دانلود رایگان ترجمه مقاله اثر واسطه ای نوآوری در طراحی بین تمایز برند و عملکرد برند (نشریه الزویر ۲۰۱۴)

این مقاله انگلیسی ISI در نشریه الزویر در ۷ صفحه در سال ۲۰۱۴ منتشر شده و ترجمه آن ۱۰ صفحه میباشد. کیفیت ترجمه این مقاله ارزان – نقره ای ⭐️⭐️ بوده و به صورت کامل ترجمه شده است.

 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی
عنوان فارسی مقاله:

اثر واسطه ای نوآوری در طراحی بین تمایز برند و عملکرد برند: شواهدی از بنگاه های تولید مبلمان در مالزی

عنوان انگلیسی مقاله:

The Mediating Effect of Design Innovation between Brand Distinctiveness and Brand Performance: Evidence from Furniture Manufacturing Firms in Malaysia

 
 
 
 
 

 

مشخصات مقاله انگلیسی (PDF)
سال انتشار ۲۰۱۴
تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۷ صفحه با فرمت pdf
رشته های مرتبط با این مقاله مدیریت
گرایش های مرتبط با این مقاله مدیریت کسب و کار، مدیریت بازرگانی، نوآوری تکنولوژی و بازاریابی
چاپ شده در مجله (ژورنال) پروسدیا – علوم اجتماعی و رفتاری – Procedia – Social and Behavioral Sciences
کلمات کلیدی تمایز برند، نوآوری عملگرا، نوآوری معنایی، نوآوری زیبایی شناختی، نوآوری نوع شناختی، عملکرد برند، صنعت مبلمان مالزی
ارائه شده از دانشگاه دانشکده مدیریت بازرگانی، دانشگاه فناوری MARA، مالزی
رفرنس دارد  
کد محصول F1474
نشریه الزویر – Elsevier

 

مشخصات و وضعیت ترجمه فارسی این مقاله (Word)
وضعیت ترجمه انجام شده و آماده دانلود
تعداد صفحات ترجمه تایپ شده با فرمت ورد با قابلیت ویرایش  ۱۰ صفحه (۱ صفحه رفرنس انگلیسی) با فونت ۱۴ B Nazanin
ترجمه عناوین تصاویر و جداول ترجمه شده است ✓ 
ترجمه متون داخل تصاویر ترجمه نشده است  
ترجمه متون داخل جداول ترجمه نشده است 
درج تصاویر در فایل ترجمه درج شده است  
درج جداول در فایل ترجمه درج شده است 
منابع داخل متن درج نشده است 
کیفیت ترجمه کیفیت ترجمه این مقاله متوسط میباشد 

 

فهرست مطالب

چکیده
۱-مقدمه
۲-روش اجرا
۳-نتایج
۲-۳-اثر میانجی گری نوآوری طراحی بین تمایز برند و عملکرد برند
۴-بحث نتایج
۵-نتیجه گیری

 

بخشی از ترجمه
 چکیده
این مقاله به بررسی روابط میان تمایز برند، نوآوری طراحی و عملکرد برند تولیدکنندگان مبلمان و اثر واسطه گری نوآوری طراحی میان تمایز برند و عملکرد برند می پردازد. پرسشنامه ها در میان بیش از ۵۰۰ تولیدکننده پخش گردید و ۲۰۴ پرسشنامه تحلیل گردید. یک پرسشنامه ۴۹ گزینه ای که شامل تمایز برند، نوآوری طراحی و عملکرد برند بود برای تحقیق روی روابط میان این متغیرها اجرا گردید. شواهد آماری مشخص گردید که تایید کننده نوآوری عملگرا به عنوان یکی از ابعاد نوآوری طراحی می باشد که کاملا رابطه میان تمایز برند و عملکرد برند را میانجی گری می کند. این مقاله درباره نقش نوآوری در یک دیدگاه دوجنبه ای تحقیق می کند: نوآوری در نوآوری طراحی محصول روی عملکرد برند، و به عنوان میانجی گری کننده میان تمایز برند و عملکرد برند.
 
۱- مقدمه

تمایز برند، نوآوری طراحی و عملکرد برند از اهمیت ویژه ای برای شرکتهای تولید مبلمان برخوردارند. این تولیدکنندگان در محیطهای متلاطم در تلاشند تا برندهایشان را با رقیبان درنده بویژه از چین و ویتنام حفظ کنند. هدف اصلی این مطالعه این است که اثرات میانجی گری نوآوری طراحی را در رابطه میان تمایز برند و عملکرد برند درک نماید. اهمیت درک عملکرد برند از این حقیقت نمودار می شود که عملکرد برند کلیدی برای عملکرد عالی تر شرکت می باشد. صاحب نظران نوآوری طراحی بیشماری اظهار کرده اند که نوآوری طراحی یک تاثیر حیاتی بر برندسازی دارد. در این رابطه، متون غنی به رابطه میان تمایز برند و نوآوری اختصاص داده شده اند. ولیکن، رابطه میان تمایز برند و نوآوری ظاهرا نادیده گرفته شده است. Abbing در سال ۲۰۱۰ اشاره داشته است که برندها ارزشی را به نوآوری می افزایند که طی آن جهت یک نوآوری به شدت تحت تاثیر برند می باشد. با اینحساب، یک سینرجی نوآوری و برندسازی باعث افزایش مانع علیه رقیبان با اجرای مدیریت شرکت پیش فعال و سرمایه گذاری کارامد می شود. این امر می تواند انسجام و اصالت بیشتری به نوآوری بدهد، تا بدانند که این نوآوری در این شرکت برای برند ارزشمند است و می تواند کلا نوآوری را قابل رویت سازد.
پیشگویی های مطالعه حاضر به ترتیب ذیل می باشد:
فرضیه ۱-هرچه عملکرد تمایز برند بالاتر باشد، عملکرد برند شرکت بالاتر است.
فرضیه ۲-تمایز برند یک شاخص نوآوری طراحی می باشد.
فرضیه ۲ a-تمایز برند به نحو مثبتی با نوآوری زیبایی شناختی مرتبط است.
فرضیه ۳b-تمایز برند به نحو مثبتی با نوآوری عملگرا مرتبط است.
فرضیه ۳c-تمایز برند به نحو مثبتی با نوآوری معنایی مرتبط است.
فرضیه ۳d-تمایز برند به نحو مثبتی با نوآوری نوع شناسی مرتبط است.

فرضیه ۳: نوآوری طراحی یک شاخص عملکرد برند می باشد.
فرضیه ۳a-نوآوری زیبایی شناختی به نحو مثبتی با عملکرد برند مرتبط است.
فرضیه ۳b-نوآوری عملگرا به نحو مثبتی با عملکرد برند مرتبط است.
فرضیه ۳c-نوآوری معنایی به نحو مثبتی با عملکرد برند مرتبط است.
فرضیه ۳d-نوآوری نوع شناختی به نحو مثبتی با عملکرد برند مرتبط است.

فرضیه ۴: نوآوری طراحی یک میانجی گری کننده بین تمایز برند و عملکرد برند می باشد.
فرضیه ۳a-نوآوری زیبایی شناختی اثر تمایز برند را عملکرد برند میانجی گری می کند.
فرضیه ۳b-نوآوری عملگرا اثر تمایز برند را عملکرد برند میانجی گری می کند.
فرضیه ۳c-نوآوری معنایی اثر تمایز برند را عملکرد برند میانجی گری می کند.
فرضیه ۳d-نوآوری نوع شناختی اثر تمایز برند را عملکرد برند میانجی گری می کند.

 

بخشی از مقاله انگلیسی

Abstract

The paper examines the relationships among brand distinctiveness, design innovation and brand performance of furniture manufacturers and the mediating effect of design innovation between brand distinctiveness and brand performance. Questionnaires were distributed to more than 500 manufacturers and 204 questionnaires were analyzed. A 49-item questionnaire which consists of brand distinctiveness, design innovation and brand performance were carried out to investigate the relations among these variables. Statistical evidence was found to confirm only functional innovation as one of the dimensions of design innovation that fully mediates the relationship between brand distinctiveness and brand performance. The paper researches the role of innovation-in a twofold perspective: innovation in product design innovation on brand performance, and as a mediator between brand distinctiveness and brand performance.

۱ Introduction

Brand distinctiveness, design innovation and brand performance are of particular importance to furniture manufacturing firms. These manufacturers in turbulent environments are struggling to maintain their brands with fierce competitors particularly from China and Vietnam. The central goal of this study is to understand the mediating effects of design innovation in the relationship between brand distinctiveness and brand performance. The significance of understanding brand performance is exemplified by the fact that brand performance is the key to a greater firm performance (Li & Calantone, 1998; Slater & Narver, 1995; Weerawardena, 2003). Numerous design innovation scholars asserted that design innovation has a crucial influence on branding (Dell ’Era & Verganti, 2009; Matthews & Wrigley, 2011; Norman & Verganti, 2012; Vianna, Vianna, Adler, Lucena, & Russo, 2012). Correspondingly, rich literature has devoted to the relationship between brand distinctiveness and innovation (Karjalainen & Snelders, 2010; Montana et al., 2007; Mozota, 2004, 2010b; Ravasi & Lojacono, 2005). However, the relationship between brand distinctiveness and innovation seems to have been overlooked. Abbing (2010) pointed out that brands add value to innovation where the direction of an innovation is highly influenced by the brand. Thus, a synergy of innovation and branding increases the barrier against competitors with the implementation of proactive firm management and efficient investment. It can also add integrity and authenticity to an innovation, knowingly that this innovation in this company is worth branded, and can overall make the innovation visible (Aaker, 2007; Abbing, 2010).

The predictions of the present study were as follows:

Hypothesis 1: The higher the brand distinctiveness implementation, the greater the performance of a firm’s brand

Hypothesis 2: Brand distinctiveness is a determinant of design innovation

H2a: Brand distinctiveness is positively related to aesthetic innovation

H2b: Brand distinctiveness is positively related to functional innovation

H2c: Brand distinctiveness is positively related to meaning innovation

H2d: Brand distinctiveness is positively related to typological innovation

Hypothesis 3: Design innovation is a determinant of brand performance

H3a: Aesthetic innovation is positively related to brand performance

H3b: Functional innovation is positively related to brand performance

H3c: Meaning innovation is positively related to brand performance

H3d: Typological innovation is positively related to brand performance

Hypothesis 4: Design innovation is a mediator between brand distinctiveness and brand performance

H4a: Aesthetic innovation mediates the effect of brand distinctiveness on brand performance

H4b: Functional innovation mediates the effect of brand distinctiveness on brand performance

H4c: Meaning innovation mediates the effect of brand distinctiveness on brand performance

H4d: Typological innovation mediates the effect of brand distinctiveness on brand performance

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا