دانلود رایگان ترجمه مقاله انگیزه برای کار، مالیات بر درآمد و رضایت از زندگی (نشریه الزویر ۲۰۱۶)

این مقاله انگلیسی ISI در نشریه الزویر در ۷ صفحه در سال ۲۰۱۶ منتشر شده و ترجمه آن ۸ صفحه میباشد. کیفیت ترجمه این مقاله ارزان – نقره ای ⭐️⭐️ بوده و به صورت خلاصه ترجمه شده است.

 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی
عنوان فارسی مقاله:

انگیزه برای کار، مالیات بر درآمد کار و رضایت از حیات: مجارستان، استونی، قاره اروپا و ایالات متحده

عنوان انگلیسی مقاله:

Motivation to work, labor income taxes and life satisfaction: Hungary, Estonia, Continental Europe and the United States

 
 
 
 
 

 

مشخصات مقاله انگلیسی (PDF)
سال انتشار ۲۰۱۶
تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۷ صفحه با فرمت pdf
رشته های مرتبط با این مقاله مدیریت و اقتصاد
گرایش های مرتبط با این مقاله اقتصاد مالی، مدیریت مالی، مدیریت منابع انسانی و مدیریت کسب و کار
چاپ شده در مجله (ژورنال) سومین کنفرانس جهانی تجارت، اقتصاد، مدیریت و گردشگری
کلمات کلیدی انگیزه برای کار، ساعات کار، رضایت از زندگی، مالیات بر درآمد کار
ارائه شده از دانشگاه دانشگاه توماس بتا در زلین، دانشکده مدیریت و اقتصاد، جمهوری چک
رفرنس دارد 
کد محصول F1246
نشریه الزویر – Elsevier

 

مشخصات و وضعیت ترجمه فارسی این مقاله (Word)
وضعیت ترجمه انجام شده و آماده دانلود
تعداد صفحات ترجمه تایپ شده با فرمت ورد با قابلیت ویرایش  ۸ صفحه با فونت ۱۴ B Nazanin
ترجمه عناوین تصاویر و جداول ترجمه شده است ✓ 
ترجمه متون داخل تصاویر ترجمه نشده است  
ترجمه متون داخل جداول ترجمه نشده است 
درج تصاویر در فایل ترجمه درج شده است 
درج جداول در فایل ترجمه درج شده است 
درج فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه  به صورت عکس درج شده است
کیفیت ترجمه کیفیت ترجمه این مقاله متوسط میباشد 
توضیحات ترجمه این مقاله به صورت خلاصه انجام شده است.

 

فهرست مطالب

چکیده
۱- مقدمه
۲- توسعه تئوری و فرضیات
۳-داده ها: انگیزه کار، مالیات و رضایت از زندگی در کشور ها
۳-۱ داده های مربوط به ساعات کار
۳-۲ محاسبه نرخ مالیات متوسط بر درامد کار
۳-۳ آیا رضایت از زندگی چیز عالی است؟
۴- مدل
۵- نتایج تجربی و تفسیر
۶-نتیجه گیری

 

 

بخشی از ترجمه
 چکیده
چکیده یافته های اصلی این مقاله این است که افزایش در ساعات کار هر کارمند به قیمت رضایت از زندگی حاصل می شود و تفاوت در مالیات برای درامد بر کار نمی تواند تفاوت های موجود را در تخصیص زمان توجیه کند. وقتی که رضایت از زندگی در نظر گرفته شود، فرضیه مطالعات اقتصادی نئوکلاسیک قبلی در تعیین پاسخ ساعات بازاری به افزایش مالیات، بی اهمیت خواهند بو.د. یگ رابطه منفی بین ساعات کاری در کشور ها و رضایت از زندگی مشاهده شد. در کشور های با بیشترین ساعات کاری نظیر مجارستان و استونی، اوقات فراغت به ثروت ترجیح داده می شود و در کشور های با کم ترین ساعت کاری، ثروت به فراغت ترجیح داده می شود.
 
۱- مقدمه
اخیرا، بحث های زیادی در امریکا و برخی کشور های اروپایی در مورد مالیات و عرضه کار وجود دارد. بیشتر منابع بر اثر تفاوت ها در موسسات بازار کار متمرکز هستند. بلانگارد و سامرز ۱۹۸۶، بنتولیا و برتولا ۱۹۹۰، و بلانکارد و جیمنو ۱۹۹۵ بر ابعاد عرضه کار نقش موسسات و محدودیت های بازار کار تاگید کرده اند. با این حال، پرسکوت ۲۰۰۲ بیان داشته اند که مالیات بندی متفاوت منجر به تفاوت در سطح ساعات کاری می شود. برای مثال پرسکوت ۲۰۰۴ به شناسایی اهمیت نرخ مالیات در توجیه تفاوت های عرضه کار برای کشور های پیشرفته پرداخته است. ایده پرسگوت توسط شواهد اماری تایید شده است. دیویس و هنکرسون ۲۰۰۳ پی برده اند که در کشور های ثروت مند تر ، عرضه کار بیشتر منجر به نرخ مالیات بیشتر می شود. البرتو و همکاران ۲۰۰۳ پی برده اند که اثر مالیات بر عرضه کار با مدیریت و تنظیم بازار کار خنثی می شود. لیکویست و سرجانت ۲۰۰۷ پی برده اند که مزایای بیکاری عرضه شده توسط دولت موچب کاهش عرضه کار می شود. اننیم و همکاران ۲۰۰۸ از روش پرسکوت در تعداد زیادی از کشور ها استفاده کرده و به این نتیجه رسیده اند که تغییرات در ساعات کار در کشور ها را می توان با مالیات توجیه کرد. چن و همکاران ۲۰۱۵ پی برده اند که افزایش مالیات کار و مزایای بیکاری قادر به توجیه ۷۵درصد کاهش عرضه کار در اروپا نسبت به امریکا در طی سه دهه احیر است.
این مقاله به بررسی عرضه کار در کشور های مجارستان، استونی، المان و فرانسه می پردازد. این مقاله شواهد زیادی را از اقتصاد های کاری و مالی دولتی برای نتیجه گیری استفاده می کند. مطالعات تجربی و نظری محتلف به شناسایی رابطه بین نرخ مالیات و فعالیت کار پرداخته اند. با این حال، فعالیت کار به معنی انگیزش کار ینست. این شامل یک توجیه کلی در مقایسه با انگیزش کار است. وقتی که در مورد کار صحبت می کنیم منظور ما کار در بازار است.
نتایچ نشان می دهد که تفاوت ها در انگیزش کار برای تغییرات درامدی ناشی از مالیات نه تنها با اندازه مالیات بردرامد کار ارتباط دارد بلکه با ویژگی های بازار کار (فرهنگ، تشکیل اتحادیه، مقررات بازار کار، سیستم های رفاهی سخاوتمندانه، برنامه جبران خسارت بیکاری، و غیره)، و نیز عوامل دیگر ارتباط دارد.نتیجه اصلی این بخش این است که افرادی که در زندگی خود تعادل دارند شاد بوده و اوقات فراغت بیشتری دارند. با اینحال اتگیزه کار در ار.پای غربی به دلیل سطح بالای رضایت از زندگی کاهش یافته و این در اروپای شرقی بر عکس است
این مقاله به صورت زیر سازمان دهی شده است. بخش ۱ به توسعه نظریه می پردازد. بخش دوم به بررسی تغییرات در ساعات کار، درامد بر مالیات و رضایت از زندگی در کشور های مختلف پرداخته و بخش سوم شامل نتیجه گیری است.

 

بخشی از مقاله انگلیسی

Abstract

The primary findings of this paper are that the increase in hours worked per employee comes at the expense of life satisfaction, and differences in labor income taxes cannot account for differences in time allocation. Once life satisfaction is included, the hypotheses of previous neoclassical economic studies is almost irrelevant in determining the response of market hours to higher taxes. We find a negative relationship between hours worked across countries and life satisfaction. In the countries with the highest hours worked (Hungary, Estonia), leisure is generally preferred to wealth and in the lowest hours worked (France, Germany), wealth is preferred to leisure.

۱ Introduction

Recently, fervent arguments have been made in the United States and some European Union countries about taxation and labor supply. Most of the literature has focused on the impact of differences in labor market institutions. Blanchard and Summers (1986), Bentolila and Bertola (1990), and Blanchard and Jimeno (1995) have focused on the labor supply aspects of the role of institutions and labor market restrictions. However, Prescott (2002) disputes that differential taxation by itself might causes the differences in the current level of aggregate hours worked. For example, Prescott (2004) has identified the significance of tax rates in accounting for differences in labor supply for the major advanced industrial countries. Prescott’s idea was defended by the statistical evidence of Davis and Henrekson (2003), who found that in wealthier countries a large labor supply leads to higher tax rates. Alberto et al. (2005) found that the impact of taxes on labor supply is negated by unionization management and labor market regulation. Ljungqvist and Sargent (2007, 2008a) found that unemployment benefits supplied by governments decreases the labor supply. Ohanian et al. (2008) apply Prescott’s methodology to a larger sample of countries over a longer time span and conclude that much of the changing in hours worked over time and across countries can be clarified by taxes. Chen et al. (2015) contend that increases in labour taxes and unemployment benefits together explain roughly 75% of the declining labour supply in Europe relative to the United States over the past 3 decades.

This article begins with the basic facts on labor supply across countries (Hungary, Estonia, Germany, France). This paper provides an ample amount of evidence from both public finance and labor economics to draw certain conclusions. Numerous theoretical and empirical studies have identified a negative relation between tax rates (marginal and average) and work activity. However, ‘work activity’ is not same as ‘motivation to work’. It comprises a more general explanation in comparison with work motivation. When we discuss ‘work’, we mean work in the market, not work overall; unpaid home production is part of ‘‘non working time’’.

Several interesting findings emerge in our paper, among them that differences in the motivation to work to taxinduced income changes are probably linked not only to the size of the labor income tax or to the characteristics of the labour market (culture, unionization, labor market regulations, generous welfare systems, unemployment compensation programs, etc.), but also to other factors that have not yet been efficiently explored. The primary finding of this section is perhaps that people who are more balanced in their approach to life are both happier and take more leisure. But a more persuasive story is that motivation to work has started to decline in Western Europe, due to high levels of life satisfaction, while in Eastern Europe motivation to work has started to increase because of low levels of life satisfaction.

The paper is organized as follows: Section 1 develops the theory; – Section 2 documents changes in hours worked, labor income tax and life satisfaction among Hungary, Estonia, France, Germany and the United States and presents quantitative findings. Section 3 concludes.

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا