دانلود رایگان ترجمه مقاله چرا شبکه ها پیشرفت ایجاد سرمایه گذاری جدید را بهبود می بخشند؟ (نشریه Sage 2009)

این مقاله انگلیسی ISI در نشریه Sage در ۱۹ صفحه در سال ۲۰۰۹ منتشر شده و ترجمه آن ۲۸ صفحه میباشد. کیفیت ترجمه این مقاله ارزان – نقره ای ⭐️⭐️ بوده و به صورت کامل ترجمه شده است.

 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی
عنوان فارسی مقاله:

چرا شبکه ها پیشرفت ایجاد سرمایه گذاری جدید را بهبود می بخشند؟ تاثیر شناخت و سرمایه اجتماعی

عنوان انگلیسی مقاله:

Why Networks Enhance the Progress of New Venture Creation: The Influence of Social Capital and Cognition

 
 
 
 
 

 

مشخصات مقاله انگلیسی 
فرمت مقاله انگلیسی pdf و ورد تایپ شده با قابلیت ویرایش 
سال انتشار ۲۰۰۹
تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۹ صفحه با فرمت pdf
رشته های مرتبط با این مقاله مدیریت
گرایش های مرتبط با این مقاله کارآفرینی، مدیریت کسب و کار، مهندسی مالی و ریسک 
چاپ شده در مجله (ژورنال) نظریه و تمرین کارآفرینی – Entrepreneurship Theory and Practice
ارائه شده از دانشگاه کالج تجاری LeBow در دانشگاه درکسل
رفرنس دارد  
کد محصول F1644
نشریه سیج – Sage

 

مشخصات و وضعیت ترجمه فارسی این مقاله 
فرمت ترجمه مقاله pdf و ورد تایپ شده با قابلیت ویرایش 
وضعیت ترجمه انجام شده و آماده دانلود
تعداد صفحات ترجمه تایپ شده با فرمت ورد با قابلیت ویرایش  ۲۸ صفحه (۴ صفحه رفرنس انگلیسی) با فونت ۱۴ B Nazanin
ترجمه عناوین تصاویر و جداول ترجمه شده است ✓ 
ترجمه متون داخل تصاویر ترجمه شده است  
ترجمه متون داخل جداول ترجمه شده است  
ضمیمه ندارد   
درج تصاویر در فایل ترجمه درج شده است  
درج جداول در فایل ترجمه درج شده است  
منابع داخل متن به صورت فارسی درج شده است  
کیفیت ترجمه کیفیت ترجمه این مقاله متوسط میباشد 

 

فهرست مطالب

مقدمه
توسعه مدل و فرضیات
سرمایه اجتماعی و پیشرفت ایجاد سرمایه گذاری جدید
اثر ویژگی های شناختی روی پیشرفت سرمایه گذاری جدید
توهم کنترل
تمایل به ریسک
سرمایه اجتماعی و ارتباط آن با توهم کنترل و تمایل به ریسک
روش
جمع اوری داده ها و ویژگی های نمونه
متغیر های مستقل
متغیر های وابسته
متغیر های شاهد
تحلیل داده ها
نتایج
بحث
محدودیت ها
اهمیت کاربردی

 

بخشی از ترجمه
  چرا سرمایه اجتماعی بر پیشرفت خلق و ایجاد سرمایه گذاری جدید برای برخی کارآفرینان بیشتر از کارافرینان دیگران تاثیر می گذارد؟ تحقیق ما نشان می دهد که سرمایه اجتماعی کافی نیست: بلکه نوع فرد دخیل در روابط شبکه ای است که برای خلق و ایجاد سرمایه گذاری جدید مهم است. ما به آزمون اثرات برهم کنش سرمایه و شناخت اجتماعی بر نمونه ای از ۲۶۹ کارآفرین می پردازیم. نتایج ما موید آن است که شبکه های اجتماعی و سرمایه ارتباطی موجب بهبود سطوح توهم کنترل شده و ارتباط مستقیمی با پیشرفت ایجاد سرمایه گذاری جدید دارد. ما رابطه بین سرمایه اجتماعی و تمایل به ریسک را تایید کردیم.
 
۱- مقدمه
 کارافرینی یک رشته(زمینه) کسب و کار است که هدف آن درک این موضوع است که چگونه فرصت های ایجاد چیز(شی) جدید، توسط افرادی که از ابزار های مختلف برای بهره برداری یا توسعه آن ها استفاده می کنند و در حین انجام این کار تولید طیف گسترده ای از نتایج و برایند ها می کنند، کشف و ایجاد می کنند( بارون و شان، ۲۰۰۵). این دیدگاه کارافرینی منعکس کننده هسته و اساس تحقیقات کارافرینی می باشد- تحقیق در زمینه شیوه و دلیل کشف و بهره برداری از فرصت ها. کارافرینی در سطوح مختلف، نه تنها در زمینه طرح ها و شیوه های سیاست گذاری دولتی که موجب توسعه کسب و کار های جدید می شود، بلکه در چارچوب سازمان هایی که به طور فعالانه امکان توسعه و تداوم فرصت های جدید را می دهد اهمیت دارد. اگرچه تاثیر کارافرینی بر پیشرفت اقتصادی کاملا مشهود است، دانش مربوط به عواملی که موجب ترغیب بهره گیری از فرصت می شود مبهم است. این ابهام منجر به انجام مطالعات تجربی و نظری بی شماری شده است که هدف آن ها شناسایی پیشایند ها( عوامل موثر بر) رفتار کارافرینانه است( که به دنبال مدل ایجاد سرمایه گذاری جدید است).
تحقیقات بر اهمیت تشکیل شبکه و تبدیل سرمایه اجتماعی به فرایند ایجاد سرمایه گذاری جدید تاکید کرده اند( بارون و مارکمان، ۲۰۰۳، دکاریلولیس و ساپاریتو، ۲۰۰۶، لیائو و والسچ، ۲۰۰۵، استگارد و بیرلی، ۱۹۹۶). به طور ویژه، استدلال شده است که خلق و ایجاد سرمایه گذاری جدید نتیجه برهم کنش اریبی های شناختی و شبکه های اجتماعی کارافرینان می باشد. با افزایش حضور فرصت های کارافرینانه در یک شبکه، شانس رفتار کارافرینانه افزایش می یابد، به خصوص اگر فرد تمایل برای انجام رفتار کارافرینانه داشته باشد( برت، ۱۹۹۲، دکارولیوس و ساپاریتو، ۲۰۰۶). بر همین اساس، دکاریلوس و ساپاریتو استدلال کرده است که سوگیری شناختی توجیه کننده این موضوع است که چرا سرمایه اجتماعی دارای اثر زیادی بر روی پیشرفت ایجاد سرمایه گذاری جدید برای برخی کارافرینان می باشد. نظریه شناختی اجتماعی( باندورا، ۱۹۸۶، وود و باندورا، ۱۹۸۹) بیان می دارد که محیط های اجتماعی نقش مهمی در شکل دهی به شناخت افراد و در نهایت رفتار آن ها ایفا می کند. این دیدگاه موید دیدگاه کارافرینی به عنوان رابطه دو پدیده: حضور فرصت های سود اور و حضور افراد شرکتی ارایه شده توسط شین و وانکاترمن(۲۰۰۰، ص.۲۱۸) می باشد. بنابراین، ما به بررسی این موضوع خواهیم پرداخت که چگونه عوامل خارجی( سرمایه اجتماعی) و عوامل داخلی( شناخت) بر ایجاد و پیشرفت سرمایه گذاری جدید اثر می گذارند. ما انتظار داریم که افراد با بیشترین سرمایه اجتماعی ، با افزایش تمایل برای ایجاد شرکت منجر به بیشترین پیشرفت در ایجاد سرمایه گذاری جدید خواهد شد.
با استناد به مطالعه دکاریلوس و ساپاریتو(۲۰۰۶) در خصوص اهمیت سرمایه و شناخت اجتماعی در توضیح بهره گیری از فرصت های کارافرینانه، ما اقدام به توسعه و آزمون مدل ایجاد سرمایه گذاری جدید می کنیم که تاثیر سرمایه و شناخت اجتماعی را بر پیشرفت ایجاد سرمایه گذاری جدید تست می کند. بر همین اساس، این مقاله به شیوه های مختلف به افزایش غنای منابع کارافرینی کمک می کند. در ابتدا، ما به توسعه تحقیقات در زمینه پیشرفت ایجاد سرمایه گذاری جدید با بررسی اثر سرمایه اجتماعی بر روی شناخت افراد می پردازیم. دوم این مقاله به توجیه این موضوع می پردازد که چرا سرمایه اجتماعی برخی افراد را تشویق به شروع سرمایه گذاری های جدید نسبت به افراد دیگر می کند. سوم ما نشان می دهیم که چگونه دو نوع خاص از سرمایه های اجتماعی- شبکه های اجتماعی و سرمایه رابطه ای- در پیشرفت سرمایه گذاری جدید ایفای نقش می کنند. ما بر این باوریم که این یک تمایز مهم در منابع است زیرا مدل ما حاکی از آن است که شبکه ها و شناخت بر فعالیت های انجام شده توسط کارافرینان برای ایجاد کسب و کار خود اثر دارند. در نهایت، این مطالعه به تقویت دانش عوامل شناختی کارافرینانه با کاربرد تئوری شناختی اجتماعی( وود و باندورا، ۱۹۸۹) برای بررسی شیوه تاثیر پذیری رفتار( پیشرفت ایجاد سرمایه گذاری جدید) توسط برهم کنش بین سرمایه و شناخت اجتماعی کمک می کند. به طور ویژه، ما دو سوگیری شناختی- توهم کنترل و تمایل ریسک- را در نظر می گیریم که از اهمیت زیادی برای فرایند های ایجاد سرمایه گذاری های جدید اهمیت دارد. توهم کنترل به توجیه اصرار کارافرینان در ایجاد کسب و کار ها کمک می کند با توجه به این که تحقیقات در زمینه توسعه محصولات جدید نشان داده اند که توسعه محصولات جدید اثر عمیقی روی تشخیص مسئله و افزایش تعهد نسبت به اجرای روش ها دارد( کیل، دپلاگ و ری، ۲۰۰۷). تمایل به ریسک بر شیوه تصمیم گیری افراد تحت شرایط عدم قطعیت متمرکز است( کاهنمان و تورسکی، ۱۹۷۹) و بنابراین توجیه کننده این موضوع است که چرا تنها افراد خاص تصمیم به بهره گیری از فرصت های شناسایی شده در محیط می کنند.
در بخش های زیر، ما اقدام به ارایه یک مرور منابع کرده و فرضیاتی را در خصوص ویژگی های شناختی و سرمایه اجتماعی و نیز پیشرفت ایجاد سرمایه گذاری جدید می کنیم. سپس ما فرضیات را با استفاده از یک نمونه شامل ۲۶۹ کارافرین تست می کنیم این کارافرینان فارغ التحصیل دانشگاه شرق آمریکا بودند. بحث مربوط به نتایج همراه با پیشنهادات برای تحقیقات آینده و اهمیت آن برای کارافرینان ارایه خواهد شد.

 

بخشی از مقاله انگلیسی

Why does social capital influence the progress of new venture creation for some entrepreneurs more than others? Our investigation suggests that social capital is not enough; that the type of person involved in network relationships matters to new venture creation. We test the effects of the interplay of social capital and cognition on a sample of 269 entrepreneurs. Our results confirm that social networks and relational capital enhance levels of illusion of control, which is directly related to the progress of new venture creation. We find marginal support for the relationship between social capital and risk propensity.

۱ Introduction

Entrepreneurship is a field of business that seeks to understand how opportunities to create something new are discovered or created by individuals who then use various means to exploit or develop them, and in doing so produce a wide range of outcomes (Baron & Shane, 2005). This perspective of entrepreneurship reflects the core of entrepreneurship research—the investigation into how and why opportunities are discovered and exploited. Entrepreneurship is significant on many levels as evidenced not only in public policy initiatives that encourage new business development but also within established organizations that actively encourage the development and pursuit of new opportunities. While the impact of entrepreneurship to economic progress is apparent, knowledge of the factors that encourage opportunity exploitation remains ambiguous. This ambiguity has spawned a vast theoretical and empirical literature that seeks to identify the antecedents to individual entrepreneurial behavior—seeking a model of new venture creation.

Research has pointed to the importance of networking and building social capital to the new venture creation process (e.g., Baron & Markman, 2003; DeCarolis & Saparito, 2006; Liao & Welsch, 2005; Ostgaard & Birley, 1996). In particular, it has been argued that new venture creation is the result of the interplay of entrepreneurs’ social networks and cognitive biases. As the presence of entrepreneurial opportunities in a network increase, the odds of entrepreneurial behavior increase, but only if someone is inclined toward entrepreneurial behavior (Burt, 1992; DeCarolis & Saparito, 2006). Accordingly, DeCarolis and Saparito argued that cognitive biases may explain why social capital has a greater effect on the progress of new venture creation for some entrepreneurs but not others. Social cognitive theory (Bandura, 1986; Wood & Bandura, 1989) posits that social environments play an important role in shaping individuals’ cognition, and ultimately, their behavior. This perspective appears to support Shane and Venkataraman’s (2000, p. 218) view of entrepreneurship as “the nexus of two phenomena: the presence of lucrative opportunities and the presence of enterprising individuals.” Thus, we examine how external (social capital) and internal factors (cognition) affect new venture creation and progression. We expect that individuals with the greatest social capital, coupled with the enhanced propensity to enterprise, will make the greatest progress in creating a new venture.

Drawing from DeCarolis and Saparito’s (2006) work on the importance of social capital and cognition in explaining the exploitation of entrepreneurial opportunities, we develop and test a model of new venture creation that incorporates the influence of social capital and cognition on the progress of new venture creation. Accordingly, this paper makes several contributions to the entrepreneurship literature. First, we extend research on the progression of new venture creation by exploring the impact of social capital on individual cognition. Second, this paper helps to explain why social capital may encourage some individuals to start new ventures but not others. Third, we show how two specific types of social capital—social networks and relational capital—contribute to the progression of new venture creation. We believe this is an important distinction in the literature as our model suggests that networks and cognition impact the activities undertaken by entrepreneurs to build their businesses. Finally, this study adds to the understanding of entrepreneurial cognitive factors by applying social cognitive theory (Wood & Bandura, 1989) to examine how behavior (the progress of new venture creation) is influenced by the interplay between social capital and cognition. Specifically, we consider two cognitive biases—illusion of control and risk propensity—that may be particularly salient to the new venture creation process. Illusion of control might help to explain entrepreneurs’ tenacity in building businesses given that research on new product development has found that it has a profound effect on problem recognition and escalation of commitment to a failing course of action (Keil, Depledge, & Rai, 2007). Risk propensity focuses on how individuals frame decisions under conditions of uncertainty (Kahneman & Tversky, 1979), and therefore may explain why only certain individuals choose to exploit opportunities identified in their environment.

In the following sections, we review relevant literature and formulate hypotheses regarding social capital and cognitive characteristics, as well as the progress of new venture creation. We then test the hypotheses using a sample of 269 entrepreneurs, who are alumni of a major U.S. Eastern university. A discussion of the results is followed by suggestions for future academic research and implications for entrepreneurs.

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا