دانلود رایگان ترجمه مقاله پمپ پروتونی گیاهی– الزویر ۲۰۰۷

دانلود رایگان مقاله انگلیسی پمپ پروتونی گیاهان به همراه ترجمه فارسی

 

عنوان فارسی مقاله پمپ پروتونی گیاهان
عنوان انگلیسی مقاله Plant proton pumps
رشته های مرتبط زیست شناسی، علوم گیاهی و بیوشیمی
فرمت مقالات رایگان

مقالات انگلیسی و ترجمه های فارسی رایگان با فرمت PDF آماده دانلود رایگان میباشند

همچنین ترجمه مقاله با فرمت ورد نیز قابل خریداری و دانلود میباشد

کیفیت ترجمه کیفیت ترجمه این مقاله متوسط میباشد 
نشریه الزویر – Elsevier
مجله FEBS اسناد
سال انتشار ۲۰۰۷
کد محصول F863

مقاله انگلیسی رایگان (PDF)

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

ترجمه فارسی رایگان (PDF)

دانلود رایگان ترجمه مقاله

خرید ترجمه با فرمت ورد

خرید ترجمه مقاله با فرمت ورد
جستجوی ترجمه مقالات جستجوی ترجمه مقالات زیست شناسی

  

فهرست مقاله:

چکیده
۱٫ H+-ATPase غشای پلاسمایی: نقش های فیزیولوژیکی
۱٫۲-سلول های منفرد احتمالا دارای بیش ازیک ایزوفرم از PM H+-ATPase هستند. 
۱٫۳٫ گیاهانی با محتوای PM H+-ATPase تغییر یافته 
۲- H+-ATPase غشای پلاسمایی : تنظیم در سطح بعداز ترجمه 
۲٫۱-مثال های کمی از تنظیم PM H+-ATPase در سطح بعداز رونویسی وجود دارد
۲٫۲- مسیرهای انتقال سیگنال منجر به فعال شدن PM H+-ATPase میشود 
۲٫۳-چرا PM H+-ATPase به صورت موثرتری در سطح بعداز ترجمه تنظیم می شود؟ 
۲٫۴- PM H+-ATPase احتمالا به وسیله ی پروتئین هایی که در DRM ها سازمان یابی شده اند تنظیم میشود. 
۳- H+-ATPase آوندی 
۳٫۱- V- ATPase های پیچیده تر در یوکاریوت های پیشرفته 
۳٫۲- جهش یافته هایی برای رهایی
۳٫۳- چه چیزی باید از آنالیزهای جهش یافته ها بیاموزیم؟
۳٫۴- برهم کنش با سایر پروتئین ها 
۳٫۵- آیا V- ATPase بیشتر از یک پمپ پروتونی ساده است؟ 
۴٫ H+-PPases : یک خانواده حفاظت شده از پمپ های پروتونی تحریک کننده ی PPi 
۴٫۱- PPi یک محصول از فرایندهای بیوسنتزی مشخص کننده ی فعالیت رشد سلول ها میباشد.
۴٫۲- H+-PPases باکتریایی به فاش شدن جزئیات مولکولی H+-PPases گیاهی کمک میکند. 
۴٫۳- بیان هترولوگ H+-PPases گیاهی در مخمر به شناسایی ساختار تعیین کننده های عمکرد کمک می کند
۵- نقش H+-PPases گیاهی در رشد و نمو 
۵٫۱- تعیین خصوصیت جهش یافته ی تهی avp1-1 آرابیدوپسیس یک نقش شناسایی نشده را برای H+-PPases در انتقال اکسین نشان می دهد
۵٫۲- دلایل محیطی و تنطیم کننده های رشد درگیر در تنظیم بیان و / یا فعالیت های آنزیمی H+-PPases گیاهی 
۶- بیان بیش از حد H+-PPases به عنوان یک روش بالقوه ی بیوتکنولوژی
۶٫۱-بیان افزایش یافته ی H+-PPases رشد گیاه را در حضور شرایط استرس کمبود آب و محلول نمکی بهبود می دهد. 
۷ . نتایج

 

بخشی از ترجمه فارسی مقاله:

۱٫ H+-ATPase غشای پلاسمایی: نقش های فیزیولوژیکی
۱٫۱- H+-ATPase خاص غشای پلاسمایی در سلول هایی که برای انتقال تخصصی شده اند، بیان می شود
جریان محلول در سرتاسر(عرض) غشای پلاسمایی به مقدار زیادی به انرژی در دسترس برای تحریک پروتون بستگی دارد. به‌این‌ترتیب، H+-ATPase PM ها بازی‌کنندگان مولکولی مهمی هستند که دریافت و تقسیم‌بندی مواد مغذی گیاه را در تمام سطح گیاه تعیین و کنترل می کنند. ارتباط ساختار—عملکرد این پمپ ها اخیراً بررسی شده است. اینجا ما فوکوس خواهیم کرد روی پیشرفت های اخیری که روی عملکرد فیزیولوژیک و تنظیم پمپ‌های پروتونی H+-ATPase صورت گرفته است.
ازآنجایی‌که توالی یابی ژنوم مدل گیاهی آرابیدوپسیس تالیانا در سال ۲۰۰۰ تکمیل شد، محتوای رونوشت های (ترانسکریپتوم) آرابیدوپسیس در تعداد زیادی از آزمایش های آرایه ی ژنی ویژگی یابی شده است . یک مرور کلی روی پروفایل بیانی اعضاء خانواده ی ژنی H+-ATPase PM آرابیدوپسیس (AHA1-11) که می تواند در پایگاه داده های جستجوکننده ی ژن( www0genevestigator.org) یافت شود، نشان می‌دهد که ۲ ژن AHA1 وAHA2 ، به صورت بالقوه در همه ی بافت ها و اندام ها بیان میشوند. بنابراین، به نظر میرسد که این ژن ها به عنوان ژن های housekeeping عمل کنند که برای هومئوستازی یون ها مورد نیاز هستند. نسبتا رونوشت های AHA1 بیشتری در جوانه ها یافت می شود ، در حالی که AHA2 غالبا در ریشه ها ، به ویژه در ریشه های( تارهای) فرعی بیان می شود.
همچنین AHA3، AHA4، و AHA11 بیان گسترده ای را در سرتاسر گیاه نشان می دهند، اما در درجه ی یکسانی بیان نمی شوند و درجاتی از تخصصی شدگی در آنها دیده می شود مثلا AHA4 به مقدار زیادی در اندودرم های ریشه بیان می شود که با مطالعات آنالیز ژن گزارشگر مطابق است. آنالیزهای real time RT-PCR تایید می کند که AHA1، AHA2، AHA3و AHA11 بیشترین رونوشت هایی هستند که در برگ ها یافت می شوند. آنالیزهای ژن گزارشگر نشان میدهد که پروموتر AHA3 در فلوئم برگی سلول های همراه فعال است.
الگوهای بیانی AHA5( بیان پایین در سرتاسر گیاه) ،AHA6 و AHA9(غالبا بیان می شود در بساک ها) ،AHA7 و AHA8( تقریبا منحصرا در گرده بیان می شوند) و AHA10 (بیشترین سطوح رونوشت ها را در siliques (خورجین ها)) دارند که نشان میدهد پمپ ها به وسیله ی این ژن های که عملکردهای تخصصی شده ی بیشتری دارند کد می شوند. آنالیزهای ژن گزارشگر بیان AHA9 را در بساک ها و AHA10 را در اندوتلیوم پوشش بذر در حال نمو بررسی کرده است.
آیا همه ی این رونوشت ها به پروتئین ترجمه می شوند؟ همه ی ایزوفرم ها، به جز AHA8،که با روش پروتئومیکس mass اسپکترومتری شناسایی شده اند، در لپه ها، سراسرجوانه ها ، برگ ها یا ساقه ها دیده می شوند. ۴ ایزوفرمی که با روش mass اسپکترومتری در بیشتر تحقیقات شناسایی شده اند ، یعنی AHA1، AHA2، و AHA4 و AHA11 میباشند. که این ایزوفرم ها با رونوشت های ژنی عمده در جوانه ها و برگ ها مشابه هستند.
۱٫۲-سلول های منفرد احتمالا دارای بیش ازیک ایزوفرم از PM H+-ATPase هستند.
آنالیزهای محتوای رونوشت ( ترانسکریپتوم) و تست های کتابخانه ی cDNA یی سلول های نگهبان روزنه Vicia faba بیان حداقل ۲ H+-ATPase غشای پلاسمایی را شناسایی کرده است، اما هیچکدام از این ایزوفرم ها خاص سلول های نگهبان روزنه نیستند. به علاوه ، با اتصال ( الحاق)پروموترهای اندوژنوس( درون زاد) H+-ATPase PM با ژن های گزارش گر GUS و بیان این ژن های شیمریک در گیاهان ترانس ژن(گیاهانی که از نظر ژنتیکی تغییر داده شده اند)، مشخص شد که ۲ H+-ATPase PM مختلف شامل NpPMA2 و NpPMA4 در سلول های نگهبان روزنه ی گیاه تنباکو فعال هستند. در یک مطالعه ی جدید از روش RT-PCR برای تکثیر توالی های AHA موجود در پروتوپلاست جدا شده از سلول های نگهبان آرابیدوپسیس استفاده شده است. به طرز شگفت آوری تمام اعضاء خانواده ی ژنی H+-ATPase PM آرابیدوپسیس (AHA1-11) در این نوع سلول خاص یافت می شود. رونوشت های عمده در سلول های نگهبان شامل AHA1، AHA2، و AHA5 میباشد.که این حضور AHA1 و AHA2 را به عنوان ژن های house-keeping در سلول های نگهبان تایید می کندو تاکید می کند که AHA5 میتواند به عنوان یک کاندیدایی برای H+-ATPase PM خاص نگهبان روزنه باشد. اگرچه ، روش به کار گرفته شده خیلی حساس است ولی کمی نیست و آن نمی تواند نشان بدهد که هرکدام از ایزوفرم ها چقدر در سلول های نگهبان توزیع شده اند.
گامتوفیت نر گیاه یک ارگانیسم هاپلوئید مستقلی است که یک مجموعه ی خاص از زن ها را بیان میکند. H+-ATPase NpPMA5 در Nicotiana plumbaginifolia در لوله های گرده بیان می شود اما در بسیاری از انواع سلولی اسپوروفیتی هم بیان دارد. ۴ رونوشت AHA مختلف در دانه های گرده ی آرابیدوپسیس در مراحل مختلف نمو شناسایی شده است: AHA6 ، AHA8،AHA9، و AHA12 ، که بعدا به یک ژن کاذب تبدیل می شود. AHA12 در سطوح خیلی پایینی در میکروسپور و حالات ۲ سلولی بیان میشود ، AHA6 و AHA9 در حالت سه سلولی به مقدار زیادی بیان می شوند در حالی که در گرده ی بالغ AHA8 ایزوژنی است که تبدیل به رونوشت غالب میشود.و این پیشنهاد میکند که در طی نمو ، یک ایزوژن AHA می تواند نقش دیگری را هم بر عهده بگیرد.
در نهایت، در سلول های آلئورون جو ، ۲ ایزوفرم از PM H+-ATPase با آنالیز پروتئومیک شناسایی شده است.
ما میتوانیم نتیجه بگیریم که غشای پلاسمایی هر سلولی احتمالا محل قرار گیری چندین PM H+-ATPase میباشد. دلیل این تنوع شناخته شده نیست، اما شاید بازتاب دهنده ی یک نیاز خاص به ATPase در زمان-های خاصی از نمو یا برای عملکردهای تخصصی باشد.

بخشی از مقاله انگلیسی:

۱٫ Plasma membrane H+-ATPases: Physiological roles

۱٫۱٫ Specific PM H+ -ATPases are expressed in cells specialized for transport Solute flux

across the plasma membrane depends to a large extent on the proton motive force available. As such, PM H+- ATPases are important molecular players that determine and control plant nutrient acquisition and partitioning at the whole plant level (reviewed in Refs. [1–۴]). Structure–function relationships of this pump have been reviewed recently [3]. Here we will focus on recent developments that throw new light on the physiological function and regulation of PM H+-ATPases. Since the completion of the sequencing of the genome of the model plant Arabidopsis thaliana in 2000, the Arabidopsis transcriptome has been characterized in a large number of gene array experiments. An overview of the expression profiles of members of the Arabidopsis PM H+-ATPase family (AHA1- 11) [5] can be found in the Genevestigator database (www.genevestigator.org). Two genes, AHA1 and AHA2, are expressed in virtually all tissues and organs. Thus, these genes appear to function as housekeeping genes required for ion homeostasis. Relatively more AHA1 transcript is found in shoots, whereas AHA2 is predominantly expressed in roots, especially in root hairs. AHA3, AHA4 and AHA11 also show broad expression throughout the plant, but are not expressed to the same degree. Some degree of specialization is seen as AHA4 has high expression in root endodermis in accordance with reporter gene analysis studies [6]. Real time RT PCR analysis has confirmed that AHA1, AHA2, AHA3 and AHA11 are the major transcripts found in leaves [7]. Reporter gene analyses show that the AHA3promoter is active in leaf phloem companion cells [8]. Expression patterns of AHA5 (low expression throughout the plant), AHA6 and AHA9 (predominantly expressed in anthers), AHA7and AHA8 (almost exclusive expression in pollen) and AHA10 (highest transcript levels in siliques) suggest that the pumps encoded by these genes have more specialized function. Reporter gene analyses have verified the expression of AHA9 in anthers [9] and AHA10 in the endothelium of the developing seed coat [10]. Are all these transcripts translated into proteins? All isoforms, except AHA8, have been detected by mass spectrometry-based proteomics, either in cotyledons, whole seedlings, leaves or stems [11–۱۶]. Four isoforms have been detected by mass spectrometry in most investigations, namely AHA1, AHA2, AHA4 and AHA11 [11,13–۱۶]. These isoforms correspond to the major gene transcripts in seedlings and leaves.

۱٫۲٫ Single cells may contain more than one isoform of PM H+- ATPase

Transcriptome analysis and cDNA library screening of Vicia faba stomatal guard cells detected expression of at least two plasma membrane H+ -ATPases, but none of these iso forms are unique to guard cells [17]. Likewise, by fusing endogenous PM H+-ATPase promoters with the GUS reporter gene and expressing the chimeric genes in transgenic plants, it could be shown that the promoters of two different tobacco PM H+-ATPases, NpPMA2 and NpPMA4, are active in guard cells [18]. In a recent study, RT-PCR was employed to amplify AHA sequences in isolated Arabidopsis guard cell protoplasts [19]. Surprisingly, all members of the Arabidopsis PM H+ -ATPase gene family (AHA1-11) were identified in this particular cell type. The major guard cell transcripts are AHA1, AHA2 and AHA5. This confirms the presence of AHA1 and AHA2 as house-keeping genes in guard cells and points to AHA5 as a candidate guard cell specific PM H+-ATPase. However, as the method employed is very sensitive and not quantitative, it is not clear to what extent each AHA isoform is present in guard cells. The male gametophyte of the plant is an independent haploid organism that expresses a specific subset of genes [20]. Nicotiana plumbaginifolia NpPMA5 H+-ATPase is expressed in pollen tubes but in many cell types of the sporophyte as well [21]. Four different AHA transcripts have been identified in Arabidopsis pollen grains at different stages of development: AHA6, AHA8, AHA9 and AHA12 [20], the latter being a pseudogene [6]. AHA12 is expressed at very low levels at the microspore and bicellular states, AHA6 and AHA9 peak at the tricellular state, whereas in mature pollen the AHA8 isogene takes over as the all-dominant transcript. This suggests that during development one AHA isogene can take over the role of another. Lastly, in barley aleurone cells, two isoforms of PM H+- ATPase have been identified in proteomic analyses [22]. We can conclude that the plasma membrane of individual cells may harbor several PM H+-ATPases. The reason for this diversity is not known, but might reflect a specific need for ATPases at specific times of development or with specialized functions [23,24].

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا