دانلود رایگان ترجمه مقاله عوامل موفقیت در مدیریت دانش در سازمان های موقت (نشریه الزویر ۲۰۱۱)

این مقاله انگلیسی ISI در نشریه الزویر در ۱۲ صفحه در سال ۲۰۱۱ منتشر شده و ترجمه آن ۲۷ صفحه میباشد. کیفیت ترجمه این مقاله ارزان – نقره ای ⭐️⭐️ بوده و به صورت کامل ترجمه شده است.

 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی
عنوان فارسی مقاله:

فاکتورهای موفقیت مدیریت دانش در سازمان های موقت

عنوان انگلیسی مقاله:

Success factors of knowledge management in temporary organizations

 
 
 
 
 

 

مشخصات مقاله انگلیسی (PDF)
سال انتشار ۲۰۱۱
تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۲ صفحه با فرمت pdf
رشته های مرتبط با این مقاله مدیریت
گرایش های مرتبط با این مقاله مدیریت کسب و کار، مدیریت دانش، مدیریت منابع انسانی، مدیریت پروژه 
چاپ شده در مجله (ژورنال) مجله بین المللی مدیریت پروژه – International Journal of Project Management
کلمات کلیدی سازمان موقت، پروژه، مدیریت پروژه، یادگیری سازمانی، دانش، مدیریت دانش
ارائه شده از دانشگاه موسسه نوآوری و کارآفرینی استراچگو، آلمان
رفرنس دارد 
کد محصول F1271
نشریه الزویر – Elsevier

 

مشخصات و وضعیت ترجمه فارسی این مقاله (Word)
وضعیت ترجمه انجام شده و آماده دانلود
تعداد صفحات ترجمه تایپ شده با فرمت ورد با قابلیت ویرایش  ۲۷ صفحه با فونت ۱۴ B Nazanin
ترجمه عناوین تصاویر و جداول ترجمه شده است ✓ 
ترجمه متون داخل تصاویر ترجمه شده است  
ترجمه متون داخل جداول ترجمه شده است  
درج تصاویر در فایل ترجمه درج شده است 
درج جداول در فایل ترجمه درج شده است 
منابع داخل متن درج نشده است 
کیفیت ترجمه کیفیت ترجمه این مقاله متوسط میباشد 

 

فهرست مطالب
چکیده
۱- مقدمه
۲- پروسه های دانش و مدیریت دانش پروژه
۳- تحقیقات روی KM در سازمانهای موقت
۴- فرضیه و مدل تحقیقاتی
۴٫۱ سازمان و پروسه ها
۴-۲ سیستم های و ICT
۴-۳ فرهنگ و رهبری
۵- داده ها و روشهای اجرا
۵-۱ متغیر وابسته
۵-۲ متغیرهای مستقل
۵-۳ متغیرهای کنترل
۵-۴ رهیافت اماری و روایی سازی اندازه گیری
۶- نتایج
۷- بحث
۷-۱ پروسه های مدیریت دانش
۷-۲ سازمان PKM و نهادینه سازی PM متعدد
۷-۳ روش شناسی مدیریت پروژه
۷-۴ کنترل از لحاظ فعالیتهای PKM
۷-۵ حمایت از ICT
۷-۶ فرهنگ دانش
۷-۷ تعهد مدیریت
۸- نتیجه گیری
 

 

بخشی از ترجمه
 چکیده
شیوع اشکال موقت شرکت و کار مبتنی بر پروژه در حال افزایش است. همچنین شدت دانش محتوای کار رو به رشد است. اما ماهیت منحصر به فرد و موقت پروژه ها و برنامه ها از شکل انتقال دانش بین و درون پروژه ها حمایت نمی کند. 
این مقاله با هدف اشاره به فاکتورهای موفقیت مدیریت دانش در سازمانهای موقت صورت گرفته است. براساس نمونه بین صنعتی با ۴۱۴ سازمان، ما روش مربع حداقل جزئی یا PLS را برای تست تاثیر فاکتورهای سازمانی، ساختاری و مرتبط با پروسه بر روی کارایی مدیریت دانش بکار بسته ایم.
براساس حمایت IT و عناصر رسمی سازمان، این عوامل فرهنگی است که قویا بر موفقیت مدیریت دانش اثر می گذارد. در سازمانهای موقت آنها جبران کمبود روزمره های سازمانی و حافظه سازمانی را می کنند. نتایج ما در درک متمایزی از مدیریت دانش در محیط های پروژه نقش دارد.
 
۱- مقدمه
اهمیت فزاینده دانش به عنوان یک منبع بحرانی با رویکردهای نظری مطرح شده و ارتباط دانش را نشان می دهد. دیدگاه مبتنی بر دانش شرکت، دانش و توانایی ادغام دانش فردی را در یک زمینه از انجام کار مشترک یک ضرورت برای ایجاد مزیت رقابتی درنظر میگیرد. همچنین درجه اشکال موقت همکاری و ائتلافات کاری یعنی پروژه ها و برنامه ها رو به رشد است. رشته مدیریت پروژه یا PM نه تنها برای صنایع مبتنی بر پروژه مانند عمران، مشاوره مدیریت، فیلم سازی و مهندسی نرم افزار مفید است بلکه برای بسیاری صنایع دیگر که در آن پروژه ها برای تولید محصولات و خدمات به کار می رود و تغییر سازمانی را ایجاد می کند، نیز چنین است.
تحقیقات اندک سعی در ترکیب هر دو حوزه های تحقیق برای تحلیل چالش های KM در سازمانهای موقت داشته است. به دلیل منحصربه فردی و جهت گیری کوتاه مدت، سازمانهای موقت با موانع خاصی در KM خود روبرویند. بعد از اینکه یک پروژه به اتمام می رسد مجموعه افرادی که با هم کار می کنند، از هم جدا می شوند، و دانش پروژه قسمت قسمت می شود. برخلاف سازمانهای دائمی که در آن واحدها و بخش ها به شکل یک انبار دانش عمل می کنند، در سازمانهای موقت موارد روزمره و حافظه سازمانی به ندرت ظهور می یابد. یک فقدان مکانیسم هایی برای کسب دانش، ذخیره بندی و اشاعه و برای یادگیری سازمانی وجود دارد.
اخیرا، چندین مطالعه مسئله KM را در سازمانهای موقت مطرح کرده اند. براساس مطالعات موردی و تحقیق کیفی، وضع موجود KM در شرکتهای منفرد، صنایع و انواع پروژه ها مورد تحقیق قرار گرفته است. تحقیق موجود نیز چنین عوامل و موانع موقیت را از لحاظ KM و میان پروژه ها شناسایی کرده اند. چون این نتایج مبتنی بر نمونه های نسبتا کوچک، موارد منفرد، صنایع خاص و انواع پروژه است، تعمیم ممکن است امکانپذیر نباشد. هدف مطالعه ما از اینرو شناسایی عوامل موفقیت برای KM درسازمانهای موقت بر یک اساس تجربی وسیع است. ما با هدف تعیین اهمیت نسبی و روابط بینابینی عوامل موفقیت مختلف شناسایی شده در مطالعات قبلی تحقیق کرده ایم. به عنوان شایع ترین شکل سازمانهای موقت، ما بر پروژه ها متمرکز بوده ایم و درباره مدیریت دانش پروژه یا PKM تحقیق کرده ایم. یک نمونه بزرگ برای کنترل جهت اثرات اندازه شرکت، صنعت و نوع پروژه در میان سایرین عمل می کند.
این مقاله به ترتیب ذیل سازماندهی شده است. بخش بعدی بنیانهای مفهومی مدیریت دانش را در شرایط موقت ترسیم می کند. در بخش ۳، ما یک مرور کلی را بر تحقیقات موجود روی PKM ارائه می دهیم. ما فرضیه های خودمان را نتیجه گیری می کنیم و یک مدل تحقیقاتی را در بخش ۴ تدوین می کنیم. سپس شرح پایه تجربی و روش شناسی تحقیق می آید. دربخش ۶ و هفت ما نتایج تجربی را ارائه و مورد بحث قرار می دهیم. ما نتیجه گیری با یک خلاصه از یافته های اصلی و دلالتهای آن برای عملکرد مدیریت پروژه صورت می دهیم.

 

بخشی از مقاله انگلیسی

Abstract

The prevalence of temporary forms of cooperation and project-based work is increasing. Likewise, the knowledge-intensity of work contents is growing. However, the unique and temporary nature of projects and programs does not support knowledge transfer from, between and within projects. This research aims at spotting success factors of knowledge management in temporary organizations. Based on a cross-industry sample with 414 organizations, we apply the partial least square (PLS) method to test the influence of cultural, organizational, structural, and process-related factors on knowledge management effectiveness. Besides IT-support and formal elements of the organization, it is cultural factors that strongly influence knowledge management success. In temporary organizations they compensate for the lack of organizational routines and organizational memory. Our results contribute to a more differentiated understanding of knowledge management in project environments.

۱- Introduction

The increasing importance of knowledge as a critical resource is mirrored by theoretical approaches underlining the relevance of knowledge. The knowledge-based view of the firm considers knowledge and the ability to integrate individual knowledge in the context of a common task fulfillment to be essential for the creation of competitive advantage (Kogut and Zander, 1992; Grant 1996; Spender 1996; Conner and Prahalad, 1996). Likewise, the degree of temporary forms of cooperation and working constellations, i.e. projects and programs, is growing (Midler 1995; Lundin and Söderholm, 1998; Maylor et al. 2006; Beaume et al. 2009). The discipline of project management (PM) is not only important for project-based industries like construction, management consulting, film-making, and software engineering but also for many other industries where projects are employed to generate innovative products and services and to bring about organizational change.

Little research has tried to combine both fields of research and to analyze the challenges of KM in temporary organizations (Demarest 1997; DeFillippi and Arthur, 1998; Brookes et al. 2006). Due to their uniqueness and short-term orientation temporary organizations face particular obstacles in their KM. After a project is finished the constellation of people working together is resolved, fragmenting the project knowledge. In contrast to permanent organizations where departments and divisions act as knowledge silos, in temporary organizations routines and organizational memory hardly emerge. There is a lack of mechanisms for knowledge capturing, storing and disseminating and for organizational learning (Disterer 2000; Meyerson et al. 1996; Prencipe and Tell, 2001; Sydow et al. 2004).

More recently, several studies addressed the problem of KM in temporary organizations. On the basis of case studies and qualitative research, the status quo of KM in individual firms, industries, and project types has been investigated. Extant research also identified several success factors and barriers with regard to KM in and between projects (Schindler and Eppler, 2003; Brookes et al., 2006; Love et al. 2005; Hanisch et al. 2009). As these results are based on rather small samples, single cases, specific industries and project types, generalization might not be possible. The aim of our study therefore is to identify success factors for KM in temporary organizations on a broad empirical basis. We aim at determining the relative importance and the interrelationships of the different success factors identified in previous studies. As the most prevalent form of temporary organizations, we focus on projects and investigate project knowledge management (PKM). A large sample serves to control for effects of firm size, industry, and project type amongst others.

The paper is organized as follows. The next section sketches the conceptual foundations of knowledge management in temporary settings. In Section 3, we provide an overview on existing research on PKM. We derive our hypotheses and develop a research model in Section 4. It follows the description of the empirical basis and the research methodology. In Section 6 and seven we present and discuss the empirical results. We conclude with a summary of the main findings and its implications for project management practice.

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا