دانلود رایگان ترجمه مقاله روش هایی جدید برای آموزش آنلاین حسابداری

دانلود رایگان مقاله انگلیسی رویکردهای جدید برای آموزش حسابداری آنلاین به همراه ترجمه فارسی

 

عنوان فارسی مقاله رویکردهای جدید برای آموزش حسابداری آنلاین
عنوان انگلیسی مقاله New Approaches to Online Accounting Education
رشته های مرتبط حسابداری و علوم تربیتی، تکنولوژی آموزشی
فرمت مقالات رایگان

مقالات انگلیسی و ترجمه های فارسی رایگان با فرمت PDF آماده دانلود رایگان میباشند

همچنین ترجمه مقاله با فرمت ورد نیز قابل خریداری و دانلود میباشد

کیفیت ترجمه کیفیت ترجمه این مقاله متوسط میباشد 
توضیحات این مقاله دارای مشکلات نگارشی می باشد.
کد محصول F626

مقاله انگلیسی رایگان (PDF)

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

ترجمه فارسی رایگان (PDF)

دانلود رایگان ترجمه مقاله

خرید ترجمه با فرمت ورد

خرید ترجمه مقاله با فرمت ورد
جستجوی ترجمه مقالات جستجوی ترجمه مقالات

  

فهرست مقاله:

مقدمه

رشد و نیاز آموزش آنلاین

آموزش آنلاین چیست؟

نقاط قوت وضعف آموزش انلاین

رویکرد ها ی جدید اموزش حسابداری انلاین: قدرت تحلیل

اثر بخشی تحلیل ها ی یادگیری

مدارک این رشته می توانند قابل اعتماد باشد: آینده آموزش حسابداری آنلاین

 

بخشی از ترجمه فارسی مقاله:

 رشد و نیاز آموزش آنلاین
آموزش آنلاین رشد قابل توجهی ر ا در طی ده سال گذشته تجربه کرده است که این رشد احتمالا در آینده نیز تداوم پیدا می کند. مطالعه اخیر توسط الین الن و جف سیمن در گروه تحقیقات نظر سنجی بابسون در دانشگاه بابسون نشان داده است که در ۲۰۱۱، میزان ثبت نام انلاین رشد حدود ۹ درصدی ر ا تجربه کرده است و در طی همین دوره تعداد ثبت نام کل دانشگاه ثابت بوده است( الن و سیمن ۲۰۱۳). به علاوه بین پاییز ۲۰۰۲ و ۲۰۱۱، نرخ رشد ترکیبی در دانشجویانی که از کلاس ها ی انلاین استفاده کرده اند، حدود ۱۷ درصد در سال است. بر ای اهداف مقایسه ای، نرخ رشد ترکیبی در میان دانشجویان آموزش عالی حدود ۲ درصد در سال بوده است. نظر سنجی ثبت نام در شرکت تحقیقات بازاری حاکی از کاهش پیش بینی شده در جمعیت دانشجویان با آموزش سنتی است(۱۸-۲۲ سال) که این با سود بدست آمده در بازار افر اد بالغ(+۲۳ سال، ادونچرز ۲۰۱۲) قابل جبر ان است. با توجه به رشد قابل توجه آموزش آنلاین، جای تعجبی ندارد که ۶۹ درصد روسای دانشگاه احساس می کنند که آموزش آنلاین یک مولفه مهم از ر اهبرد بلند مدت است( الن و سیمن ۲۰۱۳).
دانشگاه ها در طی سال ها ی اخیر، تحت تنش ها ی مالی بوده اند. بر طبق گزارش صادر شده توسط مدیر ان اجر ایی آموش عالی، پشتیبانی محلی و ایالتی بر ای آموزش عالی به ۵٫۰۰۶ دلار به ازای هر دانشجوی تمام وقت در ۲۰۱۲ کاهش یافته است. به علاوه، بودجه دولتی و محلی بر ای دانشگاه ها به بیش از ۲۴ درصد از ۲۰۰۸ کاهش یافته است. تخصیص بودجه بر ای بسیاری از دانشگاه ها ی دولتی تحت تاثیر زمان تکمیل دوره تحصیلی دانشجویان قر ار دارد. با توجه به این تنش مالی، موسسات آموزش عالی شروع به توسعه محصولات آنلاین بر ای توسعه سهم بازار و در امد زایی همر اه با توسعه نیروی کار ملی و دولتی کرده اند. رشد جمعیت دانشجویان ثبت نام شده در کلاس ها ی آنلاین و نیاز بسیاری از دانشگاه ها بر ای بهبود در امد زایی موجب شده اند تا این روند ها در آموزش آنلاین توسعه یابد.
با توجه به رشد پیش بینی شده اخیر در زمینه آموزش آنلاین نیاز مبرمی به توسعه فنونی بر ای اطمینان از این که کیفیت آموزش حسابداری انلاین بر ابر با کیفیت ار ایه شده در کلاس ها ی سنتی چهره به چهره است، وجود دارد. اگرچه پیشرفت ها ی عظیمی در تحویل محتوی آنلاین صورت گرفته است معمولا همیشه جا بر ای پیشرفت وجود دارد. بر ای رسیدن به این هدف، ما تجربه ها ی خود ر ا با تحلیل ها ی یادگیری در زمینه اصول دوره ها ی حسابداری مالی به اشتر اک می گذاریم. تحلیل یادگیری به صورت تفسیر طیف وسیعی از داده ها ی تولید و جمع اوری شده از طرف دانش اموزان بر ای ارزیابی پیشرفت تحصیلی، پیش بینی عملکرد اینده و تعریف می شود( نیو مدیا کنسرسیوم ۲۰۱۱، گزارش افق). استفاده از تحلیل ها ی یادگیری ایجاد یک تجربه یادگیری شخصی بر ای دانشجویان حسابداری آنلاین می کند که موجب بهبود اطلاعات یادگرفته شده گردیده، ضمن این که داده ها ی مفیدی ر ا بر ای کمک به حل مسائل هدف ار ایه می کنند. ما بر این باوریم که تحلیل یادگیری می تواند مزایای زیادی ر ا از حیث کیفیت اموزش حسابداری انلاین داشته باشد.
این مقاله به صورت زیر سازمان دهی شده است. در بخش بعدی این مقاله، ما مدل ها ی آموزش آنلاین ر ا تعریف می کنیم. در ابتدا نقاط قوت و ضعف آموزش انلاین ر ا با تاکید بر شیوه اثر گذاری آن ها بر برنامه درسی حسابداری بررسی می کنیم. ما سپس خلاصه ای از بر ایند ها ی برنامه تحلیل یادگیری ر ا ار ایه می کنیم که در برنامه حسابداری دانشگاه اجر ا شده و هیئت حسابداری ملی تامین مالی می شود(NASBA).
آموزش آنلاین چیست؟
توسعه یک تعریف دقیق از آموزش آنلاین سخت است زیر ا بسیاری از کلاس ها ی حسابداری در بر گیرنده هر تحویل انلاین و چهره به چهره است. الن و سیمن(۲۰۱۳) جدول زیر ر ا بر ای تعریف این مفهوم توسعه داده است.
بیشتر دوره ها ی حسابداری در دانشگاه ها ی سنتی از طریق اینترنت صورت می گیرند. دوره ها ی اموزشی اینترنتی از فناوری بر ای بهبود بر ایند ها ی یادگیری دانشجویان استفاده می کنند. در طی این دوره ها، محتوی نظیر اسلاید ها ی پاورپوینت، تکالیف و نمر ات به دانشجویان به صورت انلاین ار ایه می شود. برعکس، دوره ها ی آموزشی ترکیبی در شر ایط چهره به چهره همانند دوره ها ی اموزشی سنتی یا اینترنتی قر ار ندارند.
در نها یت، این دوره آموزشی شامل سخنر انی ها یی است که توسط استاد ثبت شده و مسائل خانگی به طور الکترونیکی ثبت می شود.بسیاری از دوره ها در این فرمت از دفاتر پیام رسانی و اتاق ها ی چت انلاین استفاده می کنند. بر ای مثال، در روند اموزشی ترکیبی، یک دفتر بحث انلاین در ر ابطه با معیار FASB پیشنهادی وجود دارد.
با این حال، بسیاری از دوره ها ی آموزشی حسابداری فر اتر از اینارنت هستند و امروزه به دوره ها ی آموزشی منحصر به فرد تبدیل شده اند. این دوره ها ی آموزشی فاقد جلسات چهره به چهره می باشند. برخی از برنامه ها ی آنلاین نیازمند شرکت دانشجویان در دانشگاه بر ای مشاهده محتوی آنلاین می باشند. معمولا محتوی درسی آنلاین از طریق سیستم مدیریت آنلاین به دانشجوار ایه می شود. این بستر موجب تسهیل تعاملات میان دانشجویان، بین دانشجویان و هیئت علمی شده و بستری ر ا بر ای ازمایش ار ایه می کند. بسیاری از دوره ها ی آموزشی انلاین کاملا سازمان یافته هستند به طوری که از دانشجویان انتظار می رود تا بر اساس یک زمان بندی در کلاس شرکت کرده و عملکرد ان ها از طریق یک سیستم نمره دهی انلاین ارزیابی می شود. در یک هفته تحلیلی، استاد می تواند سخنر انی ها ر ا به دانشجو ها ارسال کرده و از آنها بخواهد تا تکالیف انلاین ر ا کامل کرده، در کلاس ها ی چت یا بحث مشارکت کرده و ازمون بدهند.

بخشی از مقاله انگلیسی:

The Growth and Needs of Online Education Online education has seen great growth in the last ten years, which is likely to continue in the future. A recent study by Elaine Allen and Jeff Seaman of the Babson Survey Research Group at Babson College reveals that in 2011 total online enrollment grew at a rate of about 9%; during the same period total college enrollment was virtually unchanged (Allen and Seaman 2013). Further, between Fall 2002 and Fall 2011, the compound growth rate in students taking at least one online course was about 17% per year. For comparison purposes, the compound growth rate in the overall higher education student body was about 2% per year. Enrollment projections from Eduventures Market Research firm indicate present and anticipated declines in the population of traditional-age students (18-22 years old) that can be offset by gains in the adult-age market (23+ years old; Eduventures 2012). Given the substantial growth in online education, it is not surprising that 69% of chief academic leaders at the university level feel that online education is a critical component of their long-term strategy (Allen and Seaman 2013). Universities have experienced financial stress in recent years. According to a report issued by the State Higher Education Executive Officers, state and local support for higher education dropped to $5,906 per full-time equivalent student in 2012, a 25-year low in inflationadjusted dollars. Further, state and local funding for universities has decreased over 24% since 2008 alone. Funding allocations for many state universities are heavily influenced by the average time it takes students to complete their degrees. Given this financial strain, higher education institutions have begun to develop robust online offerings to expand market share and generate revenue, often in alignment with state or national workforce development efforts and goals. The growth in the population of students enrolled in online classes and the need of many universities to enhance revenues to offset decreases in state funding will likely cause these observed trends in online education to continue. Given the recent and forecasted growth in online education, there is a significant need to develop techniques to ensure that the quality of online accounting education is equivalent to that offered in a traditional face-to-face classroom. While substantial advances have been made in the delivery of online content, there is always room for improvement. Towards this end, we share our experiences with learning analytics in a principles of financial accounting course offered online. Learning analytics are defined as “the interpretation of a wide range of data produced by and gathered on behalf of students in order to assess academic progress, predict future performance, and spot potential issues” (New Media Consortium, 2011, The Horizon Report). The use of learning analytics creates a personalized learning experience for online accounting students which enhances the amount of information that they learn while providing data useful to help target problem areas. We believe that learning analytics can be of great benefit to the quality of online accounting education. The paper proceeds as follows. In the next section of this paper, we define models of online education. We outline the strengths and weaknesses of online education, placing emphasis on how they impact the accounting curriculum. We conclude by summarizing the outcomes of a pilot learning analytics program that was implemented into the Ball State University Accounting program, funded by a grant received from the National Association of State Boards of Accountancy (NASBA).

What is Online Education?

Developing a concise definition of online education is difficult as many accounting classes contain both traditional face-to-face and online delivery. Allen and Seaman (2013) developed the following table to define this concept. Most accounting courses in traditional colleges and universities are web-facilitated. Web-facilitated courses meet in a traditional face-to-face setting and utilize technology to enhance student learning outcomes. In such courses, content such as PowerPoint slides, homework assignments and grades are provided to students online. In contrast, blended courses do not meet in a face-to-face setting as often as traditional or web-facilitated courses. Frequently, these courses include lectures that are recorded by the professor and homework problems that are either electronically graded or graded by the professor. Many courses in this format utilize online chat rooms and message boards. For example, in a blended course, there may be an online discussion board centered on a proposed FASB standard. However, many accounting courses are moving beyond web-facilitation and are now becoming solely online courses. These courses typically have no (or very limited) face-to-face meetings. Some fully online programs require students to visit campus once a year (or once during the program) for live content. Typically, online course content is delivered through a learning management system. This platform facilitates interaction occurs among students, between students and faculty and provides a platform for testing. Many online courses are highly structured such that students are expected to proceed through the course material on a predefined schedule and monitor their performance through online grading systems. In a typical week in the course, the professor may post video lectures, require students to complete online assignments, participate in chat rooms or discussion boards and take quizzes and exams.

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا