دانلود رایگان ترجمه مقاله تاثیر سیستم های اطلاعات جغرافیایی (MIS) بر مدیریت مدرسه – الزویر ۲۰۱۴

دانلود رایگان مقاله انگلیسی تاثیر سیستم های اطلاعات جغرافیایی(MIS) بر مدیریت مدرسه: منابع چه می گویند؟ به همراه ترجمه فارسی

 

عنوان فارسی مقاله: تاثیر سیستم های اطلاعات جغرافیایی(MIS) بر مدیریت مدرسه: منابع چه می گویند؟
عنوان انگلیسی مقاله: Impact of management information systems (MIS) on school administration: What the literature says
رشته های مرتبط: مدیریت، جغرافیا، علوم تربیتی، سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی، مدیریت فناوری اطلاعات، مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
فرمت مقالات رایگان مقالات انگلیسی و ترجمه های فارسی رایگان با فرمت PDF میباشند
کیفیت ترجمه کیفیت ترجمه این مقاله عالی میباشد 
توضیحات ترجمه صفحات پایانی موجود نیست
نشریه  الزویر – Elsevier
مجله پنجمین کنفرانس بین المللی علوم آموزشی و تربیتی
کد محصول F115

مقاله انگلیسی رایگان

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

ترجمه فارسی رایگان 

دانلود رایگان ترجمه مقاله
جستجوی ترجمه مقالات جستجوی ترجمه مقالات جغرافیا

 

 

بخشی از ترجمه فارسی:

استفاده از فناوری اطلاعات در مدیریت آموزشی  به دلیل کارایی و تاثیر بخشی بالای  افزایش روز افزونی دارد. در مراحل اولیه توسعه آن، مهم ترین هدف استفاده از سیستم های اطلاعات جغرافیایی (MIS) بهبود کارایی فعالیت های اداری مدارس بود. این سیستم برای ذخیره سازی داده های  مربوط به دانش آموزان و پرسنل ها استفاده شده است. از این رو بیشتر کاربرد این روش بر  ثبت و مقایسه داده ها  متمرکز بود تا انتقال و یا تجزیه تحلیل  داده ها. طی مراحل تلفیق و یکپارچه سازی آن، ارزش سیستم  اطلاعات مدیریتی  بیشتر شناخته شد. بررسی منابع کلی ، تاثیر مثبت MIS را روی مدیریت  مدارس از جمله قابلیت دسترسی بهتر به اطلاعات، مدیریت کارامد تر، بهره برداری و استفاده بهتر  از منابع مدرسه، کاهش بار و فشار کاری، مدیریت بهتر زمان و بهبود کیفیت گزارش ها نشان  داده اند. یک سری  عوامل محدود کننده استفاده از سیستم های اطلاعات مدیریتی در منابع علمی گزارش شده اند که از مهم ترین آن ها  عدم وجود زمان کافی، عدم اعتماد به نفس و مهارت، عدم آموزش، عدم پشتیبانی مدیریت مناسب و عدم پشتیبانی فنی  می باشند. سیستم های اطلاعات مدیریتی می توانند اطلاعات مورد نیاز را برای مدیران و معلمان در جهت برنامه ریزی، سیاست گذاری و ارزیابی هر چه آگاهانه تر فراهم می سازد. سیستم های اطلاعات جغرافیایی منجر به تحول و تغییر عظیم در مدیریت مدارس در زمینه های رهبری،  تصمیم گیری، حجم و تراکم کاری، مدیریت منابع انسانی، ارتباطات، مسئولیت پذیری و برنامه ریزی شده اند. این سیستم ها قادر به یاری کردن مدیران مدارس در تعیین اهداف مدرسه، فرمولاسیون برنامه های راهبردی،  توزیع منابع و ارزیابی مدیریت کارکنان علاوه بر موفقیت سازمانی می باشند.

لغات کلیدی: سیستم های اطلاعات مدیریتی، MIS، مدیریت مدرسه،

۱-مقدمه

کامپیوتر ها پتانسیل بالایی در کمک به آموزش؛ یادگیری و مدیریت در مدارس نشان داده اند. حجم عظیمی از سرمایه و منابع  مورد استفاده برای وارد کردن فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) به درون مدارس از جمله سخت افزار ها،  نرم افزارها، شبکه یابی و توسعه کارکنان در صورتی ارزشمند و کارامد خواهند بود که شواهدی مبنی بر تاثیر مثبت و کارایی آن وجود داشته باشد( کونیده وهمکاران ۲۰۰۷).

استفاده از فناوری اطلاعات در مدیریت آموزشی با توجه به کارایی و اثر بخشی بالای خود به شدت  افزایش یافته است. مدیران مدرسه که مجبور به صرف زمان زیاد جهت حل مسائل پیچیده تخصیص  (مدیریت کارکنان، مدیریت منابع و  برنامه ریزی زمانی) و پایش عملیات مدرسه هستند، امروزه  راه کار ها و روش های بهتری به دلیل پیشرفت فناوری در اختیار دارند. فناوری اطلاعات موجب تسهیل تمرکز زدایی وظایف کاری و همکاری آن ها در شبکه تعاملی ارتباطی می شود(کستل ۱۹۹۶). آن ها موجب افزایش انعطاف پذیری و شبکه بندی شده و بر استقلال، تعامل و سازش با محیط همواره در حال تغییر تاکید دارند( کستل ۲۰۰۱).

سیستم های مدیریت اطلاعات  (MIS) غالبا توسط مدارس برای پشتیبانی از طیف وسیعی از فعالیت های اجرایی و مدیریتی نظیر کنترل و پایش حضور و غیاب،  اطلاعات و داده های ارزیابی، تهیه گزارش، مدیریت مالی و تخصیص منابع و افراد استفاده می شوند. سیستم های مدیریت اطلاعات  (MIS) اطلاعات لازم را به منظور مدیریت کارامد تر و  هر چه بهتر سازمان ها برای مدیران فراهم می کنند. این سیستم ها کاملا متفاوت از دیگر سیستم های اطلاعات مدیریتی می باشند زیرا آن ها به منظور تجزیه تحلیل و تسهیل فعالیت های  کارکردی و راهبردی در سازمان طراحی شده اند( برین ۱۹۹۹).

واتسون و همکاران ۱۹۸۷ سیستم های مدیریت اطلاعات  (MIS) را به عنوان روشی سازمانی برای جمع آوری اطلاعات گذشته، حال و  پیش بینی شده آینده مربوط به عملیات داخلی و اطلاعات خارجی می داند. این سیستم از کارکرد ها و وظایف برنامه ریزی، کنترل و عملیاتی سازمان با  فراهم کردن اطلاعات جدید در زمان مناسب جهت کمک به تصمیم گیران پشتیبانی می کند. تالم ۱۹۹۹ سیستم های مدیریت اطلاعات  (MIS) را یک سیستم اطلاعات مدیریتی  طراحی شده برای  تطبیق  فرایند های ساختاری، وظایف مدیریتی و آموزشی بر اساس نیاز های خاص مدرسه تعریف می کند. ابرین ۱۹۹۹ سیستم اطلاعات مدیریتی را اصطلاحی در خصوص سیستم با تاکید بر تلفیق سیستم های رایانه ای با اهداف کوتاه مدت و بلند مدت سازمان می داند.

بر اساس تعاریف فوق الذکر، MIS اشاره به سیستمی دارد که این سیستم از اطلاعات مورد نیاز توسط مدیریت سازمان در  هر سطح در  جهت اتخاذ تصمیمات کارکردی، تاکتیکی و راهبردی بهره می برد. هدف اصلی آن طراحی و اجرای روش ها، فرایند و  شیوه هایی است که بتوان از طریق آن گزارشات مناسب دقیق،   دایم و زمان مند فراهم کرد.

MIS نقش مهمی در زمینه تصمیم گیری ایفا می کند زیرا می تواند آشفتگی های موجود در یک سیستم را پایش کند و روند فعالیت و اقدامات  کنترلی در سیستم را تعیین کند. هم چنین این سیستم در تصمیمات غیر برنامه نویسی بسیار  مناسب تلقی می شود چرا که با عرضه اطلاعاتی برای جست و جو، تجزیه تحلیل، ارزیابی و فرایند های انتخاب و اجرای تصمیم گیری(ابی ۲۰۰۳) پشتیبانی کامل را فراهم می کند. این سیستم ها توانایی عرضه و ارایه اطلاعات پردازش شده، مدل های تحلیلی، آپدیت های روزانه و سناریو های فرضی را برای کمک به مدیران و برنامه ریزان به منظور تسهیل فرایند های تصمیم گیری آن ها دارند.

بخشی از مقاله انگلیسی:

Abstract

The use of information technology in educational management has rapidly increased due to its efficiency and effectiveness. In the initial stages of its development, management information systems (MIS) main purpose and usage was to improve the efficiency of school office activities. It was used to store student and personnel data. The most concern was being focused on data entry and collation, rather than upon data transfer or analysis. The value of management information was recognized during its integration stages. Overall review of literature highlighted positive impact of MIS on school administration and management including better accessibility to information, more efficient administration, higher utilization of school resources, reduction in workload, better time management, and improvement in the quality of reports. A number of inhibitors to MIS use are evident in the literature; foremost am ong these are lack of time, lack of confidence or skills, lack of training, lack of senior management s upport, and lack of technical support. MIS can provide administrators and teachers with the information required for inform ed planning, policy-making, and evaluati on. MIS have changed school management in the areas of leadership, decision making, workload, human resource management, communication, responsibility, and planning. These systems can assist the school manager in dete rmining the aims of the school, formulating strategic plans, distributing resources, and evaluating staff performance as well as organizational success. Keywords : Management information systems, MIS, school administration, school management. Corresponding Author: Madiha Shah Tel: 39883893 E-mail: madihashah@gmail.com

۱٫ Introduction

Computers are seen to have the potential to make a si gnificant contribution to th e teaching, learning, and administration in schools. An extens ive amount of investment that has gone into introducing information and communication technology (ICT) into school s including hardware, software, networking, and staff development will be considered worthwhile if there is evidence that it has made a commensurate impact on school performance and effectiveness (Condie et al., 2007). The use of information technology in educational manageme nt has rapidly increased due to its efficiency and effectiveness. School managers who used to spend larg e amount of time in solving complex allocation problems (e.g., staff allocation, resource allocation, timetabling) a nd monitoring the school operations have now better options due to enhanced technology. Information technologies fa cilitate the decentralization of work tasks and their coordination in an interactive network of communicati on in real time (Castells, 1996). They allow for greater lexibility and networking that emphasizes interdependence, interaction, and constant adaptation to an ever-changing environment (Castells, 2001). Management information systems (MIS) are being used by schools to support a range of administrative activities including attendance monitoring, assessm ent records, reporting, financial management, and resource and staff allocation. MIS provide managers with the informati on required to manage organizations efficiently and effectively. These systems are distinct from other informa tion systems in that they are designed to be used to analyze and facilitate strategic and operational activities in the organization (O’Brien, 1999). Waston et al. (1987) describes management information system (MIS) as ‘an organi zational method of providing past, present and projected information related to intern al operations and external intelligence. It supports the planning, control and operation functions of an organization by furnishing uni form information in the proper time frame to assist the decision makers’. Telem (1999) defines MIS as ‘a manage ment information system designed to match the structure, management task, instructional processes, and special needs of the school’. O’Brien (1999) referred MIS as ‘a term given to the discipline focused on the integration of computer systems with the aims and objectives of an organization’. Based on the foregoing definitions, MIS refers to a system that uses the information required by the organization’s management at every leve l in making operational, tactical, and strategic decisions. Its main objective is to design and implement procedures, processes, and rou tines that provide suitably detailed reports in an accurate, consistent, and timely manner. MIS plays a vital role in the area of decision making as it can m onitor by itself di sturbances in a system, determine a course of action and take action to get the system in control. It is also relevant in non-programmed decisions as it provides support by supplying information for the search, the analysis, the evaluation and the choice and implementation process of decision making (Obi, 2003). These systems have th e ability to provide its users the processed information, analytical m odels, real-time updates and hypothetical s cenarios to assist their decision- making process. This paper will give an account of the studies that have examined the impact of MIS on school administration and management. Some of these studies have also high lighted the factors that hinder MIS usage in school administration.

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا