دانلود رایگان ترجمه مقاله برنامه ریزی ریاضی در طراحی مدیریت هزینه با کیفیت عملکرد مهندسی ارزش

دانلود رایگان مقاله انگلیسی برنامه ریزی ریاضی در طراحی مدیریت هزینه با کیفیت عملکرد مهندسی ارزش و هزینه یابی هدف به همراه ترجمه فارسی

 

عنوان فارسی مقاله: کاربرد برنامه ریزی ریاضی در طراحی مدیریت هزینه با اتخاذ کیفیت عملکرد مهندسی ارزش و هزینه یابی هدف
عنوان انگلیسی مقاله: Quality Function Deployment, Value Engineering and Target Costing, an Integrated Framework in Design Cost Management: A Mathematical Programming Approach
رشته های مرتبط: مدیریت و حسابداری، مدیریت مالی و حسابداری مالی، مدیریت عملکرد
فرمت مقالات رایگان مقالات انگلیسی و ترجمه های فارسی رایگان با فرمت PDF میباشند
کیفیت ترجمه کیفیت ترجمه این مقاله عالی میباشد 
منبع system.parsiblog.com
کد محصول F28

مقاله انگلیسی رایگان

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

ترجمه فارسی رایگان 

دانلود رایگان ترجمه مقاله
جستجوی ترجمه مقالات جستجوی ترجمه مقالات مدیریت

  

بخشی از ترجمه فارسی:

چکیده:

در این نوشته، نیاز برای ترکیب متدهای مدیریت ارزش طراحی معروف یعنی:گسترش کیفیت عملکرد (QFD) ، مهندسی ارزش (VE) و ارزیابی هدف(TC) به یک مدل واحد عنوان شده است. در پروسه های مدیریت ارزش هریک از متدها به خوبی اجرا می شوند. این متدها به منظور دست یابی به بیشترین سود از هر روش به یک مدل برنامه نویسی ریاضی ترکیب شده اند. این مدل اساساً، رضایت مشتری را برای ارزیابی هدف بهبود بخشیده است. ابزار یک برنامه نویسی اعداد صحیح مخلوط صفر- یک غیر خطی است. مدل یکپارچه ای برای ممانعت از یک راه حل غیربهینه هنگامی که روش ها با هم فعل و انفعال دارند پیشنهاد شده است. کارورز باید مطمئن باشد . یک مثال ساده طراحی اتومبیل برای نشان عملکرد مدل ، فرمول بندی حل شده است.

مقدمه:
در نظر گرفتن ارزش در پروسه های طراحی یک پیامد مهم است. بسیاری از ویژگی های یک محصول و روش تولید آن در فاز طراحی تعیین شده است. این امر توجهات کیفی را در تمامی مراحل فعالیت های طراحی تشویق میکند. بیشتر تحقیقات به این موضوع از طریق رویکردهای متفاوتی هدایت شده اند. بسیاری از نویسندگان هزینه را از طریق برنامه ریزی QFD مطالعه کرده اند، در حالی که دیگران این پروسه ها را با استفاده از روش شناسی (VE) برای فعالیت های طراحی مطالعه کرده اند TC روش دیگری برای طراحی مدیریت ارزش است. تمامی سه روش سعی بر مدیریت ارزش در فاز طراحی و بنابراین رسیدن به تولید رقابتی دارند. تاثیر متممی این متدها از طریق تحقیقات بسیاری شناسایی شده است. بخصوص، کوپرواسلاج مولدر، در کتاب خود، به طور کامل تعامل بین روش TC و مهندسی ارزش را بحث کرده اند. ایشان استادانه منطقه ی بقا را برای یک محصول که شامل سه ویژگی زیر است ارائه کردند.
۱-    ارزش
۲-    عاملیت
۳-    کیفیت
آنها چگونگی تعامل این سه فاکتور با یکدیگر و فراهم کردن ZONEبرای عملیات شرکت را بحث کردند. این قلمرو بقا در شکل ۱ ارائه شده است. تعامل ارزش و عاملیت نیز توسط آنها بحث شده است. در این جا تلاشی برای ترکیب روش سوم QFD در این مجموعه ایجاد شده است. عقیده بر این است که یک مدل ریاضی ابزار ترجیحی برای این ترکیب باشد و منطقه موجه آن بدقت منطقه ی بقا را شرح می دهد.
در بخش بعد، ابتدا، توضیح مختصری از این سه روش آمده است. سپس، یک برنامه ریزی ریاضی با ترکیب تمامی این سه روش در یک روش معرفی شده است، بنابراین، دست یابی به یک نتیجه ی بهینه شده است. مثال عددی از صنعت اتومبیل مدل را همراهی خواهد کرد.
گسترش کیفیت عملکرد (QFD) :
QFD یک مفهوم کلی است که معنی ترجمه ی نیازمندی مشتری به ویژگی تکنیکی مناسب برای هر مرحله از توسعه و تولید محصول را فراهم می کند. رویکرد ارزش به House of Qunlity  (HOQ) توسط چندین محقق مطالعه شده است این امر ابزاری را برای مدیریت ارزش در فاز طراحی فراهم می کند. رویکرد ارزش بهQFD ،با استفاده از مدل سازی ریاضی نیز موضوع مقالات متفاوتی بوده است. تمامی مقالات تجربیات موفقی را در این هنگام گزارش کرده اند.
QFD در اصل از طریق جمع آوری و آنالیز عقاید مشتری برای توسعه محصولات با کیفیت بالاتر  به منظور مطابقت ی پیشی گرفتن به نیازهای مشتری پیشنهاد شد. بنابراین عملکردهای اولیه ی QFD توسعه محصول ، مدیریت کیفیت و آنالیز نیازهای مشتری است،دوماً ، عملکرد QFD به زمینه های وسیع تری ازقبیل طراحی، نقشه کشی، تصمیم گیری ، مهندسی ، مدیریت، کارگروهی ، زمان و ارزش گسترش یافته است .
مزایای عمده ی استفاده از QFD:
•    کمک به کمپانی برای ساختن کلیدهای جایگزینی بین آنچه تقاضای مشتری است و آنچه کمپانی توانایی تولید آن را دارد
•    QFD ارتباط موثر بین بخش های کمپانی را بهبود بخشیده و روح همکاری را ارتقا می دهد.
•    کیفیت در قله ی توجه است.
•    QFD رضایتمندی مشتری را از طریق ایجاد و اطمینان به اینکه تقاضای مشتری وارد پروسه های تولید شده است، افزایش می دهد.
•    نکات کنترل تولید مهم چشم پوشی نشده است.
•    QFD تمامی اطلاعات مورد نیاز برای توسعه ی یک محصول خوب را کنار هم جمع می کند در حالی که اطلاعات افزوده شده در طول پروسه مورد نیاز بوده اند. به علاوه، اطلاعات استفاده ی بهتری شده و سند بندی شده اند.
•    QFD زمان تولید را کوتاه می نماید. رویکرد QFD 4 ماتریکسی در شکل ۲ نشان داده شده است.
مهندسی ارزش :
جامعه مهندسی ارزش را چنین تعریف می کند: کاربرد سیستماتیک تکنیک های شناخته شده، که عملکرد محصول یا سرویس را شناسایی کرده، یک ارزش پولی برای عملکرد را پایه گذاری کرده و اعتبار عملکردی ضروری را در کمترین قیمت فراهم می کند. در VE واژه عملکرد به کار محصول یا فروش بر می گردد. Cheah, elias, Ting بیان کردند که کاربرد VE در مراحل اولیه ی توسعه برای مثال مراحل اولیه طراحی سودمند تر است. آنها دسترسی موفقیت آمیز به آنالیز VE در طراحی مدیریت ارزش را گزارش نمودند.
با استفاده از VE برای یک پروژه یا محصول می توان اطمینان داشت که تمامی جایگزین های مختلف که برای سربلندی “عملکرد” کاندید هستند در نظر گرفته شده اند. در این نوشته پیشنهاد شده است که بهترین جایگزین باید بر اساس اولویت مشتری انتخاب شود. در این مقاله، جایگزینی VE و QFD پیشنهاد شده است که معنی آن این است که جایگزین های متفاوت برای “عملکرد” مورد نیاز کافی نیست و نظر مشتری برای این جایگزین ها باید به حساب آید. این فعالیت با استفاده از تکنیک QFD اجرا شده است.
ارزیابی هدف:
برای بیش از یک دهه، ارزیابی هدف به عنوان یک ابزار مهم برای کاستن ارزش و افزایش رقابت به رسمیت شناخته شده است. پروسه های ارزیابی هدف ازطریق فرمول های مشهور آن که به قرار زیر است شناخته شده است:
سود مطلوب – ارزش هدف = ارزیابی هدف
شکل ۳ پروسه های ارزیابی هدف را به طور خلاصه نشان میدهد. ارزیابی هدف باید به عنوان یک فلسفه حسابداری جدید به رسمیت شناخته شود. تمرکز آن بر روی ارزش فروش محصول از اولیه ترین فازهای پروسه های طراحی است. بسیاری از شرکت ها، بخصوص تویوتا، کاربرد موفقیت آمیز پروسه ی ارزیابی هدف را گزارش کرده اند.
تکمیل مدل:
همانگونه که در ابتدا بحث شد، هر روش در محدوده ی مدیریت هزینه بخوبی اجرا می شود. در اینجا تلاشی برای ترکیب نمودن این رویکردها به یک مدل برنامه نویسی ریاضی به منظور دستیابی به مزایای هر رویکرد ایجاد شده است. نمودار این تکمیل در شکل ۴ نشان داده شده است.
همانگونه که در ابتدای بحث گفته شد، استفاده از VE در مراحل اولیه پروسه طراحی مفید تر است. بازده آنالیز VE بهتر است راه حل طراحی باشد. گذاشتن این راه حل در ماتریکس دوم QFD پیشنهادشده است. بنابراین سطوح متفاوت راه حل برای هر یک از خصوصیات اجزاء در (HOQ) House of Quality موجود است. HOQ ، در این فرمت در شکل ۵ نشان داده شده است.
این بدان معنی است که با استفاده از آنالیز VE ستون اول ماتریکس به ۳ سطح تقسیم شده است، مثلاً L11، L12، L13  برای ستون K ، بنابراین ، این تقسیم بندی منجر به سطوح J می شود.) LK1, LK2 , … , LKJ) . این نقطه ی تعامل بین VE و QFD است.
با این تغییرات، حالا HOQ دارای سه بعد است. به این معنی که برای نیاز هر مشتری و در هر سطح، رتبه بندی مشتری در جدول موجود است.
از طرفی محاسبات برای حساب ارزش هدف ایجاد شده و بازده برای تأمین مدل ریاضی فراهم شده است.
مدل ریاضی: رویه مشابه
در این نوشته، رویکرد مشابه است، که برای نقشه کشی انسانی توسعه یافته است و نویسندگان برای در نظر گرفتن ارزش آنرا تعدیل کرده اند. به قرار زیر است:
i : i امین نیازهای مشتری ،                                                  i= 1, … , n
K : k امین خصوصیت تکنیکی، k= I , … , m
Lkl: شمار سطح برای k امین خصوصیت تکنیکی                     L= I,  … , Lk
Uikl: شدتی که L امین سطح K امین ویژگی تکنیکی دارای iامین نیازمندی های مشتری باشد.
(Uikl عناصر HOQ هستند.)
Wi : بار برای i امین نیازمندی های مشتری ،
XKL: تنوع تصمیم
۱ اگر K امین ویژگی تکنیکی در سطح L ایجاد شود.
۰    در غیر این صورت،
CKL: ارزش برای ایجاد در سطح L برای K امین ویژگی تکنیکی،
Yi: مجموعه تأثیرات ویژگی های تکنیکی برایi امین نیازمندی های مشتری ( تذکر برای محاسبه آن در فرمول)،
YIKJ: ارتباط بین ویژگی های تکنیکی ( سقف HOQ).

بخشی از مقاله انگلیسی:

In this paper, the need to incorporate three famous design cost management methods, called: Quality Function Deployment (QFD), Value Engineering (VE) and Target Costing (TC) into a single model has been addressed. Each method performs very well in cost management procedures as design activities. These methods have been incorporated into a mathematical programming model, in order to achieve the maximum bene t of each method. The model, essentially, optimizes customer satisfaction subject to target cost. The tool is a mixed integer zero-one nonlinear programming. The uni ed model has been proposed to prevent a non-optimal solution when methods interact with each other. The practitioner should be con dent that the quality solution would be achieved in contrast to when the methods are applied sequentially. A simple automobile design example was formulated and solved to show the performance of the model. INTRODUCTION Considering cost in the design process is an important issue. Many features of a product and ways in which to produce it are determined in the design phase. This encourages careful consideration in all stages of the design activities. Much research has been conducted in this subject through di erent approaches. Many authors studied cost through Quality Function Deployment (QFD) planning [1-3], where others studied this process using the Value Engineering (VE) methodology for design activities [4,5]. Target Costing (TC) is another approach to design cost management [4,6]. All three methods try to manage cost in the design phase and, therefore, achieve competitive produce. The complementary e ect of these methods has been recognized by many researchers. In particular, Cooper and Slagmulder [4], in their book, comprehensively discussed the interaction between the target costing *. Corresponding Author, Department of Industrial Engineering, Tarbiat Modarres University, Tehran, I.R. Iran; Email: fjariri@gmail.com. 1. Department of Industrial Engineering, Tarbiat Modarres University, Tehran, I.R. Iran. method and value engineering. They elaborately present the Survival Zone for a product that consists of three characters: 1. Price, 2. Functionality, 3. Quality. They discussed how these three factors interact with each other and provide the Zone for the operations of the rm. This Survival Zone is presented in Figure 1. The interaction of price and functionality was, also, discussed by them. Here, an attempt has been made to incorporate the third method (QFD) in this set. It is believed that a mathematical model is the proper tool for this incorporation and its feasible region precisely demonstrates the Survival Zone, which was described in [4]. In the following sections, rst, there is a brief explanation of these three methods. Then, a mathematical programming will be introduced to incorporate all three methods in one model, therefore, achieving an optimized result. A numerical example from the automobile industry will accompany the model. 406 F. Jariri and S.H. Zegordi Figure 1. The survival zone for a product source [4]. QUALITY FUNCTION DEPLOYMENT (QFD) QFD is an overall concept that provides a means of translating customer requirements into the appropriate Technical Attribute (TA) for each stage of product development and production. Considering cost into the House Of Quality (HOQ) has been studied by some researchers [7-9]. It provides a tool for cost management in the design phase. Approaching cost to QFD, using mathematical modeling, has also been the subject of di erent articles [1-3]. All articles reported successful experiments when considering cost in the QFD planning.

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا