دانلود رایگان ترجمه مقاله مروری بر ويروسها كرمها و تروجان ها

دانلود رایگان مقاله انگلیسی ويروسها، كرمها و تروجان ها چه هستند؟ به همراه ترجمه فارسی

 

عنوان فارسی مقاله: ويروسها، كرمها و تروجان ها چه هستند؟
عنوان انگلیسی مقاله: What are viruses, worms, and Trojans?
رشته های مرتبط: مهندسی کامپیوتر، امنیت اطلاعات، مهندسی نرم افزار
فرمت مقالات رایگان مقالات انگلیسی و ترجمه های فارسی رایگان با فرمت PDF میباشند
کیفیت ترجمه کیفیت ترجمه این مقاله پایین میباشد 
کد محصول f186

مقاله انگلیسی رایگان

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

ترجمه فارسی رایگان 

دانلود رایگان ترجمه مقاله
جستجوی ترجمه مقالات جستجوی ترجمه مقالات مهندسی کامپیوتر

 

بخشی از ترجمه فارسی مقاله:

ويروسها ، كرمها و تروجان ها برنامه هاي بدي هستند كه مي توانند باعث خطر براي كامپيوتر شما واطلاعات آن شوند. آنها مي توانند سرعت اينترنت را پايين بياورند وآنها حتي ممكن است از كامپيوترشما براي بخش كردن خودشان براي دوستانتان، آشنايان، شركت محل كار استفاده كنند ودرآدرس مجازي باقي بمانند. خبرهاي خوب آن است كه با يك جلوگيري اندك وتعدادي مفهوم رايج خوب شما احتمالا كمترقرباني اينها هستيد . به نظر مي رسد اين پيش قدم شدن شما براي جلوگيري تمام فاميل شما را محافظت مي كند. بخوانيد براي يادگرفتن درباره مشخصه ها وتفاوتهاي ويروسها ، كرمها وتروجان ها .
– ويروس چيست؟
– كرم چيست؟
– تروجان چيست؟
– چطوركرمها وويروسهاي ديگر پخش مي شوند؟
– چطورمي توان اثركرم يا ويروس داشت؟
مرحله بعدي : كاهش خطر ويروس
ويروس چيست؟
ويروس يك تكه كد كامپيوتراست كه خودش وابسته به يك برنامه يا فايل است بنابراين آن مي تواند ازكامپيوتر به كامپيوتر پخش شود.ويروسها مي توانند موجب خطر نرم افزار، سخت افزار وفايلهاي شما باشند.
ويروس : كد نوشته شده با مفهوم روشن .تكرار خودش . يك ويروس براي پخش از كامپيوتربه كامپيوترتوسط وابستگي خودش به يك دسته برنامه تلاش مي كند. آن ممكن است براي سخت افزار، نرم افزاريا اطلاعات خطرناك باشد. فقط دامنه ويروسهاي انساني درشدت از۱ بولا به ۲۴ ساعت فلو، دامنه ويروسهاي كامپيوتر ازرنج آوري مختصر تا مخرب محض. اخبار جديد آن هست كه يك ويروس واقعي بدون اقدام انسان براي حركت آن پخش نمي شود، مثل اشتراك فايل يا فرستادن اي ميل.
كرم چيست؟
يك كرم، مثل يك ويروس براي كپي خودش از يك كامپيوتر روي ديگري طراحي شده است، اما آن بطور اتوماتيك خصيصه كنترل روي كامپيوتر را مي گيرد كه مي تواند فايلها واطلاعات را ببرد. وقتي شما يك كرم درسيستمتان داريد آن ميتواند به تنهايي حركت كند.
يك خطر بزرگ كرمها تواناييشان براي بازگرداندن درصداي بلند است.براي مثال، يك كرم مي تواند كپي خودش رابراي هركسي كه درآدرس اي ميل شما ثبت شده بفرستد وسپس كامپيوترهايشان همان عمل را انجام خواهند داد ، باعث يك ترافيك شبكه سنگين مي شود كه سرعت شبكه ها پايين خواهد آمد واينترنت هم. موقعيكه، كرمهاي جديد آزاد هستند، آنها خيلي سريع پخش مي شوند، شبكه ها را كند مي كند وممكن است باعث شوند كه تومدت طولاني منتظرباشي براي ديدن هرصفحه سايت اينترنت.
كرم بخش اوليه ويروس . يك كرم بطوركلي بدون اقدام كاربر پخش مي شود وكپي هاي خودش را درسرتاسر شبكه ها به طور كامل توزيع مي كند يك كرم مي تواند حافظه يا پهناي باند شبكه را مصرف كند، سپس باعث توقف پاسخ دهي كامپيوتر شود. چون كرمها براي حركت نياز به يك دسته برنامه يا فايل ندارند، آنها همچنين مي توانند در داخل سيستم شما تونل بزنند واجازه دهند هركس ديگري كنترل سيستم شما رابگيرد اخيرا نمونه هاي كرمها شامل سايسر وبلاستر است.

بخشی از مقاله انگلیسی:

Viruses, worms, and Trojans are malicious programs that can cause damage to your computer and information on your computer. They can also slow down the Internet, and they might even use your computer to spread themselves to your friends, family, co-workers, and the rest of the Web. The good news is that with an ounce of prevention and some good common sense, you are less likely to fall victim to these threats. Think of it as locking your front door to protect your entire family. Read on to learn about the characteristics and differences of viruses, worms, and Trojans. What is a virus? What is a worm? What is a Trojan? How do worms and other viruses spread? How can I tell if I have a worm or other virus? Next steps: Reducing your virus risk

What is a virus? A virus is a piece of computer code that attaches itself to a program or file so it can spread from computer to computer, infecting as it travels. Viruses can damage your software, your hardware, and your files. Virus (n.) Code written with the express intention of replicating itself. A virus attempts to spread from computer to computer by attaching itself to a host program. It may damage hardware, software, or information. Just as human viruses range in severity from Ebola to the 24-hour flu, computer viruses range from the mildly annoying to the downright destructive. The good news is that a true virus does not spread without human action to move it along, such as sharing a file or sending an email.

What is a worm? A worm, like a virus, is designed to copy itself from one computer to another, but it does so automatically by taking control of features on the computer that can transport files or information. Once you have a worm in your system it can travel alone. A great danger of worms is their ability to replicate in great volume. For example, a worm could send out copies of itself to everyone listed in your e-mail address book, and their computers would then do the same, causing a domino effect of heavy network traffic that would slow down business networks and the Internet as a whole. When new worms are unleashed, they spread very quickly, clogging networks and possibly making you wait twice as long for you (and everyone else) to view Web pages on the Internet. Worm (n.) A subclass of virus. A worm generally spreads without user action and distributes complete copies (possibly modified) of itself across networks. A worm can consume memory or network bandwidth, thus causing a computer to stop responding.

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا