دانلود رایگان ترجمه مقاله استفاده از سیستم های مدیریت دانش (نشریه الزویر ۲۰۱۷)

این مقاله انگلیسی ISI در نشریه الزویر در ۱۲ صفحه در سال ۲۰۱۷ منتشر شده و ترجمه آن ۳۱ صفحه میباشد. کیفیت ترجمه این مقاله ارزان – نقره ای ⭐️⭐️ بوده و به صورت کامل ترجمه شده است.

 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی
عنوان فارسی مقاله:

استفاده از سیستم های مدیریت دانش: یک تاکسونومی راهکارهای SME

عنوان انگلیسی مقاله:

Using knowledge management systems: A taxonomy of SME strategies

 
 
 
 
 

 

مشخصات مقاله انگلیسی (PDF)
سال انتشار ۲۰۱۷
تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۲ صفحه با فرمت pdf
رشته های مرتبط با این مقاله مدیریت
گرایش های مرتبط با این مقاله مدیریت دانش، مدیریت کسب و کار
چاپ شده در مجله (ژورنال) مجله بین المللی مدیریت اطلاعات – International Journal of Information Management
کلمات کلیدی تحلیل حوزه، منطق فازی، سیستم های مدیریت دانش، شیوه ها، ابزار
ارائه شده از دانشگاه گروه مهندسی صنایع – دانشگاه ناپل فدریکو دوم ، ایتالیا
رفرنس دارد  
کد محصول F1471
نشریه الزویر – Elsevier

 

مشخصات و وضعیت ترجمه فارسی این مقاله (Word)
وضعیت ترجمه انجام شده و آماده دانلود
تعداد صفحات ترجمه تایپ شده با فرمت ورد با قابلیت ویرایش  ۳۱ صفحه (۱ صفحه رفرنس انگلیسی) با فونت ۱۴ B Nazanin
ترجمه عناوین تصاویر و جداول ترجمه شده است ✓ 
ترجمه متون داخل تصاویر ترجمه نشده است  
ترجمه متون داخل جداول ترجمه شده است  
درج تصاویر در فایل ترجمه درج شده است  
درج جداول در فایل ترجمه درج شده است 
منابع داخل متن درج نشده است 
کیفیت ترجمه کیفیت ترجمه این مقاله متوسط میباشد 

 

فهرست مطالب

چکیده
۱-مقدمه
۲-مرور متون علمی
۱-۲-انتخاب مقالات
۲-۲-تحلیل محتوایی
۳-تاکسونومی ابزارهای KM و شیوه های KM
۴-زمینه تحقیقاتی و روش اجرای تحلیل حوزه ای
۲-۴-تست پرسشنامه نیمه ساختاری
۳-۴-تحلیل میدانی
۵-درجه انتشار و شدت استفاده از ابزار KM و شیوه های KM
۱-۵-درجه انتشار ابزار و شیوه های KM در میان SMEهای نمونه بررسی شده
۲-۵-شدت استفاده از ابزار و شیوه های KM
۶-یک تاکسونومی راهکارهای SME
۷-نتیجه گیری ها و دلالت ها
۱-۷-تحقیقات آتی
۲-۷-دلالت ها

 

بخشی از ترجمه
 چکیده
این مقاله با هدف تاکید بر درجه انتشار و شدت استفاده از سیستم های مدیریت دانش KMS در میان کسب و کارهای کوچک و متوسط SME نوشته شده و یک تاکسونومی را مطرح می دارد که راهکارهای استفاده از KMS ها را از جانب SMEها سنتز می کند. با شروع از یک بررسی متون علمی در زمینه KMSهایی که توسط SMEها استفاده شده و از یک گروه تمرکز با مشاوران و محققان که در زمینه فناوری اطلاعات در SMEها کار می کنند، یک تحقیق تجربی طراحی گردیده، تدوین شده و از طریق مصاحبه نیمه ساختاری دارای ۶۱ SME انتخابی که در صنایع فناوری عالی کار می کنند، اجرا شده است. این مقاله سه مسئله اصلی را راجع به استفاده از KMSها روشن ساخته است. اول اینکه SMEها ابزار قدیمی فشرده تری (ابزار KM) را به جای انواع تازه و روزآمدتر که ارزانتر بوده و استفاده راحت تری هم دارند، اتخاذ کرده و از آن استفاده می کنند. دوم اینکه SEMها استفاده فشرده تری را از شیوه ها (شیوه های KM) اتخاذ کرده و صورت داده است که به طور انحصاری متمرکز بر فرایند مدیریت دانش نمی باشد، ولیکن جویای اتخاذ شیوه هایی که قبلا می دانستند برای الزامات مدیریت دانش است. سرانجام اینکه مقاله اشاره می کند که یک رابطه متقابلی بین ابزار و شیوه های KM وجود دارد: یکی دیگری را تقویت کرده و برعکس. این مقاله یک تاکسونومی را مطرح می دارد که راهکارهای SME را برای استفاده از KMSها کنار هم می آورد. بویژه، چهار راهکار شناسایی شده است: راهنما، بررسی کننده، بهره برداری کننده، و تازه وارد.
 
۱- مقدمه
یک مجموعه وسیعی از متون نقش حیاتی را که توسط مدیریت دانش KM در رقابت پذیری شرکتهای بزرگ و کسب و کارهای کوچک و متوسط ایفا شده است، روشن کرده است. راجع به ورود مدیریت دانش در کسب و کارهای کوچک و متوسط SME ها، دست اندرکاران و دانشگاهیان موافقند که SMEها از هشیاری شرکتهای بزرگ در ابداع شیوه های KM پیروی کرده اند. این امر در متون درباره این موضوع بازتاب یافته است که در آن تحقیقات و به طور قابل توجهی مطالعات اندک تجربی در زمینه SMEها صورت گرفته است. مع ذلک، مقالات در زمینه موضوع در سالهای اخیر افزایش یافته است و این شرح برنامه به سرعت دارد رشد می کند.
درون این شرح برنامه، فناوری های اطلاعات و ارتباطات ICT یک نقش حیاتی را در توسعه مدیریت دانش ایفا می کنند. از سوی دیگر متون روشن کرده اند که ICT ها وزن موانع انسانی و مالی را که مانع گسترش مدیریت دانش شده اند، کاهش داده اند. این مسئله حیاتی است چرا که اینروزها روند نوآوری و فناوری در ICTها پیش راننده توسعه و ورود سیستم های مدیریت دانش می باشد که فرصتهای نوینی را برای SMEها فراهم کرده است چرا که ارزانتر بوده و استفاده راحت تری برای کاربر داشته و نسبت به انواع قدیمی کارایی بیشتری دارد. از سوی دیگر، متون علمی درباره KM در SMEها نشان می دهد که کسب و کارهای کوچک و متوسط به سادگی یک تکرار مقیاس کوچک از شرکتهای بزرگ نمی باشد. مع ذلک، روشن نیست که چه چیزی SME را متفاوت می سازد. به نظر می رسد که SME یک هویت بدون راهکاری از خودش می باشد که فرایندهای مدیریت دانش را مطرح می دارد و بعلاوه روشن نیست که از کدام سیستم های مدیریت دانش استفاده می کند.
درون این زمینه، این مقاله یک هدف دوگانه دارد. اول اینکه به شناسایی تاکسونومی گسترده سیستم های مدیریت دانش استفاده شده توسط SMEها بپردازد تا ارزیابی کند که اینها به چه فشردگی استفاده می شوند، و دوم اینکه یک تاکسونومی را برای راهکارهای SME مطرح کند که فرایندهای مدیریت دانش را مطرح می کند. این نتایج از طریق تحلیل و مصاحبه نیمه ساختاری انجام شده روی نمونه ای از SMEهای انتخابی بدست آمده است.
این مقاله به هفت قسمت سازماندهی شده است. بدنبال این مقدمه، بخش دوم با بررسی متون در زمینه KM در SMEها سروکار دارد و سه سوال پژوهشی را پیشنهاد می کند. در بخش سوم، یک تاکسونومی از ابزار KM و تاکسونومی شیوه های KM شناسایی می شوند. بخش چهارم به توضیح روش اجرای پزوهش و زمینه تحقیقات می پردازد. درجه انتشار و شدت استفاده از ابزار KM و شیوه های KM در بخش پنجم نشان داده شده و بحث می شود. بخش ششم مطرح کننده یک تاکسونومی از راهکارهای SME می باشد. سرانجام اینکه، نتیجه گیری و دلالت ها نشان داده می شود.

 

بخشی از مقاله انگلیسی

Abstract

The paper aims to highlight the degree of diffusion and the intensity of use of knowledge management systems (KMSs) among small and medium enterprises (SMEs) and to propose a taxonomy that synthesises the strategies of using KMSs on the part of SMEs. Starting from a literature review on KMSs used by SMEs and from a focus group with consultants/researchers operating in the field of information technology in SMEs, an empirical investigation was designed, developed and conducted through semi-structured interviews involving 61 selected SMEs operating in high tech industries. The paper highlights three main issues regarding the use of KMSs. Firstly, SMEs adopt and use more intensively traditional tools (KM-Tools) rather than new and more updated ones that are generally cheaper and easier to use. Secondly, SMEs adopt and make more intensive use of practices (KM-Practices) that do not exclusively focus on the knowledge management process, but seek to adapt practices they already know to the requirements of knowledge management. Finally, the paper points out that there is a relationship of reciprocity between KM-Tools and KM-Practices: one reinforces the other and vice versa. The paper proposes a taxonomy bringing together SME strategies for using KMSs. Specifically, four strategies are identified: guidepost, explorer, exploiter, and latecomer.

۱ Introduction

A wide range of literature highlights the pivotal role now played by knowledge management (KM) in the competitiveness of large firms and small and medium enterprises (Al-Mutawah, Lee, & Cheung, 2009; Cerchione, Esposito, & Spadaro, 2016; Dyer & Hatch, 2006; Esper, Ellinger, Stank, Flint, & Moon, 2010; Gottschalk, 2000; Gunasekaran & Ngai, 2007; Lakshman & Parente, 2008; Lee, Wang, & Lin, 2010; Samuel, Goury, Gunasekaran, & Spalanzani, 2011). Regarding the introduction of knowledge management in small and medium enterprises (SMEs), practitioners and academics agree that SMEs follow in the wake of large companies in developing KM practices. This is reflected in the literature on the topic, where little research and, most notably,few empirical studies have been carried out on SMEs. Nevertheless, papers on the topic have been increasing in recent years, and the scenario is rapidly evolving (Durst & Edvardsson, 2012).

Within this scenario, Information and Communication Technologies (ICTs) are playing a vital role in the development of knowledge management (Bolisani & Scarso, 1999; Benbya, Passiante, & Belbaly, 2004; Chua, 2004; Adamides & Karacapilidis, 2006). On the one hand, the literature highlights that ICTs are reducing the weight of the human and financial barriers hindering the spread of knowledge management (Milosz & Milosz, 2010; Nunes, Annansingh, & Eaglestone, 2006). This issue is crucial, as nowadays the technological and innovation trend in ICTs is driving the development and the introduction of new knowledge management systems, which are creating new opportunities for SMEs as they are cheaper, more user-friendly and more effective than the traditional ones (Antonelli, Geuna, & Steinmueller, 2000; Esposito & Mastroianni, 2001; Garrigos-Simon, Lapiedra Alcami, & Barbera Ribera, 2012; Matlay & Westhead, 2005). On the other hand, the literature on KM in SMEs shows that small and medium enterprises are not simply a scaled-down replica of large firms (Egbu, Hari, & Renukappa, 2005; Desouza & Awazu, 2006; Sparrow, 2001; Wong & Aspinwall, 2005; Wong, 2005). Nevertheless, it is not clear what makes the SME different. It seems that the SME is an entity without a strategy of its own for addressing the processes of knowledge management, and furthermore it is not clear what knowledge management systems they use.

Within this context, the paper has a dual aim. Firstly, to identify an exhaustive taxonomy of knowledge management systems used by SMEs, evaluating how intensively they are used, and secondly,to propose a taxonomy of SME strategies addressing the processes of knowledge management. These results are obtained through desk analysis and semi-structured interviews carried out on a sample of selected SMEs. The paper is organised into seven sections. Following this introduction, the second section deals with the literature review on KM in SMEs and three research questions are suggested. In the third section, a taxonomy of KM-Tools and a taxonomy of KM-Practices are identified. The fourth section describes the research methodology and the context of investigation. The degree of diffusion and the intensity of use of KM-Tools and KM-Practices are illustrated and discussed in the fifth section. The sixth section proposes a taxonomy of SME strategies. Finally, the conclusions and implications are illustrated.

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا