دانلود رایگان ترجمه مقاله دیکتاتورهای اهریمنی و یا فرماندهان شایسته – الزویر ۲۰۱۵

دانلود رایگان مقاله انگلیسی دیکتاتورهای اهریمنی و یا فرماندهان شایسته: بررسی اثرات افتراقی رهبری خودکامه بر عملکرد تیم به همراه ترجمه فارسی

 

عنوان فارسی مقاله: دیکتاتورهای اهریمنی و یا فرماندهان شایسته: بررسی اثرات افتراقی رهبری خودکامه بر عملکرد تیم
عنوان انگلیسی مقاله: Diabolical dictators or capable commanders? An investigation of the differential effects of autocratic leadership on team performance
رشته های مرتبط: مدیریت، مدیریت منابع انسانی و روابط کار، مدیریت عملکرد، مدیریت اجرایی
فرمت مقالات رایگان مقالات انگلیسی و ترجمه های فارسی رایگان با فرمت PDF میباشند
کیفیت ترجمه کیفیت ترجمه این مقاله خوب میباشد 
توضیحات ترجمه این مقاله به صورت خلاصه انجام شده است.
نشریه الزویر – Elsevier
کد محصول f140

مقاله انگلیسی رایگان (PDF)

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

ترجمه فارسی رایگان (PDF)

دانلود رایگان ترجمه مقاله

خرید ترجمه با فرمت ورد

خرید ترجمه مقاله با فرمت ورد
جستجوی ترجمه مقالات جستجوی ترجمه مقالات مدیریت

 

بخشی از ترجمه فارسی مقاله:

مسیرهای تحقیقات آینده ومفاهیم مدیریتی
همانطور که در هر مطالعه وجود دارد،تحقیقات ما نیز محدودیتی دارد. در حالی که ما داده های عملکردی تیم را براساس هدف جمع اوری نموده ایم،رتبه بندی اعضای تیم برمبنای رهبری استبدادی،نبرد قدرت وامنیت روانی در تیم بوده است. پاسخ در هرگروه به طور متوسط کمک می کند که کاهش منبع واحد به وجود آید که هنوز گزارش منابع مالی باقی مانده است که یک تهدید روش شناختی برای سوابق تحقیقاتی می باشد. با این حال روش رایج واریانس بعید است منجر به تعادل شود که تمرکز اصلی این مطالعه بوده است.
ما متوسط عملکرد تیم را با تاخیر زمانی اندازه گیری کردیم و قادر به کنترل متوسط عملکرد شدیم. تا حدی که طرح مقطعی برای تست علیت اجازه نمی داد. بنابراین،با رهبری و یا ارتباط های بین نبرد قدرت و ایمنی روانی،هرکدام به طور بالقوه می تواند بردیگری تاثیر بگذارد. یافته ها ما باید با در نظر گرفتن این تفسیر بوده و تحقیقات آینده باید این محدودیت ها را بررسی کند. به طور کلی پژوهش آینده می تواند یک مدل میانجی را داشته باشد که در آن نبرد قدرت با آزمون رابطه بین رهبری وامنیت روانی تیم را ارائه دهد. رهبران ملاحظه ر نسبت به حفظ روابط بین فردی خوب عمل می کنند که در طول زمان ممکن است انرژی برای این مبارزات کمتر بوده وافزایش ایمنی را در برداشته باشد.
تحقیقات برروی اثرات ترکیبی و تعاملی بالقوه رفتار رهبران ملاحظه گر و استبدادی نیز مورد نیاز است. این در تحقیقات مربوط به رهبری استبدادی منعکس شده است و توسط یک حاشیه قابل ملاحظه می تواند پشتیبانی از رابطه منفی در این مطالعه را داشته و این رفتار نمی تواند متضاد از یک زنجیره مشخص واحد باشد و رهبران مستبد می توانند رهبران با ملاحظه گری بیشتر یا کمتر باشد. ترکیب بهینه از استبداد یا ملاحظه گری از رفتار رهبران در تیم ها با سطوح مختلفی از نبرد قدرت ممکن است وجود داشته باشد. در حالی که آزمایش ها با توجه به این سه مسیر تعامل قابل توجهی ندارند،تجزیه و تحلیل اکتشافی نشان می دهد که رهبری مستبدانه ممکن است امنیت روانی تیم را حتی بیشتر از رهبری ملاحظه گر بهره مند کند که این در تیمی است که نبرد قدرت پایینی دارد. در حالی که در تیم های با نبرد قدرت بالا،رفتار رهبران ملاحظه گر ممکن است بیشتر تاثیر مثبتی بر امنیت روانی تیم را داشته باشد.
به طور کلی،رفتار استبدادی اغلب ممکن است نیاز به برخی حداقل ها برای در نظر گرفتن موثر بودن آن باشد و چنین رفتاری با رهبری ملاحظه گرانه ممکن است نیت خیرخواهانه رهبری را نشان دهد. پژوهش های اینده به دنبال اثر ترکیبی از رفتار رهبری مستبد و ملاحظه گر بوده . بنابراین ضروری است.ما همچنین می دانیم که عملکرد تیم ممکن است با حوادث غیراصلی و بسیاری از عوامل می تواند این نقش را تحت تاثیر قرار دهد. عملکرد تیم برای مثال شناخته شده براساس تعارض،اعتماد،انسجام و رهبری تحول گرا است.
علاوه براین در محیط رقابتی،موفقیت های گذشته ممکن است لزوما ایجاد امنیت روانی داشته که به عنوان رقابت و فشار بوده است. با تعیین عملکرد تیم،ما ممکن است به طور اغراق امیزی متغیرها را تحت تاثیر در این آزمایش قرار دهیم. با این حال ما قادر به کنترل یک فرم رهبری یعنی با در نظر گرفتن ان اقدام کنیم . و نتایج حاصل از مطالعه ما حمایت از این نظریه را دارد که تاثیرات رهبری استبدادی به صورت ترکیبی با نبرد قدرت مفید بوده وهمچنین امنیت روانی و عملکرد تیم پس از ان تحت تاثیر قرارمی گیرد.
علاوه براین در مطالعه ما به دنبال پیدا کردن حمایتهایی برای این ایده است که رهبری استبدادی می تواند جهت و شفافیتی را به اعضای تیم ارائه کند. با این حال مکانیزم دیگر نیز ممکن است در سازماندهی تیم ارائه شود. به عنوان مثال،تیم های کاری خود هنجارها وقواعد روشن را برای هدایت رفتار،کارگردانی می کنند و حتی دولت های دموکراتیک لایه هایی را برای مواضع رسمی و بروکراتیک خود دارند که برای کنترل مجموعه خود بوده اندو موثر می باشند. بررسی راه هایی که نبرد قدرت تیم را دارد،ممکن است براثر این اشکال دیگر مکانیزم های کنترل برای تحقیقات آینده با ارزش باشد. در بیشتر موارد تحقیقات مقید به قدرت و رهبری بوده و تحقیقات آینده باید به دنبال ارتباط بالقوه بین رهبری مستبد و نبرد قدرت را کشف کند.

بخشی از مقاله انگلیسی:

Future research directions, limitations and managerial implications

As with any study, our research has limitations. While we collected objective team performance data, team members provided ratings of autocratic leadership, power struggles and psychological safety within the team. Responses were averaged within each group which helps reduce single source bias, yet single-source reports remain a methodological threat for antecedents (Podsakoff, MacKenzie, Lee, & Podsakoff, 2003). However, common method variance is unlikely to result in (mediated) moderation, which is the main focus of this study (Aiken & West, 1991; Epitropaki & Martin, 2005). Though we measured average team performance with a time lag and were able to control for average pre-survey performance, the partially cross-sectional design did not allow for testing causality. Thus, with the leadership or team power struggles–psychological safety links, each could potentially cause the other. Our findings should be interpreted with this in mind, and future research should address this limitation. Specifically, future longitudinal research could test a possible mediation model in which power struggles mediate the relationship between leader consideration and team psychological safety. Considerate leaders are oriented towards maintaining good interpersonal relationships which, over time, may lower team power struggles and enhance team safety (Bass, 1990). Research on the potential combined and interactive effects of considerate and autocratic leader behaviors is also needed. As reflected in the literature on paternalistic leadership (e.g., Pellegrini & Scandura, 2008) and supported by a (marginally) nonsignificant negative relationship in this study, autocratic and considerate leader behaviors do not represent opposites of a single continuum, and autocratic leaders can display more or less considerate leader behaviors. Optimum combinations of autocratic and considerate leader behaviors in teams with different levels of power struggles may exist. While tentative given that the three-way interaction is not significant, exploratory analysis indicated that autocratic leader behaviors may benefit team psychological safety even more than considerate leadership in teams with low power struggles, whereas in teams with high power struggles, considerate leader behavior may be more positive for team psychological safety. More generally, autocratic behavior may often require a certain minimum level of consideration to be effective and such considerate behavior may signal benevolent intentions of the leader. Future research on the combined effects of autocratic and considerate leader behavior is therefore warranted. We also recognize that team performance may be influenced by extraneous events and many factors can play a role. Team performance is, for example, known to be affected by conflict, trust, cohesion and transformational leadership (Beal, Cohen, Burke, & McLendon, 2003; De Dreu & Weingart, 2003; Dirks & Ferrin, 2002; Keller, 2006). Additionally, in the competitive bank environment, past successes may not necessarily create psychological safety, as the competition and pressure to continue to perform and surpass previous sales records are high. By leaving out important team performance determinants we may be overstating the impact of the variables we have tested. However, we were able to control for a positive form of leadership, namely leader consideration (which did not affect the pattern of results) and results of our study do support the assertion that combined effects of autocratic leadership and power struggles, as well as psychological safety affect subsequent team performance. Furthermore, in our study we find support for the idea that autocratic leadership can provide direction and clarity to team members. However, other mechanisms may also organize teams and provide order and clarity. For example, self-directed work teams develop clear norms and rules to guide behavior (Barker, 1993), and even democratic governments rely to some extent on layers of formalized positions and bureaucracy to control their constituents and to function effectively. Studying the ways that team power struggles may affect the effectiveness of these other forms of control mechanisms is valuable for future research.

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا