دانلود رایگان ترجمه مقاله رابطه بین عملکرد زیست محیطی و هزینه های افشای زیست محیطی

دانلود رایگان مقاله انگلیسی ارتباط بین عملکرد زیست محیطی و اندازه هزینه افشای زیست محیطی به همراه ترجمه فارسی

 

عنوان فارسی مقاله: ارتباط بین عملکرد زیست محیطی و اندازه هزینه افشای زیست محیطی
عنوان انگلیسی مقاله: The relationship between environmental performance and environmental disclosure cost
رشته های مرتبط: مدیریت، حسابداری، حسابداری مالی، مدیریت عملکرد، مدیریت کسب و کار، مدیریت اجرایی
فرمت مقالات رایگان مقالات انگلیسی و ترجمه های فارسی رایگان با فرمت PDF میباشند
کیفیت ترجمه کیفیت ترجمه این مقاله خوب میباشد 
کد محصول f341

مقاله انگلیسی رایگان

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

ترجمه فارسی رایگان 

دانلود رایگان ترجمه مقاله
جستجوی ترجمه مقالات جستجوی ترجمه مقالات

 

 

بخشی از ترجمه فارسی مقاله:

 

چکیده
تاکید بر مسائل محیطی سبب یک گرایش فزاینده مابین شرکت ها برای ایجاد توزیع محیطی شان به عنوان گزارشات سبز شده است. نویسندنگان نشان می دهند که چنین گزارشاتی در مراحل اولیه است و هنوز به شکل کامل و دقیق به عنوان گزارشات سالیانه شرکت توسعه نیافته است. اگر چه گزارشدهی سبز یک افشای اختیاری است، بسیاری از شرکت ها در حال تولید چنین گزارشاتی هستند اما این گزارشها به دلیل فقدان استاندارها و رعایت قانون که موجب کاهش سودمندی آنهاست در بسیاری از موارد مبهم هستند .
نویسندگان شرکت های آمریکایی را با شرکت هادر کشور های دیگر با توجه به گزارشدهی سبز مقایسه می کنند.نویسندگان به تحقیق بیشتر در فضایی که می تواند به پایه گزاری استاندار های حسابداری سبز مشابه با استادارهای حسابداری مالی منجر شود ،توجه خود را معطوف نموده اند. در حالیکه سودمندی گزارشات سبز برای قانونکذاران روشن شده است ،قوانینی باید تصویب شود گزارش دهی سبز مشابه مقررات تغییر حسابرس ۲۰۰۲ که افشای حسابداری و مالی را پوشش میدهد ،تحت پوشش قرار دهد.
کلمات کلیدی :محیط ، گزارش دهی سبز ، استاندارها
گزارش دهی حسابداری سبز نیاز برای استاندار ها و قانونمندی
ابتکار گزارش دهی جهانی یا GRI جدید ترین دستور العملهای G3 را برای شرکت هاجهت پیروی از چارچو بها و اصول در خصوص گزارش های محیطی را منتشر کرده است . هدف این کزارش فراهم کردن یک نمایش متوازن و منطقی از اجرای محیطی شرکت های گزارش دهی شامل توزیع مثبت و منفی است.بر خلاف انتظارات برای بعضی از شرکت ها اطلاعات مهم در باره این گزارشها تحریف شده از آنها پول و جریمه در برخی موارد مطالبه شده است.
این موضوع به ما این برداشت را می دهد که این گزارش دهی هنوز در مراحل ابتدایی است و به شکل کامل توسعه نیافته است.به علاوه هیچ نهادی سازی و استاندارد سازی مناسبی از گزارشهای محیطی وجود ندارد که راهنمای گزارشات مختلف از سازمان های متفاوت باشد.مشخص است که گزارش های محیطی به پیروی از استادارهای و پشتیبانی از یک چارچوب مورد توافق عموم نیاز دارند.به علاوه این گزارشات باید به وسیله یک سازمان خارجی کنترل شوند که اطلاعات داده شده به وسیله شرکت را حسابرسی کرده و آن را گزارش کنند.
نگرانی در باره آلودگی محیطی یک مساله داغ در انتخابات آینده ریاست جمهوری است.. علارقم شهرت آن الزامات افشا یا استاندار های پیروی قانونمندی و نهادینه نشده اند .در این مقاله نویسنده به نیاز برای استاندارد سازی و قانونمندی افشامحیطی و مشخص کردن مشکلات در استاندار های گزارش دهی جاری توجه نموده است و نیاز برای استاندار سازی بیشتر و الزامات افشای شرکت های آمریکایی را پیشنهاد کرده اند.
دستورالعملهاو چارچوب G3
گزارش دهی سبز از ابتکار کرس بر اساس بوستون ، ائتلافی از گروه های سرمایه گزار ، سازمان های محیطی و وجوه سرمایه گزاری نشده در سال ۱۹۸۹ نشات گرفته است. آنها GRIرا در سال ۱۹۹۷ عرضه کرده اندو اکنون استاندارد بین المللی بالفعل استفاده شده به سطح بیش از ۱۲۰۰ شرکت برای گزارش دهی سهام در مورد عملکرد محیطی ،اجتماعی و اقتصادی است.این مورد در ارتباط با موسسه تلوس ، یک تحقیق غیر انتفاعی و سازمان براساس خط مشی بنا نهاده شده در سال ۱۹۷۶ در بوستون توسعه یافت . کرس در ارائه چارچوب گزارش دهی محیطی طی سال ۱۹۹۰ پیشقدم شد و علاقه مند به ایجاد یک مکانیزم مسئولیت حسابدهی برای شرکت هادر اداره محیطی شان شد. دستورالعمل جدید صریحا بیان می کند که سازمان می تواند از استاندار های توصیه شده به وسیله دستورالعمل ها پیروی کندمانند اهمیت ، قابل قبول بود ن موقعیت ،صلاحیت ،تعریف کیفیت گزارش دهی ،قابلیت مقایسه ،صحت ،به موقع بودن ،وضوح ،قابلیت اطمینان تنظیم حد و مرز برای گزارش دهی استاندار ها ی اساسی و چارچوب به وسیله چندین شرکت پذیرفته شدند و GRI 450 سهامدار سازمانی تحت پوشش خود دارد .به نظرمی رسد رشد این آگاهی خارق العاده باشداماهنوز راه طولانی برای پذیرش آن توسط سازمان ها وجود دارد .سودهای به دست آمده به وسیله سازمان ها با چنین گزارش های سبز با هزینه بودجه سرمایه ،شهرت سهامداران ،توسعه افق جدید مصرف کنندگان و غیره . از نظر مالی قابل اندازه گیری بودند. با چنین مزایای مهمی از گزارش سبزبه دستورالعمل های G3 نیاز به داشتن استاندارها و یک انجمن رعایت دارد که بتواند به صورت بیرونی شرکت را هدایت کند . رشد چنین نهادی احتمالا گزارش دهی را به صورت جهانی کاراتر می کند ،اگر چه پشتیبانی از این استانداردها کاملا اختیاری است. برخی کشورها مانند اسپانیا ،دانمارک و کانادا شرکت ها را برای پیروی از محتوای افشای خودشان ترغیب و گزارش های سبز را با مشوق ها تشویق کرده اند.

بخشی از مقاله انگلیسی:

Abstract

The stress on environmental issues has caused an increasing trend among companies to bring out their environmental contribution as green reports. The authors show that such reporting is still in infancy and has not developed yet in full and rigorous form as the annual company reports. Though green reporting is a voluntary disclosure, many companies are producing such reports but the reports are ambiguous in many cases because of lack of standards and legality, reducing their usefulness. The authors compare the US companies with those in other countries with regard to green reporting. The authors give pointers to further research in the area that could lead to establishment of green accounting standards similar to Financial Accounting Standards. Once the usefulness of the green reports is made clear to the law makers, laws would be enacted to cover green reporting similar to Sarbanes Oxley Act of 2002 covering the financial and accounting disclosures.

Green Reporting – need for standards and legalization

Global reporting initiative (GRI) issued latest guidelines G3 for the corporations to follow the framework and principles for environmental reports. (GRI 2000-2006). The purpose of this report is to provide a balanced and reasonable representation of environmental performance of the reporting corporation including positive and negative contributions (GRI 2000-2006). Contrary to these expectations, some corporations have been falsifying the material information on the reports and getting charges and fines in some cases. This gives us the impression that this reporting is still in its infancy and has not yet developed to the full form. More over, no proper institutionalization and standardization of the environmental reports were noted which leads for different reports from different organization (Souther June 1999). It is evident that environmental reports need to follow standards and adhere to a commonly agreed framework. Moreover, the reports have to be monitored by an external organization and which will audit the information given by the corporation and report it (Galbraith 2008). The concern about environmental pollution is a hot issue in the forthcoming presidential election. In spite of its popularity, the disclosure requirements or complying standards are not being legalized and institutionalized. In this report, the author justifies need for more standardization and legalization with environmental disclosure and highlighting the pitfalls in the current reporting standards. Researchers have compared the reporting standards of Canada, USA, Australia and UK and suggest need for more standardization and disclosure requirements for US corporations.

G3 Guidelines and Framework

Green Reporting originated from the initiative of the Boston based Ceres, a coalition of investor groups, environmental organizations and investment funds founded in 1989. They Launched the GRI in 1997 and it is now the de-facto international standard used by over 1200 companies for corporate reporting on environmental, social and economic performance. This was developed in association with the Tellus Institute, a not-for-profit research and policy organization founded in 1976 also in Boston. Ceres pioneered the framework for environmental reporting during 1990 and were interested to create an accountability mechanism for the companies on their environmental conduct (Hill 2007). The new guidelines explicitly states that organization can follow the standards prescribed by the guidelines like materiality, sustainability context, completeness, defining quality for reporting, comparability, accuracy, timeliness, clarity, reliability and boundary setting for reporting (GRI 2000-2006). The essential standards and framework were accepted by several corporations and GRI has 450 organizational stakeholders under its record (Hill 2007). The growth of this awareness seems to be spectacular but still there is a long way to be accepted by all organizations. The benefits enjoyed by organizations with such green reports were financially measurable with the capital budget cost, shareholders reputation, expanding new horizon of consumers etc (Graham 2005). With such material benefits from the green report, G3 guidelines need to have standards and a compliance institution who could externally guide the corporation. The growth of such an institution is likely to streamline the reporting globally, even though adherence to these standards is purely voluntary. Some countries like Spain, Denmark, and Canada have motivated the corporations to follow their own disclosure contents and encouraging more green reports with incentives (Galbraith 2008).

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا