دانلود رایگان ترجمه مقاله تحلیل عملکردهای تولیدی چال تهویه جهت کنترل گاز چینه ها در استخراج معدن (نشریه الزویر ۲۰۱۵)

این مقاله انگلیسی ISI در نشریه الزویر در ۱۰ صفحه در سال ۲۰۱۵ منتشر شده و ترجمه آن ۲۴ صفحه میباشد. کیفیت ترجمه این مقاله ارزان – نقره ای ⭐️⭐️ بوده و به صورت کامل ترجمه شده است.

 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی
عنوان فارسی مقاله:

تحلیل عملکردهای تولیدی چال تهویه برای گاز حاصل از زائدات معدن زغال سنگ جهت کنترل گاز چینه ها در استخراج معدن با جبهه کار بلند

عنوان انگلیسی مقاله:

Analysis of gob gas venthole production performances for strata gas control in longwall mining

 
 
 
 
 

 

مشخصات مقاله انگلیسی (PDF)
سال انتشار ۲۰۱۵
تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۰ صفحه با فرمت pdf
رشته های مرتبط با این مقاله مهندسی معدن
گرایش های مرتبط با این مقاله استخراج معدن و تونل و فضاهای زیر زمینی
چاپ شده در مجله (ژورنال) مجله بین المللی علوم مکانیک و معدن – International Journal of Rock Mechanics & Mining Sciences
کلمات کلیدی زغال سنگ Pratt، تشکیلات Pottsville بالایی، استخراج معدن با جبهه کار بلند، کنترل متان، چال تهویه برای گاز حاصل از زائدات معدن زغال سنگ، گاز زغال سنگ، تعادل ماده
ارائه شده از دانشگاه پیتسبورگ، ایالات متحده آمریکا
رفرنس دارد  
کد محصول F1328
نشریه الزویر – Elsevier

 

مشخصات و وضعیت ترجمه فارسی این مقاله (Word)
وضعیت ترجمه انجام شده و آماده دانلود
تعداد صفحات ترجمه تایپ شده با فرمت ورد با قابلیت ویرایش  ۲۴ صفحه با فونت ۱۴ B Nazanin
ترجمه عناوین تصاویر و جداول ترجمه شده است 
ترجمه متون داخل تصاویر ترجمه نشده است  
ترجمه متون داخل جداول ترجمه نشده است 
درج تصاویر در فایل ترجمه درج شده است  
درج جداول در فایل ترجمه درج شده است 
درج فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه  به صورت عکس درج شده است  
منابع داخل متن درج نشده است 
کیفیت ترجمه کیفیت ترجمه این مقاله متوسط میباشد 

 

فهرست مطالب

چکیده
مقدمه
اطلاعات زمینه ای درباره مکان ناحیه مطالعه، زمین شناسی آن، و فعالیت های کنترل متان
شرح مکان و تحلیل های انجام شده روی چال های گمانه زنی از نوع عمودی و افقی برای خروج گاز در ناحیه
کنترل گاز چینه ها و چال تهویه گاز حاصل از زائدات معدن یا GGV
تولیدات چاه تهویه گاز حاصل از زائدات معدن زغال سنگ یا GGV
تحلیل ها، نتایج و بحث
تحلیل های مشخصات تولید صفحه E-1 در GGVها
تحلیل های تعادل ماده برای تولیدات GGV، گاز در محل و فشارهای زغال سنگ تشکیلات
خلاصه و نتیجه گیری ها

 

بخشی از ترجمه
 چکیده
استخراج معدن با جبهه کار بلند در چینه های زغال سنگ بر ناحیه بزرگی از روبار به وسیله بدشکلی آن و ایجاد شکستگی های برطرف کننده استرس و نیز شکستگی های صفحه بستر حین پیشرفت جبهه کار معدنکاری تاثیر بدی می گذارد. شکستگی های برطرف کننده استرس و شکستگی های صفحه بستر به عنوان مسیرهای اصلی برای مهاجرت گاز از چینه داری گاز به نواحی دربسته و فعال معدن شناخته شده است. برای اینکه گاز چینه ها نتواند وارد شود و اشباع هم نشود، سیستم تهویه یک معدن، یعنی چال تهویه برای گاز حاصل از زائدات معدن زغال سنگ یا GGV می تواند به عنوان اقدامی جهت کنترل متان بکار گرفته شود. هدف این مقاله تحلیل عملکردهای تولیدی GGVها می باشد که روی یک صفحه جبهه کار بلند حفاری شده اند. این چالهای گمانه زنی برای کنترل صدورات گاز متان از گروه زغال سنگ های Pratt حفاری شده اند که به دلیل شکستگی های برطرف سازی استرس و جداسازی های صفحه بستر به عملیات حفاری جبهه کار بلند در چینه زغال سنگ Mary Lee/Blue Creek در تشکیلات Pottsville بالایی واقع در حوضه Black Warrior آلاباما بوجود آمده است. طی روند مطالعه، خصوصیات مخزن زغال سنگ Pratt با داده های تولیدی حاصل از GGV ترکیب گردیدند. این داده ها با استفاده از تکنیک های تعادل ماده برای تخمین شعاع تاثیرگذاری GGV ها، فشار گاز در محل و فشارهای زغال سنگ، و نیز تغییراتشان طی استخراج معدن آنالیز گردیدند.
نتایج نشان می دهد که GGVهای حفاری شده برای استخراج گاز از منطقه برطرف سازی استرس در حدفاصل زغال سنگ Pratt کاملا در جابجایی گاز از تشکیلات بالایی Pottsville موثر بوده است. شعاع های تاثیرگذاری GGV به ترتیب ۳۳۰ تا ۳۸۰ متر بوده است و از عرض های صفحات به دلیل شکستگی ها در صفحه بستر و استرس برطرف شده در اثر شکستگی بیشتر می شود. تحلیل های تعادل ماده نشان می دهد که فشار اولیه زغال سنگ های Pratt که حدود ۶۴۸ KPa می باشد هنگامی که استخراج معدن با جبهه کار بلند شروع می شود، به تقریبا ۱۵۰ KPa در نتیجه شکست چینه ها و تولید گاز رها شده کاهش یافته است. تقریبا ۷۰ درصد گاز اولیه در محل درون ناحیه تاثیرگذاری GGV طی دوره یک ساله کسب شده است.
 
۱- مقدمه
استخراج معدن با جبهه کار بلند باعث بدشکلی، شکستگی، و جداسازی های صفحه بستر در حجمی بزرگ در چینه های روبار می گردد. این اثرات می تواند باعث رهایی مقدار عمده ای گاز از چینه های روبار گردد که می تواند به درون نواحی سربسته و فعال معدن در صورت عدم کنترل راه یابد. ازاینرو، کنترل گاز چینه ها، بویژه در زمین شناسی هایی که دارای مقدار بالایی گاز می باشد، یک ملاحظه مهم در حمایت از تهویه است تا ایمنی معدن تضمین شود علاوه براینکه مزیت های این کار به عنوان یک منبع انرژی غیرمعمول روشن است.
در امریکا و جاهای دیگر، چال تهویه برای گاز زائدات معدن زغال سنگ یا GGV متداولترین نوع چال گمانه زنی است که برای کنترل گاز از چینه های شکسته بکار رفته که با گرفتن گاز قبل از اینکه بتواند وارد محیط معدن بشود، انجام می گیرد. علی رغم اهمیت این چالهای گمانه زنی در کنترل گاز حاصل از زائدات معدن زغال سنگ، ممکن است پیشگویی عملکرد آنها به دلیل مسائل تثبیت، اهمیت نسبی پارامترهای عملیاتی مختلف روی عملکرد آنها، و اثر ارتفاع سطح (ضخامت روبار) روی خصوصیات میزان شیب کاری دشوار باشد. یک نمایش شماتیک روی مناطق مختلف بدشکلی در روبار جبهه کار بلند و یک GGV که برای کنترل گاز چینه ها قرار داده شده، در شکل ۱ نشان داده شده است.
درحالیکه برخی از محدودیت های عملیاتی را، مانند فشار مکش، عمق لوله جداری، مجاورت به درب عقبی صفحه جبهه کار بلند می توان برای عملکرد بهینه GGVها مطرح نمود، یکی از مهمترین جنبه های عملکرد چال تهویه گاز حاصل از زائدات معدن زغال سنگ همان فرونشست دینامیک و زمین شناسی چینه های روبار است که تحت تاثیر آن قرار می گیرد. فرونشست دینامیک، یا جابجایی سطحی، یک مکان خاص حین اینکه جبهه کار معدنکاری پیش می رود شروع شده و تا زمانی که جابجایی ماکزیمم بعد از اینکه جبهه کار بلند از آن مکان به اندازه مسافتی عبور نماید ادامه می یابد. بزرگی این جابجایی و شیوه پیشرفت آنها اساسا تحت کنترل ضخامت استخراج، عرض صفحه، ضخامت روبار، و خصوصیات چینه ها می باشد. خصوصیات چینه ها نه تنها بر فرونشست و توزیع استرس اثر می گذارد، بلکه بر جایی که قابلیت صدور گاز از چینه های اطراف معدن زغال سنگ بتواند ایجاد شود و بر شیوه طراحی GGV برای بهینه سازی کنترل صدورات گاز هم تاثیر دارد.

 

بخشی از مقاله انگلیسی

Abstract

Longwall mining of coal seams affects a large area of overburden by deforming it and creating stress-relief fractures, as well as bedding plane separations, as the mining face progresses. Stress-relief fractures and bedding plane separations are recognized as major pathways for gas migration from gas-bearing strata into sealed and active areas of the mines. In order for strata gas not to enter and inundate the ventilation system of a mine, gob gas ventholes (GGVs) can be used as a methane control measure. The aim of this paper is to analyze production performances of GGVs drilled over a longwall panel. These boreholes were drilled to control methane emissions from the Pratt group of coals due to stress-relief fracturing and bedding plane separations into a longwall mine operating in the Mary Lee/Blue Creek coal seam of the Upper Pottsville Formation in the Black Warrior Basin, Alabama. During the course of the study, Pratt coal’s reservoir properties were integrated with production data of the GGVs. These data were analyzed by using material balance techniques to estimate radius of influence of GGVs, gas-in-place and coal pressures, as well as their variations during mining.

The results show that the GGVs drilled to extract gas from the stress-relief zone of the Pratt coal interval is highly effective in removing gas from the Upper Pottsville Formation. The radii of influence of the GGVs were in the order of 330–۳۸۰ m, exceeding the widths of the panels, due to bedding plane separations and stress relieved by fracturing. Material balance analyses indicated that the initial pressure of the Pratt coals, which was around 648 KPa when longwall mining started, decreased to approximately 150 KPa as the result of strata fracturing and production of released gas. Approximately 70% of the initial gas-in-place within the area of influence of the GGVs was captured during a period of one year.

۱ Introduction

Longwall mining induces deformation, fracturing, and bedding plane separations within a large volume in the overburden strata. These effects can release a significant amount of gas from overburden strata, which may find its way into sealed and active areas of the mine if not controlled. Therefore, strata gas control, especially in geologies with high gas amount, is an important consideration in support of ventilation to ensure mine safety in addition to its benefits as an unconventional energy source.1–۳

In the U.S and elsewhere, gob gas ventholes (GGVs) are the most common borehole type used to control gas from the fractured strata by capturing it before it can enter the mine environment.4–۸ Despite the importance of these boreholes in controlling gob gas, it may be hard to predict their performance due to stability issues,9,10 relative importance of different operational parameters on their performance,11 and the effect of surface elevation (overburden thickness) on the rate-decline properties.12 A schematic representation of the various zones of deformation in longwall overburden and a GGV placed to control strata gas is shown in Fig. 1.

While some of the operational constraints, such as suction pressure, casing depth, proximity to tailgate of the longwall panel, can be addressed for optimum performance of GGVs,11 one of the most important aspects of gob gas venthole performance is dynamic subsidence and the geology of the overburden strata that is affected by it. Dynamic subsidence, or surface movement, of a particular location begins as mining face approaches, and continues until maximum displacement occurs after longwall face passes that location to some distance. The magnitude of the displacement and how it progresses are controlled primarily by the thickness of the extraction, the width of the panel, the overburden thickness and the properties of the strata. The properties of the strata not only affect the subsidence and the stress distribution,13 but also where emission potential from the strata surrounding the coal mine can develop and how GGV designs can be optimized to control emissions.

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا