دانلود رایگان ترجمه مقاله آنالیز طرح امنیتی احراز هویت وسیله نقلیه توسط RSU ها در وانت (نشریه اسپرینگر ۲۰۱۶)

این مقاله انگلیسی ISI در نشریه اسپرینگر در ۶ صفحه در سال ۲۰۱۶ منتشر شده و ترجمه آن ۱۲ صفحه میباشد. کیفیت ترجمه این مقاله ارزان – نقره ای ⭐️⭐️ بوده و به صورت کامل ترجمه شده است.

 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی
عنوان فارسی مقاله:

آنالیز طرح امنیتی احراز هویت وسیله نقلیه توسط RSU ها در وانت

عنوان انگلیسی مقاله:

A secure analysis of vehicular authentication security scheme of RSUs in VANET

 
 
 
 
 

 

مشخصات مقاله انگلیسی (PDF)
سال انتشار ۲۰۱۶
تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۶ صفحه با فرمت pdf
رشته های مرتبط با این مقاله مهندسی فناوری اطلاعات و کامپیوتر
گرایش های مرتبط با این مقاله  شبکه های کامپیوتری، سامانه های شبکه ای و امنیت اطلاعات
چاپ شده در مجله (ژورنال) مجله ویروس شناسی کامپیوتر و تکنیک های هک – Journal of Computer Virology and Hacking Techniques
کلمات کلیدی احراز هویت مبنی بر ID، OBU، شبکه های پتری، RSU، امنیت، VANET، VASS، احراز هویت وسیله نقلیه
ارائه شده از دانشگاه گروه مهندسی کامپیوتر، دانشگاه ملی چانگون، کیونگام، کره
رفرنس دارد  
کد محصول F1508
نشریه اسپرینگر – Springer

 

مشخصات و وضعیت ترجمه فارسی این مقاله (Word)
وضعیت ترجمه انجام شده و آماده دانلود
تعداد صفحات ترجمه تایپ شده با فرمت ورد با قابلیت ویرایش  ۱۲ صفحه (۱ صفحه رفرنس انگلیسی) با فونت ۱۴ B Nazanin
ترجمه عناوین تصاویر و جداول ترجمه شده است ✓ 
ترجمه متون داخل تصاویر ترجمه نشده است  
ترجمه متون داخل جداول ترجمه شده است 
درج تصاویر در فایل ترجمه درج شده است  
درج جداول در فایل ترجمه درج شده است  
منابع داخل متن درج نشده است 
کیفیت ترجمه کیفیت ترجمه این مقاله متوسط میباشد 

 

فهرست مطالب

چکیده
۱- مقدمه
۲- مقدمات و فرضیات
۳- احراز هویت VASS
۴- تایید مدل پیشنهادی با استفاده از شبکه های پتری
۴-۱ تایید
۴-۲ تحلیل
۵- نتیجه گیری

 

بخشی از ترجمه
 چکیده
شبکه بین خودرویی VANET، شبکه ای برای ارائه ارتباط بین V2V نزدیک (وسیله نقلیه با وسیله نقلیه) و V2I (وسیله نقلیه با زیرسازه) می باشد. جهت افزایش بازده شبکه، شبکه باید دارای پایداری انتقال و امنیت قابلیت اطمینان باشد. در این مقاله، طرح امنیت احرازهویت وسیله نقلیه جدیدی VASS پیشنهاد می دهیم که براساس طرح احرازهویت مبتنی بر ID و با استفاده از کارت hi-pass (بلیط گذر از شاهراه) و شماره پلاک مجوز، RSU امن به OBU در VANET را تضمین می کند. اثربخشی و فایده VASS را بعد از تحلیل آن توسط شبکه پتری نشان می دهیم.
 
۱- مقدمه
شبکه بین خودرویی VANET شامل ارتباط بین وسایل نقلیه و ارتباط با واحدهای کنارجاده ای RSU نصب شده در مناطق اصلی است. بویژه، داده هایی همچون محل وسیله نقلیه، زمان جریان، جهت، سرعت، حجم ترافیک، شتاب و عدم شتاب، به وسیله واحدهای OBU در VANET توزیع می شود. براساس چنین داده هایی، VANET نقش دستکاری کننده در حجم ترافیک جاده ای، از طریق کنترل جریان ترافیک، اقدامات جلوگیری از تصادف، راه حلی برای حجم پیچیده ترافیک و اعلام جاده های جایگزین را بازی می کند.
در VANET، یکی از مهمترین مسائل وسایل نقلیه ای است که احراز هویت موفقی داشته اند. Raya همکارانی، روش تایید شده ای را با استفاده از تعداد زیادی جفتهای کلیدی خصوصی و عمومی ناشناس پیشنهاد دادند، اما این اثر نیازمند هزینه محاسباتی بالا و هزینه ذخیره بالا می باشد. Lu و همکارانش به معرفی پروتکل ECPP (حفظ حریم خصوصی شرطی موثر) برای VANETها پرداختند که سه سطح حریم خصوصی کاربر را برای دستیابی به احراز هویت، گمنامی و قابلیت ردیابی دارد. RSUها در ECPP مسئول صدور گواهیهای کلیدی عمومی و موقت برای وسایل نقلیه می باشند. با این حال، ECPP از گواهیهای کلیدی عمومی و امضاء درهر پیام استفاده می کند که به هزینه محاسباتی بالا برای تایید پیام منجر می شود. Zhang و همکارانش، روش RAISE (طرح احراز هویت پیام به کمک RSU) با استفاده از کد احراز هویت پیام هش کلیدی متقارن HMAC را جهت کاهش هزینه امضاء پیشنهاد دادند. در [۸]، PPAS (طرح احراز هویت با حفظ حریم خصوصی) برای محیط های ارتباط V2I پیشنهاد شد که احراز هویت سبکی دارد. همانگونه که در بالا ذکر شد [۱۱-۸]، ما دریافتیم که طراحی طرح احراز هویت با حفظ حریم خصوصی و امنیت، با تاخیر محاسباتی و احراز هویت پایین در VANET، چالش اصلی است.
این تحقیق، بر مسئله احراز هویت درهر وسیله نقلیه، در ارتباط بین وسایل نقلیه در شاهراه تاکید دارد. بعبارت دیگر، احراز هویت قطعی در وسایل نقلیه، در حالت ارتباط بین وسایل نقلیه، نه تنها از تصادف جلوگیری می کند بلکه بعنوان داده اصلی در موضوعات مسئولیت بعد از تصادف نیز استفاده می شود. ضروری است که در ارتباط بین وسایل نقلیه، هویت ها (ID) مجزا شوند، در رابط فرستنده و گیرنده مداخله ای نشود و محرمانه بودن پیام ارتباطی بین ماهیت ها تضمین شود. جهت نمایش بازده ایمنی، مکانیسم امنیتی جدیدی برای VANET پیشنهاد شده است و با مدلسازی شبکه پتری، اثربخشی و مزیت آن تایید شده است.
شبکه های پتری به عنوان ابزار ریاضی و گرافیکی، محیط یکنواختی برای مدلسازی، تحلیل و کنترل سیستم های پیچیده می باشند. مدلسازی شبکه های پتری، خطاها و معایر طرح امنیتی را شناسایی کرده و صحت پروتکل ایمنی را بهبود می بخشد. از شبکه های پتری، در تحلیل امنیت طرح پیشنهادی استفاده کردیم.
ادامه مقاله به شکل زیر است. بعد از مقدمه در بخش ۱، بخش ۲ به بررسی مقدمات و فرضیات اثار می پردازد. بخش ۳ به تبیین طرح امنیت احراز هویت وسیله نقلیه VASS پیشنهادی در این تحقیق می پردازد. در بخش ۴، مدلهای شبکه پتری و نحوه اعمال مکانیسمی ارائه می شود که براساس اهداف امنیتی متغیر هستند. بخش ۵ به تبیین تحقیقات آینده و نتیجه گیری این تحقیق می پردازد.

 

بخشی از مقاله انگلیسی

Abstract

The Vehicular Ad-Hoc Network (VANET) is a network to provide communication between nearby V2V (Vehicular to vehicular) and V2I(Vehicular to Infrastructure). In order to increase the network efficiency, it is required to have stability of transmission and security of reliability. In this paper, we propose a novel Vehicular Authentication Security Scheme (VASS) guaranteeing secure RSUs (Roadside Units) to OBUs(On-Board Units) in VANET on the basis of the ID-based authentication scheme using hi-pass card (or highway pass ticket) and license plate number. We show a usefulness and effectiveness of VASS after analyzed by the Petri nets.

۱ Introduction

In Vehicular Ad-Hoc Network(VANET)s, it includes the communication between vehicles and the communication with the Roadside Units (RSUs) installed in major regions. In particular, data such as vehicle location, current time, direction, speed, traffic volume remarks, acceleration and deceleration is distributed by On-Board Units (OBUs) in the VANET. According to such data, VANET plays the role of smoothly manipulating road traffic volume through traffic flow control, accident prevention countermeasures, solution for complicated traffic volume and announcement of alternate roads [1–۱۱].

In the VANET, it is one of the important problems to authenticated vehicle successfully. Raya et al. [9] proposed an authenticated method using large numbers of anonymous public and private key pairs, but this work needs high computation cost and high storage cost. Lu et al. [10] introduced ECPP(Efficient Conditional Privacy Preservation) protocol for VANETs which has three levels of user privacy, to achieve authentication, anonymity, and untraceability. In ECPP, RSUs are responsible for issuing temporary public key certificates to vehicles. However, ECPP uses the signatures and public key certificates on each message resulting in high computation cost for verifying the message. Zhang et al. [11] proposed RAISE (RSU-aided messages authentication scheme) method using the symmetric key hash message authentication code (HMAC) to reduce the signature cost. In [8], PPAS(Privacy preservation authentication scheme) was proposed for V2I (Vehicular to Infrastructure) communication environments which has a lightweight authentication. As mentioned above [8–۱۱], we found that designing a security and privacy preservation authentication scheme with low computation and authentication latency in VANET still remains as a major challenge.

This study focuses on the authentication problem on each vehicle in the communication between vehicles in the high way environment. In other words, definite authentication on vehicles in the communication occurred between vehicles not only prevents accidents but can also be used as basic data for post-accident responsibility matters. Especially, it is necessary to a mutually different ID(identity) in the communication between vehicles, the transmission/reception media should not be tampered, and confidentiality for the communication messages between entities be guaranteed. In order to show the safety efficiency on the security, a novel security mechanism has been proposed for VANET and is verified a usefulness and effectiveness by modeling the Petri Net. Petri nets [12] as a graphical and mathematical tools, are a uniform environment for modeling, analysis, and control of complex systems. The modeling of Petri nets may detect flaws and errors in the security scheme design, and subsequently improve the correctness of the security protocol. We used Petri nets in the security analysis of the proposed scheme.

The remainder of the paper is organized as follows. Followed by the introduction of Sect. 1, Sect. 2 deals with the preliminaries and assumption for this works, Sect. 3 explains about Vehicular Authentication Security Scheme (VASS) proposed in this study. In Sect. 4, models with Petri Net, and through this, proposes how smoothly the mechanism that varies frequently according to the security purpose can be applied. Section 5 explains about future research assignments along with the conclusion of this study

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا