دانلود رایگان ترجمه مقاله رفتار مکانیکی و تکامل نفوذپذیری گاز زغال سنگ (نشریه الزویر ۲۰۱۵)

این مقاله انگلیسی ISI در نشریه الزویر در ۱۰ صفحه در سال ۲۰۱۵ منتشر شده و ترجمه آن ۲۷ صفحه میباشد. کیفیت ترجمه این مقاله ارزان – نقره ای ⭐️⭐️ بوده و به صورت کامل ترجمه شده است.

 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی
عنوان فارسی مقاله:

رفتار مکانیکی و تکامل نفوذپذیری گاز زغال سنگ در طول استخراج لایه محافظ 

عنوان انگلیسی مقاله:

Mechanical behavior and permeability evolution of gas infiltrated coals during protective layer mining

 
 
 
 
 

 

مشخصات مقاله انگلیسی (PDF)
سال انتشار ۲۰۱۵
تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۰ صفحه با فرمت pdf
رشته های مرتبط با این مقاله مهندسی معدن
گرایش های مرتبط با این مقاله استخراج معدن و تونل و فضاهای زیر زمینی
چاپ شده در مجله (ژورنال) مجله بین المللی علوم مکانیک و معدن – International Journal of Rock Mechanics & Mining Sciences
کلمات کلیدی استخراج لایه محافظ، استرس موثر، فشار گاز، رابطه استرس-کشش، قابلیت نفوذپذیری
ارائه شده از دانشگاه دانشگاه چونگکینگ، چین
رفرنس دارد 
کد محصول F1329
نشریه الزویر – Elsevier

 

مشخصات و وضعیت ترجمه فارسی این مقاله (Word)
وضعیت ترجمه انجام شده و آماده دانلود
تعداد صفحات ترجمه تایپ شده با فرمت ورد با قابلیت ویرایش  ۲۷ صفحه با فونت ۱۴ B Nazanin
ترجمه عناوین تصاویر و جداول ترجمه شده است ✓ 
ترجمه متون داخل تصاویر ترجمه نشده است  
ترجمه متون داخل جداول ترجمه شده است  
درج تصاویر در فایل ترجمه درج شده است  
درج جداول در فایل ترجمه درج شده است  
درج فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه  به صورت عکس درج شده است  
منابع داخل متن درج نشده است 
کیفیت ترجمه کیفیت ترجمه این مقاله متوسط میباشد 

 

فهرست مطالب
چکیده
۱-مقدمه
۲-اندازه گیری استرس انتهای گسلی در محل طی استخراج لایه محافظ
۲-۱-مناطق استرس چینه های زغال سنگ و سنگ در طول جهت ضربه
۲-۲-نظارت میدانی استرس در جبهه کار LW با شماره ۳۲۱۱
۳-تنظیم آزمایش برای تست های فشردگی سه محوری
۳-۱-دستگاه آزمایش
۳-۲-آماده سازی نمونه و پارامترهای آزمایشی
۳-۳-عملیات آزمایشی و مدیریت داده ها
۴-نتایج و تحلیل تجربی
۴-۱-اثر مسیر SUL روی رفتار مکانیکی
۴-۲-اثر مسیر SUL روی تکامل قابلیت نفوذپذیری
۴-۳-اثر فشار گاز روی رفتار مکانیکی
۴-۴-اثر فشار گاز روی تکامل قابلیت نفوذپذیری
۵-نتیجه گیری
 

 

بخشی از ترجمه
 چکیده
این مطالعه رابطه استرس-کشش-قابلیت نفوذپذیری زغال سنگ Chongqing را تحت مسیر استرس طی عملیات استخراج مورد تحقیق قرار داده است. استرس انتهای گسله ابتدا در جبهه کار بلند شماره ۳۲۱۱ در معدن Zongzao واقع در Chongqing چین اندازه گیری گردید. نتایج مانیتورینگ میدانی اشکار نموده است که ضریب همبستگی تمرکز در استرس انتهای گسله تقریبا طی استخراج لایه محافظ برابر با ۱٫۵-۲٫۰ بوده ست. از اینرو، تست های فشردگی سه محوره برای زغال سنگ های با نشت گاز تحت مسیر استرس فوق و فشارهای مختلف گاز اجرا گردید. این تست ها همراه با اقدامات همزمان با تخلیه استرس محدودکننده و اعمال استرس محوری، تست های SUL نامیده می شود. تست های فشردگی سه محوری نشان داد که استرس پیک منحرف کننده و کشش منطبقه زغال سنگ تحت تست های SUL پایین تر از آنهایی است که تحت تست های فشرده سازی سه محوره متداول یا CTC بوده اند. نسبت پواسون بالاتر بوده ولی مودول الاستیک در تست های SUL پایین تر بوده است. تکامل قابلیت نفوذپذیری زغال سنگ تحت تست های SUL متحمل چهار مرحله مجزا شده است: مرحله افزایشی درعملیات SUL، مرحله کاهشی، مرحله افزایش تدریجی فراتر از نقطه بازده، و مرحله افزایش تند بعد از پیک استرس. با فشار گاز افزایش یافته، پیک استرس منحرف کننده و کشش محوری منطبقه کاهش یافته است و نسبت پواسون افزایش یافته و مودول الاستیک هم کاهش یافت. باز، قابلیت نفوذپذیری زغال با افزایش فشار زغال در فرایند کامل بدشکلی افزایش یافت.
 
۱- مقدمه
استخراج زغال سنگ باعث ایجاد مناطق استرس مختلف در مقابل جبهه کار زغال سنگ (یک منطقه رفع استرس ، یک منطقه استرس انتهای گسلی، و یک منطقه با استرس بازیابی شده) از حالت استرس اولیه در محل شده است. طی این عملیات استخراج زغال سنگ، مسیر استرس بارگذاری استرس محوری و تخلیه همزمان استرس محدودکننده را داشته است. اما، تحقیقات کنونی روی مکانیسم مزدوج بین رفتار مکانیکی و قابلیت نفوذپذیری زغال سنگ تقریبا همگی برپایه تست های فشردگی سه محوری متداول یا CTC بوده است. این مسیر CTC می تواند نمایانگر عملیات استخراج زغال سنگ نباشد. لازم است که قابلیت کاربرد تحقیقات کنونی روی عملیات استخراج زغال سنگ تایید گردد.
تکامل استرس چینه های زغال سنگ به طور وسیعی مورد تحقیق قرار گرفته است. یک سری مدلهای عددی سه بعدی هم برای بررسی اثر عمق استخراج و استرس در محل و هندسه شیب دار و نیز جهت گیری شکست اضافی دیوار شیب دار می شود. برای مثال، Wang و همکاران جبهه کار برش را از محلهای فاجعه به عنوان پیش نمونه مطالعه روی اثر توزیع استرس روی فجایع دینامیک معادن زغاسنگ انتخاب کردند. Guo و همکارانش یک مطالعه جامعی را روی جبهه کار بلند در یک معدن زغال سنگ زیرزمینی عمیق ارائه داده است. آنها جابجایی چینه در اثر حفاری، تغییرات استرس، بازشدگی شکستگی ها، و جریانات گاز را مورد تحقیق قرار دادند. مطالعات ایشان شامل مانیتورینگ میدانی جابجایی روبار، تغییرات استرس و فشار آب در جبهه کار LW بوده است. ایشان نتیجه گیری کردند که استرس عمودی افزایش یافته و استرس افقی طی استخراج معدن کاهش یافته است. همه تحقیقات فوق مشخص نموده که استخراج عمیق تر با ریسک بالاتری برای فجایع استخراج مواجه است.
گاز چینه زغال سنگ همراه با بدشکلی زغال سنگ بر ایمنی استخراج اثر می گذارد. در چین، چینه های زغال سنگ غنی از گاز چینه زغال سنگ می باشد. تقریبا ۱۰ بیلیون مترمکعب متان بستر زغال سنگ قابل بازیابی یا CBM در چین وجود دارد. حوضه Erlian در مغولستان داخلی شامل ۲ بیلیون مترمکعب CBM قابل بازیابی می باشد. حوضه Ordos و حوضه Qinshui شامل بیش از ۱ بیلیون مترمکعب CBM قابل بازیابی می باشد. محتوای گاز به تدریج با عمق دفن زغال سنگ افزایش می یابد. تجمع گاز چینه زغال سنگ طی استخراج معدن می تواند باعث فجایع دینامیک مانند صدورات گاز، و حتی رخداد انفجار زغال سنگ و گاز در مقابل جبهه کار گردد. تجمع گاز به بسیاری پارامترها بستگی دارد که از جمله تکامل قابلیت نفوذپذیری زغال سنگ از مهمترین عوامل محسوب می شود. از اینرو، تحقیقات توزیع قابلیت نفوذپذیری درون زغال سنگ و سنگهای اطراف کار اصلی استخراج همزمان زغال سنگ و گاز می باشد.

 

بخشی از مقاله انگلیسی

Abstract

This study investigated the stress–strain–permeability relationship of a Chongqing coal under the stress path during the mining process. The abutment stress was first measured at the longwall (LW) face 3211 of Songzao Mine in Chongqing, China. The field monitoring results revealed that the concentration coefficient of the abutment stress was approximately 1.5–۲٫۰ during protective layer mining. Then, triaxial compression tests for the gas-infiltrated coals were conducted under the above stress path and different gas pressures. These tests, with the simultaneous actions of unloading confining stress and loading axial stress, are called SUL tests. The triaxial compression tests revealed that the peak deviatoric stress and the corresponding strain of coal under SUL tests were lower than those under conventional triaxial compression (CTC) tests. Poisson’s ratio was higher, but the elastic modulus was lower in SUL tests. The permeability evolution of coal under the SUL tests underwent four distinct stages: the increasing stage in the process of SUL, decreasing stage, slowly increasing stage beyond the yield point, and sharply increasing stage after the peak stress. With the increased gas pressure, the peak deviatoric stress and corresponding axial strain decreased, Poisson’s ratio increased, and elastic modulus decreased. Further, the permeability of coal increased with increasing gas pressure in the complete deformation process.

۱ Introduction

Coal mining induces different stress zones in front of the working face of coal—a relief stress zone, abutment stress zone, and recovered stress zone—from the initial in-situ stress state.1 During this coal mining process, the stress path experiences the loading of axial stress and the simultaneous unloading of confining stress. However, current investigations on the coupling mechanism between the mechanical behavior and permeability of coal are almost all based on conventional triaxial compression (CTC) tests. This CTC path may not represent the coal mining process. It is necessary to validate the applicability of the current investigations to the coal mining process.

The stress evolution of coal seams has been widely investigated. A series of three-dimensional numerical models were developed to examine the effect of the mining depth, in-situ stress and stope geometry as well as the orientation on the overbreak of a stope wall.2 For example, Wang et al. took the cutting face from disaster sites as prototypes to study the effect of the stress distribution on dynamic disasters of coal mines.3 Guo et al. presented a comprehensive study on the longwall in a deep underground coal mine.4 They investigated the mining-induced strata movement, stress changes, fracture openings, and gas flows. Their studies included the field monitoring of overburden displacement, changes of stress and water pressure at the LW face. They concluded that the vertical stress increased and the horizontal stress decreased during mining. All of the above investigations revealed that deeper mining faces a higher risk of mining disasters.

Coal seam gas couples with coal deformation to affect mining safety. In China, coal seams are rich in coal seam gas. There is approximately 10 billion m3 of the recoverable coalbed methane (CBM) in China. The Erlian basin in Inner Mongolia contains 2 billion m3 of recoverable CBM. The Ordos basin and Qinshui basin contain more than 1 billion m3 of recoverable CBM. The gas content gradually increases with coal burial depth. The accumulation of coal seam gas during mining may trigger dynamic disasters, such as gas emission, and even the occurrence of coal and gas outburst in front of the working face. The gas accumulation depends on many parameters, of which the permeability evolution of coal is the most important. Therefore, the investigation of the permeability distribution within coal and the surrounding rocks is the core work of the simultaneous extraction of coal and gas.

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا