دانلود رایگان ترجمه مقاله آنالیز بیزین در تحقیقات روان شناسی آموزشی – الزویر ۲۰۱۶

دانلود رایگان مقاله انگلیسی تحلیل بیزین در تحقیقات روان شناسی آموزشی: مثالی از تفاوت های جنسیتی در اهداف دستیابی به همراه ترجمه فارسی

 

عنوان فارسی مقاله: تحلیل بیزین در تحقیقات روان شناسی آموزشی: مثالی از تفاوت های جنسیتی در اهداف دستیابی
عنوان انگلیسی مقاله: Bayesian analysis in educational psychology research: An example of gender differences in achievement goals
رشته های مرتبط: روانشناسی، علوم تربیتی، مدیریت و برنامه ریزی آموزشی، روانشناسی تربیتی و روانشناسی عمومی
فرمت مقالات رایگان مقالات انگلیسی و ترجمه های فارسی رایگان با فرمت PDF میباشند
کیفیت ترجمه کیفیت ترجمه این مقاله خوب میباشد 
توضیحات ترجمه این مقاله به صورت خلاصه انجام شده است.
نشریه الزویر – Elsevier
کد محصول f170

مقاله انگلیسی رایگان

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

ترجمه فارسی رایگان 

دانلود رایگان ترجمه مقاله
جستجوی ترجمه مقالات جستجوی ترجمه مقالات روانشناسی

 

 

بخشی از ترجمه فارسی مقاله:

چکیده:
اکثر تحقیقات در روان شناسی آموزشی به تفاوت های گروه ها مربوط می شوند. در این مطالعه، چنین استدلال می کنیم که برآورد بیزین برای آزمودن تفاوت ها مناسب تر از آزمون برجستگی فرضیه صفر می باشد. کاربرد برآرود بیزین در تفاوت های جنسیتی اهداف دستیابی دانش آموزان را نشان می دهیم. یافته های تحقیق درباره تفاوت جنسیت در اهداف دستیابی ترکیب یافته اند. توضیح می دهیم که چگونه برآورد بیزین از اختلاف های متوسط شهودی، در مقایسه با آزمون برجستگی فرضیه صفر اطلاع دهنده یا منسجم می باشد، و اینکه آن چگونه بر مشکلات تفسیری و ساختاری آزمون برجستگی فرضیه صفر غلبه می کند و چگونه روشی برای دستیابی به پیشرفت تراکمی در راستای افزایش دقت در برآورد تفاوت های جنسیتی در زمینه اهداف دستیابی مطرح می سازد. ما با مقایسه تحلیل بیزین و آزمون برجستگی فرضیه صفر سنتی مبتنی بر تفاوت های جنسیتی در اهداف دستیابی در بین ۴۴۲ دانش آموز پایه هفتم (۲۲۳ دختر و ۲۱۹ پسر) فراهم نمودیم. در حالی که یافته های دو تحلیل نشان می دهند که نتیج قابل قیاسی از پشتیبانی بالا از اهداف تسلط در بین دختران و پشتیبانی و تایید بالا از رویکرد و گریز به عملکرد در بین پسرها وجود دارد، آن تحلیل بیزین به جای آزمون برجستگی فرضیه صفر است که به طور شهودی تر تفسیر می شود. با بحث معایب شناخته شده برآورد بیزین و احتمال کمک برآورد بیزین به تفسیر روش های تحلیلی سنتی بحث خود را به پایان می رسانیم.
کلمات کلیدی:
۱-مقدمه
۱-۱ احتمال مبتنی بر تفاوت های جنسیتی
تفاوت های جنسیتی در انگیزش علمی مد نظر محققین بوده است که هدف آن شرح تفاوت ها بین دختران و پسران در عملکرد و تصمیم گیری علمی می باشد. محققان در پی درک این مسئله است که برای مثال چرا دختران و پسران رشته های تحصیلی متفاوتی انتخاب نموده و در هنر، زبان، ریاضی و علوم به درجات مختلف از خود عملکرد نشان می دهند. تحقیقات سه دهه گذشته به بررسی تفاوت های جنسیتی مبتنی بر تفاوت ها و ارزش های کاری پرداخته اند. به هر حال یافته های تحقیق درباره تفاوت جنسیت و جهت گیری های انگیزشی پایایی کمتری داشته اند. دلیل این احتامل ممکن است اتکای محققان به آزمون برجستگی فرضیه صفر به عنوان روش عمده برای نتیجه گیری درباره اختلاف جنسیت در بین داده ها باشد. در این مقاله مسائل تفسیری و ساختاری را با آزمون های tسنتی نشان می دهیم. علاوه بر این، بحث می کنیم که این مسائل را چگونه می توان با به کار گیری تحلیل بیزین به عنوان روش دیگر درک تفاوت های جنسیتی درون چارچوب نظریه هدف دستیابی بررسی نمود. کاربرد تحلیل بیزین را برای بررسی اختلاف جنسیتی در اهداف دستیابی در بین نمونه داشن آموزان دبیرستان سال سوم انجام می دهیم.
۲-۱ نظریه هدف دستیابی
نظریه هدف دستیابی دیدگاه مهمی برای درک انگیزه دانش آموزان در مدرسه می باشدو محققان بین سه نظریه دستیابی عمده تفاوت هایی قائل شده اند: رویکرد تسلط، گرایش به عملکرد و گریز از عملکرد. اهداف گرایش به تسلط اشاره به تمرکز بر رشد صلاحیت داشته و اشاره به الگوهای تطبیق پذیر یادگیری از جمله خودساماندهی، پشتکار و ترجیح دادن فعالیت های چالش آمیز دارند و اهداف انگیزشی مطلوبی به شمار می روند. اهداف گرایش به عملکرد اشاره به تمرکز بر نشان دادن صلاحیت بالا در رابطه با دیگران دارند که این جهت گیری انگیزشی به الگوهای مثبت یادگیری از جمله کارایی و دستیابی عالی مربوط می شود. اهداف گریز از عملکرد اشاره به تمرکز و اجتناب از صلاحیت پایین در مقایسه با دیگران و الگوهای تطبیق ناپذیر یادگیری دارد که شامل کارایی پایین، عواطف منفی، راهبردهای خود کنترلی و عملکرد پایین دارد.

بخشی از مقاله انگلیسی:

Abstract

Much research in educational psychology concerns group differences. In this study, we argue that Bayesian estimation is more appropriate for testing group differences than is the traditional null hypothesis significance testing (NHST). We demonstrate the use of Bayesian estimation on gender differences in students’ achievement goals. Research findings on gender differences in achievement goals have been mixed. We explain how Bayesian estimation of mean differences is more intuitive, informative, and coherent in comparison with NHST, how it overcomes structural and interpretive problems of NHST, and how it offers a way to achieve cumulative progress toward increasing precision in estimating gender differences in achievement goals. We provide an empirical demonstration by comparing a Bayesian and a traditional NHST analysis of gender differences in achievement goals among 442 7th-grade students (223 girls and 219 boys). Whereas findings from the two analyses indicate comparable results of higher endorsement of mastery goals among girls and higher endorsement of performance-approach and avoidance goals among boys, it is the Bayesian analysis rather than the NHST that is more intuitively interpreted. We conclude by discussing the perceived disadvantages of Bayesian estimation, and some ways in which a consideration of Bayesian probability can aid interpretations of traditional analytical methods.

۱٫ Introduction

۱٫۱٫ Uncertainty regarding gender differences

Gender differences in academic motivation have been of interest for researchers aiming to explain differences between girls and boys in academic decision-making and performance. Researchers have sought to understand, for example, why boys and girls elect different courses of study and perform at different levels in language arts and in math and science (Eccles, 1983). Research in the past three decades has fruitfully investigated gender differences in perceived abilities and also in task values (Wigfield & Eccles, 2002). However, research findings have been much less consistent regarding gender differences in the motivational orientations that students adopt for studying in different domains—their achievement goals—leading to uncertainty regarding gender differences in these important motivational processes that have been related to quality engagement, development of interests, and performance (Hulleman, Schrager, Bodmann, & Harackiewicz, 2010; Linnenbrink-Garcia, Tyson, & Patall, 2008). We propose that one reason for the uncertainty may be the reliance of researchers on normative Null Hypothesis Significance Testing (NHST) as the primary method for drawing conclusions about gender differences from the data. In this paper, we illustrate interpretive and structural problems with traditional t tests. In addition, we discuss how these problems may be addressed by employing a Bayesian analysis as an alternative method for understanding gender differences within the framework of achievement goal theory. We illustrate the use of Bayesian analysis to investigate gender differences in achievement goals among a sample of Junior-High school students.

۱٫۲٫ Achievement goal theory

Achievement goal theory is an important perspective for understanding student motivation in school (Ames, 1992; Elliot, 2005; Nicholls, 1989). Researchers distinguish between three primary achievement goals: mastery-approach, performance-approach, and performance-avoidance goals.1 Mastery-approach goals refer to a focus on development of competence, have been found to be associated with adaptive patterns of learning including self-regulation, persistence, and preference for challenging activities, and are considered desirable motivational goals (Maehr & Zusho, 2009). Performance-approachgoals refer to a focus on demonstrating high competence, particularly relative to others. This motivational orientation has been associated with some positive patterns of learning, such as high efficacy and achievement, which have been associated with the normative comparison goal, but also with somewhat less positive patterns such as disruptive behavior and unwillingness to cooperate, which have been associated with the demonstration of ability goal (Hulleman et al., 2010; Kaplan & Maehr, 2007; Senko, Hulleman, & Harackiewicz, 2011). Performance-avoidance goals refer to a focus on avoiding demonstrating low competence, particularly relative to others, and have been commonly associated with maladaptive patterns of learning, including low efficacy, negative emotions, self-handicapping strategies, and low performance (Kaplan & Maehr, 2007; Maehr & Zusho, 2009).

 

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا