دانلود رایگان ترجمه مقاله حاکمیت دولتی، شبکه های اجرایی و هزینه های تحقیق و توسعه سرمایه گذاری – الزویر ۲۰۱۵

دانلود رایگان مقاله انگلیسی حاکمیت دولتی، شبکه های اجرایی و هزینه تحقیق و توسعه سازمانی به همراه ترجمه فارسی

 

عنوان فارسی مقاله حاکمیت دولتی، شبکه های اجرایی و هزینه تحقیق و توسعه سازمانی
عنوان انگلیسی مقاله Government governance, executive networks and enterprise R&D Expenditure
رشته های مرتبط مدیریت، مدیریت دولتی، نوآوری تکنولوژی، سیاستهای تحقیق و توسعه
کلمات کلیدی حاکمیت دولتی، شبکه های اجرایی، سرمایه گذاری تحقیق و توسعه، شرکت های با مالکیت دولتی
فرمت مقالات رایگان مقالات انگلیسی و ترجمه های فارسی رایگان با فرمت PDF آماده دانلود رایگان میباشند
کیفیت ترجمه کیفیت ترجمه این مقاله متوسط میباشد 
توضیحات ترجمه این مقاله به صورت خلاصه و ناقص انجام شده است.
نشریه الزویر – Elsevier
مجله مجله تحقیقات حسابداری چین – China Journal of Accounting Research
سال انتشار ۲۰۱۵
کد محصول F776

مقاله انگلیسی رایگان

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

ترجمه فارسی رایگان 

دانلود رایگان ترجمه مقاله
جستجوی ترجمه مقالات جستجوی ترجمه مقالات مدیریت

  

فهرست مقاله:

چکیده
۱-مقدمه
۲-تئوری و سوالات تحقیق
۲-۱ منابع سیاست برای تحقیق و توسعه-حاکمیت دولتی
۲-۲ منابع راهبردی سرمایه گذاری – شبکه های اجرایی تحقیق و توسعه شرکتی
۲-۳ حاکمیت دولتی و شبکه های اجرایی:متقاطع یا موازی؟
۲- ۴ ناهمگنی شرکت: ماهیت حقوق مالکیت
۳-طرح تحقیق
۳-۱ نمونه و داده ها
۳-۲ مدل و متغیر ها
۳-۲-۱ متغیر های وابسته
۳-۲-۲ متغیر های مستقل
۳-۲-۳ متغیرهای تعدیل کننده
۳-۲-۴ متغیر های شاهد

 

بخشی از ترجمه فارسی مقاله:

چکیده
محیط به شدت رقابتی بازار موجب شده است تا نوآوری مستقل به پایه و اساس شرکت تبدیل شده و قدرت رقابتی کشور را متعادل کند. شرکت ها به منظور حل مشکل محدودیت منابع تحقیق و توسعه خود، بایستی به منابع خارجی دست پیدا کنند. از آن جا که دولت عمدتا پشتیبانی مالی و سیاسی ارایه می کند، انتشار اطلاعات و اثرات یادگیری شبکه های اجرایی می تواند به طور موثری، کمبود تمهیدات سازمانی رسمی را جبران کند. از این نظر، ما به طور دستی اقدام به جمع آوری داده ها در خصوص هزینه های تحقیق توسعه و شبکه های اجرایی که دارای اعضای مدیریت مشترک در شرکت های سهام A پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار چین از ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۰ می باشند می کنیم. این مقاله، با استفاده از داده های حاکمیت دولتی و حاکمیت شرکتی، به طور تجربی به آزمون اثر حاکمیت دولتی و شبکه های اجرایی بر روی نوآوری شرکت می پردازد. نتایج تجربی نشان می دهد که کارایی حاکمیت دولتی در چارچوب سازمان و شرکت، تعیین کننده کارایی تخصیص منابعی است که شرکت ها با آن مواجه هستند و محدودیت های سازمانی در خصوص شدت تحقیق و توسعه شرکت ارایه کرده و این که تاسیس و مقیاس شبکه های اجرایی به تصمیم گیری های تحقیق و توسعه کمک می کند. به علاوه، آزمون نشان می دهد در مقایسه با شرکت های با مالکیت غیر دولتی، شرکت های با مالکیت دولتی با محدودیت های نسبتا ضعیف تر و فشار کم تری از حیث سیاست، تامین مالی، فناوری و رقابت مواجه هستند. از این روی، آن ها وابستگی مشهود و آشکاری به کیفیت حاکمیت دولت و انتشار اطلاعات شبکه های اجرایی نشان نمی دهند. یافته های این مطالعه به ما در درک نقش سیستم های غیر رسمی در اقتصاد های اجتماعی نظیر شبکه های ارتباطی و سرمایه اجتماعی در شرایط توسعه اقتصادی چین کمک می کند و شواهدی را در اختیار گذاشته و موجب غنی سازی و تقویت مطالعات در مقیاس خرد و کلان در زمینه ” ارتباط دولت و و بازار” و” ارتباط بازار و شرکت” می شود.
کلمات کلیدی : حاکمیت دولتی، شبکه های اجرایی، سرمایه گذاری تحقیق و توسعه، شرکت های با مالکیت دولتی
۱-مقدمه
فعالیت های تحقیق و توسعه شرکت، شرکت ها را قادر به نوآوری در محصولات، فناوری ها و روش ها می کند که تعیین کننده مزیت های رقابتی و رشد شرکت در آینده است( شرر ۱۹۸۴، اتلی ۱۹۹۸). فرایند نوآوری، نه تنها موجب ارتقای پیشرفت فناوری می شود، بلکه در عین حال به یک عامل اصلی رشد اقتصادی درون زا تبدیل گردیده است. علی رغم رشد چشمگیر اقتصادچین، چایداری رشد اقتصادی این کشور هنوز نگران کننده است. از این روی، انتقال شیوه و حالت رشد اقتصادی و تشویق شرکت ها به نوآوری مستقل از اهمیت زیادی برخوردار است. در نتیجه، دولت، ایجاد یک کشور نوآوری-محور را به عنوان یک هدف راهبردی خود در نظر گرفته است و این نهاد های اقتصادی خرد را به عنوان بازیگران اصلی برای تاکید بر اهمیت آن ها در کل سیستم نوآوری، تلقی کرده است.
بر طبق” سالنامه آماری علوم و فناوری چین”، از ۱۹۹۵ تا ۲۰۰۹، میانگین نرخ رشد سالانه هزینه های تحقیق و توسعه ملی، بیش از۲۰٫۱۲ درصد بوده است که بسیار بیشتر از رشد تولید ناخالص داخلی در همین دوره بوده و یک روند نزولی را نشان می دهد. گزارش آماری وزارت علوم و فناوری در ۲۰۱۱، نیز نشان می دهد که ۷۱٫۷ درصد بودجه تحقیق و توسعه در سال ۲۰۱۰ از شرکت ها تامین شده است و ۷۳٫۴ درصد گروه های عملیاتی تحقیق و توسعه نیز در قالب شرکت ها قرار دارند. با این حال” گزارش رقابت پذیری جهانی(۲۰۱۱-۲۰۱۲) نشان می دهد که ظرفیت جذب فناوری در سطح شرکتی شرکت های چینی رتبه ۶۱ را در میان ۱۴۲ کشور و منطقه دارد و این حاکی از آن است که نوآوری فناوری شرکت های چینی هنوز در مقیاس جهانی، قدرت رقابتی ندارند. این عدم انطباق بین ورودی ها و خروجی ها، مربوط به سطح کلی توسعه فناوری، شدت سرمایه گذاری دولتی و انتخاب اهداف سرمایه گذاری می باشد. این همچنین تحت تاثیر محدودیت های منابع و تصمیمات راهبردی قرار دارد.
در عین حال، شرکت ها بایستی با رقابت شدید و روز افزون جهانی در یک محیط اقتصادی جدید که از ویژگی های بارز آن دانش و اطلاعات است، مواجه شوند. از یک سو، به منظور حفظ انگیزه توسعه قدرت رقابتی در یک محیط به شدت رقابتی، بسیاری از شرکت ها این مسئله را درک کرده اند که نوآوری مستقل انگیزه ای برای بقا و رشد است. از سوی دیگر، با دستور العمل فعلی برای ایجاد یک کشور نوآور، یک سری از سیاست ها و مکانیسم های امنیتی را برای اجتناب از خطرات نحقیق و توسعه، موجب شده اند تا علاقه و اشتیاق شرکت ها به نوآوری بیشتر شود. تحت هر دو محرک های خارجی و داخلی، نوآوری بدون شک به یک نیروی محرک جهت توسعه و پیشرفت شرکت ها تبدیل خواهد شد، ضمن این که سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه به طور اجتناب ناپذیری یک هزینه شرکتی مهم تلقی می شود.
” فدرالیسم مالی” در فرایند گذار چین و ” سیستم ارتقای رسمی مبتنی بر عملکرد”، دولت محلی را تشویق به پیشرفت توسعه اقتصادی می کند. تفاوت ها در شرایط تاریخی و وجود منابع طبیعی منجر به محدودیت های سازمانی متنوع بر روی توسعه اقتصادی و کارایی دولت در زمینه های مختلف شده است. تحت فشار رقابت افقی، دولت محلی به یک عامل قانون گذاری و تنظیم کننده برای اقتصاد منطقی تبدیل شده است و نقش یک شبه بازار را ایفا کرده و به طور مستقیم یا غیر مستقیم در فعالیتهای عملیاتی شرکت ها مشارکت می کند. از این روی، حاکمیت به عنوان یک نهاد رسمی، هم می تواند حامی توسعه پایدار شرکت ها باشد و هم می تواند کاهنده ارزش شرکت ها باشد. یعنی، کارایی حاکمیت، اغلب یک فاکتور و عامل مهم موثر بر درجه مداخله دولت در فعالیت های شرکتی است. سرمایه گذاری ناکافی دولت موجب می شود تا شرکت ها به طور فعالانه ای از منابع محدود عرضه شده توسط نهاد های سازمانی رسمی استفاده کرده و در عین حال به طور فعلانه به دنبال تمهیدات سازمانی غیر رسمی( شبکه ها ) برای خود جهت دست یابی به منابع واقعی یابالقوه باشند( نافپیت و غاشال ۱۹۹۸).
وانگ(۲۰۰۵) بیان می دارد که شبکه های اجتماعی نقش برجسته ای را در عملیات اجتماعی و تخصیص منابع در چین ایفا می کنند. برای شرکت ها، شبکه های اجتماعی نه تنها شامل روابط مالی یا خانوادگی میان اعضای مدیریت و روابط اجتماعی مشترک آن ها می باشند( هوانگ و کیم ۲۰۰۹)، بلکه در بر گیرنده روابط سیاسی بین مدیریت ارشد و مقامات دولتی می باشد( فان و همکاران ۲۰۰۷). این شبکه هاف فرصت های بیشتری را برای توسعه و رشد شرکت ها ارایه می کند که موجب کاهش هزینه های تراکنشی شرکت ها در فرایند توسعه و عدم تقارن اطلاعاتی و نیز افزایش کانال ها برای شرکت ها به منظور دست یابی به منابع بیشتر با توسعه شبکه های اجتماعی و اجتناب از رفتار نامنظم صنعت و دولت محلی می شود. به طور خلاصه، تصمیمات سرمایه گذاری تحقیق و توسعه معمولا نتیجه تمهیدات سازمانی رسمی تحت مداخله دولت و نهاد های سازمانی غیر رسمی در شبکه های اجتماعی شرکتی می باشد.
ما به طور دستی اقدام به جمع آوری داده ها بر روی هزینه تحقیق و توسعه و اندازه شبکه های تجاری متشکل از اعضای مدیریت در شرکت های پذیرفته شده از ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۰ می کنیم. این مقاله با داده های مربوط به حاکمیت و مالی شرکت و شاخص حاکمیت دولتی، به بررسی اثر حاکمیت دولت بر روی هزینه تحقیق و توسعه به عنوان یک سری نهاد سازمانی و نهادی رسمی پرداخته و مکانیسم شبکه های اجرایی به صورت یک نهاد غیر رسمی می پردازد.
اهداف این مقاله به صورت زیر است: اولا،این مقاله به غنی شدن منابع در رابطه با انگیزش درونی برای نوآوری شرکتی کمک کرده و به بررسی این موضوع می پردازد که آیا شبکه های سازمانی غیر رسمی و شبکه های سازمانی رسمی با یک دیگر در فعالیت های تحقیق و توسعه تعامل دارند یا خیر، دوما، از دیدگاه های خرد و کلان، این مقاله به بررسی این موضوع می پردازد که آیا شبکه های سازمانی غیر رسمی( شبکه های اجتماعی)، که یک مکانیسم مکمل موثر برای سیستم های بازاری ناقص است، به شرکت ها در دست یابی به منابع فنی کمک کرده، موجب ارتقای ارزش محوری آن ها شده و آن ها را تشویق به رشد اقتصادی کلان و بهبود قدرت رقابتی علوم و فناوری ملی می شود یا خیر. سوما، این مقاله تاکید می کند که در بازار در حال گذار چین، نبود مسیر ها و سازو کار هایی برای دسترسی به منابع با شبکه های سازمانی غیر رسمی، موجب می شود تا شرکت ها از سرمایه اجتماعی موجود در شبکه های کسب و کار به عنوان یک گزینه نیمه بهینه بهره ببرند.
ادامه این مقاله به صورت زیر سازمان دهی شده است: سوالات تحقیق و تئوری در بخش ۲ مطرح شده است. طرح تحقیق در بخش ۳ ارایه شده است. تجزیه تحلیل داده ها و بحث نتایج تجربی در بخش ۴ بررسی شده است. بخش ۵ شامل نتیجه گیری است.

بخشی از مقاله انگلیسی:

Abstract

The increasingly competitive market environment makes independent innovation the core of the enterprise’s and evens the country’s competitiveness. In order to solve the problem of its own limited R&D resources, firms need to find access to outside resources. Since the government mainly provides policy and financial support, the information diffusion and learning effects of executive networks can effectively compensate for the shortage of formal institutional arrangements. In view of this, we manually collect data on R&D expenditures and executive networks having common management members in China A-share listed companies from 2007 to 2010. Combined with corporate governance and government governance data, this paper empirically tests the influence of government governance and executive networks on enterprise innovation. The empirical results reveal that the governance efficiency of the government where the enterprise is located determines the efficiency of resource allocation firms are faced with, which provides institutional constraints on corporate R&D intensity, and that the establishment and scale of executive networks do contribute to R&D decisions. Further testing shows that compared with non-state-owned enterprises, state-owned enterprises are faced with relatively weaker restraints and pressures in terms of policy, finance, technology and competition. Thus, they show no obvious reliance on government governance quality and the information diffusion of executive networks. The findings of this study help us to understand the role of informal systems in social economics, such as relationship networks and social capital, in the context of China’s economic development, and provide relevant evidence and enrich macro and micro studies of ‘‘government and market” and ‘‘market and enterprise” relationships.

۱٫ Introduction

Enterprise R&D activities enable them to make innovations in products, technologies and procedures, which determine companies’ competitive advantages and growth in the future (Scherer, 1984; Ettlie, 1998). The process of innovation not only promotes technological progress, but also becomes the main impetus of endogenous economic growth. In spite of China’s economy growing miraculously, the sustainability of economic growth is still worrying; therefore, it is imperative to transfer the mode of economic growth, and encourage independent innovation by enterprises. As a result, the state has put forward the strategic objective of building an innovation-oriented country,1 and is treating these micro-economic entities as main players so as to highlight their importance in the whole innovation system. According to the ‘‘China Statistical Yearbook on Science and Technology”, from 1995 to 2009, the average annual growth rate of national R&D expenditures was up to 20.12%, much higher than GDP growth over the same period and showing an upward trend. The statistical report of the Ministry of Science and Technology in 20112 also shows that, 71.7% of R&D funds in 2010 are derived from enterprises, and 73.4% of R&D operating departments are also in enterprises. But the Global Competitiveness Report (2011–۲۰۱۲) reveals that the firm-level technology absorption capacity of Chinese mainland enterprises ranks only 61st3 in 142 countries and regions, indicating that the technological innovation of Chinese mainland enterprises is still not competitive on a global scale. This mismatch of inputs and outputs is subject to the country’s overall level of technology development, government investment intensity and selection of investment objects. It is also influenced by their own resource constraints and strategic decisions. Meanwhile, enterprises have to confront increasingly intense global competition in the new economic environment characterized by knowledge and information. On the one hand, in order to maintain continual motivation to develop and endure competitive strength in an increasingly keen competitive environment, most enterprises have deeply realized that independent innovation is their impulsion for survival and development. On the other hand, with the current guidance to build an innovation-oriented country, a series of preferential policies and security mechanisms to avoid R&D risk have stimulated enterprises’ enthusiasm to innovation. Under both internal and external stimulus, innovation undoubtedly becomes the driving force of firms’ development and progress, while investment in R&D is inevitably an important corporate expenditure. ‘‘Fiscal Federalism” in China’s transition process and performance-driven ‘‘Official Promotion System”, strongly stimulate local government to progress economic development. The differences in historical conditions and natural resource endowments result in diverse institutional constraints on economic development and in government efficiency in different areas. Under the pressure of horizontal competition, local government essentially becomes the regulating subject for the regional economy, playing the role of quasi-market subject, and directly or indirectly joining in enterprises’ operating activities. Therefore, governance as a formal arrangement can be either the supporter of the sustainable development of enterprises, or the taker of corporate value. That is, efficiency of governance is often an important factor influencing the degree of government intervention in enterprises’ activities. Insufficient government investment enforces enterprises to actively apply the limited resources supplied by the formal institutional arrangement, while at the same time actively seeking informal institutional arrangements (such as networking) for themselves to obtain actual or potential resources (Nahapiet and Ghoshal, 1998). Wang (2005) considers that social networks play a prominent role in social operations and resource allocation in China. For enterprises, social networks include not only the financial and family relations among management members and their common social relations (Hwang and Kim, 2009), but also political relations between top management and government officials (Fan et al., 2007). These networks provide more opportunities for enterprises’ development and growth, which reduces the transaction costs of enterprises in the development process and information asymmetry, as well as increasing the channels for enterprises to obtain more resources by expanding social networks and avoiding the irregular behavior of industry and local government. To sum up, research and development investment decisions are usually the result of formal institutional arrangements under the background of government intervention and informal institutional arrangements embedded in enterprise social networks. We manually collect data on R&D expenditure and the size of commercial networks constituted by common members of management in listed companies from 2007 to 2010. Combined with firm financial and governance data and an index of government governance, this paper examines the impact of government governance on R&D expenditure as a formal institutional arrangement and explores the mechanism of executive networks as an informal arrangement. The contributions of this paper are as follows: first, it enriches the existing literature on the internal motivation of enterprise innovation and tests whether informal institutional arrangements and formal institutional arrangements interact with each other in R&D activities; second, from the micro and macro perspectives, this paper examines whether informal institutional arrangements (social network), an effective complementary mechanism for imperfect market systems, help companies acquire technical resources, promote the upgrade of their core value, and thus encourage macroeconomic growth and improve the competitive strength of national science and technology; third, it emphasizes that in the transitioning Chinese market, the absence of paths and mechanisms to obtain resources with formal institutional arrangements makes firms utilize social capital embedded in business networks as a sub-optimal choice. The remainders of this paper are organized as following: theory and research questions are outlined in Section 2; research design is in Section 3; data analysis and discussion of the empirical results is in Section 4; conclusions are in Section 5.

 

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا