دانلود رایگان ترجمه مقاله شبيه سازی عملكرد JIT در یک کارگاه چاپخانه

 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی شبيه سازی عملكرد یا کار JIT در یک کارگاه چاپخانه به همراه ترجمه فارسی

 

عنوان فارسی مقاله: شبيه سازی عملكرد یا کار JIT در یک کارگاه چاپخانه
عنوان انگلیسی مقاله: SIMULATION OF JIT PERFORMANCE IN A PRINTING SHOP
رشته های مرتبط: مهندسی صنایع، بهینه سازی سیستم ها، برنامه ریزی و تحلیل سیستم ها 
 فرمت مقالات رایگان مقالات انگلیسی و ترجمه های فارسی رایگان با فرمت PDF میباشند
 کیفیت ترجمه کیفیت ترجمه این مقاله پایین میباشد 
توضیحات بخش شش ترجمه نشده است
کد محصول f301

 مقاله انگلیسی رایگان

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

ترجمه فارسی رایگان 

دانلود رایگان ترجمه مقاله
جستجوی ترجمه مقالات جستجوی ترجمه مقالات مهندسی صنایع

 

 

بخشی از ترجمه فارسی:

چکیده مقاله:

یک مورد در اندازه ای متوسط با  مجودیت خود انتشارات دانشگاه بریتانیا، کسب و کار چاپ کردن سوسیری( یارانه ای) می باشد،  در حال حاضر چاپخانه های دانشگاهی (AP) و در حال تجربه خط تولیدی است که کاهش  مشکلات به صورت کارآمدی در عملیات چاتپ صورت می گیرد. اغلب مشکلات به وسیله عدم توازن در جریان کار ایجاد شده از طریق سیستم است. با  به کاربرن سیستم برنامه ریزی تولید JIT این  امید می رود که  برخی از مشکلات تولیدی می تواند حل و فصل شود. با استفاده از نرم افزار شبیه سایز یک مدل ایجاد شده است تا عملکرد AP را تحت تنوعی از شرایط کاربردی مورد تحقیق و بررسی قرار دهد. نتایج نشان می دهد که به کار بردن سیستم با کنترل JIT نمی تواند باعث بهبود عملکرد اقتصادی  به موجب به کارگیری مستمر از طریق فرآیند چاپ کردن شد.

۱- مقدمه:

جدول زمانبندی عملیات چاپ یک عملی چالش برانگیز است. برای اینکه خیلی از ملزومات به وسیله تکنولوژی فرآوری مورد استفاده تحمیل شده اند. عملکرد جدول زمانبندی فعلی،  اغلب به وسیله ماهیت فرآوری چاپ کردن بدست می آید و منجر به مقدار کامل توجه ای از فرآوری در حال کار(WIP). زمان انتظار طولانی و زمان های ارسال طولانی می شود. روبه رو شدن  با رقبای سخت شرکت های چاپی آسیای جنوب شرق، شرکت های چاپ غربی را در آن داشته است که عملیات چاپ سنتی را مورد بررسی قرار دهند. بعضی از شرکت های انتشاراتی به پیمانکاران فرعی رو می آورده اند تا بدین ترتیب حداقل از مشکلات آنها کاسته شود. به هر حال این امر برخی دیگر از مشکلات غیر قابل پیش بینی را از قبیل کیفیت سبک و طراحی را تحت شعاع قرار داده است. تولید به موقع یا همانJIT عموماً برای سیستم های ساختن جهت حصول نتیجه عالی از طریق بهبود مستمر در بهره وری و حذف ضایعات یا اتلاف صورت می گیرد. هدف نهایی JIT توازن در سیتم های ساخت که یکی از آن بازدهی هایی است که در جریان سریع مدایم یک ماده در سیستم بدست می آید. تعداد بسیار زیادی از فعالیت های تحقیقی مبتنی بر JIT گزارش شده است و در اغلب مجلات حرفه ای مختلف یا در کنفرانس ها ارائه گردیده اند. مطالعه اخیر بیشتر متمرکز و  بنیادهای سیستم های JIT می باشد که تحقیق می کنند که چه چیزی JIT به عنوان یک سیستم جدید ارائه می دهد و چگونه  می توان  آن را اجراء کرد. ( وایت و  دیگران در سال ۱۹۹۹- یاسین و دیگران در سال ۱۹۹۷ هوسون و ناندا در سال ۱۹۵ فولرتون و مک واتر در سال۲۰۰۰) مطالعات طراحی و تجزیه و تحلیل بیشتر متمرکز به کف کارگاه برای اجرای  کردنJIT جهت کنترل تولید است.( لوسارو الجوینی سال ۱۹۹۵) با یکوک ایرول سال ۱۹۸۸ پاندی و خوخاجائیک در سال ۱۹۹۶). این مطالعات تا مکان کانبان گسترده  شده اند و تعداد ی از کانبان ها می بایستی جهت ایجاد سستم های تولید تسهیل شده به کار روند  ( آپتون سال ۱۹۸۸- مک مولن و دیگران سال ۱۹۸۸، هماهنگ و کوزیاک در سال۱۹۸۸- تسئن سال ۱۹۹۹ سوار و چویوئکی سال ۲۰۰۰، کروسفیلد- نیرو دیگران در سال ۲۰۰۰) AP یک شرکت چاپ با محوریت بریتانیای در اندازۀ متوسط می باشد که در زمینه تولید متون دانشگاهی با کیفیت بالا برای انتشارات در سطح جهان می باشد. این  سیستم در حال جریان از WIP بالا به موجب تولید نامتوازن یا ناموزن رنج می برد.  در ان مقاله ها یک سیستم کنترلی کف کارگاهی از JIT از طریق مدل شبیه سازی اجراء گردیده است تا عملکرد معیاری در این شرکت چاپی بهبود پیدا کند. ما چندین سناریویی شبیه بدواقع جهت تجزیه و تحلیل عملکرد  سیستم شرایط های مختلف عملیاتی ایجاد کرده ایم معیار عملکردی در نظر گرفته شدهWIP، زمان هدایت، نرخ تولید و زمان کل در نظر گرفته شده است. هدف از مطالعهAP ساده کردن فعالیت های پاپ محور می باشد. دیک نقش های حمایتی یا تقویتی که به وسیلهAP انجام شده است. از قبیل ساخت پلیت و پوشش جلد و چاپ کاور می باشند و به عنوان فعالیت های خارجی فرض شده اند که در زمانی  که توسط مدل نیاز باشد همیشه در دسترس خواهد. ۲- عملکرد در کف کارگاه در عملیات چاپ کردن:

اصطلاحات شغل:

یک سفارش از یک دسته کتاب. اندازه دسته یا پچ- تعداد ی کتاب های مورد نیاز در یک شغل. شغل موردی- کتاب های جلد مقوایی- نشان داده شده یا امضاء= بسته ای از کاغذها( معمولاً ۳۲) که به وسیله تا زدن و برش یک ورق و چسب زدن تعدادی در نشان ها که با هم کتاب را تشکیل می دهند. شیت یا ورق= ورق های کاغذی بزرگ که از طریق پرش چاپ حرکت داده می شوند و دارای یک نشان چاپ شده در آن  به وسیله پلاستیک می باشد. پلیت با ورق= یک ورق آلومینومی که دارای سطح چاپی به وسیله رسوب فتوگرافیکی باشد.

بخشی از مقاله انگلیسی:

ABSTRACT A medium sized UK based academic publishers own a subsidiary printing business. Presently the Academic Printers (AP) is experiencing productions line flow problems reducing the efficiency of the operation. Most of the problems are generated by the imbalanced workflow through the system. By implementing a JIT production planning system it is hoped that some of the production problems can be resolved. Using the simulation software a model was created to investigate the performance of the AP under a variety of operating conditions. Results showed that operating the system with JIT control would not produce economic performance improvements due to constraints applied by the printing process. 1 INTRODUCTION Printing operations scheduling is a challenging task because of the many constraints imposed by the processing technology used. The current scheduling practices are mostly driven by the nature of the printing processes resulting in a considerable amount of work-in-processes (WIP), long waiting times and long lead times. Facing severe competition from South East Asian printing companies many western publishing companies have been forced to reconsider their traditional printing operations. Some of the publishing companies turned to subcontractors to eliminate at least some of the operation problems. However, this has created some other unpredictable problems such as quality, style and design. Just in time (JIT) production is generally referred to as a manufacturing system for achieving excellence through continuous improvements in productivity and the elimination of waste. The ultimate goal of JIT is a ‘balanced’ manufacturing system, which is one that achieves a smooth rapid flow of materials through the system. A vast number of JIT-based research activities has been reported and described in various professional journals or conference proceedings. The early studies have concentrated more on philosophy and fundamentals of the JIT system investigating what JIT offers as a new production system and how it could be implemented (White et al, 1999; Yasin et al., 1997; Huson and Nanda, 1995; Fullerton and McWatters, 2001) The design and analysis studies concentrate more on shop floor implementation of JIT to control the production (Savsar and Al-Jawini, 1995; Baykoc and Erol, 1998; Pandey and Khokhajaikiat, 1996) These studies have been extended to Kanban allocation and the number of Kanban that should be used to create a streamlined production system (Upton, 1998; McMullen et al., 1998; Huang and Kusiak, 1998; Thesen, 1999; Savsar and Choueiki, 2000; Grosfield-Nir et al., 2000) The AP is a medium-sized UK based printing company, which specializes in producing high quality academic texts for publishers worldwide. The system at present suffers from high WIP due to unbalanced production. In this paper, we implemented a JIT shop floor control system through a simulation model to improve the performance measures in this printing company. We have created several real life-like scenarios to analyse the performance of the system under different operating conditions. The performance criteria considered are WIP, lead time, production rate, and throughput time. For the purposes of this study the AP is simplified into its core printing activities. Other support roles carried out by AP such as plate manufacture and jacket and cover printing will be assumed to be external activities, which when required in the model will always be available. 2 SHOP FLOOR PERFORMANCE IN PRINTING OPERATIONS Nomenclature Job -An order of a batch of books Batch Size -Number of books required in a Job Cased Job -Hardback book Patterson, Ozbayrak, and Papadopoulou Signature -Bundle of pages (normally 32), which is created by folding and cutting a sheet and gluing a number of signatures together forms a book. Sheet -Large sheet of paper, which is run through the Printing Presses and has a signature printed on it by the Plates. Plate -An aluminium sheet having a printing surface produced by photographic deposition 2.1 The AP Scheduling System AP can be described as operating a job shop facility as it produces a high variety of batch types and sizes in a make to order environment. A book may consist of only four different parts; pages, cover, binding and case but these are unique for every different type of book produced. The machines visited by a book during manufacture depend on the specification of the job, for example if the book is colour it has to be printed on a colour press. This adds to the complexity of the manufacturing process as the process flow varies from job to job. Due to this high variability of both batch sizes and book types scheduling at the AP is a complex and difficult task. The AP Planning Department uses an assembly line balancing approach to scheduling. This technique is used in an attempt to utilize workstations to their full potential by trying to ensure that bottlenecks are not created and workstations are not starved by the workload in the system. The Planning Department tries to balance the workload in the system to maintain machine utilisation and control WIP. It is important to remember that every Job is unique and has different process times on a varying combination of machines. When a new job is sent to a workstation the workstation must be set-up to handle that specific job. Orders for jobs are received by the AP from the Planning Department in the form of a machine loading list. The loading list is broken down by machine name. When a press finishes printing a job it is assigned the preceding Job. The system at present suffers from high WIP due to unbalanced production. A key factor in this is the high variability of the batch sizes and signature numbers in the Jobs. For example an order for 50,000 books would at present be printed in one transfer batch creating high WIP and an inflexible unbalanced environment. Machines become blocked with work and throughput times become unpredictable.

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا