دانلود رایگان ترجمه مقاله اثر فن آوری لامپ در کیفیت توان شبکه توزیع برق – IEEE 2017

دانلود رایگان مقاله انگلیسی تاثیر فناوری های لامپ بر کیفیت توان شبکه توزیع برق به همراه ترجمه فارسی

 

عنوان فارسی مقاله: تاثیر فناوری های لامپ بر کیفیت توان شبکه توزیع برق
عنوان انگلیسی مقاله: Effect of Lamp Technologies on the Power Quality of Electrical Distribution Network
رشته های مرتبط: مهندسی برق، تولید، انتقال و توزیع، مهندسی الکترونیک، برق قدرت و سیستم های قدرت
فرمت مقالات رایگان مقالات انگلیسی و ترجمه های فارسی رایگان با فرمت PDF میباشند
کیفیت ترجمه کیفیت ترجمه این مقاله متوسط میباشد 
نشریه آی تریپل ای – IEEE
کد محصول F494

مقاله انگلیسی رایگان (PDF)

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

ترجمه فارسی رایگان (PDF)

دانلود رایگان ترجمه مقاله

خرید ترجمه با فرمت ورد

خرید ترجمه مقاله با فرمت ورد
جستجوی ترجمه مقالات جستجوی ترجمه مقالات مهندسی برق

 

بخشی از ترجمه فارسی مقاله:

۱-مقدمه
نورپردازی نقش حیاتی در فعالیت های طبق روال انسان ها ایفا می کند و ممکن است مصنوعی (لامپ) یا طبیعی (نور خورشید) باشد.
نورهای مصنوعی یکی از مولفه های سیستم الکتریکی است که بر کیفیت زندگی افراد تاثیر می گذارد. سیستم نورپردازی کافی در امکان کاری، کلاس درس، اداره ها و غیره مورد نیاز است تا فعالیت مد نظر را انجام داد. با این وجود، آن به طور کارکرد برای افرادی مناسب باشد که درون ناحیه کاری مشغول به فعالیت اند. به هر حال، اکثر فناوری های نوری جدید به عنوان بار غیر خطی تقسیم بندی می شوند که ممکن است تاثیر منفی بر کیفیت نیرو شبکه توزیع محیط داشته باشند. به علاوه، نورپردازی ۲۱% ازمصرف انرژی کل برق را در جهان به خود اختصاص می دهد. لذا کاهش مصرف انرژی الکرتیکی با استفاده از لامپ های مقرون به صرفه در کل یکی از مهم ترین راه حل ها برای کاهش مصرف انرژی الکتریکی است. بسیاری از شرکت ها برای فراهم سازی این راه حل، سعی دارند لامپ های مختلف تولید کنند. لذا، فناوری های نورپردازی مختلف به بازار عرضه شده اند. به هر حال ارزیابی ویژگی های عملکرد این فناوری نورپردازی و تاثیرات ممکن آنها بر شبکه نیرو حائز اهمیت است.
فناوری های لامپ متنوع از زمان ابداع لامپ رشته ای پدیدار شده اند که یکی از جدیدترین آنها فناوری ال.ایی.دی است. فناوری های نورپردازی جدید صرفه جویی در انرژی رابه طور جدی مد نظر قرار داده اند. نیاز به لامپ های مقرون به صرفه نه تنها به حاطر مزایای صرفه جویی در انرژی، بلکه قوانین اعمال شده در کشورهای مختلف برای ممنوع کردن لامپ های رشته مد نظر بوده اند. این لامپ ها مزایایی همانند دسترسی به برق ارائه می دهند اما تولید ناکافی برق ممکن است منابع محسوب گردد. یک مزیت دیگر کاهش هزینه برق بوده که آنها را به طور ویژه جذاب ساخته است.
هر چند فناوری های نورپردازی مردن این مزایای عمده را ارائه می دهند، این گرایش وجود دارد که هماهنگی ها و همسوگری ایجاد می کنند چون بار غیر خطی اند. همسوگری در سیستم نیرو پیامدهای منفی راجع به سیستم نیرو ایجاد می کند؛ آن اتلاف را افزایش داده و باعث حرارت مازاد تجهیزات می شود که طول عمر را کاهش می دهد. همسوگری فرعی می تواند باعث چشمک زن گردد که منجر به تاثیر نامطلوب بر بینایی، عدم تعادل و اشباع پذیری اصلی ترانسفورمرها و کاهش استحکام حرارتی موتورهای القا می گردد. لذا ارزیابی تاثیر این فناوری های لامپ مدرن بر سیستم قدرت ضرورت دارد. کارهای قابل ملاحظه ای در زمینه تاثیر چند فناوری نورپردازی بر شبکه توزیع انجام شده است. مسئله پایه ای اساسی کاربرد توده ای سی اف ال و ال ایی دی مسئله اختلال در ولتاژ شبکه است که به خاطر جریان کج شکل به وجود آمده که حاوی میزان بالایی از قطعات هماهنگ می باشد. علاوه بر این، کاهش اعوجاج هماهنگی ایجاد شده با سی اف ال ها بسیار دشوار است چرا که به طور گسترده در شبکه سیستم نیرو عمده توزیع می شوند. اعوجاج هماهنگ فزون یافته می تواند باعث اتلاف عمده به سیم پیچ شده و لذا دمای غیرعادی ترانسفورها افزایش می یابد. لذا هنگامی که بارهای غیرخطی همانند ال ایی دی و سی اف ال مصرف کنندگان انرژی عمده در شبکه توزیع اند، کاهش کارایی زودهنگام ترانسفورمر و کاهش طول عمر مفید ترانسفورمر برخی از مسائل مطرح شده اند. در این مقاله سه فناوری مختلف لامپ یعنی لامپ های دیود تشعشع نوری، لامپ های رشته ای و لامپ های شرده نوری تحلیل می شوند تا تاثیر کاربرد آنها بر کیفیت نیرو سیستم توزیع از طریق تجربه آزمایشگاهی بررسی گردد. بقیه این مقاله چنین ساماندهی شده است:بخ ۲ به توصیف تاثیر هماهنگی بر شبکه توزیع با استفاده از ساختار تجربی آزمایشگاهی می پردازد، بخش ۳ به مقایسه ویژگی های ولتاژ و جریان فناوری های نوری مختلف می پردازد، بخش ۴ درجات تولید هماهنگی در بین فناوری ها مطرح می کند، بخش ۵ به مقایسه دیگر ویژگی های عملکردی فناوری ها و بخش ۶ به نتیجه گیری مقاله می پردازد.

بخشی از مقاله انگلیسی:

I. INTRODUCTION

Lighting plays a vital role in regular human activities which may be artificial (lamps) or naturally (sunlight). Artificial lightings is adjudged to be one of the component of electrical system that affect the quality of life of people[1]. Adequate lighting system is required in work places, classrooms, offices etc. to achieve a given task comfortably. Hence, it should be functionally suitable for people working inside the task area. However, most recent light technologies are classified as non-linear load which may impact negatively on the power quality of the surrounding distribution network. Moreover, lighting accounts for 21% of the total electrical energy consumption in the world [1]. Therefore, reducing the electrical energy consumption by using energy efficient lamps is generally believed to be one of the important solutions to reducing electrical energy consumption. In an attempt to provide this solution, so many companies sprang-up to manufacture different lamps. Hence, different lighting technologies have found their ways into the market. As such, it is paramount to evaluate the performance characteristics of these lighting technology and the possible effects they might have on the power network. Various lamp technologies have emerged since the invention of the incandescent, one of the most recent being the LED technology. The new lighting technologies have taken energy savings into serious considerations. The demand for energy-efficient lamps is on the increase not only because of its energy-saving benefits, but also for the laws applied in different countries to ban the use of incandescent bulbs[2]. Such lamps offer benefits as access to electricity is hampered by inadequate generation. One major benefit which is reduction in electricity cost has made them particularly attractive. Although these modern lighting technologies offer these huge benefits, there is a tendency that they produce harmonics since they are non-linear load. Harmonics in power system poses negative consequences on the power system; it increases line losses and cause excessive heating of equipment which decreases their lifetime [3, 4]. Sub-harmonics could cause flickers that result in an uncomfortable visual effect on the eyes, imbalance and core saturation of transformers and thermal aging of induction motors[5, 6]. It is therefore necessary to evaluate the impact of these modern lamp technologies on the power system. Considerable work has been done regarding the effect of several lighting technologies on a distribution network. The basic problem arising in the mass usage of CFLs and LEDs is the problem with the network voltage distortion that arises due to their distorted current which contains a high level of harmonic components. Moreover mitigation of harmonic distortion caused by CFLs is very difficult once they are widely distributed over the large power system network [7]. Increased harmonic distortion can cause excessive winding losses and hence abnormal temperature rise in transformers. So when non-linear loads such as LEDs and CFLs are the major energy consumers in a distribution network, early fatigue of transformer insulation and reduction of the useful life of transformer are some of the issues that could arise [8]. In this paper, three different lamp technologies i.e. Light Emitting Diode (LED) lamps, Incandescent Lamps (IC) and Compact-fluorescent lamps (CFL) are analysed to check the impact of their usage on the power quality of a distribution system through a laboratory experiment. The rest of the paper is organised as follows: section 2 described the effect of harmonic on the distribution network using the laboratory experimental set-up, section 3 compares the voltage and current characteristics of different lighting technologies, section 4 presents harmonic generation levels of the technologies, section 5 compares other performance characteristics of the technologies while section 6 concludes the paper

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا