دانلود رایگان ترجمه مقاله مدل چند هدفه فازی ارائه دهنده انتخابی در خدمات ارتباطی داده ها با سطوح مختلف QoS – الزویر ۲۰۱۴

دانلود رایگان مقاله انگلیسی یک مدل فازی (fuzzy) چند منظوره ارایه دھنده انتخابی را در ارتباطات داده توسط سطوح مختلف QoS سرویس میکند. به همراه ترجمه فارسی

 

عنوان فارسی مقاله: یک مدل فازی (fuzzy) چند منظوره ارایه دھنده انتخابی را در ارتباطات داده توسط سطوح مختلف QoS سرویس میکند.
عنوان انگلیسی مقاله: A fuzzy multi-objective model for provider selection in data communication services with different QoS levels
رشته های مرتبط: مدیریت، مهندسی فناوری اطلاعات، تجارت الکترونیک، مدیریت کیفیت و بهره وری، مدیریت کسب و کار و بازاریابی
فرمت مقالات رایگان مقالات انگلیسی و ترجمه های فارسی رایگان با فرمت PDF میباشند
کیفیت ترجمه کیفیت ترجمه این مقاله خوب میباشد 
توضیحات ترجمه این مقاله به صورت خلاصه انجام شده است.
نشریه الزویر – Elsevier
کد محصول f165

مقاله انگلیسی رایگان

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

ترجمه فارسی رایگان 

دانلود رایگان ترجمه مقاله
جستجوی ترجمه مقالات جستجوی ترجمه مقالات مدیریت

 

 

بخشی از ترجمه فارسی مقاله:

مفاھیم انتزاعی:

خدمات ارتباطات داده تاثیر مھمی در تجارت الکترونیک دارد. درنھایت ، چالش کلیدی برای کاربران انتخاب یک ارائه دھنده خدمات مناسب است. این یک مشکل چند معیاره تصمیم گیری است که کاربر باید عوامل نسبتا مھم مانند ھزینه و کیفیت خدمات را در نظر داشته باشد(QoS) .در ضمن، ما می دانیم که در شرایط زندگی واقعی، بسیاری از اطلاعات ورودی نامشخص است. پس، مشکل انتخاب ارائه دھنده در یک محیط واقعی زندگی، بسیار پیچیده می شود. در این صفحه، ما این ویژگی ھا را برای ساخت یک مدل بھینه سازی چند منظوره فازی جدید، برای حل مشکل انتخاب ارائه دھنده ترکیب می کنیم. با توجه به تابع عضویت ھدف غیر خطی، خدمات چند طبقه، معافیت قیمت، سطوح مختلف QoS و تعریف زیان در کارھای مختلف. در نھایت، یک مثال عددی برای نمایش روش نشان داده شده، ارایه شده است. نتایج نشان می دھد که این روش یک روش موثر برای حل مشکل انتخاب ارائه دھنده خدمات در ارتباطات داده ھا است.

١.معرفی

با توسعه تجارت الکترونیک، خدمات ارتباطات داده ھا امروزه به دلیل تاثیر فوق العاده بر سود خرید شرکت بسیار مھم است. در دامنه ارتباط داده، یکی از چالش برانگیز ترین مسائل، انتخاب ارائه دھنده است. در برخی از شرکت ھا، گاھی اوقات خریداری مواد و خدمات تا ھشتاد درصد از ھزینه کل محصول را نشان می دھد. کیفیت خدمات (QoS) مجموعهای از اقدامات خدماتی است که میزان رضایت کاربر از خدمات را تعیین میکند. اقدامات مشترک QoS ، قابلیت اطمینان و احتمال داده ھای از دست رفته در شبکھ ھای ارتباطات داده ھا را به تاخیر می اندازد. این تاخیر مشخص می کند که چه مدت طول می کشد تا داده ھای مسافر در سراسر شبکه از منبع به مقصد برسند. این قابلیت تفاوت در انتقال داده ھا را نشان می دھد. برنامه ھای صوتی و تصویری کاملا به تاخیر و قابلیت اطمینان حساس ھستند، در حالی که خدمات مشترک داده به ھیچ یک از این دو حساس نیست. داده گم شده نشان می دھد که اطلاعات کاھش می یابند و یا توسط شبکه ھای آسیب دیده به صورت اصلاح ناپذیر از بین می روند. این به طور معمول از برخورد داده ھا و حافظه ھای موقتی سرریز سرچشمه می گیرد. تغییرات ناگھانی در انتقال نیز ممکن است باعث از دست رفتن اطلاعات شود. در برخی از کارھای مھم، گاھی اوقات از دست رفتن اطلاعات منجر به اطلاعات ناقص در انتقال داده ھا می شود. به طور کلی، یک شرکت زمانی که داده ھای منتقل شده را از دست داده می دھد دارای دو گزینه است. این می تواند (١) فریم از دست داده را نادیده بگیرد یا (٢) درخواست مجدد انتقال را به فرستنده ارسال کند. نادیده گرفتن فریم ھای از دست رفته برای انجام دادن کارھای بی اھمیت و یا زمان واقعی برنامه ھای کاربردی (زمان ثابت) مانند ویدئو کنفرانس مناسب است، چرا که آنھا حساس به بودن داده ھا می باشد. با این حال، برخی از برنامه ھای داده ھا نیاز به انتقال دوباره دارد. 

بخشی از مقاله انگلیسی:

Abstract

Data communication service has an important influence on e-commerce. The key challenge for the users is, ultimately, to select a suitable service provider. It is a multi-criteria decision-making (MCDM) problem where the user must weigh up the relative importance of factors such as costs and quality of service (QoS). Meanwhile, we know that in the real life situation, much of the input information is uncertain. Thus, the problem of provider selection becomes very complex in a real-life environment. In this paper, we combine these features to construct a new fuzzy multi-objective optimization model for solving the provider selection problem, considering non-linear objective membership function, multi-class services, price breaks, different QoS levels and penalty definition in different tasks. Finally, a numerical example is presented to illustrate the proposed method. The results show that this method is an effective method for solving the provider selection problem in data communication services.

۱٫ Introduction With the development of e-commerce, data communication service is particularly important today because of the tremendous impact on the profits of purchase company. In data communication domain, one of the most challenging issues is provider selection. In some firms, purchased materials and services sometimes represent up to eighty percent of total product cost (Ghobadian et al., 1993). Quality of service (QoS) is the collective summation of service measures, which determines the degree of user satisfaction of the service (Ahsan, 2006). Common measures of QoS are delay, reliability and missing data probability in data communication networks. Delay specifies how long it takes for data to travel across the network from source to destination (Comer, 2001). Reliability represents the variance in data transmission. Audio and video applications are quite sensitive to delay and reliability, whereas common data services are insensitive to either (Ragsdale et al., 2000). Missing data represents information dropped or irrecoverably damaged by the network. It typically stems from data collision and buffer overflows. Sudden changes in transmission may also cause data loss (Teitelbaum and Sadagic, 2002). In some important tasks, missing data sometimes leads to incomplete information in data transmission. In general, a firm has two options when the transmitted data is lost. It can (1) ignore the lost frames or (2) send a re-transmission request to the sender. Ignoring lost frames is appropriate for unimportant tasks or real-time (time-fixed) applications such as video conference, as they are sensitive to timeliness of data. However, some data applications require re-transmission.

 

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا