دانلود رایگان ترجمه مقاله شش عنصر اصلی مدیریت پروسه کسب و کار – اسپرینگر ۲۰۱۵

دانلود رایگان مقاله انگلیسی ۶ عنصر اصلی از مدیریت فرآیند کسب و کار به همراه ترجمه فارسی

 

عنوان فارسی مقاله: ۶ عنصر اصلی از مدیریت فرآیند کسب و کار
عنوان انگلیسی مقاله: The Six Core Elements of Business Process Management
رشته های مرتبط: مدیریت، مدیریت کسب و کار، مدیریت پروژه و مدیریت استراتژیک
فرمت مقالات رایگان مقالات انگلیسی و ترجمه های فارسی رایگان با فرمت PDF میباشند
کیفیت ترجمه کیفیت ترجمه این مقاله خوب میباشد 
توضیحات مقاله انگلیسی ناقص می باشد.
نشریه اسپرینگر – Springer
کد محصول f175

مقاله انگلیسی رایگان

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

ترجمه فارسی رایگان 

دانلود رایگان ترجمه مقاله
جستجوی ترجمه مقالات جستجوی ترجمه مقالات مدیریت

 

 

بخشی از ترجمه فارسی مقاله:

چکیده
فصل قبلی به معرفی جنبه های مختلف مدیریت فرآیند کسب و کار پرداختیم. در حال حاضر ، یافته های ارزشمند خود را از ایده های فرآیند مدیریت و طراحی، برای اهداف سازمانی ، به اشتراک می گذاریم.همچنین در مورد جریان های مختلفی از تحقیق و توسعه که مدیریت فرآیند کسب و کار راتحت تاثیر قرار داده است، آموختیم.به عنوان یک حقیقت، مدیریت فرآیند کسب و کار ، به یک نظم مدیریتی کل نگر تبدیل شده است. به این ترتیب، به مجموعه ای از جنبه هایی نیاز دارد که باید برای برنامه های پایدار و موفق در نظر گرفته شود.این فصل، چارچوبی که تحکیم و ساخت عوامل ضروری که BPM به عنوان یک کل ،شکل می دهد را ارائه می کند.طرحی از تحقیقات در زمینه مدل های کامل( بلوغ) باعث می شود که ما ۶ عنصر اصلی از مدیریت فرآیند کسب و کار پیشنهاد دهیم: همراستایی استراتژیک، حکومت، روش ها، فناوری اطلاعات، افراد و فرهنگ.این ۶ عنصر به عنوان ساختاری برای BPM به کار می رود.
۱٫ چرا به دنبال عناصر اصلی BPM هستیم؟
مطالعه اخیر جهانی توسط گارتنر ، اهمیت BPM با موضوع بالا برای شناسایی CIO ، برای ششمین سال در جهت بهبود فرآیندهای کسب و کار ،را تایید کرده است.در حالیکه چنین تمایلی به BPM برای افراد حرفه ای در این زمینه، مفید است ، فشار و انتظارات برای به انجام رساندن وعده های سازمان فرآیند محور ، افزایش می یابد.
این زمینه، خواستار درک درست از چگونگی رویکرد BPM و چارچوبی است که پیچیدگی های نگرش کل نگر مدیریت فرآیند کسب و کار را از بین ببرد.چارچوبی برجسته از ساخت های ضروری مدیریت فرآیند کسب و کار که اهداف زیر را به کار می گیرد:
• مدیریت برنامه و پروژه: چگونه می توان از همه مسائل مربوط به رویکرد BPM محافظت نمود؟هنگام کاربرد طرح BPM به عنوان پروژه یا به عنوان برنامه، آیا ضروری است که به طور جداگانه دامنه آن تنظیم شود و در مناطق مختلف سازمان ،BPM ، دارای انواع مختلف باشد؟ مربوط به چه شایستگی ها و صلاحیت هایی می باشد؟چه روشی به بهترین وجه، مناسب با فرهنگ و تاریخچه BPM سازمان می باشد؟چه چیزی نیاز است که فراتر از مدل سازی در نظر گرفته شود؟مردم برای چیزی نقش مهمی را بازی می کنند، مانند Hammer که در این فصل اشاره میشود، اما عناصری که بیشتر مرتبط می باشد ممکن است چه باشد؟ به منظور پیدا کردن جواب این سوالات، چارچوبی که عناصر اصلی BPM و توصیه های ارزشمندی را ارائه می دهد، بیان می کنیم.
• مدیریت فروشنده:چگونه می توان خدمات و محصول در زمینه BPM ارائه داد و از نظر سهم کلی آنها نسبت به موفقیت BPM ، ارزیابی کرد؟چه مجموعه ای از راه حل ها، برای رسیدگی به مسائل کلیدی BPM، مورد نیاز است و تا چه حد این راه حل ها باید از خارج از سازمان گرفته شود؟برای مثال، لیست بزرگی از ارائه دهندگان سیستم آگاه پردازش اطلاعات ، کارشناس تغییرات، ارائه دهندگان آموزش BPM و انواع خدمات مشاوره BPM .چگونه می توان تضمین کرد که این پیشنهادات، توانایی های مورد نیاز را پوشش می دهد؟ در واقع، تعداد زیادی از پیشنهادات BPM ، نیازها را در این کتاب برآورده نمی کند؛ برای مثالHammer ,Davenport, ,Harmonو Rummler وRamias را ببینید.آن همچنین به منظور تصمیم گیری ساخت یا خرید BPM و به طور کلی مدیریت فروشنده می باشد که چارچوبی از عناصر اصلی BPM به شدت مورد نیاز است.
• مدیریت پیچیدگی: چگونه می توان پیچیدگی ای که از ماهیت جامع و کامل BPM منتج می شود ، از بین برد به طوری که بشود آن را کنترل کرد؟ چگونه می توان تعدادی از طر حهای همزمان BPMرا دریک سازمان هماهنگ کرد؟تصویری فراگیر از BPM به منظور ارائه این طرح ها مورد نیاز است. پس از رویکرد” تقسیم و تسخیر” ، درک مشترک عناصر اصلی ، می تواند به تمرکز بر روی عوامل ویژه BPM کمک کند.برای هر عنصر،می تواند تجزیه و تحلیلی با مشارکت کارشناسان در زمینه های مختلف انجام شود. چنین ارزیابی ای باید توسط کارشناسان دارای تخصص فنی مورد نیاز، کسب و کار گرا و دانش فرهنگی- اجتماعی انجام شود.
• مدیریت استاندارد: چه عناصری از BPM باید در سرتاسر سازمان استانداردسازی شود؟ چه عناصری از BPM باید در طرح هر BPM اجباری شود؟چه عناصری از BPM میتواند به صورت جداگانه در هر طرحی پیکر بندی نمود؟ چارچوب جامع اجازه میدهد که عنصر به عنصر، در مورد درجه ای از استانداردسازی مورد نیاز ، تصمیم گیری شود.به عنوان مثال،ممکن است در حالیکه مدیریت عملکرد و تغییرات فرهنگی ، فعالیت ها را غیر متمرکز کند،تصمیم گرفته شود که مدلی از فرآیند شرکت، روی تمام طرح های BPM اجرا شود.
• مدیریت استراتژی: استراتژی BPM سازمان چیست؟ چگونه می توان این استراتژی را در نقشه مسیر BPM تحقق بخشید؟ چگونه به طور طبیعی توجه محدود همه ذینفعان شریک به عناصر گوناگون BPM معطوف می شود؟ چگونه می توانیم پیشرفت طرح BPM را اندازه گیری کنیم؟( ممیزی BPM).
چارچوب BPM که به وضوح ، عناصر مختلف BPM را تشریح می کند ،دارای پتانسیلی است که برای استراتژی به یک ابزار ضروری تبدیل شده است و وظیفه تخصیص اولویت ها و زمانبندی جهت پیشرفت عناصر گوناگون BPM را تسهیل کرده است.
بر اساس این تقاضا برای چارچوب BPM که بتواند جهت مدیریت برنامه و پروژه، مدیریت فروشنده، مدیریت پیچیدگی، مدیریت استانداردها و مدیریت استراتژی استفاده شود، چارچوبی ارائه می شود که بتواند تصمیم گیرندگان BPM را در همه چالش ها و مسائل هدایت کند.در بخش زیر، بیان می کنیم که چگونه این عناصر را شناسایی کردیم.سپس ۶ عنصر اصلی را با استفاده یک نمای کلی ، با ذکر هر عنصر و زیر اجزاها با جزئیات بیشتر، معرفی می کنیم.

بخشی از مقاله انگلیسی:

Abstract

The previous chapters gave an insightful introduction into the various facets of Business Process Management. We now share a rich understanding of the essential ideas behind designing and managing processes for organizational purposes. We have also learned about the various streams of research and development that have influenced contemporary BPM. As a matter of fact, BPM has become a holistic management discipline. As such, it requires that a plethora of facets needs to be addressed for its successful und sustainable application. This chapter provides a framework that consolidates and structures the essential factors that constitute BPM as a whole. Drawing from research in the field of maturity models, we suggest six core elements of BPM: strategic alignment, governance, methods, information technology, people, and culture. These six elements serve as the structure for this BPM Handbook.

۱ Why Looking for BPM Core Elements?

A recent global study by Gartner confirmed the significance of BPM with the top issue for CIOs identified for the sixth year in a row being the improvement of business processes (Gartner 2010). While such an interest in BPM is beneficial for professionals in this field, it also increases the expectations and the pressure to deliver on the promises of the process-centered organization. This context demands a sound understanding of how to approach BPM and a framework that decomposes the complexity of a holistic approach such as Business Process Management. A framework highlighting essential building blocks of BPM can particularly serve the following purposes: Project and Program Management: How can all relevant issues within a BPM approach be safeguarded? When implementing a BPM initiative, either as a project or as a program, is it essential to individually adjust the scope and have different BPM flavors in different areas of the organization? What competencies are relevant? What approach fits best with the culture and BPM history of the organization? What is it that needs to be taken into account “beyond modeling”? People for one thing play an important role like Hammer has pointed out in his chapter (Hammer 2010), but what might be further elements of relevance? In order to find answers to these questions, a framework articulating the core elements of BPM provides invaluable advice. l Vendor Management: How can service and product offerings in the field of BPM be evaluated in terms of their overall contribution to successful BPM? What portfolio of solutions is required to address the key issues of BPM, and to what extent do these solutions need to be sourced from outside the organization? There is, for example, a large list of providers of process-aware information systems, change experts, BPM training providers, and a variety of BPM consulting services. How can it be guaranteed that these offerings cover the required capabilities? In fact, the vast number of BPM offerings does not meet the requirements as distilled in this Handbook; see for example, Hammer (2010), Davenport (2010), Harmon (2010), and Rummler and Ramias (2010). It is also for the purpose of BPM make-or-buy decisions and the overall vendor management, that a framework structuring core elements of BPM is highly needed. l Complexity Management: How can the complexity that results from the holistic and comprehensive nature of BPM be decomposed so that it becomes manageable? How can a number of coexisting BPM initiatives within one organization be synchronized? An overarching picture of BPM is needed in order to provide orientation for these initiatives. Following a “divide-and-conquer” approach, a shared understanding of the core elements can help to focus on special factors of BPM. For each element, a specific analysis could be carried out involving experts from the various fields. Such an assessment should be conducted by experts with the required technical, business-oriented, and socio-cultural know-how. l Standards Management: What elements of BPM need to be standardized across the organization? What BPM elements need to be mandated for every BPM initiative? What BPM elements can be configured individually within each initiative? A comprehensive framework allows an element-by-element decision for the degrees of standardization that are required. For example, it might be decided that a company-wide process model repository will be “enforced” on all BPM initiatives, while performance management and cultural change will be decentralized activities. l Strategy Management: What is the BPM strategy of the organization? How does this strategy materialize in a BPM roadmap? How will the naturally limited attention of all involved stakeholders be distributed across the various BPM elements? How do we measure progression in a BPM initiative (“BPM audit”)? A BPM framework that clearly outlines the different elements of BPM has the potential to become an essential tool for such strategy and road-mapping exercises as it facilitates the task of allocating priorities and timeframes to the progression of the various BPM elements. Based on this demand for a BPM framework that can be used for project and program management, vendor management, complexity management, standards management, and strategy management, we propose a framework that can guide BPM decision makers in all of these challenges. In the following section, we outline how we identified these elements. We then introduce the six core elements by first giving an overview and second presenting each element and its subcomponents in more detail.

 

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا