دانلود رایگان ترجمه مقاله هیدروژل چیتین تقویت شده با نانوذرات TiO2 به عنوان یک جاذب آرسنیک (نشریه الزویر ۲۰۱۶)

این مقاله انگلیسی ISI در نشریه الزویر در ۷ صفحه در سال ۲۰۱۶ منتشر شده و ترجمه آن ۱۹ صفحه میباشد. کیفیت ترجمه این مقاله ارزان – نقره ای ⭐️⭐️ بوده و به صورت کامل ترجمه شده است.

 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی
عنوان فارسی مقاله:

هیدروژل چیتین تقویت شده با نانوذرات TiO2 به عنوان یک جاذب آرسنیک

عنوان انگلیسی مقاله:

Chitin hydrogel reinforced with TiO2 nanoparticles as an arsenic sorbent

 
 
 
 
 

 

مشخصات مقاله انگلیسی (PDF)
سال انتشار ۲۰۱۶
تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۷ صفحه با فرمت pdf
رشته های مرتبط با این مقاله شیمی
گرایش های مرتبط با این مقاله شیمی تجزیه، شیمی کاتالیست، شیمی دارویی
چاپ شده در مجله (ژورنال) مجله مهندسی شیمی – Chemical Engineering Journal
کلمات کلیدی چیتین، نانوذرات دی اکسید تیتانیوم، آرسنیک، حذف، مواد ترکیبی
ارائه شده از دانشگاه دانشگاه بوئنوس آیرس (UBA)، دانشکده داروسازی و بیوشیمی، آرژانتین
رفرنس دارد  
کد محصول F1500
نشریه الزویر – Elsevier

 

مشخصات و وضعیت ترجمه فارسی این مقاله (Word)
وضعیت ترجمه انجام شده و آماده دانلود
تعداد صفحات ترجمه تایپ شده با فرمت ورد با قابلیت ویرایش  ۱۹ صفحه (۱ صفحه رفرنس انگلیسی) با فونت ۱۴ B Nazanin
ترجمه عناوین تصاویر و جداول ترجمه شده است ✓ 
ترجمه متون داخل تصاویر ترجمه شده است  
ترجمه متون داخل جداول ترجمه شده است 
درج تصاویر در فایل ترجمه درج شده است  
درج جداول در فایل ترجمه درج شده است  
درج فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه  به صورت عکس درج شده است  
منابع داخل متن درج نشده است 
کیفیت ترجمه کیفیت ترجمه این مقاله متوسط میباشد 

 

فهرست مطالب

نکات مهم مقاله
چکیده گرافیکی
چکیده مقاله
۱-مقدمه
۲-آزمایشی
۲-۱-معرف های شیمیایی و مواد
۲-۲-تهیه هیدروژل چیتین و مواد هیبرید چیتین و TiO2
۲-۳-رفتار رئولوژیکی
۲-۴-میکروسکوپ الکترونی روبشی SEM
۲-۵-مشخصات طیف سنجی
۲-۶-آزمایشات جذب
۳-نتایج و بحث
۳-۱-رفتار رئولوژیکی
۳-۲-ساختار میکروسکوپی
۳-۳-مشخصات طیف سنجی
۳-۴-اثر pH روی رفتار جذب سطحی
۳-۵-کینتیک جذب سطحی
۳-۶-ایزوترم های جذب سطحی
۳-۷-وجود همزمان اثر آنیونها و عملکرد آب طبیعی
۳-۸-استفاده مجدد از ماده جاذب
۴-نتیجه گیری

 

بخشی از ترجمه
 چکیده
در این مطالعه هیدروژلهای چیتین با نانوذرات TiO2 که به عنوان پرکننده عمل می کنند تقویت شدند. مشخصات مکانیکی و فیزیکی شیمیایی این هیدروژلها با رئولوژی نوسانگر، طیف سنجی مادون قرمز یا FTIR، میکروسکوپ الکترونی SEM و طیف سنجی با اشعه X با زاویه کوچک یا SAXS مطالعه گردید. جذب نشان داده که در pHهای پایین نقطه بار صفر TiO2 (pH برابر با ۶٫۹) بالاتر می باشد. تعادل در عرض ۴ ساعت با پیروی از مدل جنبشی Elovich حاصل گردید. ارزیابی تعادل یک ماکزیمم ظرفیت برابر با ۳٫۱ mg/g را با تناسب بهتر برای مدل Langmuir نشان داده اتس. بعلاوه، پارامترهای همگنی/ناهمگنی در مدلهای Sips ، Toth و Redlich-Peterson نزدیک به مقدار ۱ بوده که نشاندهنده تعامل همگن ماده جاذب/جذب شده می باشد. یونهای آب طبیعی معمولی با As(V) برای مکانهای جذب رقابت کرده که سولفات بالاترین تداخل را داشته است. این تداخل همچنین در جذب As(V) از نمونه های آب طبیعی مستندسازی شده است که در آن ظرفیت جذب بسته به ترکیب انیونی نمونه متغیر است. استفاده مجدد از ژل هیبرید تا پنج چرخه جذب ارزیابی گردیده است.
 
۱- مقدمه
حضور آرسنیک در آبهای طبیعی موضوع نگرانی در نواحی وسیعی از آرژانتین، شیلی، چین، هند، بنگلادش، و در میان سایر کشورها می باشد. آلودگی آب آرسنیک معمولا به مناطق غیرشهری مربوط می باشد که در آن کاربرد سریع و آسان و پاسخ های با هزینه اندک مورد نیاز می باشد. با این هدف چندین تکنیک مطالعه شده است که از جمله کواگولاسیون-هم رسوبی، احیای فتوکاتالیتیکی، اکسیداسیون فتوکاتالیتیکی و جذب با استفاده از مواد مختلف می باشد.
در میان مواد جاذب، TiO2 به شکلها و اندازه های گوناگون از نانوذرات گرفته تا ذرات طیف گرانولی میکرومتری مورد مطالعه قرار گرفته است. این ترکیب غیرسمّی بوده و در داروسازی و صنایع آرایشی و زیست پزشکی به دلیل قابلیت سازگاری زیستی اش بکار می رود. ولی استفاده از این ماده به شکل پودری در محیطهای آبی نیاز به جداسازی دردسرسازی برای جلوگیری از نشست ذرات دارد. در این خصوص، ایجاد مواد هیبرید، راهبردی تازه را برای تقویت مکانیکی و ثبات شیمیایی ماده جاذب و جلوگیری از نشست ذره نشان داده است. نمونه های این هیبریدها عبارتند از غشاهای پلی اورتان-کراتین، لیگنین گرافت-چیتین، چیتوزان-سولفیدریل حامل اکسید گرافن، صمغ سیلیکات-آلگینات-گزانتان و غیره.
در سالهای اخیر، هیبریدهای با پایه چیتین کاربرد خود را به عنوان مواد زیستی به یمن تکنیک های جدید دستکاری تقویت کرده اند که بر قابلیت حل پایین پلی ساکارید غلبه کرده اند. چیتین یک پلی ساکارید ارزان قیمت بوده که می تواند از میگو، پوست خرچنگ، قارچها و نیز سایر بی مهرگانی مانند اسفنج دریایی استخراج گردد. این ماده که در صنعت غذایی یک ماده زائد به شمار می آید، بیوپلیمر ارزان قیمتی است که نیز قابلیت سازگاری زیستی و قابلیت تجزیه زیستی دارد و غیرسمی است. هرچند در مقایسه با چیتوزان مشتق آن ارزان تر بوده و از لحاظ شیمیایی ثبات بیشتری دارد، متون علمی همچنان رویکردهای معدودی را صرف مواد هیدروژل مشتق از چیتین خالص کرده اند. بیشتر این مطالعات از ماده اتصال دهنده عرضی احتمالا غیرسمی به نام اپی کلروهیدرین برای بدست آوردن مواد تقویت شده نظیر چیتین/پلی(وینیل الکل) یا چیتین/نانولوله های رس استفاده کرده اند. سایر رویکردها ساختار نهایی ماده را یا با لیفولیزاسیون یا با تقویت بارهای بالای گرافن اکسید بدست آورده اند.
هدف این مطالعه ترکیب دو ماده کم هزینه غیرسمی و با قابلیت سازگاری زیستی برای کسب یک ماده جاذب ارسنیک با ثبات شیمیایی و مکانیکی بوده است. در این مقاله، یک هیدروژل چیتین که با نانوذرات TiO2 تقویت شده است برای جذب As(V) ساخته شد. چیتین و نانوذرات TiO2 براساس هزینه پایین تر آنها در مقایسه با سایر پلی ساکاریدها و نانوذرات فلزی و مساحت سطح بالاتر دومی و ظرفیت جذب ارسنیک انتخاب گردیدند. نانوساختار کامپوزیت ها با استفاده از تکنیک های طیف سنجی مختلف تعیین مشخصات گردید و درجه تقویت با یک آنالیز رئولوژیکی ارزیابی شد. عملکرد جذب As(V) بوسیله تاثیر pH محیط، زمان تعامل، ظرفیت جذب، رقابت یونها و استفاده مجدد ارزیابی گردید. ظرفیت جذب نیز طبق نمونه های آب طبیعی حاوی آرسنیک طبیعی یا به شکل افزودنی با غلظت های معین ارزیابی گردید.

 

بخشی از مقاله انگلیسی

Abstract

In this work chitin hydrogels were reinforced with TiO2 nanoparticles acting as fillers. The mechanical and physicochemical characteristics of these hydrogels were studied by oscillatory rheology, infrared spectroscopy (FTIR), Scanning Electron Microscopy (SEM) and Small Angle X-ray Spectroscopy (SAXS). Adsorption showed to be higher at pHs below the TiO2 point of zero charge (pH ≈ ۶٫۹). The equilibrium was achieved within 4 h following an Elovich kinetic model. The equilibrium assay showed a maximum capacity of 3.1 mg/g with better fitting for the Langmuir model. Moreover, the homogeneity/heterogeneity parameters of the Sips, Toth and Redlich–Peterson models were close to a value of 1, indicating a homogeneous sorbent/sorbate interaction. Typical natural water ions competed with As(V) for the sorption sites, being sulfate the most relevant interference. This interference was also evidenced in As(V) adsorption from natural water samples where the sorption capacity varied depending the anion composition of the sample. The reutilization of the hybrid gel was assessed up to five adsorption cycles.

۱ Introduction

Arsenic presence in natural waters is a matter of concern in vast areas of Argentina, Chile, China, India, Bangladesh, among others countries. Arsenic water contamination is usually associated with non-urban zones where fast, easy application and low-cost answers are needed. With this aim several techniques have been studied, such as coagulation-coprecipitation, photocatalytic reduction, photocatalytic oxidation and adsorption using different materials [1–۳].

Among As adsorbents, TiO2 has been studied in different formats and sizes, from nanoparticles to micrometric range granular particles [4–۶]. It is a non-toxic compound used in pharmaceutic, cosmetic and biomedical products due to its biocompatibility [7]. However, the use of powdered TiO2 in aqueous media requires laborious separation to prevent the leakage of the particles [1,8]. In this aspect, the development of hybrid materials represents a novel strategy for the mechanical reinforcement and chemical stability of the sorbent and the prevention of the particle leakage. Examples of these hybrids are polyurethane–keratin membranes, Chitin–Kraft lignin, chitosan–sulfydryl bearing graphene oxide, sil ica–alginate–xanthan gum, etc [9–۱۲].

In the last years, chitin based hybrids have enhanced their applicability as biomaterials thanks to novel manipulation techniques which have overcome the polysaccharide low solubility [13,14]. Chitin is a cheap polysaccharide that can be extracted from shrimp, crab shell, fungi, as well as other invertebrates such as marine sponges [15,16]. Being a waste material from food industry it is a low-cost biopolymer which is also biocompatible, biodegradable and non-toxic [7]. Although less expensive and chemically more stable in comparison with its derivative chitosan, literature still shows few approaches dedicated to pure chitin derived hydrogel materials. Most of these studies use the potentially toxic crosslinker epichlorohydrin for the obtaining of reinforced materials, such as chitin/poly(vinyl alcohol) or chitin/clay nanotubes [17,18]. Other approaches achieve the material final structure either by lyophilization or by reinforcement with high loads of graphene oxide [19–۲۱].

The aim of this work was to combine two low-cost, non-toxic and biocompatible compounds for the obtaining of a chemically and mechanically stable arsenic adsorbent. Herein, a chitin hydrogel reinforced with TiO2 nanoparticles was developed for As(V) adsorption. Chitin and TiO2 nanoparticles were chosen based in their lower cost in comparison with other polysaccharides and metal nanoparticles and the latter’s high surface area and arsenic sorption capacity. The nanostructure of the composites was characterized using different spectroscopic techniques and the degree of reinforcement was assessed by a rheological analysis. The As (V) adsorption performance was evaluated by means of the influence of media pH, interaction time, sorption capacity, competing ions and reutilization. The sorption capacity was also assessed against natural water samples containing natural arsenic or spiked with known concentrations.

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا