دانلود رایگان ترجمه مقاله مدلسازی نیروها و ارتعاشات برشی استاتیک و دینامیک (نشریه الزویر ۲۰۱۳)

این مقاله انگلیسی ISI در نشریه الزویر در ۶ صفحه در سال ۲۰۱۳ منتشر شده و ترجمه آن ۱۵ صفحه میباشد. کیفیت ترجمه این مقاله ارزان – نقره ای ⭐️⭐️ بوده و به صورت کامل ترجمه شده است.

 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی
عنوان فارسی مقاله:

مدلسازی نیروها و ارتعاشات برشی استاتیک و دینامیک برای ابزارهای سرامیکی فرزکاری کارگذاری شده

عنوان انگلیسی مقاله:

Modeling Static and Dynamic Cutting Forces and Vibrations for Inserted Ceramic Milling Tools

 
 
 
 
 

 

مشخصات مقاله انگلیسی (PDF)
سال انتشار ۲۰۱۳
تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۶ صفحه با فرمت pdf
رشته های مرتبط با این مقاله مهندسی مواد، مهندسی مکانیک
گرایش های مرتبط با این مقاله سرامیک، دینامیک و ارتعاشات و متالوژی صتعتی
چاپ شده در مجله (ژورنال) چهاردهمین کنفرانس CIRP درباره مدلسازی عملیات ماشین کاری – ۱۴th CIRP Conference on Modeling of Machining Operations
کلمات کلیدی ابزار قابل پیوست، نیروهای برشی، کارگذاری های سرامیکی، ارتعاشات
ارائه شده از دانشگاه گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه شفیلد، انگلستان
رفرنس دارد  
کد محصول F1290
نشریه الزویر – Elsevier

 

مشخصات و وضعیت ترجمه فارسی این مقاله (Word)
وضعیت ترجمه انجام شده و آماده دانلود
تعداد صفحات ترجمه تایپ شده با فرمت ورد با قابلیت ویرایش  ۱۵ صفحه با فونت ۱۴ B Nazanin
ترجمه عناوین تصاویر و جداول ترجمه شده است ✓ 
ترجمه متون داخل تصاویر ترجمه نشده است  
ترجمه متون داخل جداول ترجمه نشده است 
درج تصاویر در فایل ترجمه درج شده است 
درج جداول در فایل ترجمه درج شده است 
درج فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه  به صورت عکس درج شده است  
منابع داخل متن درج نشده است 
کیفیت ترجمه کیفیت ترجمه این مقاله متوسط میباشد 

 

فهرست مطالب

چکیده
۱- مقدمه
۲- هندسه ابزار
۳- مدل نیروی برشی
۳-۱- ضرایب همبستگی نیروی برشی یا CFC
۳-۲- مرزهای اشتغال
۴- مدل زمان-حوزه
۴-۱- ضخامت تراشه دینامیک
۴-۲- تعویضات دینامیک
۴-۳- اندازه گیری های FRF ها
۵- تایید مدلهای نیرو
۶- تحلیل ایستایی
۷- نتیجه گیری

 

بخشی از ترجمه
 چکیده
ابزار برشی با کارگذاری های سرامیکی به طور فزاینده ای در ماشین کاری الیاژهای سوپر که معمولا در صنعت هوافضا کاربرد دارد، استفاده می شود. کارگذاری های سرامیکی سرعتهای برش بالاتری را به دلیل مقاومت حرارتی بالاتر در مقایسه با کارگذاری های کاربیدی ایجاد می کنند. اما موفقیت این پروسه خیلی به انتخاب درست پارامترهای پروسه حساس است. در این مطالعه، مدلهای پروسه انالیتیکی برای ابزار فرزکاری قابل پیوست با کارگذاری های سرامیکی گرد ارائه می شود. این مدلها را می توان برای تعیین پارامترهای برشی برای کیفیت بهینه و بهره وری ماکزیمم بکار برد. ابتدا، هندسه حاشیه های برشی کارگذاری تحت اثر زوایا روی کارگذاری ها فرموله گردید. انگاه یک مدل نیروی برشی تحلیلی ایجاد گردید. این کار به تحلیل اثرات پارامترها روی نیروهای برشی امکان می دهد. یک مدل زمان-حوزه نیز برای تحلیل نیروهای برشی دینامیک و حدود ایستایی برای پروسه فرزکاری ایجاد گردیده است. پس از آن، مدلها در متلب GUI اجرا گردید تا کاربردهای مدل را در صنعت اسان سازد. ضرایب همبستگی نیروی برشی که برای محاسبه نیروهای برشی نیاز است از تست های برش با ماده Inconel718 شناسایی گردید. انگاه مدل نیروی برشی با تجربیات برشی روایی سازی گردید. بعد از کسب داده های مدل ابزار از طریق تست تپ، نیروها و ارتعاشات برشی دینامیک بوسیله مدل حوزه زمان شبیه سازی گردید. یک سری از شبیه سازی ها انجام گرفت تا حدود ایستایی را در برخی شرایط عملیاتی با استفاده از مدل حوزه زمان تعیین کند و لبهای ایستایی برای ابزارتحت مطالعه رسم گردید. 
 
۱- مقدمه
کارگذاری های سرامیکی گرد نمایانگر مزایای اقتصادی بر سایر انواع کارگذاری هاست چون میزان خروج ماده بالاتر یا MRR به یمن مقاومت حرارتی بالاترشان و ورود تدریجی به برش امکانپذیر می باشد. مدلهای پروسه تحلیلی به پیشگویی های پایایی نیروهای برشی و ارتعاشات ابزارماشین کاری امکان می دهد، تسهیل کننده انتخاب پارامتر پروسه بهینه است که یک چالشی قبل از ایجاد تست های برشی است. نگرانی های اصلی کنترل نیروهای برشی و اجتناب از ارتعاشات تند و پی در پی می باشد چون بزرگی نیروهای برشی بالا و در حال نوسان عموما نشان دهنده تلق تلق کردن است. این ، عامل محدودکننده اصلی برای افزایش MRR است چون می تواند باعث مسائل ماشین کاری شدیدی شود. در کنار آن، مصرف برق و عمر ابزار به بزرگی نیروی برشی بستگی دارد.
چندین محقق در مدلهای تحلیلی، عددی و ازمایشی برای پیشگویی نیروها و ارتعاشات برشی کار کرده اند. در گذشته، تحقیق متمرکز بر مدلسازی مکانیک و دینامیک پایانه استاندارد و رویارویی با برشکارهای فرزکاری با هندسه متفاوت مانند استوانه ای، نوک توپی، و سوزنسری است. ابزارهای قابل پیوست در اواسط قرن بیستم ارائه شدند. Fu et al کار پیشگامی را در مطالعه برشکارهای فرزکاری هندسی کارگذاری شده ارائه کرد. Engin & Altintas یک مدل ریاضی تعمیم یافته ای را برای برشکارهای کارگذاری شده تدوین کردند ولی از لحاظ ازمایشی برای اشکال مستطیلی روایی داشت. اخیرا Altintas و همکارانش یک مدل نیروی برشی متحدشده را برای برشکارهای کارگذاری شده ارائه کرده اند که می تواند برای انواع مختلف عملیات ماشین کاری بکارگرفته شود اما از لحاظ ازمایشی برای حاشیه های برش خط مستقیم نیز روایی داشته است. Kim و همکارانش و Liu و همکارانش حاشیه های برشی گرد را در محاسبات نیروی برشی درنظرگرفته اند که از لحاظ ازمایشی روایی داشته است اما بخش دینامیک نیروها توجیه نمی شود.
در بخش بعدی، هندسه حاشیه برشی روی کارگذار شرح داده می شود. در بخش ۳، مدل نیروی برشی به تفصیل امده است. مدل زمان-حوزه در بخش ۴ توضیح داده شده است. در بخش ۵، تایید نیروهای استاتیک و دینامیک با داده های تجربی ارائه می شود. بالاخره تحلیل ایستایی و نتیجه گیری در بخش ۶ و ۷ به ترتیب می اید.

 

بخشی از مقاله انگلیسی

Abstract

Cutting tools with ceramic inserts are increasingly being used in machining of super alloys typically used in aerospace industry. The ceramic inserts make higher cutting speeds possible due to the higher temperature resistance compared to carbide inserts. However, the success of the process is very sensitive to the right selection of process parameters. In this study, analytical process models for indexable milling tools with round ceramic inserts are presented. These models can be used to determine the cutting parameters for optimum quality and maximum productivity. Firstly, geometry of the insert cutting edges under the effect of angles on the inserts was formulated. Then, an analytical cutting force model was developed. This allows analyzing the effects of the parameters on the cutting forces. A time-domain model was also developed to analyze the dynamic cutting forces and stability limits for the milling process. Afterwards, the models were implemented in a Matlab® GUI to make the applications of the models in the industry easy. Cutting force coefficients, which are needed to calculate cutting forces, were identified from cutting tests with Inconel 718 material. Then, the cutting force model was validated with cutting experiments. After obtaining modal data of the tool via tap testing, dynamic cutting forces and vibrations were simulated by means of the time domain model. A series of simulations was carried out to determine stability limits at certain operating conditions using the time domain model, and stability lobes for the tools under study were plotted.

۱ Introduction

Round ceramic inserts represent economic advantages over other type of inserts since higher material removal rate (MRR) is possible owing their high heat resistance and gradual entry to the cut. Analytical process models, that allow reliable predictions of cutting forces and machine-tool vibrations, facilitate the optimum process parameter selection, which is a challenge before making cutting tests. Main concerns are to control the cutting forces and to avoid chatter vibrations, as high and fluctuating cutting force magnitudes generally indicate chatter. This is the major limiting factor for increasing MRR, as it may cause severe machining problems [1]. Besides, power consumption and tool life are dependent on cutting force magnitudes.

Several researchers have been working in analytical, numerical and experimental models for predicting cutting forces and vibrations. In the past, the research was focused on modeling the mechanics and dynamics of standard end and face milling cutters with different geometries, such as cylindrical, ball-end and tapered. Indexable tools appeared in the mid-20th century. Fu et al. [2] presented pioneering work in the study of inserted face milling cutters. Engin and Altintas [3] developed a generalized mathematical model for inserted cutters, but it was experimentally validated for rectangular shapes. Recently, Altintas et al. [4] presented a unified cutting force model for inserted cutters that can be applied for different types of machining operations, but it is experimentally verified for straight line cutting edges too. Kim et al. [5] and Liu et al. [6] considered round cutting edges in the cutting force calculations which were experimentally verified, but the dynamic part of the forces was not taken into account.

In the next section, geometry of the cutting edge on the insert is described. In section 3, the cutting force model is detailed. The time-domain model is explained in section 4. In section 5, the verification of the static and dynamic forces with experimental data is exposed. Finally, stability analysis and conclusion are presented in section 6 and 7 respectively.

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا