دانلود رایگان ترجمه مقاله ارائه فناوری توانمند برای دستیابی به معادن زیرزمینی ایمن تر (نشریه الزویر ۲۰۱۵)

این مقاله انگلیسی ISI در نشریه الزویر در ۱۲ صفحه در سال ۲۰۱۵ منتشر شده و ترجمه آن ۳۳ صفحه میباشد. کیفیت ترجمه این مقاله ارزان – نقره ای ⭐️⭐️ بوده و به صورت کامل ترجمه شده است.

 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی
عنوان فارسی مقاله:

اتوماسیون جبهه کار بلند: ارائه فناوری توانمند برای دستیابی به معادن زیرزمینی ایمن تر و به بهره وری بیشتر

عنوان انگلیسی مقاله:

Longwall automation: Delivering enabling technology to achieve safer and more productive underground mining

 
 
 
 
 

 

مشخصات مقاله انگلیسی (PDF)
سال انتشار ۲۰۱۵
تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۲ صفحه با فرمت pdf
رشته های مرتبط با این مقاله مهندسی معدن
گرایش های مرتبط با این مقاله استخراج معادن، تونل و فضاهای زیرزمینی
چاپ شده در مجله (ژورنال) مجله بین المللی علوم و فناوری معدن – International Journal of Mining Science and Technology
کلمات کلیدی ایمنی، بهره وری، محیط زیست، خودکارسازی استخراج، استخراج جبهه کار بلند، استخراج راه دور
ارائه شده از دانشگاه برنامه تحقیقات استخراج معادن ذغال سنگ، انرژی CSIRO، استرالیا
رفرنس دارد 
کد محصول F1361
نشریه الزویر – Elsevier

 

مشخصات و وضعیت ترجمه فارسی این مقاله (Word)
وضعیت ترجمه انجام شده و آماده دانلود
تعداد صفحات ترجمه تایپ شده با فرمت ورد با قابلیت ویرایش  ۳۳ صفحه با فونت ۱۴ B Nazanin
ترجمه عناوین تصاویر ترجمه شده است ✓ 
ترجمه متون داخل تصاویر ترجمه نشده است  
درج تصاویر در فایل ترجمه درج شده است  
منابع داخل متن درج نشده است 
کیفیت ترجمه کیفیت ترجمه این مقاله متوسط میباشد 

 

فهرست مطالب

چکیده
۱-مقدمه
۱-۱-راهکار و منطق استخراج CSIRO
۱-۲-فرایند استخراج معدن زغال سنگ با جبهه کار بلند
۱-۳-نیاز به بهبود
۱-۴-مرور کلی بر مقاله
۲-تاریخچه خودکارسازی جبهه کار بلند
۲-۱-جبهه کار بلند با عملیات از راه دور (ROLF)
۲-۲-یک سیستم عملیاتی معدن یا MINOS
۲-۳-تحقیقات استخراج USBM
۲-۴-ابداع سیستم هدایت CSIRO
۲-۵-گسترش خودکارسازی جبهه کار بلند CSIRO
۲-۶-توسعه خودکارسازی جبهه کار بلند موازی
۳- اتوماسیون جهبه کار بلند LASC: توسعه تکنولوژی
۱-۳اهداف تحقیقاتی مرتبط با صنعت
۳-۲-تراز جبهه کار: جستجوی اینرسی
۳-۳-کنترل خزش
۳-۴-کنترل افق
۳-۵-استانداردهای باز برای قابلیت اجرای بینابینی سیستم ها
۳-۶-سیستم های اطلاعات و نمایش
۴-خودکارسازی جبهه کار بلند: مطالعات موردی
۴-۱-اجرای LASC: مورد Broadmeadow
۴-۲-اثر صنعت LASC: مطالعه موردی
۴-۳-ارزیابی نتایج
۴-۴-اثرات تکنولوژی وسیعتر
۴-۵-ارائه پایدار R&D به صنعت
۵-خودکارسازی استخراج معدن زیرزمینی: آینده
۵-۱-نیاز به تحقیقات تکنولوژی استخراج معدن
۵-۳-تکنولوژی های توانمندسازی
۵-۴-دهه بعدی
۶-نتیجه گیری ها

 

بخشی از ترجمه
 چکیده
نیاز مداوم به ارائه ایمنی، بهره وری و مزیت محیط زیستی بهبودیافته در استخراج زغالسنگ چالشی اشکار و نیز انگیزه ای قدرتمند برای ایجاد راه حل های جدید و بهبود یافته می باشد. این مقاله به ارزیابی نقش حیاتی می پردازد که تکنولوژی های توانمند در ارائه قابلیت راه دور و خودکارسازی شده برای استخراج جبهه کار بلند ایفا می کنند. یک توجیه مختصر درباره تاریخچه داده می شود تا بر نقش فنی کلیدی تاثیرگذار بر جهت و پیشرفت تکنولوژی جبهه کار بلند تا به امروز تاکید ورزد. حالت کنونی خودکارسازی جبهه کار بلند با توجه خاصی به تکنولوژی هایی مورد بحث قرار می گیرد که قابلیت خودکارسازی را ایجاد کرده اند. نتایج از یک مطالعه موردی که به طور مستقل اجرا شده است ارائه می شود که اثری را ارزیابی می کند که تحقیقات خودکارسازی جبهه کار بلند CSIRO’s LASC در صنعت استخراج جبهه کار بلند در استرالیا صورت داده است. مهمتر از همه اینکه، این مطالعه اشکار می کند که چگونه اتخاذ این تکنولوژی نوآورانه به طور مهمی بر به نفع بهره وری معدن زغال سنگ بوده و شرایط کار را برای کارکنان بهبود داده و نتایج محیط زیستی را تقویت می کند. این مزیت ها به طور وسیعی در تکنولوژی خودکارسازی CSIRO اتخاذ گردیده است که در ۶۰ درصد همه عملیات زیرزمینی استرالیا استفاده شده است. گسترش بین المللی این تکنولوژی نیز بوجود آمده است. این مقاله در قسمت نتیجه گیری چالشهای آتی و فرصتهایی را برای روشن سازی دامنه پیوسته جهت تحقیقات و توسعه خودکارسازی جبهه کار بلند آورده است.
 
۱- مقدمه

۱-۱ راهکار و منطق استخراج CSIRO

سازمان تحقیقات صنعتی یا CSIRO تحقیقات مبتنی بر هدف را انجام می دهد تا تغییر در استخراج استرالیا و اکوسیستم های منابع آن را ارتقا دهد. بینش این کار تضمین آینده انرژی پاک برای بقای مزیت های طولانی مدت بین بخشهای محیط زیستی، اقتصادی و اجتماعی می باشد. رویکرد بنیانی همان همکاری با بخش صنعت، سازمانهای تحقیقاتی و دولت برای ایجاد تکنولوژی های مقرون به صرفه رقابتی، و دارای انرژی با صدورات CO2 کم می باشد. یک مولفه حیاتی این راهکار همان ابداع تکنولوژی های استخراج معدن راه دور و خودکارسازی شده است تا به سیستم های استخراج زغال سنگ پایدارتر از لحاظ محیط زیستی و با بهره وری بیشتر، و ایمن تر دست یابد. زغال سنگ حدود ۲۴ درصد شغل و ۲۷ درصد درآمد کل را برای بخش استخراج معدن استرالیا تشکیل می دهد. استخراج معدن با جبهه کار بلند، بویژه حدود ۹۰ درصد تولید زغال سنگ زیرزمینی کل استرالیا را تشکیل می دهد و با اینحساب یک قسمت مورد علاقه اصلی را برای تحقیقات و توسعه نوآورانه تشکیل می دهد.
۱-۲-فرایند استخراج معدن زغال سنگ با جبهه کار بلند
استخراج معدن زغال سنگ با جبهه کار بلند یک روش حفاری زیرزمینی با استخراج کامل است که خروج زغالسنگ را به شکل بلوکهای بزرگ یا صفحاتی با استفاده از دستگاه های برش مکانیزه دربردارد. صفحه زغال سنگ معمولا عرض ۲۰۰ تا ۴۵۰ متر دارد و می تواند تا ۵ کیلومتر طول داشته باشد. دستگاه برش مکانیکی روی یک صفحه و ریل های دستگاه برش نصب می شود که دستگاه برش را جوری هدایت می کند که در طول جبهه کار زغال سنگ به عقب و جلو حرکت نماید. زغالی که از جبهه کار بلند بوسیله دستگاه برش بریده شده است، با یک نقاله جبهه مسلح یا AFC خارج می شود که زغال سنگ را به جاده دروازه همجوار برای حمل نقاله ای به سطح انتقال می دهد.
سقف روی ناحیه استخراج روی سپرهای هیدرولیکی تکیه دارد که به سمت جبهه کار تازه برش خورده طبق شکل حرکت کاملا معین پیشروی می کند. حین اینکه سیستم تکیه گاه سقف به سمت صفحه زغال سنگ پیش می رود، سقف پشت سپرها دیگر تکیه گاهی ندارد و ازاینرو امکان فروریزش به فضای تهی (زائدات معدن) پشت سپرهای محافظتی را پیدا می کند. برای ارجاع، نمایشی از بخش کوچکی از یک علمیات جبهه کار بلند و دستگاه برش در شکل ۱ نشان داده شده است. چینه زغالسنگ با لایه هاشور زده بین چینه های زیرین و رویی نشان داده می شود.

 

بخشی از مقاله انگلیسی

Abstract

The ongoing need to deliver improved safety, productivity and environmental benefit in coal mining presents an open challenge as well as a powerful incentive to develop new and improved solutions. This paper assesses the critical role that enabling technologies have played in the delivery of remote and automated capability for longwall mining. A brief historical account is given to highlight key technical contributions which have influenced the direction and development of present-day longwall technology. The current state of longwall automation is discussed with particular attention drawn to the technologies that enable automated capability. Outcomes are presented from an independently conducted case study that assessed the impact that CSIRO’s LASC longwall automation research has made to the longwall mining industry in Australia. Importantly, this study reveals how uptake of this innovative technology has significantly benefitted coal mine productivity, improved working conditions for personnel and enhanced environmental outcomes. These benefits have been widely adopted with CSIRO automation technology being used in 60 per cent of all Australian underground operations. International deployment of the technology is also emerging. The paper concludes with future challenges and opportunities to highlight the ongoing scope for longwall automation research and development.

۱ Introduction

۱-۱ CSIRO mining strategy and rationale Industrial

Research Organisation (CSIRO) undertakes missiondirected research to promote transformational change in the Australian mining and resource ecosystems. The vision is to secure a clean energy future in order to sustain long term benefits across environmental, economic and societal sectors. The fundamental approach has been to collaborate with industry, research organisations and government to create cost-competitive, low-emission energy technologies. A vital component of this strategy has been the development of remote and automated mining technologies to achieve safer, more productive and more environmentally sustainable coal mining systems. Coal accounts for around 24% of employment and 27% of total revenue for the Australian mining sector. Longwall coal mining, in particular, accounts for around 90% of Australia’s total underground coal production and thus represents a major interest area for innovative research and development.

۱-۲ Longwall coal mining process

Longwall coal mining is a full extraction underground mining method that involves the removal of coal in large blocks or panels using a mechanised shearer. The coal panel is typically 200–۴۵۰ m wide and can be up to five kilometres in length. The mechanical shearer is mounted on a shearer pan and rails which guide the shearer as it moves back and forth along the coal face. Coal cut from the longwall face by the shearer is removed by an Armoured Face Conveyor (AFC) that transports coal to the adjoining gateroad for conveyance to the surface.

The roof over the working area is supported by hydraulic shields that are advanced towards the freshly cut face according to a well-defined motion configuration. As the roof support system advances into the coal panel, the roof behind the shields is no longer supported and is thus allowed to collapse into the void (goaf) behind the shields. For reference, a representation of a small portion of a longwall operation and shearer is shown in Fig. 1. The coal seam is indicated by the hatched layer between the underlying and overlying strata.

 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا