دانلود رایگان ترجمه مقاله یک مدیریت و جایگذاری منبع جامع برای مجازی سازی عملکرد شبکه (نشریه IEEE 2017)

این مقاله انگلیسی ISI در نشریه IEEE در ۱۰ صفحه در سال ۲۰۱۷ منتشر شده و ترجمه آن ۲۷ صفحه میباشد. کیفیت ترجمه این مقاله ارزان – نقره ای ⭐️⭐️ بوده و به صورت کامل ترجمه شده است.

 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی
عنوان فارسی مقاله:

یک مدیریت و جایگذاری منبع جامع برای مجازی سازی عملکرد شبکه

عنوان انگلیسی مقاله:

A Comprehensive Resource Management and Placement for Network Function Virtualization

 
 
 
 
 

 

مشخصات مقاله انگلیسی (PDF)
سال انتشار ۲۰۱۷
تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۰ صفحه با فرمت pdf
رشته های مرتبط با این مقاله مهندسی فناوری اطلاعات
گرایش های مرتبط با این مقاله شبکه های کامپیوتری، مهندسی الگوریتم ها و محاسبات و سامانه های شبکه ای
چاپ شده در مجله (ژورنال) کنفرانس در مورد نرم افزارسازی شبکه – Conference on Network Softwarization
کلمات کلیدی NFV، مجازی سازی تابع شبکه، تخصیص منابع، بهینه سازی و حرکت
ارائه شده از دانشگاه دانشگاه های UPMC سوربن ، آزمایشگاه LIP6 ، فرانسه
رفرنس دارد 
کد محصول F1527
نشریه آی تریپل ای – IEEE

 

مشخصات و وضعیت ترجمه فارسی این مقاله (Word)
وضعیت ترجمه انجام شده و آماده دانلود
تعداد صفحات ترجمه تایپ شده با فرمت ورد با قابلیت ویرایش  ۲۷ صفحه (۱ صفحه رفرنس انگلیسی) با فونت ۱۴ B Nazanin
ترجمه عناوین تصاویر و جداول ترجمه شده است ✓ 
ترجمه متون داخل تصاویر ترجمه شده است  
ترجمه متون داخل جداول ترجمه شده است 
درج تصاویر در فایل ترجمه درج شده است 
درج جداول در فایل ترجمه درج شده است  
درج فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه  به صورت عکس درج شده است
منابع داخل متن درج نشده است 
کیفیت ترجمه کیفیت ترجمه این مقاله متوسط میباشد 

 

فهرست مطالب

چکیده
۱-مقدمه
۲-کارهای مرتبط
۳- مراحل مقدماتی
A- شرح سیستم
محدودیت ها
۴- الگوریتم مطرح شده
الف-حالت OFFLINE
ب) حالت ONLINE
۵-ارزیابی
الف-تنظیم پارامتر
ب-حالت OFFLINE
ج-حالت ONLINE
۶-نتیجه گیری و کارهای آتی

 

بخشی از ترجمه
 چکیده
فراهم کنندگان خدمات شبکه باید با نیاز برحسب تقاضای رو به رشد از سوی کاربران نهایی و نیز تنوع استفاده سازگاری یابند. نرم افزاری سازی و ابری سازی مولفه های شبکه یک راه حل جالب را برای حصول سرعت لازم برای تطابق پویا با الزامات با سطح مصرف منبع ارائه می دهد. این امر با استقرار مجازی سازی توابع شبکه NFV تحقق می یابد که طی آن توابع شبکه مجازی VNF می تواند با هم زنجیره سازی شود تا خدمات شبکه را بوجود آورد. این مقاله به بررسی طراحی مهم و مسائل معماری راجع به این شیوه می پردازد. ما درباره مسئله تخصیص منبع در یک سیستم NFV برای حداقل سازی هزینه آن تحت محدودیت ها روی ارتباطات بینابینی در میان VNFها، منابع سیستم و الزامات خدمات مطالعه کرده ایم. ما مسئله را به حالت جامع با درنظرگیری مجموعه وسیعی از پارامترهای مرتبط در فرمولهایی تنظیم کرده ایم. حالت های ایستا (افلاین) و پویا (انلاین) درنظر گرفته شده اند. ما سه الگوریتم ابتکاری را مطرح کرده و تحلیل کرده ایم: دو تا برای رویارویی با ابعاد بزرگ مسئله افلاین و یکی برای مطرح سازی سناریوی انلاین طراحی شده است. ارزیابی نشان می دهد که راه حل های ما از نوع پیشرفته از لحاظ شاخص عملکرد حیاتی بهتر عمل کرده است. سرانجام اینکه ما بر سناریوی انلاین متمرکز می شویم که به ارزیابی اثر حرکت یک مجموعه تقاضاهای در حال اجرا می پردازد و یک تکنیک حرکت ساده را مطرح می کنیم. 
 
۱- مقدمه
نرم افزاری کردن مولفه های شبکه یک گزینه برای فراهم نمودن سرعت مورد تقاضا طبق نیاز برحسب تقاضای فزاینده مشتریان و نیز توانایی تطابق ملایم این نیازها با مصرف منبع می باشد. این روند با استفاده از یک روش ابر حاصل می آید که طی آن تکنیک های مجازی سازی به شدت مورد بهره برداری قرار میگیرد. هرچند این روند شایع است، همچنان باید درک بهتری از سطح درست انتزاعی سازی پیدا نمود و با اینحساب درک درستی نسبت به عملکردی بدست اورد که با این روش امکانپذیر خواهد شد. NFV متکی بر تکنیک های مجازی سازی باید از اپراتورهای شبکه حمایت کند تا الزامات رو به رشد مشتریان را رفع کنند ضمن اینکه هزینه های سرمایه و عملیاتی را کنترل کنند.
برای اینکه بتوان چنین راه حل سریعی را بکار گرفت، یک خدمات شبکه می تواند به یک توالی مرتب سازی شده از VNFها (توابع شبکه مجازی) تجزیه بشود، که می تواند روی چندین گره فیزیکی استاندارد اجرا بشود. ازاینرو، منابع تخصیص داده شده به یک نمونه VNF بر ظرفیت و عملکرد خدمات شبکه در کل اثر خواهد گذاشت. این کار مسائل مهمی را راجع به استقرار NFV مطرح می کند مانند ۱) چگونه و کجا VNF را تعیین محل کرده و زنجیره سازی کنیم؟ ۲) چگونه منابع را بین VNFها توزیع کنیم؟ و ۳) هزینه استقرار NFV در یک شبکه کدام است؟ چنین مسائلی متفاوت از بهینه سازی جایگذاری VM در محاسبات ابری می باشد چرا که VNF ها با خدمات شبکه منفرد همراه هستند. در این مقاله، ما یک مسئله مشترک تخصیص VNFها را روی تقاضاهای خدمات از سوی کاربران و مسیرهای مسیریابی برای زنجیره بندی آنها درنظر می گیریم. ما یک راه حل جامع را برای مطرح سازی سناریوهای ایستا و پویا هنگام درنظرگیری ترتیب اجرایی VNFها در یک تقاضای خدمات از لحاظ محدودیت های منابع برای گره ها و لینک ها تدوین کرده ایم.
نقشهای اصلی این مقاله به ترتیب ذیل می باشد:
-ما مسئله بهینه سازی جایگذاری VNF را به شکل یک برنامه درجه دوم QP برای حل اهداف متعدد از جمله تعیین محل خدمات بهینه و مسیریابی بهینه در میان نمونه های VNF یک خدمات شبکه، تحت هم محدودیت های منبع و هم هزینه ترافیک همزمان با بهینه سازی نسبت پذیرش تقاضاهای جدید طی فرمولی تنظیم کرده ایم. هر دو مسائل ایستا و پویا درنظرگرفته شده اند.
-ما سه الگوریتم ابتکاری کارامد را برای ابعاد بزرگ مسئله درون یک زمان محاسباتی قابل قبول مطرح کرده ایم.
-ما به ارزیابی راه حل های مطرح شده در انواع سناریوها می پردازیم و به مقایسه آن با الگوریتم ProvisionTraffic (PT) می پردازیم که نشانه پیشرفت و یک الگوریتم تصادفی می باشد.
-ما یک مقایسه هزینه را بین یک شبکه با اتکا بر NFV و یک شبکه ای که از NFV استفاده نمی کند فراهم کرده و درباره برخی از دلالت های معماری بحث می کنیم.
-ما همچنین یک تکنیک حرکت ساده را برای مسئله پویا مطرح می کنیم. نتیجه راهنمایی هایی را برای درصد ترافیک حرکت کرده برای دستیابی به بهترین بازده فراهم می سازد.
بقیه این مقاله به ترتیب ذیل سازماندهی شده است. بخش دوم به بررسی کارهای مرتبط می پردازد. در بخش سوم، ما به مدلسازی سیستم NFV تحت مطالعه پرداخته و مسئله جایگذاری NFV را تنظیم می کنیم. ما راه حل های خودمان را در بخش چهارم ارائه می دهیم. در بخش پنجم، ما الگوریتم ها را روایی سازی کرده و درباره نتایج بحث می کنیم. بخش ششم به نتیجه گیری مقاله می پردازد.

 

بخشی از مقاله انگلیسی

Abstract

Abstract: Network service providers have to cope with the growing on-demand need from end-users as well as the diversity of usage. The softwerization and cloudification of the network components offer an interesting solution to achieve the agility necessary to dynamically match the requirement with the level of resource consumption. This materializes with the deployment of Network Functions Virtualization (NFV) where Virtual Network Functions (VNFs) may be chained together to create network services. This paper explores important design and architectural issues related to this approach. We study the resource allocation problem in an NFV system for minimizing its cost under constraints on interconnectivity among VNFs, system resources, and service requirements. We formalize the problem in a comprehensive manner taking into account a broad set of relevant parameters. The static (offline) and dynamic (online) cases are considered. We propose and analyze three heuristic algorithms: two for handling large dimensions of the offline problem and one designed to address the online scenario. The evaluation shows that our solutions outperform the state of the art [1] with respect to critical performance index. Finally, we focus on the online scenario, evaluate the impact of migrating a set of running demands, and propose a simple migration technique.

۱ Introduction

Softwerization of network components is a candidate to provide the agility requested by the increasing on-demand need of customers as well as the ability to gently match those needs with the resource consumption. This trend is achieved by using a cloud approach where virtualization techniques are intensively exploited. Although this trend is prevalent, it is still necessary to better understand the right level of abstraction and hence performance that will be made possible with this approach. NFV relying upon virtualization techniques should support network operators to meet the growing customer requirements while controlling capital and operational expenditures.

In order to enable such an agile solution, a network service can be decomposed into an ordered sequence of VNFs (Virtual Network Functions), which can run on several standard physical nodes. Therefore, the resources allocated to a VNF instance will impact the capacity and performance of the network service as a whole. This raises important issues related to NFV deployment such as: 1) How and where to locate and chain VNFs? 2) How to distribute resources to VNFs? and 3) What is the cost of NFV deployment in a network? Such problems are different from the VM placement optimization in cloud computing as VNFs are associated with a single network service. In this paper, we consider a joint problem of VNFs allocation upon service requests from users and routing paths for chaining them. We develop a comprehensive solution addressing the static and dynamic scenario, when taking into account the execution order of VNFs in a service demand with regard to resource constraints for nodes and links.

The major contributions of this paper are as follows:

• We formulate the optimization problem of VNF placement as a quadratic program (QP) solving multiple objectives including optimal service location and optimal routing among VNF instances of a network service, under both resource and traffic cost constraints, simultaneously optimizing the acceptance ratio of new demands. Both the static and dynamic problems are considered.

• We propose three efficient heuristics for large dimensions of the problem within an acceptable computation time.

• We evaluate our proposed solutions in various scenarios and compare it against the ProvisionTraffic (PT) algorithm [1] that illustrates the state of the art, as well as a Random Algorithm.

• We provide a cost comparison between a network relying on NFV and a network that does not use NFV and discuss some architectural implications.

• We also propose a simple migration technique for the dynamic problem.

The result provides guidelines for the percentage of traffic to be migrated in order to achieve the best gain. The rest of this paper is organized as follows. Section II reviews the related work. In Section III, we model the NFV system under study and formalize the NFV placement problem. We present our solutions in Section IV. In Section V, we validate the algorithms and discuss the results. Section VI concludes the paper.

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا