دانلود رایگان ترجمه مقاله بررسی و توسعه مدل توازی انگیزشی در تیم ها توسط چن و کانفر (۲۰۰۶) (نشریه الزویر ۲۰۰۹)

این مقاله انگلیسی ISI در نشریه الزویر در ۱۱ صفحه در سال ۲۰۰۹ منتشر شده و ترجمه آن ۲۹ صفحه میباشد. کیفیت ترجمه این مقاله ارزان – نقره ای ⭐️⭐️ بوده و به صورت کامل ترجمه شده است.

 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی
عنوان فارسی مقاله:

پتانسیل انگیزشی تیم ها: بررسی و توسعه مدل توازی انگیزشی در تیم ها توسط چن و کانفر (۲۰۰۶)

عنوان انگلیسی مقاله:

The motivating potential of teams: Test and extension of Chen and Kanfer’s (2006) cross-level model of motivation in teams

 
 
 
 
 

 

مشخصات مقاله انگلیسی (PDF)
سال انتشار ۲۰۰۹
تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۱ صفحه با فرمت pdf
رشته های مرتبط با این مقاله روانشناسی، مدیریت
گرایش های مرتبط با این مقاله روانشناسی صنعتی و سازمانی، مدیریت منابع انسانی
چاپ شده در مجله (ژورنال) رفتارهای سازمانی و فرایندهای تصمیم گیری انسانی – Organizational Behavior and Human Decision Processes
کلمات کلیدی انگیزه، تیم ها، عملکرد،سطح ترکیبی
ارائه شده از دانشگاه دانشکده روانشناسی، موسسه فناوری گرجستان، آتلانتا، ایالات متحده آمریکا
رفرنس دارد  
کد محصول F1213
نشریه الزویر – Elsevier

 

مشخصات و وضعیت ترجمه فارسی این مقاله (Word)
وضعیت ترجمه انجام شده و آماده دانلود
تعداد صفحات ترجمه تایپ شده با فرمت ورد با قابلیت ویرایش  ۲۹ صفحه با فونت ۱۴ B Nazanin
ترجمه عناوین تصاویر و جداول ترجمه نشده است 
ترجمه متون داخل تصاویر ترجمه نشده است  
ترجمه متون داخل جداول ترجمه نشده است 
ضمیمه ترجمه نشده است   
درج تصاویر در فایل ترجمه درج شده است  
درج جداول در فایل ترجمه درج شده است 
منابع داخل متن به صورت انگلیسی درج شده است  
کیفیت ترجمه کیفیت ترجمه این مقاله متوسط میباشد 

 

فهرست مطالب
چکیده
تئوری و فرضیه ها
پیش بینی کننده های سطح ترکیبی خود کفایتی
پیش بینی کننده های سطح ترکیبی هدف ستیزی فردی
پیش بینی کننده های سطح ترکیبی عملکرد فردی
مروری بر مطالعه
نمونه ۱
روش تحقیق
شرکت کنندگان، تکلیف و شیوه ها
اندازه ها
استراتژی تحلیل
نتایج
تحلیل های سطح ترکیبی خودکارآمدی
تحلیل های سطح ترکیبی هدف ستیزی فردی
تحلیل های سطح ترکیبی عملکرد فردی متعاقب
تحلیل های کمکی
بحث
نمونه ۲
روش 
مشارکت کنندگان، وظیفه، و رویه ها
مقیاس ها
کنترل ها
استراتژی تحلیل 
نتایج
تحلیل های سطح پیوند خودکارآمدی
تحلیل های سطح ترکیبی تلاش برای رسیدن به هدف فردی 
تحلیل های سطح ترکیبی عملکرد فردی متعاقب
بحث
بحث عمومی 
یافته ها و مشارکت ها
محدودیت ها و تخقیق آینده
 

 

بخشی از ترجمه
 چکیده
با وجود این که مطالعات تیمی و فردی فراوانی روی پروسه های انگیزشی صورت گرفته اما تعداد کمی از این مطالعات به ارتباط این گونه پدیده ها در تمام سطوح پرداخته اند. ما به منظور رفع این کمبود کار خود را براساس مدل نظری چند سطحی چن و کانفر (۲۰۰۶) درخصوص انگیزه در تیم ها در راستای توسعه و آزمایش یک مدل توازی روابط بین عملکرد و انگیزۀ فردی و تیمی انجام خواهیم داد. داده های برگرفته از دو نمونۀ دانشجویان دورۀ لیسانس که کارهای گروهی شبیه سازی شده انجام داده بودند، رابطۀ مستقیم و موازی میانی بین عملکرد قبلی تیمی، کارایی و فرایندهای کنشی با خودکفایتی فردی، هدف ستیزی و عملکرد را تأیید کرد. یافته ها شکل گیری چند سطحی و سیستم محور انگیزه عملکرد در تیم ها را تأیید کرد. علاوه براین، یافته ها در بحث مداوم درخصوص این که آیا فرایندهای انگیزشی پس از کنترل عملکرد پیشین، عملکرد را توجیه می کنند یا نه نقش داشت.
 
۱- مقدمه
به دلیل استفاده روز افزون از تیم های به هم وابسته در سازمان های کاری، علاقه به انگیزه کاری به گونه ایی که در موقعیت های تیمی عمل می کند در طی دو دهه گذشته شروع به رشد کرده است. چن و کانفر (۲۰۰۶) با گسترش و تعمیم تئوری های تیم ها و انگیزۀ کاری یک مدل نظری یکپارچه ارائه دادند که در این مدل انگیزۀ تیمی به عنوان یک پدیدۀ چند سطحی شبه سیستمی فرض می گیرید که شامل پروسه های سطح ترکیبی، تیمی، فردی به هم مرتبط و موازی می باشد. با این حال فقط تحقیقات تجربی محدود انگیزۀ تیمی یا فردی را از دیدگاه چند سطحی مدنظر قرار داده اند. پژوهش های محدود درخصوص انگیزه در تیم ها تاکنون بر ایجاد ساختارها و پروسه های فردی و تیمی موازی یا مشابه تمرکز داشته اند. شواهد اولیه از این تحقیقات نشان می دهد که ساختارهای انگیزشی در سطوح فردی و تیمی عملکرد شبیه به هم دارند. در این عملکرد با هم مربوط می شوند و از لحاظ عملکرد در سطح تیمی و گروهی نیز مشابه عمل می کنند. درعوض، اطلاعات خیلی کمتری درخصوص روابط سطح ترکیبی بین انگیزۀ فردی و تیمی وجود دارد (موارد استثنا شامل چن و بلیز (۲۰۰۲) و واتسن، چیمرز و پریسر (۲۰۰۱) می باشد).
برهمین اساس، هدف اولیه مطالعۀ حاضر آزمایش یا تست تجربی فرضیه های سطح ترکیبی در یک مدل یکپارچۀ چند سطحی از انگیزه و عملکرد فردی و تیمی بود. ما با توجه به نظریه پردازی چن و کانفر (۲۰۰۶) و تحقیقات گذشته روی همسانی انگیزه ایی مدل ارائه شده در شکل ۱ را بررسی می کنیم. این مدل روابط سطح ترکیبی میانی و مستقیم بین عملکرد پیشین پروسه های فردی و تیمی باورهای کفایتی، هدف ستیزی و عملکرد متعاقب را تصریح می کند. براساس چن و کانفر تأکید ما در این مقاله بر تأثیرات بالا – پایین (موقعیتی) متغیرها تیمی بر پیامدهای فردی برخلاف تأثیرات پایین – بالا (فوری) متغیر های فردی بر پیامدهای تیمی می باشد. درواقع، تمرکز بر تأثیرات بالا به پایین مرحلۀ منطقی بعدی از افزایش درک ما از پدیده های انگیزشی چند سطحی در تیم های ورای همسانی می باشد. چنان که تأثیرات بالا به پایین نسبت به تأثیرات پایین – بالا شایع تر، آنی تر و قدرتمندتر هستند. از این رو، نقش اول تحقیقات ما بررسی تجربی کامل تر روابط متقابل فرض شده توسط کانفر و چن و توجه به پروسه های کلیدی واسطه که سطوح ترکیبی انگیزش تیمی و فردی را به هم مربوط می سازند می باشد. در نهایت، بحث ما براین است که این رویکرد سطح ترکیبی به ما این امکان را می دهد که تغییر بیشتر در عملکرد و انگیزش فردی نسبت به آن چه فرمولاسیون های واحد و همسان این پدیده به تنها توضیح می دهد را تشریح کنیم.
با این حال، ما با مدنظر قرار دادن روابط دینامیک یا پویایی که انگیزه با گذشت زمان و در سطوح فردی و تیمی به عملکرد کمک می کند. مدل چن و کانفر (۲۰۰۶) را گسترش می دهیم. همین به نوبۀ خود به انگیزۀ بعدی کمک می کنند. اقتباس این دیدگاه دینامیک انگیزه در تیم ها کمک می کند تا بحث های اخیر درخصوص رابطۀ کفایت به عملکرد اطلاع داده شود. بالاخص، کار ونکوور و همکارانش (۲۰۰۱، ۲۰۰۲) نشان داده است که خود کفایتی با عملکرد و اقدام بعدی یعنی زمانی که در سطح درون شخصی در طی بخش های عملکردی مکرر آزمایش می شود ارتباط ضعیف تر و منفی تر دارد. با گسترش و توسعۀ این مطالعات رابطۀ کارایی – عملکرد درون شخصی دینامیک در یک موقعیت تیمی را بررسی می کنیم. در این وضعیت کارایی یا کفایت فردی تلاش و عملکرد تحت تأثیر پدیده های تیمی (موقعیتی) قرار دارد. علاوه براین مطالعۀ ما درخصوص این پرسش جامع نیز اطلاع رسانی می کند که آیا خود کفایتی عملکرد بعدی فوق و ورای عملکرد گذشته که در موقعیت تیمی مطالعه شده است را پیش بینی می کند؟
در پایان، ما مدل خود را در دو نمونه شامل گروه های دو عضوی و سه عضوی که کارهای متفاوت انجام می دهند و با استفاده از اقدامات مختلف هدف ستیزی، فرایندهای کنش تیمی و عملکرد فردی آزمایش می کنیم. از این رو، این دو نمونه به ما این امکان را داد که یافته خود را از لحاظ ساختاری در سرتاسر مرزهای مهم عملیاتی تیم ها و انگیزه نسخه برداری کنیم.

 

بخشی از مقاله انگلیسی

Abstract

Although individual- and team-level studies of motivational processes abound, very few have sought to link such phenomena across levels. Filling this gap, we build upon Chen and Kanfer’s (2006) multilevel theoretical model of motivation in teams, to advance and test a cross-level model of relationships between individual and team motivation and performance. Data from two samples of undergraduates performing simulated team tasks supported the direct and mediated cross-level relationships between team-level prior performance, efficacy, and action processes with individual-level self-efficacy, goal striving, and performance. The findings provide support for a multilevel, system-based formulation of motivation and performance in teams. Findings also contribute to the on-going debate on whether motivational processes account for performance once controlling for prior performance.

۱ Introduction

Stimulated by the growing use of interdependent teams in work organizations, interest in work motivation as it operates at and within team contexts has burgeoned over the past two decades (Kozlowski & Bell, 2003; Kozlowski & Ilgen, 2006; Mathieu, Maynard, Rapp, & Gilson, 2008). Extending theories of work motivation and teams, Chen and Kanfer (2006) developed an integrated theoretical model which postulates team motivation as multilevel, system-like phenomena involving parallel and inter-related individual-level, team-level, and cross-level processes. However, only limited empirical research has explicitly considered individual or team motivation from a multilevel perspective (Kanfer, Chen, & Pritchard, 2008). The limited research on motivation in teams to date has focused on establishing functionally parallel, or homologous (Chen, Bliese, & Mathieu, 2005; Kozlowski & Klein, 2000), individual-level and team-level motivation constructs and processes. Initial evidence from this research suggests that motivational constructs at the individual and team levels are functionally similar, in that they relate to each other and to performance similarly at the individual and team levels (Chen & Bliese, 2002; Chen, Thomas, & Wallace, 2005; Chen, Webber, et al., 2002; DeShon, Kozlowski, Schmidt, Milner, & Weichmann, 2004; Gibson, 2001). In contrast, much less is known regarding cross-level relationships between individual and team motivation (exceptions include Chen and Bliese (2002) and Watson, Chemers, and Preiser (2001)). Accordingly, the primary purpose of this study was to empirically test cross-level hypotheses within an integrative, multilevel model of individual and team motivation and performance. Building on Chen and Kanfer’s (2006) theorizing and prior research on motivational homology, we examine the model shown in Fig. 1, which specifies direct and mediated cross-level relationships between team-level and individual-level prior performance, efficacy beliefs, goal striving and action processes, and subsequent performance. Consistent with Chen and Kanfer, our emphasis in this research is on top-down (contextual) influences of team-level variables on individual-level outcomes, as opposed to bottom-up (emergent) influences of individual-level variables on team-level outcomes. Indeed, focusing on top-down influences is a logical next step in enhancing our understanding of multilevel motivation phenomena in teams beyond homology, as top-down effects are more prevalent, immediate, and powerful relative to bottom-up effects (Kozlowski & Klein, 2000; Mathieu & Taylor, 2007). Thus, a primary contribution of our research is the more complete empirical test of the cross-level relationships postulated by Chen and Kanfer, and the consideration of key mediating processes that link individual and team motivation across levels. Ultimately, we argue, this cross-level approach allows us to explain more variance in individual-level motivation and performance than would be explained by single-level or homologous formulations of these phenomena alone. However, we also extend Chen and Kanfer’s (2006) model by considering dynamic relationships in which, over time and across the individual and team levels, motivation contributes to performance, which in turn feeds back into subsequent motivation. Adopting this dynamic view of motivation in teams can help inform the recent debate regarding the efficacy–performance relationship (e.g., Bandura & Locke, 2003; Vancouver, Thompson, Tischner, & Putka, 2002; Vancouver, Thompson, & Williams, 2001). Specifically, work by Vancouver and his colleagues (2001, 2002) have suggested that self-efficacy relates to subsequent effort and performance more weakly and negatively when examined at the within-person level over repeated performance episodes. Extending these studies, we examine the dynamic within-person efficacy–performance relationship within a team context, where individual-level efficacy, effort and performance are likely influenced by team-level (i.e., contextual) phenomena. Likewise, our study also helps inform the broader question of whether self-efficacy predicts subsequent performance above and beyond past performance, which has yet to be studied in a team context (cf. Heggestad & Kanfer, 2005; Judge, Jackson, Shaw, Scott, & Rich, 2007). Finally, we also test our model in two samples consisting of 2-member and 3-member teams performing different tasks, and using different measures of individual goal striving, team action processes, and individual performance. Thus, the two samples allowed us to constructively replicate (Lykken, 1968) our findings across important operational boundaries of teams and motivation.

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا