustic stealth.1,2 The key part of the anechoic tiles is the underwater acoustic absorption material matching with the impedance of seawater as much as possible; this material is usually an elastomer or viscoelastic polymer containing various acoustic particles and/ or acoustic structures.3,4 When the incident acoustic wave contacts the material, a part of the incident acoustic wave is reflected by the material surface, and the other enters into the material interior; the entry acoustic wave can be converted into heat energy by changes in the wave mode, scattering, and absorbing due to material damping and structure, except the transmitted acoustic wave.5–۱۲ Polyurethane (PU) elastomer has excellent damping ability and can be used as a damping material and/or underwater acoustic absorption material.13–۱۶ Its damping or underwater acoustic absorption ability can be controlled by molecular design, such as adjustment of the ratio of soft and hard segments,14,17 selection of different sorts of synthetic methods and materials,16,18 and blending with other polymers, such as epoxy resin (EP).19 EP can improve the mechanical and high-temperature damping properties of PU elastomers by the formation of interpenetrating polymer networks or other blend structures.19–۲۳ Therefore, it is possible that PU/EP blends with higher composition ratios of PU to EP could be used as the matrices for underwater acoustic absorption materials. To improve the underwater acoustic absorption properties of elastomeric or viscoelastic matrices, adequate porous fillers (e.g., microballoons, voids, cavities, particles) and acoustic absorption structures are usually introduced into the matrices.3,24–۲۸ Generally, inorganic and rigid fillers can only reflect and scatter sound waves, but porous polymer particles can attenuate sound wave because of their framework high-damping properties, except reflection and scattering.29 Recently, two research groups have discovered that porous polymer particles have good airborne acoustic absorption properties and can also improve the airborne acoustic absorption properties of PU foams, especially at low frequency.30–۳۴ Whether porous polymer particles can improve the underwater acoustic absorption properties of the elastomer matrices or not is worth investigating. In this study, macroporous vinyl acetate (VAc)–triallyl isocyanurate (TAIC) copolymer beads were synthesized and used as acoustic particles for PU/EP blend elastomer matrices, and the dynamic mechanical and underwater acoustic properties were studied.

CONCLUSIONS

Macroporous P(VAc-co-TAIC) resin beads improved the underwater acoustic absorption properties of PU/EP intercrosslinked elastomer matrices and depended on their amount and diameter size, the composition ratios of PU to EP, the thickness, and the water temperature. The beads with smaller diameters had a better enhancing effect on the underwater acoustic properties of the matrices. In a comparison with the matrix with a 70/30 composition ratio of PU to EP to one without the beads, the composite with 5% beads had higher damping properties, its average acoustic absorption coefficient increased from 0.38 to 0.55, and the peak value increased from 0.42 to 0.65. However, the composites with 10 and 15% beads had lower acoustic absorption coefficients at low frequency and much higher acoustic absorption coefficients at high frequency. The damping properties of the composites depended on the composition ratios of PU to EP.

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا