دانلود رایگان ترجمه مقاله نقش چینش اتمی در ایجاد حالت وادارندگی بالا در آلیاژهای آهن-کبالت-وانادیوم (نشریه اسپرینگر ۲۰۱۲)

این مقاله انگلیسی ISI در نشریه اسپرینگر در ۵ صفحه در سال ۲۰۱۲ منتشر شده و ترجمه آن ۹ صفحه میباشد. کیفیت ترجمه این مقاله ارزان – نقره ای ⭐️⭐️ بوده و به صورت کامل ترجمه شده است.

 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی
عنوان فارسی مقاله:

نقش چینش اتمی در ایجاد حالت وادارندگی بالا در آلیاژهای آهن-کبالت-وانادیوم

عنوان انگلیسی مقاله:

On the Role of Atomic Ordering in the Formation of a HighCoercivity State in Iron–Cobalt–Vanadium Alloys

 
 
 
 
 

 

مشخصات مقاله انگلیسی (PDF)
سال انتشار ۲۰۱۲
تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۵ صفحه با فرمت pdf
رشته های مرتبط با این مقاله مهندسی مواد و شیمی
گرایش های مرتبط با این مقاله شیمی کاربردی، شیمی معدنی، متالوژی
چاپ شده در مجله (ژورنال) فیزیک فلزات و متالوگرافی – The Physics of Metals and Metallography
کلمات کلیدی ویکالوی، نیروی وادارندگی، چینش اتمی، ناهمسانگردی بلوری مغناطیس، حوزه ضدفاز
ارائه شده از دانشگاه موسسه علوم فلزات علوم و فیزیک فلزات، مرکز تحقیقات دولتی فدراسیون روسیه
رفرنس دارد  
کد محصول F1458
نشریه اسپرینگر – Springer

 

مشخصات و وضعیت ترجمه فارسی این مقاله (Word)
وضعیت ترجمه انجام شده و آماده دانلود
تعداد صفحات ترجمه تایپ شده با فرمت ورد با قابلیت ویرایش  ۹ صفحه با فونت ۱۴ B Nazanin
ترجمه عناوین تصاویر و جداول ترجمه شده است ✓ 
ترجمه متون داخل تصاویر ترجمه نشده است  
ترجمه متون داخل جداول ترجمه شده است  
درج تصاویر در فایل ترجمه درج شده است 
درج جداول در فایل ترجمه درج شده است  
منابع داخل متن به صورت عدد درج شده است  
کیفیت ترجمه کیفیت ترجمه این مقاله متوسط میباشد 

 

فهرست مطالب

چکیده
مقدمه
تجربی
نتایج و مباحث
نتیجه گیری

 

بخشی از ترجمه
 چکیده
فرایند تشکیل آلیاژ آهن-کبالت-وانادیوم با ۵۲% کبالت و ۷% وانادیوم (ویکالوی) بر اثر گرمادیدن تا ºC 1000 و سرد شدن از طریق روش های دیلاتومتری و مگنتومتری مورد مطالعه قرار گرفته است. مشخص شده که بر اثر گرما دیدن دو تغییر فاز در آلیاژ رخ می دهد، به عبارت دیگر چینش اتمی نوع B2 در فاز α و تغییر چندریختی γ  α، که اختلاف دمای بسیار زیادی دارند. تحلیل وابستگی های نیروی وادارندگی و سختی آلیاژ در دمای تابکاری نشان داده که حداکثر مقدار این پارامترها با دماهای چینش در فاز α مطابقت دارد. فرض شده که فرایند عکس مغناطیسی کردن در آلیاژ تحت آزمایش، با جابجایی دیواره های حوزه فرومغناطیسی و قرار گیری آنها در مرزهای حوزه های ضدفاز که چینش اتمی نوع B2 دارند، مرتبط است.
 
۱- مقدمه
آلیاژهای مغناطیسی سیستم آهن-کبالت-وانادیوم با ۵۲-۵۰ % کبالت و ۱۳-۵ % وانادیوم در نیمه اول قرن بیستم کشف شدند که “ویکالوی” نامیده می شوند[۱]، و به گروه فلزات سخت مغناطیسی تعلق دارند. نیروی وادارندگی آلیاژها بسته به مقدار وانادیوم از ۰٫۴ تا ۰٫۲۴ کیلوآمپر بر متر (kA/m) متغیر است، که القای پسماند بین ۲۵٫۱ تا ۶٫۰ تسلا (T) قرار دارد [۱و۲].
وجه تمایز ویکالوی ها، شکل پذیری بالای آنها است که باعث می شود یک ویکالوی خواص مغناطیسی مذکور در نوارهای فلزی تا ضخامت ۱۰۰ میکرومتر را پیدا کند. این واقعیت در کنار ثبات حرارتی بالا که از مشخصه های مغناطیسی است، موجب شده ویکالوی ها برای تولید بخش های فعال روتورهای (پروانه) موتورهای پسماند همزمان (SHM) عملاً غیر قابل جایگزین باشند [۳]. وابستگی نیروی وادارندگی آلیاژها بر حسب غلظت وانادیوم، استفاده از آنها برای تولید دسته های متنوعی از موتورهای پسماند همزمان با دامنه موثر ۴ تا ۲۴ کیلوآمپر بر متر را امکان پذیر می کند [۴].
مطالعات متعددی به بررسی ماهیت حالت وادارندگی بالا در ویکالوی های اختصاص داده شده است [۸-۵]. امروزه، یک مفهوم به طور گسترده پذیرفته شده که بر اساس آن نیروی وادارندگی بالای این آلیاژهای با تغییرات فاز رفت و برگشت γ  α ارتباط دارد. فاز مکعبی با وجوه مرکزدار (fcc) یا بر اثر سرد شدن از دمای ºC 1000 (آلیاژ با ۹-۵ % وانادیوم) یا بر اثر تغییر شکل پلاستیکی حداقل ۸۰ درصدی (آلیاژهایی با ۱۳-۱۰ % وانادیوم) به فاز مکعبی مرکزدار (bcc) انتقال می یابد. بازپخت بعدی در دامنه حرارتی ۵۵۰ تا ۶۷۰ درجه سلسیوس باعث تغییر فاز جزئی γ  α می شود، که نتیجه آن ایجاد دو ساختار دوفازی است که در آن مناطق ( احتمالً تک دامنه ای) فاز فرومغناطیسی α با فاز پارامغناطیسی γ پوشانده شده است.
بر اساس نظریه فعلی در مورد پسماند مغناطیسی [۹]، فرایند عکس مغناطیسی کردن در مجمعه ای از ذرات تک دامنه ای از طریق چرخش بردار مغناطیس کنندگی انجام می شود، و مقدار نیروی وادارندگی را انرژی میدان های هرز ذره مشخص می کند. در حالت کلی، این نوع مکانیسم مغناطیسی کردن عکس در بسیاری از آلیاژهای مغناطیسی سخت دیده می شود، به خصوص در مورد آلیاژهای متشکل از سیستم های آهن- نیکل-کبلالت-تیتانیوم (YuNDKT) [10 و ۱۱] و آهن-کروم-کبالت (KhK) [12و۱۳].
علاوه بر تغییر چندریختی γ  α، بر اثر گرما دیدن چینش اتمی در فاز α در این آلیاژها انجام می شود و ساختار بالابند В۲ شکل می گیرد. در مقاله [۵] به این موضوع اشاره شده است، و وجود این نوع چینش به واسطه پراش نوترون [۷ و ۸] در آلیاژ حاوی ۵/۱۰ % واندادیوم ثابت شد.
به هر حال، به این دلیل که در آلیاژ انتخاب شده در آزمایشات [۷ و ۸]، تشابه اختلاف درجه حرارت های چینش و تغییرات در γ  α، نمی توان نقش چینش اتمی در شکل گیری حالت وادارندگی بالای ویکالوی ها را به صراحت ارزیابی کرد.
در این مقاله، تاثیر چینش اتمی بر نیروی وادارندگی در مورد آلیاژی با ۷% وانادیوم مطالعه شد، که اختلاف درجه حرارت چینش اتمی و تغییر چند ریختی در آن بسیار زیاد بود، که در ادامه نشان داده می شود.

 

بخشی از مقاله انگلیسی

Abstract

Processes that occur in the iron–cobalt–vanadium alloy with 52% Co and 7% V (vicalloy) upon heating to 1000°C and cooling have been studied by the dilatometric and magnetometric methods. It has been found that upon heating two phase transitions occur in the alloy, namely, B2type atomic ordering in the α phase and a polymorphic α γ transformation, whose temperature intervals differ considerably. An analysis of the dependences of the coercive force and the hardness of the alloy on the annealing temperature has shown that the maximum magnitudes of these parameters correspond to the ordering temperatures in the α phase. There was made an assumption that the magnetization reversal process in the alloy tested is related to the displacement of ferromagnetic domain walls and their pinning at the boundaries of antiphase domains ordered by the B2 type.

۱ Introduction

The magnetic alloys of the iron–cobalt–vanadium system with 50–۵۲% Co and 5–۱۳% V revealed in the first half of the 20th century, which are called “vical loy” [۱], belong to the group of magnetically hard materials. Depending on the amount of vanadium, the coercive force of the alloys varies between 4.0 and 24.0 kA/m, the residual induction is between 1.25 and 0.6 T [1, 2].

A distinguishing feature of vicalloys is their high plasticity, which allows one to obtain the aboveindi cated magnetic properties in metallic ribbons up to 100 μm thick. This fact, along with the high tempera ture stability of magnetic characteristics, makes the vicalloys virtually irreplaceable for producing active parts of rotors of synchronous hysteresis motors (SHM) [3]. The dependence of the coercive force of the alloys on the vanadium concentration allows using them for producing a wide assortment of the SHMs with working fields of 4–۲۴ kA/m [4].

A large number of studies has been devoted to the investigation of the nature of a highcoercivity state in the vicalloys [5–۸]. Today, the most widespread notion is the one, according to which a high coercive force of these alloys is related to the forward and reverse α γ transformations. The hightemperature fcc phase transforms into a bcc phase either upon air cooling from 1000°C (alloys with 5–۹% V) or upon plastic deforma tion to no less than 80% (alloys with 10–۱۳% V). The subsequent tempering in the temperature range of 550–۶۷۰°С leads to a partial α γ transformation, which results in the formation of a twophase struc ture, in which disperse (probably, singledomain) regions of the ferromagnetic α phase are surrounded with the paramagnetic γ phase.

According to the existing magnetichysteresis the ory [9], the magnetization reversal in an ensemble of singledomain particles is realized by the magnetiza tionvector rotation, and the magnitude of the coer cive force is determined by the energy of stray fields of the particle. Generally, such mechanism of magnetiza tion reversal is typical of many magnetically hard alloys, in particular, of the alloys of Fe–Ni–Al–Co–Ti (YuNDKT) [10, 11] and Fe–Cr–Co (KhK) [12, 13] systems.

In addition to the polymorphic α γ transfor mation, atomic ordering in the α phase occurs in these alloys upon heating, with the formation of a В۲ super structure. This fact was mentioned in [5], and the existence of ordering was testified by neutron diffrac tion in [7, 8] for the alloy containing 10.5% V.

However, it was not possible to unambiguously evaluate the role of atomic ordering in the formation of a highcoercivity state of the vicalloys, since in the alloy chosen for experiments in [7, 8] the temperature intervals of ordering and α γ transformations coincided. In this work, the effect of atomic ordering on the coercive force was studied on the alloy with 7% V, the temperature intervals of atomic ordering and poly morphic transformation in which differ considerably, as will be demonstrated below.

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا