دانلود رایگان ترجمه مقاله اثر ضد میکروبی گیاهان دارویی و وابستگی آنها به شرایط آب و هوایی رشد – Zjrms 2011

دانلود رایگان مقاله انگلیسی اثر ضد میکروبی ۱۵ گونه از گیاهان دارویی و وابستگی آنها به شرایط اقلیمی رشد در مناطق مختلف جغرافیایی و زیست محیطی استان فارس به همراه ترجمه فارسی

 

عنوان فارسی مقاله: اثر ضد میکروبی ۱۵ گونه از گیاهان دارویی و وابستگی آنها به شرایط اقلیمی رشد در مناطق مختلف جغرافیایی و زیست محیطی استان فارس
عنوان انگلیسی مقاله: Antimicrobial Effect of 15 Medicinal Plant Species and their Dependency on Climatic Conditions of Growth in Different Geographical and Ecological Areas of Fars Province
رشته های مرتبط: کشاورزی، زیست شناسی، جغرافیا، تغییرات آب و هوایی اقلیمی، علوم گیاهی، علوم سلولی و مولکولی، علوم باغبانی، گیاهان دارویی
فرمت مقالات رایگان مقالات انگلیسی و ترجمه های فارسی رایگان با فرمت PDF میباشند
کیفیت ترجمه کیفیت ترجمه این مقاله خوب میباشد 
توضیحات ترجمه این مقاله به صورت ناقص انجام شده است.
نشریه Zjrms
کد محصول f344

مقاله انگلیسی رایگان

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

ترجمه فارسی رایگان 

دانلود رایگان ترجمه مقاله
جستجوی ترجمه مقالات جستجوی ترجمه مقالات

 

 

بخشی از ترجمه فارسی مقاله:

چکیده:
پیشینه: اثرات گیاهان دارویی در شرایط مختلف متغیر می باشند. در این مقاله، اثر ضد میکروبی ۱۵ گونه از گیاهی دارویی و وابستگی آنها به شرایط آب و هوایی رشد در مناطق مختلف جغرافیایی و زیست محیطی استان فارس مورد بررسی قرار گرفت.
مواد و روش ها: در این مطالعه تجربی، اثر ضد میکروبی عصاره هیدروالکلی ۱۵ گونه از گیاه دارویی در برابر نژادهای باکتریایی استاندارد در مقایسه با آنتی بیوتیک درمانی مرسوم با استفاده از روش disk diffusion assay و serial broth dilution مورد بررسی قرار گرفت.
یافته ها: همه ی عصاره ها علیه رشد S.aureus ATCC 25923 موثر بودند. همچنین عصاره های
Peganum harmala ، Myrtus communis ، Mentha pulegium ، Mentha spp و Zataria multiflora برای داشتن فعالیت ضد میکروبی در برابر باکتری E.coli ATCC 25922. مورد مشاهده قرار گرفتند. این فعالیت ضد میکروبی در مقایسه با آنتی بیوتیک های متعارف تا حدودی نتایج مشابه داشت.
نتیجه گیری: گیاهان دارویی در شرایط آب و هوایی و زیست محیطی هر منطقه مقادیر متنوعی از مواد ضد میکروبی تولید می کنند، که باید در ساخت داروهای گیاهی در نظر گرفته شوند.
کلید واژگان: گیاهان دارویی، عامل ضد عفونت ، شرایط آب و هوایی روستایی
مقدمه:
استفاده از مواد شیمیایی در تولید دارو همواره مورد توجه محققان بوده است. با این حال، عوارض جانبی داروهای شیمیایی، منجر به تمایل در استفاده از ترکیبات ضروری در درمان بیماری ها از هزاران سال پیش شده است. گیاهان دارویی در درمان بیماری به عنوان مواد طبیعی کم خطر، در دسترس، و ارزان قیمت با مصرف بالاتر توسط مردم در مقایسه با داروهای مصنوعی مورد استفاده قرار می گیرند.
پس از به رسمیت شناختن نخستین آنتی بیوتیک و افزایش استفاده از آن در درمان، آنتی بیوتیک های جدید به طور فزاینده برای بازیابی عفونت ها توسعه داده شدند. استفاده بیش از حد از این داروهای ضد میکروبی منجر به افزایش مقاومت دارویی در برابر آنتی بیوتیک های مختلف در بسیاری از باکتری ها شد. و به همین دلیل است که موج جدیدی از مطالعات جهانی گسترده مطرح و اثرات ضد باکتریایی گیاهان مختلف معرفی شده اند. تنوع شرایط جغرافیایی و آب و هوایی در ایران باعث ایجاد منبع متنوع و غنی از گونه های گیاهی در کشور ما شده است که برخی از آنها دارای خواص دارویی از جمله فعالیت ضد باکتریایی هستند.
تفاوت آب و هوایی رشد از نظر شرایط مانند متوسط بارش و دمای سالانه، ارتفاع از سطح دریا، نوع خاک، و بسیاری دیگر از عوامل فیزیکی، شیمیایی و زیست محیطی موثربر رشد گیاهان می توانند منجر به تفاوت های کمی و کیفی در مورفولوژی و میزان مواد تولید شده توسط گیاهان شوند که به نوبه خود منجر به تغییراتی در اثرات یک گیاه می شوند. هدف این مطالعه بررسی وابستگی خواص ضد میکروبی ۱۵ گونه گیاهی در اقلیم رشد در مناطق مختلف استان فارس می باشد. این گیاهان عبارتند از:
Peganum harmala ، Cinamomum zeylanicum، Achillea fragrantissimia، Urtica
dioica، Saturina hortensis، Myrtus communis، Mentha pulegium، Zingiber
Officinale، Cuminum cyminum، Saturina hortensis، Plantago psyllium ،
Glycyrrhiza glabra، Matricaria chamomilla، Mentha spp. و Zataria multiflora. اثرات ضد میکروبی این گیاهان توسط محققان در مطالعات قبلی نشان داده شده است. گیاهان نامبرده، توسط مردم استان فارس برای درمان برخی از عفونت های بالینی استفاده می شوند.

بخشی از مقاله انگلیسی:

Abstract

Background: The effects of medicinal plants are variable in different conditions. Here, the antimicrobial effect of 15 medicinal plant species and their dependency on the climatic condition of growth in different geographical and ecological areas of Fars Province were studied. Materials and Methods: In This empirical study, the antimicrobial effect of hydroalcoholic extract of 15 medicinal plant species was examined against standard bacterial strains comparing to conventional therapeutic antibiotics using disk diffusion assay and serial broth dilution. Results: All Extracts were effective against S.aureus ATCC 25923 growth; also Peganum harmala, Myrtus communis, Mentha pulegium, Mentha spp, and Zataria multiflora extracts were observed to have antimicrobial activity against E.coli ATCC 25922. This antimicrobial activity had partially similar results, comparing to conventional antibiotics Conclusion: Medicinal plants produce various amounts of antimicrobial substances under the climatic and ecological conditions of each zone, which must be considered in manufacturing herbal medicines.

ntroduction sing chemicals in medicine production has always drawn researchers’ attention; however, chemical medicines’ side effects have led to an inclination toward applying essential compounds in the diseases treatment from thousands of years ago. Medicinal plants are used in treating diseases as low-risk, available, and inexpensive natural materials with higher consumption by people comparing to synthetic drugs [1, 2]. Upon recognizing the first antibiotic and developing its use in the treatment, new antibiotics were increasingly developed for infections recovery. Excessive use of these antimicrobial drugs led to medicinal resistance increase against different antibiotics in most bacteria [3, 4]. And, that is why a new wave of expansive global studies has raised and the antibacterial effects of different plants have introduced [1, 2]. Diversity of geographical and climate conditions in Iran has resulted in a diverse and rich source of plant species in our country some of which have medicinal properties including antibacterial activity. Climatic differences of growth in terms of conditions such as average precipitation and annual temperature, altitude from sea level, type of soil, and many other physical, chemical and ecological factors affecting the growth of plants can lead to qualitative and quantitative differences in morphology and amount of substances produced by plants – which in turn lead to changes in the effects of a plant [5, 6]. This study is aimed at examining the dependency of 15 plant species antimicrobial properties on the growth climate in different zones of Fars Province. These plants included Peganum harmala ،Cinamomum zeylanicum ، Achillea fragrantissimia ،Urtica dioica ،Saturina hortensis ،Myrtus communis ،Mentha pulegium ،Zingiber officinale ،Cuminum cyminum ،Saturina hortensis ، Plantago psyllium ،Glycyrrhiza glabra ،Matricaria chamomilla ،Mentha spp., and Zataria multiflora. The antimicrobial effects of these plants are demonstrated by the researchers in previous studies [1, 5-10]. The given plants are used by the people of Fars Province to treat some clinical infections.

 

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا