دانلود رایگان ترجمه مقاله تاثیر فرهنگ سازمانی بر روی عملیات منابع انسانی (سال ۲۰۱۳)

این مقاله انگلیسی ISI در ۱۹ صفحه در سال ۲۰۱۳ منتشر شده و ترجمه آن ۱۶ صفحه میباشد. کیفیت ترجمه این مقاله ارزان – نقره ای ⭐️⭐️ بوده و به صورت خلاصه ترجمه شده است.

 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی
عنوان فارسی مقاله:

تاثیر فرهنگ سازمانی بر روی عملیات منابع انسانی: مطالعه ای بر روی دانشگاه های خصوصی نیجریه

عنوان انگلیسی مقاله:

Impact of Organizational Culture on Human Resource Practices: A Study of Selected Nigerian Private Universities

 
 
 
 
 

 

مشخصات مقاله انگلیسی (PDF)
سال انتشار ۲۰۱۳
تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۹ صفحه با فرمت pdf
رشته های مرتبط با این مقاله مدیریت
گرایش های مرتبط با این مقاله مدیریت منابع انسانی، توسعه منابع انسانی، مدیریت عملکرد
چاپ شده در مجله (ژورنال) مجله رقابت پذیری – Journal of Competitiveness
کلمات کلیدی فرهنگ سازمانی، دانشگاه های خصوصی، نیجریه، عملیات منابع انسانی
رفرنس دارد  
کد محصول F1245

 

مشخصات و وضعیت ترجمه فارسی این مقاله (Word)
وضعیت ترجمه انجام شده و آماده دانلود
تعداد صفحات ترجمه تایپ شده با فرمت ورد با قابلیت ویرایش  ۱۶ صفحه با فونت ۱۴ B Nazanin
ترجمه عناوین تصاویر و جداول ترجمه شده است ✓ 
ترجمه متون داخل تصاویر ترجمه شده است  
ترجمه متون داخل جداول ترجمه شده است  
درج تصاویر در فایل ترجمه درج شده است 
درج جداول در فایل ترجمه درج شده است  
منابع داخل متن به صورت فارسی درج شده است 
کیفیت ترجمه کیفیت ترجمه این مقاله متوسط میباشد 
توضیحات ترجمه این مقاله به صورت خلاصه انجام شده است.

 

فهرست مطالب

چکیده
۱- مقدمه
۲- مرور منابع
۲-۱ محتوی فرهنگ سازمانی
۲-۲ فرهنگ سازمانی و گزینش
۲-۳ فرهنگ و آموزش سازمانی در برابر توسعه
۲-۴ مدیریت عملکرد و فرهنگ سازمانی
۲-۵ فرهنگ سازمانی و مدیریت پاداش
۳- مدل تحقیق و فرضیه
۳-۱ روش تحقیق
۳-۲ ابزار تحقیق
۴-تحلیل داده ها
۴-۱ ویژگی های پاسخگویان
۴-۲ رابطه بین متغیر های تحلیل شده
۵- اهمیت مدیریتی و نتیجه گیری
۵-۱ محدودیت مطالعه

 

بخشی از ترجمه
 چکیده
این مقاله، نتایج تاثیر فرهنگ سازمانی را بر روی عملیات و شیوه های منابع انسانی در دانشگاه های خصوصی نیجریه نشان می دهد. تحلیل آماری بر اساس دویست و سی و هفت پاسخگو در دانشگاه های خصوصی است که نشان می دهد یک رابطه نزدیک بین فرهنگ سازمانی و فرایند گزینش، برنامه های آموزشی، مدیریت عملکرد شغلی، عملکرد کارکنان، ساختار پرداخت، و پاداش دهی وجود دارد. این مقاله نشان داده است که با توجه به شرایط سازمانی مورد مطالعه، هر یک از متغیر ها توسط افراد از نظر ارزش ها، باورها و شیوه های سازمانی بررسی می شوند. از این روی پیشنهاد می شود که کارکنان و متقاضیان شغل بایستی تلاش کنند تا با فرهنگ سازمانی قبل از پذیرش پیشنهادات شغلی آشنا شوند.
 
۱- مقدمه
 سازمان های امروزی دارای پویایی زیادی هستند زیرا موجب بروز فرصت ها وچالش های زیادی برای سیاست گذاران و متخصصان شرکتی می شوند. درک این پویایی برای دست یابی به اهداف راهبردی سازمان لازم است.
تحقیقاتی در منابع برای بررسی اثر فرهنگ سازمانی بر روی برنامه های توسعه منابع انسانی صورت گرفته است. برای مثال، محققانی نظیر هتسفتد ۱۹۸۰، اوچی ۱۹۸۱، هاتسفد و باند ۱۹۸۸، کاتر و هسترک ۱۹۹۲، ماگی ۲۰۰۲ بیان داشته اند که فرهنگ سازمانی به به ارایه فرصت و ساختار گسترده تر برای توسعه مهارت های رفتاری و فنی منابع انسانی در سازمان کمک می کند. این زمانی منطقی است که رفتار خوب ناشی از ارزش های اخلاقی باشد. یک سازمان می تواند کارکنان را با استفاده از ارزش های فرهنگی و اخلاقی تشویق کند. با این حال برتری و تعالی سازمانی می تواند متغیر باشد زیرا ویژگی های فرهنگی منبع مزیت رقابتی از طریق ابهام علی است( بارنی ۱۹۹۱، پیترز و واترمن ۱۹۸۲). دنیا به سرعت در حال تغییر است و سطح سازمان به دلیل پیشرفت های فناوری در حال تغیر است که اثر زیادی بر روی برنامه های توسعه منابع انسانی وارد کرده است. به علاوه، سازمان ها از نظر محتوی فرهنگی از حیث باور ها، ارزش ها و فرضیات متفاوت هستند.
فرهنگ سازمانی معمولا در صدد مقابله با تغییرات ویا و رفع تقاضای سازمانی جهت دست یابی به مزیت رقابتی در همه فعالیت ها است. از این روی یک فرهنک مشارکتی ارایه شده توسط ریچی ۲۰۰۰ف به عنوان ابزار انکیزشی عمل می کند که سازمان را تشویق به عملکرد موفق می کند. به این ترتیب، هدف این مقاله، بررسی اثر فرهنگ سازمانی بر روی برنامه های توسعه منابع انسانی سازمان ها با استفاده از دانشگاه های خصوصی نیجریه است. انتخاب دانشکاه های خصوصی نیجریه بر اساس این حقیقت است که این دانشگاه ها دارای چشم انداز های متفاوتی هستند و برخی از آن ها تحت مالکیت اسلامیان و مسیحیت می باشند و از این روی این تفاوت ها در ارزش، باور و شیوه ها وجود دارد. با این حال، دانشگاه ها تحت مالکیت دولت قرار دارد.
با این حال، هدف این مقاله پاسخ به سوالات تحقیق است
۱- آیا فرهنگ سازمانی اثر معنی داری بر روی فعالیت انتخاب و گزینش سازمان دارد؟
۲- آیا آموزش و برنامه های توسعه ای سازمانی بر فرهنگ سازمانی اثر دارد؟
۳- آیا رابطه معنی داری بین فرهنگ سازمانی و مدیریت پاداش وجود دارد
۴- آیا عملکرد مدیریت سازمان ارتباط مستقیمی با فرهنک سازمانی دارد یا خیر.

 

بخشی از مقاله انگلیسی

Abstract

This paper shows results of the impact of organizational culture on human resource practices in some selected Nigerian private universities. The statistical analysis was based on two hundred and thirty-seven respondents in the selected studied private universities showing that a close relationship exists between organizational culture and recruitment process, training programmes, job performance management, performance of employees, pay structure, and compensation administration. The paper suggested that given the organizational context of the study, each of the variables will be appreciated more by the individuals in values, beliefs, and practices of the organization. It is therefore suggested that prospective employees or job seekers should endeavor to familiarize themselves with the organizational culture before accepting job offers.

۱ Introduction

Today’s organization is predominantly dynamic as it poses large opportunities and challenges to the corporate practitioners and policy makers. Understanding such dynamism is very crucial to pursue the organizational strategic objectives.

There have been researches in literature to explore the effect of organizational culture on various human resource development programmes of an organization. For example, scholars including Hofstede, 1980; Ouchi, 1981; Hofstede and Bond, 1988, Kotter and Heskett, 1992; Magee, 2002, claim that organizational culture help to provide opportunity and broad structure for the development of human resources’ technical and behavioural skills in an organization. This makes sense because good behavior is driven by ethical values. An organization can guide the conduct of its employees by embedding ethical values in its culture. However, organizational excellences could be varied since cultural traits could be source of competitive advantage through casual ambiguity, (Barney, 1991; and Peters and Waterman, 1982). The world is changing rapidly and the level of organizations is also changing due to technological advancements which have affected their human resource developments programmes. Moreover, organizations differ in their cultural content in terms of the relative ordering of beliefs, values and assumptions.

Organizational culture adapts overtime to cope with the dynamic changes and meet the varying demands of the organization in its quest for gaining competitive advantage in all its activities. Therefore, a supportive culture as noted by Ritchie, (2000) is considered as a motivational instrument which promotes the organization to perform smoothly and ensure success in all its endeavours. Thus, the aim of this paper is to examine the impact of organizational culture on the human resource development programmes of organizations using selected Nigerian Private Universities as our study case. The choice of Nigerian private universities was based on the fact that these universities were birthed from different perspectives, some are privately owned by Christians and Islamic missionaries, which is evident in the differences that exist amongst them and exhibited in their value, belief, and practices. However, universities owned by the government (State or Federal) are not captured in this survey. However, the paper seeks to answer the following research questions:

Does organizational culture has any significance influence on the recruitment and selection activity of an organization?

Do training and development programmes of an organization affected by the organizational culture? Is there any significant relationship between the culture of an organization and the compensation administration?

Are performance management functions of an organization directly related to the organizational culture?

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا