دانلود رایگان ترجمه مقاله ارائه خدمات خرید آنلاین به منظور ارتقای رضایت مشتری (نشریه الزویر ۲۰۱۸)

این مقاله انگلیسی ISI در نشریه الزویر در ۹ صفحه در سال ۲۰۱۸ منتشر شده و ترجمه آن ۱۷ صفحه میباشد. کیفیت ترجمه این مقاله ارزان – نقره ای ⭐️⭐️ بوده و به صورت ناقص ترجمه شده است.

 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی
عنوان فارسی مقاله:

خرید آنلاین چقدر راحت است؟ فراهم سازی خرید آنلاین راحت جهت بهبود رضایتمندی مشتری و تشویق تبلیغات شفاهی- الکترونیکی

عنوان انگلیسی مقاله:

How convenient is it? Delivering online shopping convenience to enhance customer satisfaction and encourage e-WOM

 
 
 
 
 

 

مشخصات مقاله انگلیسی 
فرمت مقاله انگلیسی pdf و ورد تایپ شده با قابلیت ویرایش 
سال انتشار ۲۰۱۸
تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۹ صفحه با فرمت pdf
رشته های مرتبط با این مقاله مدیریت، مهندسی فناوری اطلاعات
گرایش های مرتبط با این مقاله بازاریابی، مدیریت بازرگانی، مدیریت فناوری اطلاعات، تجارت الکترونیک
چاپ شده در مجله (ژورنال) مجله خدمات خرده فروشی و مصرف کننده – Journal of Retailing and Consumer Services
کلمات کلیدی راحتی خرید آنلاین، خرید آنلاین، رضایتمندی، قصد رفتاری، تبلیغات شفاهی الکترونیکی، رفتار مصرف کننده آنلاین
ارائه شده از دانشگاه مرکز تحقیقات NECE در علوم تجارت، دانشگاه مدیریت و اقتصاد، پرتغال
رفرنس دارد  
کد محصول F1625
نشریه الزویر – Elsevier

 

مشخصات و وضعیت ترجمه فارسی این مقاله 
فرمت ترجمه مقاله pdf و ورد تایپ شده با قابلیت ویرایش 
وضعیت ترجمه انجام شده و آماده دانلود
تعداد صفحات ترجمه تایپ شده با فرمت ورد با قابلیت ویرایش  ۱۷ صفحه (۱ صفحه رفرنس انگلیسی) با فونت ۱۴ B Nazanin
ترجمه عناوین تصاویر و جداول ترجمه شده است ✓ 
ترجمه متون داخل تصاویر ترجمه شده است   
ترجمه متون داخل جداول ترجمه شده است  
ضمیمه ندارد   
درج تصاویر در فایل ترجمه درج شده است  
درج جداول در فایل ترجمه درج شده است  
منابع داخل متن درج نشده است 
کیفیت ترجمه کیفیت ترجمه این مقاله متوسط میباشد 
توضیحات ترجمه این مقاله به صورت خلاصه انجام شده است.

 

فهرست مطالب

چکیده
۱-مقدمه
۲- راحتی خرید آنلاین
۳- ابعاد راحتی آنلاین و تحلیل روابط
۱-۳ راحتی در دسترسی
۲-۳ راحتی در جستجو
۳-۳ راحتی در ارزیابی
۴-۳ راحتی در توجه به مشتری
۵-۳ راحتی در معامله
۶-۳ راحتی در تهیه محصول
۷-۳ راحتی پس از تهیه محصول
۸-۳ رضایتمندی آنلاین
۹-۳ مقاصد رفتاری
۱۰-۳ تبلیغات شفاهی الکترونیک
۴- روش
۱-۴ مقیاس ها و ابزار جمع آوری داده ها
۲-۴ نمونه
۳-۴ روندهای تحلیل داده ها
۵- نتایج
۱-۵ تحلیل توصیفی
۲-۵ تحلیل ضریب تاییدی
۳-۵ تحلیل مدل ساختاری
۶- نتیجه گیری و مفاهیم
۷- محدودیت ها و تحقیقات آتی

 

بخشی از ترجمه
 چکیده
هدف این مقاله تعیین ابعاد راحتی در خرید آنلاین می باشد که بر قصد مصرف کننده مبنی بر استفاده از خرید آنلاین تاثیر می گذارند و در ادامه مدل مفهومی برای سنجش نگرش مصرف کننده به راحتی خرید آنلاین بررسی می شود. این مقاله بر نقاط ضعف مطالعات قبلی تاکید دارد که به بررسی پیامدهای تجربه خرید راحت نپرداخته اند. ۲۵۰ فرد جوان پرتغالی در مطالعه تجربی شرکت نمودند. تحلیل ضریب تاییدی و مدل معادله ساختاری مبنی بر کوواریانس برای تایید مدل اندازه گیری و آزمون روابط در مدل به کار رفتند. نتایج نشان می دهد که تهیه، تراکنش و ارزیابی ابعادی اند که بر راحتی خرید آنلاین تاثیر می گذارند. پیامدهای این مطالعه آثار قبلی درباره راحتی آنلاین گسترش داده و به درک عوامل رضایتمندی از آنلاین و ارتقا مقاصد رفتاری و تبلیغات شفاهی الکترونیکی کمک می کند. اثرگذاری ها بر حجم دانش و مفاهیم خرده فروش های تجارت الکترونیکی مطرح می شوند. خرده فروش ها در مواجه با یافته ها باید از انتظارات مشتری از راحتی خرید آنلاین آگاه باشند که عکس العمل طبیعی به نوآوری های خدماتی مطرح شده از جانب بازاریاب ها و مدیران وب سایت می باشد. لذا نظارت مکرر بر نگرش و انتظارات مشتری درباره راحتی خرید آنلاین برای دستیابی به بهبود دائم ارائه خدمات راحت آنلاین ضروری است.
 
۱- مقدمه
تصمیم گیری مصرف کننده به طور عمده تحت تاثیر سرعت و راحتی برقراری ارتباط وی با خرده فروش ها می باشد. بسیاری از مصرف کنندگن برای کاهش تلاش مربوط به تصمیم گیری به اینترنت روی می آورند. در حالی که مصرف کنندگان مشغول خرید زمان و تلاش زیادی را صرف تکمیل فعالیت های چندگانه نموده و مشتری امروزی نسبت به گذشته بیشتر تحت فشار زمانی قرار دارد، بهتر است که مزایای فراهم سازی خرید راحت آنلاین را در نظر بگیریم. راحتی آنلاین علت گرایش مشتری به اتخاذ خرید آنلاین است. سیدرز با همکاران (۲۰۰۰) معتقد است که مشتریان اهمیت زیادی به راحتی می دهند و باعث می گردد که خرده فروشان به طراحی مجدد سیستم های عملیاتی فروشگاه ها پرداخته و بر کارایی خدمات تاکید کنند. در سطح دیگر، خرده فروش ها باید بر افزایش نرم افزارهای مویابلی و نحوه اثرگذاری آنها بر صرفه جویی وقت و انرژی مشتری تاکید کنند. این مقاله نشان می دهد که خرده فروشان مد نظر مصرف کنندگان آنهایی اند که در وقت انرژی آنها صرفه جویی به وجود می آورند. خرده فروش های آنلاین می توانند راحتی بیشتری فراهم سازند و خریداران می توانند ۲۴ ساعت روز، هر روز هفته بدون نیاز به مراجعه به محل فروشگاه خرید خود را انجام دهند. لذا شرکت ها باید به تاثیرات راحتی آنلاین پی ببرند. هدف اصلی این مقاله بررسی نحوه ارزیابی مصرف کنندگان مبنی بر بعد راحتی از وب سایت های خرده فروشی جهانی است. شکاف تحقیقاتی در این زمینه وجود دارد که مینگانجیرا،محمود و ناجیمی، هاریداسون و فرناندو و فام با همکاران به برسی معنای راحتی و رابطه آن با پیامدهای رفتاری پرداخته اند. جیانگ با همکران ظرفیت مدل راحتی خرید را بررسی نمودند. این مقاله به ارزیابی ابعاد راحتی خرید آنلاین می پردازد، و مکمل مطالعه روی با همکاران می باشد که شکاف مطالعاتی را با بررسی رابطه بین راحتی خرید آنلاین ، قصد رفتاری، رضایتمندی و تبلیغات شفاهی پر می کند.
شناسایی عوامل موثر بر قصد رفتار خرید و رضایتمندی می تواند به مدیران کمک کند تا بر موانع غلبه نموده و خدمات عالی و راحت به مشتریان فراهم نمووده و رقابت آنلاین شرکت ها را بهبود بخشند.

 

بخشی از مقاله انگلیسی

Abstract

The purpose of this article is to identify which dimensions of online convenience affect consumers’ intention of using online shopping and explore a conceptual model to measuring consumer perceptions of online shopping convenience in order to surpass the shortcomings of previous studies that did not examine the consequences of convenience shopping experience. A sample of 250 Portuguese young individuals participate in the empirical study. Confirmatory Factor Analysis (CFA) and a covariance-based Structural Equation Model (CB-SEM) were used to validate the measurement model and to test the relationships in the model. The results reveal that Possession, Transaction, and Evaluation are the dimensions with more influence in online shopping convenience. The outcomes of this study extend previous works on online convenience and help to understand which factors drive online satisfaction and enhance behavioral intentions and e-WOM. Contributions to the body of knowledge and the implications for e-commerce retailers are presented. In face of the findings, retailers should be conscious that customer expectations of online convenience have increased as a natural response to the service innovations introduced by website managers and marketers. Therefore, frequent monitoring of consumers’ perceptions and expectations about online convenience is a prerequisite for achieving continuous improvement in rendering highly convenient online service.

۱ Introduction

Consumer decision making is significantly influenced by both the speed and ease with which consumers can contact retail outlets. Many consumers turn to the Internet to reduce the effort associated with making a decision (Beauchamp and Ponder, 2010). While shopping consumers spend time and effort to complete multiple tasks and since today’s customer is more time-starved than ever, it is appropriate to consider the benefits of providing online shopping convenience. Online convenience has been one of the principal promoters of customer’s predisposition to adopt online purchasing (Jiang et al., 2013). Seiders et al. (2000) argue that the importance that customers put on convenience prompts retailers to redesign store operating systems and emphasize the efficiency of the service provided. At another level, retailers should focus on the increase of mobile apps and how they helped fuel and define how consumers value time and energy. The present study argues that consumers favor retailers that save them time and energy. Online retailers are certainly able to supply more convenience as store location becomes irrelevant and consumers may now shop from any location, 24 h a day, seven days a week (Beauchamp and Ponder, 2010). Therefore, companies must develop a more precise understanding of the impacts of online convenience. The main goal of the present study is to explore how consumers evaluate the dimension of convenience in the context of online retail, by focusing on the consumer experience with global retailers’ websites. The research gap emerges from the need to validate the research by (Jiang et al., 2013) and from questions which were not answered by later studies by Mpinganjira (2015), Mehmood and Najmi (2017), Haridasan and Fernando (2018) and Pham et al. (2018) namely the meaning of attentiveness convenience and the relationship with behavioral outcomes.

Exploring the literature on convenience it is evident that convenience encompasses several dimensions. However, there has been no agreement on what these dimensions are (Seiders et al., 2007). Given the above reasoning, this paper seeks to deepen the understanding concerning the importance of online convenience and its dimensions. Based on (Jiang et al., 2013) proposed model the current investigation provides a theoretical contribution by expanding the capacity of the original model via the addition of attentiveness convenience construct to the original formulation. Furthermore, the current study provides an assessment of which dimensions of convenience are most important to consumers when shopping online. Lastly, since the majority of studies addressing online convenience have mainly focused on the relationship with purchase intentions (e.g. Pham et al., 2018), the current study supplements the study by Roy et al. (2016) and closes the gap by investigating the relationship between online convenience, behavioral intentions, satisfaction, e-WOM.

In a practical sense, the identification of the dimensions that positively influence purchase behavior intentions and satisfaction can help managers to overcome obstacles to the delivery of an excellent and convenient service to customers, which represent a key driving force in enhancing companies’ online competitiveness.

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا