دانلود رایگان ترجمه مقاله بررسی رابطه زمینه ای در مورد ارزش های تاثیر گذار بر رفتار مصرف پایدار – الزویر ۲۰۱۷

دانلود رایگان مقاله انگلیسی ارزش های تاثیر گذار بر رفتار مصرف پایدار: بررسی رابطه مندی زمینه ای به همراه ترجمه فارسی

 

عنوان فارسی مقاله: ارزش های تاثیر گذار بر رفتار مصرف پایدار: بررسی رابطه مندی زمینه ای
عنوان انگلیسی مقاله: Values influencing sustainable consumption behaviour: Exploring the contextual relationship
رشته های مرتبط: مدیریت، مدیریت کسب و کار، بازاریابی، مدیریت منابع انسانی و مدیریت بازرگانی
فرمت مقالات رایگان مقالات انگلیسی و ترجمه های فارسی رایگان با فرمت PDF میباشند
کیفیت ترجمه کیفیت ترجمه این مقاله متوسط میباشد 
نشریه  الزویر – Elsevier
کد محصول f373

مقاله انگلیسی رایگان (PDF)

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

ترجمه فارسی رایگان (PDF)

دانلود رایگان ترجمه مقاله

خرید ترجمه با فرمت ورد

خرید ترجمه مقاله با فرمت ورد
جستجوی ترجمه مقالات جستجوی ترجمه مقالات مدیریت

 

بخشی از ترجمه فارسی مقاله:

۱-مقدمه
برخی محققان رفتار مصرف پایدار را به عنوان عمل سهولت اختیاری یا ضد مصرف در نظر می گیرند در حالی که سایرین آن را اتخاذ فعالیت های سبک زندگی سبز تعریف می کنند. دیدگاه ها و توضیحات متنوع رفتار مصرف پایدار را پدیده ای پیچیده برای شرح و پیش بینی جلوه می دهند. برخی بازاریاب ها و سیاست گذاران بر نیاز به درک کنش های اجتماعی و موسساتی تاکید نموده اند که ممکن است پیشرفت رفتار محیط دوستانه را در بین مصرف کنندگان تشویق بخشند. سایرین بررسی نقش ارزش های فردی را در تاثیرگذاری بر رفتارهای پایدار مطرح نمودند. لذا سوال مهم آن است که آیا مصرف کنندگان رفتار مصرف پایدار را به خاطر انگیزش ذاتی یا به خاطر مطلوبیت اجتماعی یا هر دو اتخاذ می کنند؟ ادبیات موجود در پاسخ به این سوال دچار ابهام است. این مقاله به بررسی نوسانات در تاثیر انواع مختلف ارزش ها بر گروه های متفاوت رفتار مصرف پایدار می پردازد.
بر طبق نظر زوکین و ماگویر مصرف نوعی فرایند اجتماعی،فرهنگی و واقتصادی اجناس مورد انتخاب می باشد. آن افراد را مقدور می سازد تا هویت خود را شکل داده و آن را بیان کنند. هولبروک و هریچمن مطالعه ای انجام دادند تا نشان دهند فرایند تجربی متمرکز بر ماهیت نمادین، اکتشافی و زیبایی شناختی بوده که رفتار خرید مولفه های مهم مصرف به شمار می روند. لذا تصمیمات مصرف تحت تاثیر ارزش ها و عقاید خاص افراد می باشد. هر فرهنگ دارای عقاید، ارزش ها و فعالیت های منحصر به فرد بوده که منجر به رفتارهای مصرف متغییر می گردد.
این مقاله در هند انجام گردیده که به طور ویژه مد نظر است چون عقاید سنتی و دینی در هند به اهمیت رابطه بین انسان و طبیع پی برده و از مسئولیت افراد در قبال طبیعت و جامعه پشتیبانی نموده است. بر طبق فلسفه ادوایتا روح یکسان درون هر فردی وجود دارد که شامل طبیعت می باشد. درک بهتر فلسفه هند ممکن است منجر به راه حلی برای مسائل بوم شناختی اخیر جهان گردد.
در این مقاله چارچوبی به نام نظرسنجی ارزش های کلی به کار گرفته ایم که نوعی گسترش ارزش های شوارتز می باشد. هر چند اکثر محققان به مقیاس ارزش های شوارتز در زمینه های متنوع در مطالعات ارزش بین فرهنگی اشاره می کنند، آنها آیتم های مختص فرهنگ و فرد را در مقیاس ارزش ها شامل نمی سازند.مقیاس نظرسنجی ارزش های کلی و جامع ما را مقدور ساخت تا نشان دهیم که ارزش های مختص فرهنگ چه تاثیری بر رفتار مصرف پایدار به طرز متفاوت با ارزش های جهانی بر جای می گذارند.
۱-۱اثرگذاری تحقیقات فعلی
این تحقیق تاثیرات قابل ملاحظه ای بر ادبیات بر جای می گذارد. در دو دهه گذشته، محققان زیادی به بررسی تاثیر ارزش های بین فرهنگی بر رفتار مصرف پرداخته اند و از نظرسنجی ارزش شوارتز و پرسشنامه ارزش پرتریت استفاده کرده اند تا ارزش هارا بسنجند. به هر حال نیاز به شامل سازی جوانب مختص فرهنگ ارزش ها به خاطر نتایج صحیح وجود دارد. ما از مقیاس ارزش های کلی مرتبط تر استفاده کرده ایم که ارزش های مختص فرهنگ هندی را می افزاید، مقیاس ارزش شوارتز را بسط می دهد و لذا کاربرد مقیاس ارزش ها را گسترش می دهد. پی بردیم که علاوه بر ارزش های زیست کروی، بسیاری از ارزش های غیر زیست کروی از جمله دلسوزی، پذیرش، جهانی سازی و سنت در هدایت کردن رفتار مصرف پایدار مردم مفید اند. مهم آنکه نشان دادیم قدرت ارزش ها، رابطه مندی رفتار مصرف پایدار بسته به میزان رفتار مصرف پایدار متغییر است. سه سطح رفتار مصرف پایدار وجود دارد بالا، متوسط، پایین که بازنمود مقدار تلاش شامل شده در اتخاذ رفتار مصرف پایدار متناظر می باشد.
دوم آنکه این مقاله به بررسی نقش متعادل ساختار نظری مرتبط، دیدگاه محیط زیستی در ارزش ها و رابطه مندی رفتار مصرف پایدار می پردازد. پی بردیم که طرز تلقی این رابطه مندی را به ازای مجموعه خاصی از مقادیر بیشتر متعادل می گرداند. به طور ویژه در زمینه مصرف پایدار، پی بردیم که تاثیر متعادل طرز تلقی محیط زیست در حد کمینه است هنگامی که ارزش های تاثیرگذار بر رفتار مصرف پایدار به سمت دیگران جهت گیری دارند و زمانی در حد بیشینه است که به سمت خود متمایل اند.
سرانجام آنکه به ارزیابی تاثیر متعادل کارایی درک شده مصرف کننده در نگرش محیط زیستی-رابطه مندی رفتار مصرف پایدار می پردازیم. در ادبیات، متغییر تاثیرگذار کارایی درک شده مصرف کننده نهادینه شده اما نشان دادیم که تاثیر متعادل این کارایی مختص رفتار است. به وضوح نشان دادیم که کارایی درک شده مصرف کننده در رابطه مندی رفتار-طرز تلقی تعادل برقرار می کند که فقط در صورت رفتار مصرف پایدار سطح بالا می باشد.
بخش بعد رفتار مصرف پایدار را شرح داده و به طور کوتاه به مرور درک فعلی رابطه رفتار مصرف پایدار-ارزش ها در ادبیات می پردازد. سپس فرضیه های خود را مطرح نموده و روش به کار رفته برای انجام این مطالعه تجربی را شرح می دهیم و نتایج مطالعه را مطرح می کنیم. سرانجام به بحث یافته های خود پرداخته و حیطه ای برای تحقیقات آتی مطرح می کنیم.

بخشی از مقاله انگلیسی:

۱٫ Introduction

Some researchers view sustainable consumption behaviour as an act of voluntary simplicity or anti-consumption (Shaw & Moraes, 2009; Black, 2010) whereas others define it as the adoption of green lifestyle practices (e.g. Gilg, Barr, & Ford, 2005). Diverse views and explanations make sustainable consumption behaviour a complex phenomenon to explain and predict. Some marketers and policy makers have stressed the need to understand social and institutional actions that may encourage the progress of environment-friendly behaviour among consumers (Vlek & Steg, 2007; Phipps, Ozanne, Weaver, et al., 2013). Others have proposed an exploration of the role of personal values in influencing sustainable behaviours (Thøgersen & Ölander, 2002; Grunert & Juhl, 1995; Sener and Hazer, 2008). The important question, therefore, is whether consumers adopt sustainable consumption behaviour due to intrinsic motivation or because of social desirability or both? The extant literature is ambiguous in answering this question. This paper explores the variations in the influence of different kinds of values on different categories of sustainable consumption behaviour. According to Zukin and Maguire (2004), consumption is a social, cultural and economic process of choosing goods. It enables individuals to form and express their identity. Holbrook and Hirschman (1982) conducted a study to show that the experiential processes that focus on the symbolic, hedonic and aesthetic nature of buying behaviour are important components of consumption. Consumption decisions are therefore likely to be influenced by specific values and beliefs of individuals. Every culture has some unique beliefs, values and practices, resulting in varied consumption behaviours. This study conducted in India is specifically of interest because traditional and religious beliefs in India have recognized the importance of the relationship between man and nature and have advocated people’s responsibility towards nature and society (Kala & Sharma, 2010). According to the Advaita philosophy the same ‘atman’ (soul) is present inside everyone, including nature (Ranganathananda, 1995, p. 83). A better understanding of Indian philosophy may lead to a solution for the current ecological problems of the world. In this study, we have employed a framework called the Holistic Values Survey (HVS) (Sharma, 2015), an extension of Schwartz’s values. Although most researchers refer to the Schwartz Values Scale (SVS) (1994) in diverse contexts in cross-cultural value studies (Smith & Schwartz, 1997), they did not include individual and culture specific items in the values scale. The comprehensive HVS scale enabled us to show how culture specific values impact sustainable consumption behaviour differently from universal values.

۱٫۱٫ Contributions of the current research

This research makes multiple notable contributions to the literature. In the past two decades many researchers who had examined the impact of cross-cultural values on consumption behaviour had mostly used the Schwartz Value Survey (SVS) (1994) and the Portrait Value Questionnaire (PVQ) to measure values. There is, however, a need to incorporate culture specific aspects of values for accurate results. We have used the more relevant Holistic Values Scale (HVS) which adds Indian culture specific values, extending the Schwartz Values Scale and thus stretches the applicability of the values scale. We found that in addition to the biospheric values (identified by Stern & Dietz, 1994), many nonbiospheric values such as compassion, acceptance, universalism, and tradition, are also instrumental in guiding people’s sustainable consumption behaviour. Importantly, we have demonstrated that the strength of the values – sustainable consumption behaviour relationship varies depending on the level of sustainable consumption behaviour. There are three levels of sustainable consumption behaviour identified in the study, ‘high’, ‘medium’ and ‘low’, which represent the amount of effort involved in the adoption of corresponding sustainable consumption behaviours. Second, this study examined the moderating role of a theoretically relevant construct, ‘environmental attitude’, in the values — sustainable consumption behaviour relationship. We found that attitude is likely to moderate the relationship more for a certain set of values than for others. More specifically, in the sustainable consumption context, we found the moderating impact of an environmental attitude minimal when values that impact sustainable consumption behaviour are oriented towards others, while it was maximum when values were oriented towards the self. Finally, we assessed the moderating impact of Perceived Consumer Effectiveness (PCE) on the environmental attitude — sustainable consumption behaviour relationship. Literature establishes the moderating variable of PCE (Berger & Corbin, 1992); but we have demonstrated that the moderation effect of PCE is behaviour specific. We have clearly shown that PCE moderates the attitude-behaviour relationship only in the case of higher level sustainable consumption behaviour and not otherwise. The next section explains sustainable consumption behaviour and briefly reviews the current understanding of the values-sustainable consumption behaviour relationship in literature. We then propose our hypotheses and explain the methodology used to conduct this empirical study and present the study results. Finally, we discuss our findings and present the scope for further research.

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا