دانلود رایگان ترجمه مقاله عوامل گسترش تبادل پیش فرض اعتباری تعیین شده موسسات مالی انگلستان – الزویر ۲۰۱۵

دانلود رایگان مقاله انگلیسی CDS  تعیین شده چه چیزی به شرکت های مالی انگلستان میدهد ؟ به همراه ترجمه فارسی

 

عنوان فارسی مقاله: CDS  تعیین شده چه چیزی به شرکت های مالی انگلستان میدهد ؟
عنوان انگلیسی مقاله: What determined CDS spreads of the UK financial institutions?
رشته های مرتبط: مدیریت و اقتصاد، مدیریت بحران، مدیریت مالی، اقتصاد مالی
فرمت مقالات رایگان مقالات انگلیسی و ترجمه های فارسی رایگان با فرمت PDF میباشند
کیفیت ترجمه کیفیت ترجمه این مقاله متوسط میباشد 
نشریه الزویر – Elsevier
کد محصول f450
مترجم کریمی موحد

مقاله انگلیسی رایگان

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

ترجمه فارسی رایگان 

دانلود رایگان ترجمه مقاله
جستجوی ترجمه مقالات جستجوی ترجمه مقالات

 

 

بخشی از ترجمه فارسی مقاله:

چکیده
نشرهای تبادلی پیش فرض اعتبار معمولا به عنوان نشانگر اصلی توسعه ارزش اعتبار قلمداد میشود و بنابراین میتوان به وضعیت بالقوه در شرکت ها یا اقتصاد اشاره کرد. از آن جایی که این نشرها، نشانگرهای مفیدی میباشند، شرکت کنندگان در بازار باید به عواملی که براین نشرها تاثیر گذارند توجه کنند. هدف این تحقیق، تحلیل تاثیر شرکت های انتخاب شده و عوامل بازار بر نشرهای تبادلی پیش فرض اعتبار شرکت های مالی انگلستان است. برای شناخت نقش متغیر شرکت های انتخاب شده و عوامل بازار، برگشت(رگرسیون) داده های پنل در دوره قبل از بحران، بحران و پس از بحران به کار گرفته شده است. شرکت کنندگان در بازار مالی یا سیاست گذاران میتوانند از این یافته ها سود ببرند و در خط مشی خود آنها را لحاظ کنند.

۱-مقدمه
تبادل پیش فرض اعتبار (CDS) نشانگرهای مفیدی هستند که اغلب توسط شرکت کنندگان بازار برای ارزیابی ارزش اعتبار شرکت به کار میرود. هدف این تحقیق، تحلیل تاثیر شرکت های انتخاب شده و عوامل بازار بر نشرهای CDS شرکت های مالی انگلستان میباشد. برای شناخت نقش متغیر شرکت های انتخاب شده و عوامل بازار، برگشت داده های پنل در دوره قبل از بحران، بحران و پس از بحران به کار گرفته شده است. این تحقیق به شکل زیر میباشد : داده ها در بخش ۲ معرفی میشوند، مدل در بخش ارایه میشود، بخش ۳و۴ به نتایج مربوط میباشند و بخش آخر برای نتیجه گیری از تحقیق است.
۲-داده ها
داده های تحقیق از پایگاه داده بلومبرگ به طور ماهانه جمع آوری شده است. نظارت جهانی CDS شامل ۱۹ CDS در مورد قرض های اصلی شرکت های مالی انگلستان است. تمام قراردادهای CDS موجود در رتبه سرمایه گذاری میباشند. تعداد مشاهدات برای هر CDS بنابر تاریخ صدور آن متفاوت میباشد. جدول ۱ شامل تمام شرکت های مرجع دخیل میباشند که قرض آن ها با قرارداد CDS و درجه بندی همراه است.در این تحقیق، چندین متغیر توصیفی از تناوب یکسان را به عنوان نشرهای CDS انتخاب کردیم. عوامل شرکت ها براساس مقاله مرتون (۱۹۷۴)، برگشت و فراریت بازار، میزان بدون خطر میباشد. مروری بر تعیین کننده ها، نشانگرها و رابطه مورد انتظار بین تغییرات مورد انتظار در تعیین کننده ها و تغییر در نشر CDS در جدول ۲ بیان شده است.
بر اساس گفته های آنارت، آوراموف و کریستی، از برگشت موجودی بعنوان نسبت بدهی به دارایی شرکت استفاده میکنیم. اگر برگشت موجودی مثبت باشد، نسبت بدهی به دارایی افزایش خواهد یافت و منجر به نشر اعتبار کمتر یا برعکس میشود. فراریت دارایی برای هر موجودی از پایگاه داده بلومبرگ به صورت فراریت ۳۰روزه جمع آوری شده است. براساس دانش کلی ، فراریت بالای دارایی باید نشرهای بالاتر اعتبار را منعکس کند، زیرا احتمال پیش فرض بودن را افزایش میدهد. براساس گفته های ژو، نشر پیشنهادی قیمت های CDS را به عنوان میزان سیال بودن در نظر میگیریم. رابطه مثبتی بین تغییر در سیال بودن و تغییرات بعدی نشرهای CDS مورد انتظار است زیرا نشر پیشنهادی کمتر در سیال بودن بیشتر نشان دهنده احتمال کمتر پیش فرض بودن است.

بخشی از مقاله انگلیسی:

Abstract

Credit default swap spreads are often understood as a leading indicator of development of creditworthiness, and therefore it can point out the potential situation in a company or economy. Since these spreads are such a useful indicator, market participants should pay attention to the factors which can have the impact on these spreads. The aim of this contribution is to analyze the influence of selected firm specific and market factors on credit default swap spreads of the UK financial institutions. To capture the changing role of the selected company specific and market factors, the panel data regression with fixed effects is employed in the pre-crisis, crisis and post crisis period. The participants in the financial market or policy makers can benefit from these findings and take them into consideration within their decision.

۱٫ Introduction

The credit default swap (CDS) spreads are useful indicators which are often sought out by market participants for evaluation of company’s creditworthiness. The aim of this contribution is to analyze the influence of selected firm specific and market factors on CDS spreads of the UK financial institutions. To capture the changing role of the selected company specific and market factors during time, the panel regression with fixed effects is employed in the pre-crisis, crisis and post crisis period. The contribution is organized as follows: Data are introduced in a section 2, the model is presented in a section 3, a section 4 is devoted to the results, and a last section concludes the contribution.

۲٫ Data

Data for research were obtained from Bloomberg database on monthly basis. CDS world monitor included 19 CDSs on senior debt of the UK financial entities. All available CDS contracts are of investment grade. The number of observations differs for each CDS depending on date when it was issued. Table 1 presents all included reference entities which debt was underlying for a CDS contract together with ratingIn our research, we included several explanatory variables of same frequency as CDS spreads. The company specific factors are based primarily on the paper by Merton (1974) – leverage, liquidity and equity volatility. Except company specific determinants, market factors are included in our research as well since they are considered to have significant influence – market volatility and return (on the UK and European level), risk-free rate and slope of term structure. The overview of determinants, indicators and expected relationship between an expected change in the determinant and a change in CDS spread is presented in Table 2.Following Annaert et al. (2013), Avramov et al. (2007) or Christie (1982), we use stock return as a proxy for company leverage. If stock returns are positive (negative), leverage will decrease (increase), leading to lower (higher) credit spreads or vice versa. Asset volatility for each stock is obtained from Bloomberg database as historical 30-day volatility. Based on general knowledge, high asset volatility should reflect in higher credit spreads since it increases the probability of default. Inspired by Zhu (2006), Fabozzi et al. (2007), Tang and Yan (2010), Bedendo et al. (2011) or Coro et al. (2013), we consider bid-ask spread of individual CDS prices as a measure of liquidity. The positive relationship is expected between changes in liquidity and in the following changes in CDS spreads, since lower bid-ask spread shows on the higher liquidity that should result in the lower probability of default.

 

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا