دانلود رایگان ترجمه مقاله وابستگی دمایی و تاثیر آن بر میزان سختی سطح در ماشینکاری جریان سایشی– scientific 2008

دانلود رایگان مقاله انگلیسی وابستگی به دما و تاثیر آن بر روی زبری سطح در ماشین کاری با جریان ساینده به همراه ترجمه فارسی

 

عنوان فارسی مقاله وابستگی به دما و تاثیر آن بر روی زبری سطح در ماشین کاری با جریان ساینده
عنوان انگلیسی مقاله Temperature Dependence and Effect on Surface Roughness in Abrasive Flow Machining
رشته های مرتبط مهندسی مکانیک، طراحی جامدات، طراحی کاربردی و ساخت و تولید
کلمات کلیدی ماشین کاری با جریان ساینده، محیط، دما، زبری سطحی، پرداخت کاری
فرمت مقالات رایگان

مقالات انگلیسی و ترجمه های فارسی رایگان با فرمت PDF آماده دانلود رایگان میباشند

همچنین ترجمه مقاله با فرمت ورد نیز قابل خریداری و دانلود میباشد

کیفیت ترجمه کیفیت ترجمه این مقاله متوسط میباشد 
نشریه scientific.net
مجله تحقیقات مواد پیشرفته – Advanced Materials Research
سال انتشار ۲۰۰۸
کد محصول F539

مقاله انگلیسی رایگان (PDF)

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

ترجمه فارسی رایگان (PDF)

دانلود رایگان ترجمه مقاله

خرید ترجمه با فرمت ورد

خرید ترجمه مقاله با فرمت ورد
جستجوی ترجمه مقالات جستجوی ترجمه مقالات مهندسی مکانیک

  

فهرست مقاله:

چکیده

مقدمه

سیستم آزمایش

روش آزمایش

تجزیه تحلیل و بحث

نتیجه گیری

 

بخشی از ترجمه فارسی مقاله:

 مقدمه
ماشین کاری با جریان ساینده(AFM) یک فرایند پرداخت کاری غیر متعارف می باشد که دارای قابلیت های عالی برای پرداخت کاری سطح پیچیده و مناطق غیر قابل یک قطعه کار می باشد(۱). در ماشین کاری با جریان ساینده(AFM)، یک محیط پلیمری پر از مواد ساینده تحت فشار، از طریق سطح ماشین کاری یا مسیر محدود کننده تشکیل شده با قطعه کار و تجهیزات مونتاژ اکسترود می شود. هر چه مسیر محدود تر باشد، سرعت جریان بیشتر خواهد بود. در این صورت، فعالیت AFM قوی تر می شود. از سوی دیگر، هنگامی که پوشش از طریق یک مسیر باریک اکسترود می شود، پوشش به شدت تحت برش قرار می گیرد. دمای محیط یا پوشش به شدت افزایش یافته و ویسگوزیته محیط هم زمان کاهش می یابد. در این صورت عملکرد AFM ضعیف تر می شود. مکانیسم دقیق AFM به دلیل پیچیدگی های عوامل تاثیر، مشخص شده است. از این روی، مطالعه افزایش دما در فرایند ماشین کاری با جریان ساینده از اهمیت عملی و نظری زیادی برخوردار است.
فلچر و فیوروانتی(۲) به تعیین آزمایشی و نظری خواص حرارتی محیط پرداخت. دیویس و فلچر(۳) به طور آزمایشی پی برد که ویسکوزیته محیط به طور معنی داری تحت تاثیر دما قرار می گیرد. ویسکوزیته محیط های بسیار ویسکوز(گرانرو) به طور قابل توجهی با افزایش اندک در دما، کاهش می یابد.(۲-۱۰ درجه). ار. ک. جین و وی.ک جین، یک تحلیل مدل ساده را برای درک پدیده حرارتی AFM و برای پیش بینی تغییر دما درطی فرایند(۴) پیشنهاد کردند. با این حال، خواص رئولوژیکی توسط برخی از گزارشات مطالعه شده است(۵-۶). آزمایشات نشان می دهند که ویسکوزیته محیط به شدت تحت تاثیر دما قرار دارد. در این مقاله، تغییر دمای زمان واقعی توسط یک سیستم کنترل و اندازه گیری با کامپیوتر، اندازه گیری و ثبت می شود. آزمایشات در دمای بالا انجام می شود. اثر دما بر روی زبری سطحی به طور مستقیم مطالعه می شود.
این مقاله به صورت زیر سازمان دهی شده است. بخش بعدی عمدتا به معرفی سیستم آزمایش AFM می پردازد. در بخش پس از آن، روش آزمایش به طور مفصل بحث می شود. سپس این تحلیل و بحث ارایه می شود. در بخش آخر نتیجه گیری بیان می شود.

تجزیه تحلیل و بحث
شکل ۶ زبری سطحی قطعه کار های ماشین کاری شده را با AFM نشان می دهد برای قطعه کار با Ra 4.8 میکرو متر زبری سطحی اولیه، زبری سطحی دو درجه پس از AFM در پایین تر از دمای ۴۰ درجه و یک درجه در دمای بالاتر از ۵۰ درجه سانتی گراد کاهش می یابد. عملکرد ماشین کاری محیط با افزایش دما کاهش می یابد.
نتیجه گیری:
این تحقیق برای اولین بار روند متغیر دما را در طی فراوری AFMمشخص می کند. زبری سطحی سطح پرداخت کاری شده توسطAFM در دما های مختلف مطالعه شده است. نتایج این مطالعه به شرح زیر است:
اثر دما بر روی زبری سطحی سطوح ماشین کاری شده با AFM، جدی است. عملکرد ماشینکاری AFM در دمای پایین قوی و در دمای بالا، ضعیف است. ماشینکاری کارامد بایستی در پایین تر از ۴۰ درجه باشد و موثر ترین و کارامد ترین ماشینکاری بایستی پایین تر از ۲۵ درجه باشد
۱- بدون کنترل دما، ماشین کاری در طی چند دور اول انجام می شود. دور های بیشتر برای بهبود زبری سطحی، مفید نیست.
۲- به منظور دست یابی به یک ماشینکاری کارامد و پایدار، دما بایستی در طی فرایند AFM کنترل می شود. زبری با افزایش تعداد دور ها پس از کنترل دما در سطح پایین، خوب است.

بخشی از مقاله انگلیسی:

Introduction

Abrasive flow machining (AFM) is a non-traditional finishing process, which possesses excellent capabilities for finishing complicated surface and inaccessible regions of a workpiece [1]. In AFM, an abrasive-laden polymeric medium is extruded under pressure through the surface to be machined or the restrictive passage formed by the workpiece and fixture assembly. The more restrictive the passage is, the faster media flow speed is. In this case, the stronger AFM action becomes. On the other hand, the media is sheared seriously when it is extruded trough the narrow passage. The temperature of media rises drastically and the viscosity of media decreases at the same time. The action of AFM gets weak. The exact mechanism of AFM has been understood due to the complicacies of effect factors. Hence, it is of great practical and theoretical interest to study temperature rise during the AFM process. The theoretical and experimental determination of thermal properties of medium is carried out by Fletcher and Fioravanti [2]. Davies and Fletcher [3] experimentally found that viscosity of medium is significantly affected by temperature. Viscosity of highly viscous medium reduces drastically even with a small increase in temperature (2-10°C). R.K. Jain and V.K. Jain proposed a simple model analysis to understand thermal phenomenon of AFM and thereby to predict temperature change during the process [4]. Moreover, the rheological properties have been studied by some reports [5,6]. The experiments show that the viscosity of medium is seriously influenced by temperature. In this paper, the real-time temperature change is measured and recorded by a control and measure system with computer. Experiments are performed at setting high temperatures. The effect of temperature on surface roughness is studied directly. This paper is organized as following. Next section mainly introduces the experiment system of abrasive flow machining. In the following section, the experiment procedure is discussed in detail. Then analysis and discussion are given. Finally conclusion is made.

Analysis and Discussion

Fig. 6 shows the surface roughness of workpieces machined by AFM. For the workpiece with Ra 4.8 μm initial surface roughness, the surface roughness may decrease two grades after AFM at below 40°C and one grade at above 50°C. The machining action of media decreases with increasing in temperature.

Conclusions

This research first reveals the variable trend of temperature during the AFM processing. The surface roughness of surfaces finished by AFM at different temperatures is studied. The following conclusions have been derived from the above study: (1) Effect of temperature on surface roughness of the surfaces machined by AFM is serious. The machining action of AFM is strong at low temperature and weak at high temperature. The efficient machining should be below 40°C, the most efficient machining should be below 25°C. (2) Without control of temperature, the machining action produces mainly from first a few cycles. The more cycles aren’t useful to improvement the surface roughness. (3) In order to realize a stable and efficiency machining, the temperature must be controlled during the AFM process. The roughness is good with increasing number of cycles after the temperature is controlled at low.

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا