دانلود رایگان ترجمه مقاله مرز و تکامل تئوری مدیریت استراتژیک (نشریه امرالد ۲۰۱۵) (ترجمه رایگان – برنزی ⭐️)

 

 

این مقاله انگلیسی ISI در نشریه امرالد در ۲۴ صفحه در سال ۲۰۱۵ منتشر شده و ترجمه آن ۱۱ صفحه میباشد. کیفیت ترجمه این مقاله رایگان – برنزی ⭐️ بوده و به صورت ناقص ترجمه شده است.

 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی
عنوان فارسی مقاله:

مرز و تکامل تئوری مدیریت استراتژیک: تحلیل سیستماتیک مدیریت مجله مدیریت استراتژیک، ۲۰۰۱-۲۰۱۲

عنوان انگلیسی مقاله:

The frontier and evolution of the strategic management theory: A scientometric analysis of Strategic Management Journal, 2001-2012

 
 
 
 

 

مشخصات مقاله انگلیسی (PDF)
سال انتشار ۲۰۱۵
تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۴ صفحه با فرمت pdf
رشته های مرتبط با این مقاله مدیریت
گرایش های مرتبط با این مقاله مدیریت کسب و کار و مدیریت استراتژیک
چاپ شده در مجله (ژورنال) مجله بین المللی بررسی کسب و کار نانکای – Nankai Business Review International
کلمات کلیدی مدیریت راهبردی، گرایش ها، روش های سنجش علمی، قرن بیست و یک
رفرنس دارد  
کد محصول F1310
نشریه امرالد – Emerald

 

مشخصات و وضعیت ترجمه فارسی این مقاله 
وضعیت ترجمه انجام شده و آماده دانلود
تعداد صفحات ترجمه تایپ شده با فرمت ورد با قابلیت ویرایش  ۱۱ صفحه با فونت ۱۴ B Nazanin
ترجمه عناوین تصاویر و جداول ترجمه شده است 
ترجمه متون داخل تصاویر ترجمه نشده است 
ترجمه متون داخل جداول ترجمه نشده است 
درج تصاویر در فایل ترجمه درج شده است 
درج جداول در فایل ترجمه درج شده است  
کیفیت ترجمه کیفیت ترجمه این مقاله متوسط میباشد 
توضیحات چند بخش اول این مقاله ترجمه شده است

 

فهرست مطالب

چکیده
۱ طراحی تحقیقات
۱-۱ روش های تحقیقاتی
۱-۲ اسناد داده ها
۲ نتایج تحقیقات
۲-۱ مرز اصلی نظریه ی مدیریت راهبردی
۲-۲ ارتقای توسعه نظریه مدیریت راهبردی توسط جوامع آکادمیک

 

بخشی از ترجمه

چکیده
هدف : هدف این مقاله کمک کردن به محققان برای شناسایی مرز زمینه ی مدیریت راهبردی میباشد. در مطالعه ها، به این موضوع اشاره شده است که مدیریت راهبردی تجاری در دهه ی ۱۹۶۰ از آمریکا نشات گرفت و بیش از نیم قرن تجربه در این زمینه وجود داد. اما، توسعه های ایجاد شده در مدیریت راهبردی در قرن بیست و یک، از نظر خلاصه های سیستمی، کمبود دارد. روش های ارزیابی علمی در این زمینه اعمال شده است تا بتوان مرز و پیشرفت تحقیقات در زمینه ی مدیریت راهبردی در قرن بیست و یک را مبتنی بر مقالات از سال ۲۰۰۱ تا ۲۰۱۲ در ژورنال مدیریت راهبردی، شناسایی کرد.
روش ها / روند کار / طراحی : در این مقاله، نویسنده ها در اصل از روش های ارزیابی علمی و کلمه های کلیدی کاربردی، روش همایشی در ترکیب با روش های آماری مختلف و تحلیل کلمات جهشی، سند های اعلام شده توسط نویسنده در همکاری با دیگران، ارائه ی اسناد در مقالات و کلمات کلیدی در همایش ها ( ملی) استفاده کرده است
یافته ها : یافته ها نشان میدهد که تحقیقات مدیریت راهبردی بر روی نظریه های زیر و افکار دانشگاهی تمرکز دارد : دیدگاه مبتنی بر دانش، سازمان های شبکه ها و بررسی ظرفیت های دینامیک که روند اصلی کار را نشان میدهد ؛ به علاوه، ریسک های راهبردی، تحلیل سهام داران در مورد مدیریت راهبردی، شهرت شرکت و مفهوم راهبردی که توجه بعضی از محققان را به خودش جلب کرده است. Barney ، Teece و Porter تاثیر زیادی در تحقیقات مدیریت راهبردی در قرن ۲۱ انجام داده اند.
اصالت ، ارزش : یافته ها در این مقاله به محققان در زمینه مدیریت راهبردی کمک میکند تا مرز های اولیه ی این نظریه ، و تاثیرات اصلی آن را شناسایی کنند.
.
نظریه مدیریت راهبردی به صورت گسترده توسعه پیدا کرده است و در راهبرد فعالیت های تجاری به صورت سیستمی از سال ۱۹۶۰ مورد استفاده قرار گرفته است. سه مرحله ی مهم در توسعه ی این روند وجود دارد : نظریه ی راهبردی کلاسیک، نظریه ی راهبردی رقابتی و نظریه ی دیدگاه مبتنی بر منابع. از زمان شروع قرن بیست و یکم، جهانی شدن اقتصاد، توسعه ی سریع ابتکار های فنی و پیشرفت عصر اطلاعات موجب شده است که مدیریت راهبردی به یک الزام تبدیل شود که معمولا جدا از اجرای عملیات میباشد.
با بررسی مبانی رو به رشد مداوم در این زمینه، ما تلاش دارمی تا جهت و مرز این زمینه را شناسایی کنیم. بر اساس اسناد اخیر در زمینه ی مدیریت راهبردی با تحلیل های کمی با روش های سنجش علمی، این مقاله تلاش دارد تا گرایش های جدید در زمینه ی مدیریت در قرن بیست و یک را توصیف کرده تا بتواند مرز نظریه ی مدیریت راهبردی را برای شناسایی موضوعات مرتبط با جوامع علمی را مشخص کنند ( دومین عامل درون زا) که موجب میشود توسعه ی این روند سرعت بگیرد. بررسی و کاوش دانش محلی ( عامل برون زا) در مورد تاثیر نظریه ی مدیریت راهبردی از نقطه نظر یک کشور خاص، این مقاله جهت نظریه ی مدیریت راهبردی و تکامل آن در آینده را بررسی میکند.

۱٫ طراحی تحقیقات
۱٫۱ روش های تحقیقاتی
تحلیل های سنجش علمی یک روش و راه برای استفاده از اصول آماری ریاضی و تحلیل های کامپیوتری و اطلاعات جغرافیایی و کلید واژه ها و کتاب شناسی میباشد تا بتوان ویژگی های یک سند و ساختار دانشی و ویژگی هیا توسعه ی سوژه هایش را بررسی کرد.
تحلیل های تکرار کلمات و رخداد همراه با دیگر شرایط در کلمات کلیدی، تکنولوژی تحلیل ها در مورد اسناد مرتبط به هم و ابزار تحلیلی آماری چند متغیره و نقل قول ها، به صورت گسترده برای بررسی ساختار دانش یک سوژه مورد استفاده قرار میگیرد. این روش های تحلیل کمی به صورت گسترده از تاثیر ایده های سوژه ای و منطقه های بدون دانش در ارزیابی اسناد، اجتناب میکند ؛ ازین رو، این تکنیک ها در ترکیب نظریه ی مدیریت راهبردی مورد استفاده قرار میگیرد. با ترکیب کردن روش های فنی بصری، این مقاله به صورت ترکیبی از این روش های موثر استفاده میکند تا بتواند وضعیت سوژه های مختلف در نظریه ی مدیریت راهبردی را توسعه دهد.

 

بخشی از مقاله انگلیسی

Abstract

Purpose – This paper aims to help scholars to know the frontiers in the strategic management field. On studying, it was noted that business strategic management originated from America in the 1960s and has experienced more than half a century. However, strategic management development lacks systematical summary in the twenty-first century. The scientometric method was appliedto find out the frontiers and progress of the research of strategic management in the twenty-first century, based on the literature from 2001 to 2012 in the Strategic Management Journal.

Design/methodology/approach – In the paper, the authors mainly used the scientometric method and applied keywords, co-occurrence method combined with multistatistical methods and mutation words analysis, author co-citation, literature co-citation and keywords co-occurrence (national).

Findings – The findings show that the strategic management research focuses on the following theories and academic thoughts: knowledge-based view, network organization research and dynamic capability are the mainstream; besides, strategy risk, the stakeholders analysis of strategy management, corporate reputation and strategic concept also attract the attention of researchers; Barney, Teece and Porter have made significant contributions to strategy management research since the twenty-first century.

Originality/value – The findings in the paper will help scholars in the field of strategic management to know the main frontiers of the theory, as well as the main contributors..

Strategic management theory has significantly developed and has been used in guiding the business practice systematically since the 1960s. There are three important stages in the developing process: classic strategic theory, competitive strategic theory and resource-based view theory. Since the start of the twenty-first century, economic globalization, fast development of technical innovation and the advent of the information age have made strategic management work a requirement that can often be out of step with practice.

Reviewing the continually growing foundation, we attempt to grasp the frontier and to identify the direction the management theory is going. Based on the recent strategic management documentation with the quantitative analysis of the scientometric method, this paper tries to describe the new trend of the strategic management field in the twenty-first century to determine the frontier of strategic management theory for further revelations regarding the scientific community (the first endogenous factor) (Bowman et al., 2002) and the basic theory (the second endogenous factor) (Furrer et al., 2008) which promotes its development. Mining local knowledge (exogenous factor) (Hoskisson et al., 1999) on the influence of strategic management theory development from the angle of a particular country, the paper explores the direction of strategic management theory involution in the future.

۱٫ Research design

۱٫۱ Research method

Scientometric analysis is a way and method of using the mathematic statistical principle and computer analysis method to study a document’s external character, including author, keywords, bibliography and geographical information (Yue, 2008), to explore the features of a document and the knowledge structure and developing property of its subjects.

Word frequency and co-occurrence analysis of the keywords, co-citation analysis technology of author and quotation and multivariate statistical analysis are widely used in the analysis of subject knowledge structure. These quantitative analysis methods effectively avoid the influence of subjective ideas and blind knowledge zones in reviewing documents; therefore, they are also used in combing strategic management theory (Ramos-Rodriguez and and Ruiz-Navarro, 2004; Nerur et al., 2008; Ronda-Pupo and Guerras-Martin, 2010; Liu, 2005; Jianhua and Yue, 2007). Combining the visual technical method (Chen, 2009), this paper will synthetically use these effective methods to discover the developing status of strategic management theory subject.

 

 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی
عنوان فارسی مقاله:

مرز و تکامل تئوری مدیریت استراتژیک: تحلیل سیستماتیک مدیریت مجله مدیریت استراتژیک، ۲۰۰۱-۲۰۱۲

عنوان انگلیسی مقاله:

The frontier and evolution of the strategic management theory: A scientometric analysis of Strategic Management Journal, 2001-2012

 
 
 
 

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا