دانلود رایگان ترجمه مقاله فاکتور تاثیرگذار بر بهره وری کار – الزویر ۲۰۱۶

دانلود رایگان مقاله انگلیسی عوامل موثر بر بهره وری نیروی کار: دیدگاه های کارگران صنایع دستیبه همراه ترجمه فارسی

 

عنوان فارسی مقاله عوامل موثر بر بهره وری نیروی کار: دیدگاه های کارگران صنایع دستی
عنوان انگلیسی مقاله Factors Affecting Labor Productivity: Perspectives of Craft Workers
رشته های مرتبط مدیریت، معماری، منابع انسانی و روابط کار، مدیریت پروژه و ساخت
کلمات کلیدی بهره وری نیروی کار، کارگران صنایع دستی، شاخص اهمیت نسبی، مدیریت ساخت و ساز
فرمت مقالات رایگان

مقالات انگلیسی و ترجمه های فارسی رایگان با فرمت PDF آماده دانلود رایگان میباشند

همچنین ترجمه مقاله با فرمت ورد نیز قابل خریداری و دانلود میباشد

کیفیت ترجمه کیفیت ترجمه این مقاله متوسط میباشد 
نشریه الزویر – Elsevier
سال انتشار ۲۰۱۶
کد محصول F732

مقاله انگلیسی رایگان (PDF)

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

ترجمه فارسی رایگان (PDF)

دانلود رایگان ترجمه مقاله

خرید ترجمه با فرمت ورد

خرید ترجمه مقاله با فرمت ورد
جستجوی ترجمه مقالات جستجوی ترجمه مقالات مدیریت

  

فهرست مقاله:

چکیده
۱- مقدمه
۲- مرور منابع
۳- روش شناسی
۴- نتایج
۵- نتیجه گیری

 

بخشی از ترجمه فارسی مقاله:

۱- مقدمه
پروژه های ساختمانی در بسیاری از کشور ها از اعتبار بالایی برخوردار بوده و این صنعت سهم مهمی در اقتصاد ملی دارد(۱). برای مثال در کشور های توسعه یافته، صنعت ساخت و ساز، تقریبا ۱۰ درصد درامد ملی را تشکیل می دهد(۲). صنعت ساخت و ساز، علاوه بر اندازه اقتصادی آن، حدود ۷ و ۸ درصد اشتغال را به ترتیب در اروپا و ایالات متحده شامل می شود(۱-۳). با این حال، سهم اقتصادی صنایع ساخت و ساز( ساختمانی) در کشور های در حال توسعه بسیار معنی دار تر از کشور های توسعه یافته است(۴).
اگرچه صنعت ساخت و ساز با اتکا به توسعه فناوری پیشرفت محسوسی داشته است(۵)، فعالیت های غیر ارزش افزوده هنوز ۵۰ تا ۷۰ درصد زمان کار را در یک محیط کار معمول شامل می شوند(۶). از این روی، بهره وری نیروی کار به یکی از مهم ترین عوامل موثر بر عملکرد زمان و هزینه پروژه های ساخت و ساز تبدیل شده است(۷).
در این مطالعه، هدف ما معرفی عوامل موثر بر بهره وری نیروی کار در صنعت ساخت و ساز ترکیه با در نظر گرفتن دیدگاه های کارگران صنایع ساخت و ساز می باشد. برای این منظور، سی و هفت عامل متفاوت تحت چهار گروه موسوم به عوامل سازمانی، اقتصادی، فیزیکی و اجتماعی روانی تحلیل شدند. به علاوه، توزیع هر عامل در یک گروه با تحلیل آماری بررسی شد.
۲- مرور منابع
صنایع ساخت و ساز عمدتا به صورت یک صنعت کاربر تعریف می شود. از این روی، بهره وری نیروی کار به یک مسئله مهم برای سود اوری پروژه های ساخت و ساز تبدیل شده است(۸). به طور مشابه، به دلیل اندازه اقتصادی صنعت، افزایش در بهره وری نیروی کار نقش و سهم زیادی در درامد ملی دارد. بر همین اساس، بررسی عوامل موثر بر بهره وری نیروی کار، توجه بسیاری از محققان را جلب کرده است و مطالعات متعددی در این زمینه صورت گرفته است. در واقع این عوامل محلی هستند. به عبارت دیگر، عوامل از یک منطقه به منطقه دیگر، یا از یک پروژه به پروژه دیگر و یا حتی در یک پروژه بسته به شرایط مختلف، متفاوت و متغیر می باشند(۹). از این روی، در منابع، بیشتر مطالعات در کشور های مختلف انجام شده اند.
در این مطالعات، دیدگاه های مختلف شرکت کننده های پروژه نظیر مدیر پروژه، پیمانکاران و کارگران صنایع خدماتی در نظر گرفته شده است. اگرچه، تعداد و گروه های عوامل در هر مطالعه متفاوت می باشند، روش های جمع اوری و رتبه بندی داده ها به طور قابل ملاحظه ای با یک دیگر مشابه هستند. درجدول ۱، برخی از این عوامل و نتایج آن ها خلاصه سازی شده اند.
همان طور که در جدول ۱ نشان داده شده است، این مطالعات عمدتا در کشور های در حال توسعه و توسعه یافته انجام شدند. به جز مقاله جارکاس و رادسوالجیک(۱۳)، سایر محققان به بررسی عوامل با طبقه بندی آن ها تحت چهار عامل متفاوت پرداخته اند. به طور مشابه، جارکاس و همکاران(۱۰) به تحلیل عوامل باز دارنده تحت یک گروه عامل مشابه پرداختند. RII روش غالب مورد استفاده برای رتبه بندی این عوامل در این مطالعات بود.
نتایج این مطالعات اثبات کرده است که بیشتر عوامل موثر، از یک منطقه به منطقه دیگر موثر هستند. برای مثال، دو مطالعه متفاوت انجام شده در قطر و کویت نتایج یکسانی را نشان داده اند. موثر ترین عامل در بهره وری نیروی کار در کویت، شفافیت مشخصات می باشد در حالی که در قطر، ” مهارت نیروی کار” می باشد(۱۵-۱۶). به طور مشابه،” عدم قابلیت دسترسی به مواد در زمان مناسب در محل کار”، تاخیر پرداخت”، مهارت مدیر پروژه” دوباره کاری”، نبود طرح های محرک مالی” و عوامل مهارت و سابقه کار” به صورت عوامل موثر به ترتیب در هند، کویت، لیتوانی، فلسطین، قطر و مصر ارزیابی شد(۸-۱۰-۱۱-۱۲-۱۳-۱۴).
علاوه بر عوامل، عوامل گروهی نیز از یک منطقه به منطقه دیگر در این مطالعات متغیر بودند. گروه عامل مدیریت، گروه عامل اداری، گروه عامل مربوط به پروژه، گروه نیروی کار، گروه عامل فناوری و گروه عامل نظارت به ترتیب به صورت مهم ترین گروه های عوامل در مصر، فلسطین، لیتوانی، قطر، کویت و اندونزی در نظر گرفته شدند(۸-۱۱-۱۲-۱۵-۱۶-۱۷).
کزاز و همکاران(۱۸) به بررسی ۳۷ عامل طبقه بندی شده تحت گروه چهار عاملی با در نظر گرفتن دیدگاه های مدیران در ترکیه پرداختند. نتایج نشان داد که گروه عوامل سازمانی و کیفیت مدیریت محل به ترتیب موثر ترین گروه عاملی و عامل بودند. در این مطالعه، هدف ما بررسی این ۳۷ عامل با در نظر گرفتن دیدگاه کارگران صنایع دستی می باشد.

بخشی از مقاله انگلیسی:

۱٫ Introduction

Construction projects are accepted as prestigious in many countries and the industry makes a significant contribution to the national economics [1]. For example, in developed countries, construction industry constitutes approximately 10% of the national income [2]. Besides its economic size, construction industry also provides employment with rates of 7 % and 8 % in Europe and USA, respectively [1,3]. However, the economic contribution of construction industry is more significant in developing countries compared with developed ones [4]. Although, construction industry made an appreciable improvement dependently to the technological development [5], non-value adding activities still comprises 50 to 70% of work time in a typical work site [6]. Therefore, labor productivity becomes one of the most important factors that affect both time and cost performances of the construction projects [7]. In this study, it was aimed to introduce the factors affecting labor productivity in Turkish Construction Industry by considering craft workers’ perspectives. For this purpose, 37 different factors were analyzed under 4 factor groups named as organizational, economical, physical and socio-psychological. In addition, the distribution of each factor within a group was examined by statistical analysis.

۲٫ Literature Review

Construction industry is mostly defined as a labor intensive industry. Therefore, labor productivity became a crucial issue for the profitability of the construction projects [8]. Similarly, due to the industry’s economic size, an increase in labor productivity will also make a significant contribution to the national income. Accordingly, examining the factors affecting labor productivity attracted the attention of many researchers and numerous researches were conducted. Actually, these factors are local. In other words, factors may vary from region to region, from project to project and even on the same project depending on different conditions [9]. Therefore, in the literature most of the studies were conducted in different countries. In these studies, different perspectives of different project participants such as project managers, contractors and craft workers were considered. Although, the number and groups of factors differ in each study, data collection and ranking methods are considerably similar. In Table 1 some of these studies and their results are summarized. As seen in Table 1 these studies were mostly conducted in undeveloped or developing countries. Except Jarkas and Radosavljevic [13], the other researchers investigated the factors by categorizing them under different factors groups. Similarly, Jarkas et. al. [10] analyzed demotivational factors under a simple factor group. RII was the dominating method used for ranking these factors in these studies. The results of these studies proved that most influencing factors varies from region to region. For example, different two studies conducted in Kuwait and Qatar by the same researchers revealed different results. The most effective factor affecting labor productivity in Kuwait was found as “clarity of specifications” while in Qatar it was “skill of labor” [۱۵, ۱۶]. Similarly, “unavailability of material on time at the workplace”, “payment delay”, “competence of project manager”, “rework”, “lack of financial incentive scheme” and “labor experience and skill” factors were evaluated as the most influencing factors in India, Kuwait, Lithuania, Palestine, Qatar and Egypt respectively [8,10,11,12,13,14]. Besides factors, factors groups also varied from region to region in these studies. “Management factor group”, “managerial factor group”, “project related factor group” “labor group”, “technological factor group” and “supervision factor group” were evaluated as most significant factor groups in Egypt, Palestine, Lithuania, Qatar, Kuwait and Indonesia, respectively [8,11,12,15,16,17] Kazaz et al [18] investigated 37 factors categorized under four factors group by considering managers’ perspectives in Turkey. The results revealed that organizational factors group and quality of site management was rated as the most effective factors group and factor, respectively. In this study, it was aimed to investigate these 37 factors by considering craft workers’ perspective.

 

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا