دانلود رایگان ترجمه مقاله بررسی ابعاد روانشناختی اعتماد بر روی وفاداری الکترونیکی – امرالد ۲۰۱۴

 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی
عنوان فارسی مقاله:

بررسی ابعاد روان شناختی اعتماد بر روی وفاداری الکترونیکی: مطالعه موردی مصرف کنندگان عربستان سعودی

عنوان انگلیسی مقاله:

Investigation of psychological dimensions of trust on e-loyalty A case of Saudi Arabia consumers

 
 
 
 
 

 

مشخصات مقاله انگلیسی (PDF)
سال انتشار ۲۰۱۴
تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۸  صفحه با فرمت pdf
رشته های مرتبط با این مقاله مدیریت، مهندسی فناوری اطلاعات
گرایش های مرتبط با این مقاله بازاریابی، مدیریت بازرگانی، مدیریت منابع انسانی و تجارت الکترونیک
چاپ شده در مجله (ژورنال) مجله بازاریابی اسلامی – Journal of Islamic Marketing
کلمات کلیدی بازار های اسلامی، بازاریابی الکترونیکی اسلامی، مصرف کننده مسلمان، الگوی مصرف مسلمان
ارائه شده از دانشگاه دانشکده مدیریت بازرگانی، دانشگاه Dar Al Uloom، ریاض، عربستان سعودی
رفرنس دارد 
کد محصول F1139
نشریه امرالد – Emerald

 

مشخصات و وضعیت ترجمه فارسی این مقاله (Word)
وضعیت ترجمه انجام شده و آماده دانلود
تعداد صفحات ترجمه تایپ شده با فرمت ورد با قابلیت ویرایش  ۲۲ صفحه با فونت ۱۴ B Nazanin
ترجمه عناوین تصاویر و جداول ترجمه شده است 
ترجمه متون داخل تصاویر ترجمه نشده است  
ترجمه متون داخل جداول ترجمه نشده است 
درج تصاویر در فایل ترجمه درج نشده است 
درج جداول در فایل ترجمه درج نشده است 
درج فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه  به صورت عکس درج شده است  
منابع داخل متن به صورت فارسی درج شده است 
کیفیت ترجمه کیفیت ترجمه این مقاله متوسط میباشد 

 

فهرست مطالب

چکیده

۱-مقدمه

۲- خصوصیات مصرف کننده های عربستان سعودی

۳- ابعاد روان شناختی اعتماد مشتریان بر خرده فروشی الکترونیکی

۳-۱ عوامل مبتنی بر ادراک

۳-۲ عوامل مبتنی بر تجربه

۳-۳ عوامل مبتنی بر دانش

۳-۴ عوامل مبتنی بر نگرش

۳-۵ اعتماد الکترونیکی به عنوان سابقه و پیش نیاز وفاداری الکترونیکی

۴- روش تحقیق

۴-۱ نمونه

۴-۲ خلاصه پاسخ دهنده ها

۴-۳ ابزار نظر سنجی

۵- تحلیل داده ها و نتایج

۵-۱ پایایی

۵-۲ روایی ساختار

۵-۳ ارزیابی مدل ساختاری

۶- نتایج

۷٫۱- پیامد های نظری و عملی

۷٫۲- محدودیت ها

 

بخشی از ترجمه
 چکیده

هدف: هدف این مقاله تلفیق و ترکیب منابع موجود در خصوص ابعاد روان شناختی و اعتماد برای توسعه مدل وفاداری الکترونیکی مصرف کننده می باشد.

طرح/ روش/ رویکرد: این مقاله چهار عامل مبتنی بر روان شناختی مهم موثر بر اعتماد مصرف کننده و وفاداری الکترونیکی را توسعه می دهد: مبتنی بر ادراک، مبتنی بر تجربه، مبتنی بر دانش و نگرش.

یافته ها: نتایج این مقاله نشان می دهد که عوامل مبتنی بر تجربه و ادراک از عوامل مهم تاثیر گذار بر اعتماد مشتری و وفاداری الکترونیکی در خرده فروشی الکترونیکی می باشند. مصرف کننده ها، عملیات اطلاعاتی را در نظر می گیرد.

محدودیت ها و اهمیت تحقیق: این مقاله اطلاعاتی را در مورد سوابق روان شناسی اعتماد مصرف کننده در خرده فروشی الکترونیکی ارایه می دهد با این حال یک سری اطلاعات مربوط به شخصیت هنوز در نظر گرفته نشده است. یک گزینه غیر قابل تعمیم یا غیر قابل کاربرد به عنوان گزینه پاسخ در پرسش نامه لحاظ نشده است. شرکت کننده ها به سختی اطلاعات دقیق در مورد تجربه گذشته ارایه می کنند که سه ماه پیش در روش خود گزارشی رخ داده است.

پیامد های عملی: از دیدگاه نظری، مدل تصمیم گیری اعتماد مصرف کننده مبتنی بر روان شناختی، یک دیدگاه جامع از فرایند تصمیم گیری خرید مصرف کننده انلاین و وفادرای الکترونیکی ارایه می کنند. از دیدگاه عملی، این مقاله یک سری عوامل روان شناختی مهم از اعتماد مصرف کننده ها را در وب سایت و شواهد تجربی مربوط به اثر نسبی این عوامل بر اعتماد مصرف کننده و وفاداری الکترونیکی ارایه می کند.

اصلیت/ ارزش: تا کنون، این اولین تحقیقی است که برای تحلیل ابعاد روان شناختی اعتماد در خرده فروشان الکترونیکی و اثر آن بر وفاداری الکترونیکی با استفاده از حداقل مربعات در تحقیقات تجارت الکترونیکی عربستان صعودی انجام شده است.

۱- مقدمه
اهمیت وفاداری، یک مسئله اساسی در مطالعه خرده فروشی انلاین بوده است. وفاداری الکترونیکی به صورت یک نگرش و تعهد مطلوب مشتری در قبال خرده فروش انلاین تعریف می شود که منجر به رفتار خرید مکرر می شود( اسرینواسان و همکاران ۲۰۰۲). در نتیجه، مصرف کنندگان وفاداری الکترونیکی سود بیشتری را برای خرده فروشان انلاین از طریق تعهد مشتریان بلند مدت و کاهش هزینه کسب مشتریان جدید دارند. مشتریان وفادار الکترونیک به دنبال کم هزینه ترین قیمت ها نمی باشند بلکه به دنبال پرداخت حق بیمه می باشند. آن ها اشاره به مشتریان جدید به خرده فروشان انلاین دارند و این منبع غنی از سود ارایه می کنند( ریچلد و همکاران ۲۰۰۰). به علاوه، مشتریان وفادار الکترونیک، خرید بیشتری از مشتریان جدید انجام داده و هزینه عملیاتی کم تری را متحمل می شوند( وان ریل و همکاران ۲۰۰۱). از این روی، اگرچه هزینه تثبیت وفاداری انلاین بزرگ تر از خرده فروشان اجر و ملات است، رشد سود زمانی دارای سرعت بیشتری است که رابطه برقرار شود( ریشلد و همکاران ۲۰۰۰). این یافته های قبلی اشاره به لزوم درک شیوه توسعه وفاداری الکترونیکی دارند.
در توجیه تثبیت و استقرار وفاداری الکترونیک، اعتماد( رشلد و شافتر ۲۰۰۰) نقش مهمی ایفا می کند. برای مثال، مطالعات نشان داده اند که اعتماد بر وفاداری الکترونیکی به صورت منفرد تاثیر دارد نظیر اعتماد- وفاداری الکترونیکی و یا به صورت متولی نظیر اعتماد-رضایت الکترونیکی- وفاداری الکترونیکی( کامروس و همکاران ۲۰۰۴). از آن جا که تحقیقات در خصوص اعتماد در رشته های مختلفی صورت گرفته است، بسیاری از تعریف اعتماد تغییر پیدا کرده است. بر اساس راسو و همکاران ۱۹۹۸، اعتماد به صورت زیر تعریف می شود: یک وضعیت روان شناختی که هدف آن پذیرش اسیب پذیری مبتنی بر انتظارات مثبت از اهداف و رفتار دیگران است.
این تعریف اعتماد را به صورت یک ذهنیت تعریف می کند که فرد را تشویق به ریسک پذیری به دلیل انتظارات مثبت می کند. برای وفاداری، مصرف کننده ها این موضوع را در نظر می گیرند که توصیه به سایرین، یک متغیر مهم است. با این حال، مذهب نقش بسیار مهمی در تاثیر گذاری بر رفتار مشتری ایفا کرده و یک عنصر مهم اعتماد در تصمیمات خرید انلاین است( ازو و دیب ۲۰۰۴). این مطالعه، نقش ابعاد روان شناختی مصرف کنندگان مسلمان را به صورت یک فاکتور اعتماد با تاکید بر وفادرای بررسی می کند. اعتماد مصرف کننده به زمینه تجارت الکترونیک کسب و کار به مصرف کننده با فرهنگ او فرق می کند حتی اکر با گروه مذهبی ارتباط داشته باشد. مذهب، یک مدل قابل مشاهده از سابقه برای اعتماد است. فرهنگها دارای سلایق متفاوت مربوط به باور های فرهنگی در خصوص نگرش مذهبی می باشند. به همین دلیل، ارتباط بین مذهب و اعتماد بین فردی در زمینه بنگاه با مشتری، از اهمیت زیادی در درک نیات خرید در سطح فردی بر خور دار است. اهمیت مذهب در جامعه شناسی و روان شنا سی اثبات شده است( امین و همکاران ۲۰۱۴) با این حال در تجارت الکترونیکی کسب و کار به مشتری تشخیص داده نشده است.
مصرف کننده های مسلمان در عربستان سعودی، اندونزی، پاکستان و مصرف، نستل لیپتون و کرافت را جزو ۵ برند سازگار با مسلمان مطرح کرده اند در حالی که بانک ها و شرکت های بیمه در پایین ترین سطح بر اساس شاخص برند نور قرار دارند( اگلیوی و ماتر ۲۰۱۰ الف و ب). مصرف کننده های مسلمان که ۱٫۸ میلیارد دلار از هزینه های بازار را شامل می شوند، برند ها را نه تنها بر اساس حلال و حرام بودن آن ها درک می کنند، بلکه بر اساس زمینه های اخلاقی نیز آن ها را در نظر می گیرند. تانیا درنالیکا، مدیر برنامه ریزی راهبردی، می گوید که : داشتن یک مشاوره اسلامی، مهم است زیرا تعداد زیادی از ملیت ها در مورد اسلام اطلاع ندارند. مصرف کننده های مسلمان به صورت مدرن و غیر غرب زده در نظر گرفته می شوند: حدود ۶۵ درصد پاسخ دهنده ها گفتند که از این که مسلمان هستند احساس غرور دارند ولی مصرف کننده های مسلمان می گویند که آن ها می توانند وفاداری را در سبک زندگی مدرن قرار دهند( اگلیوی و ماترز ۲۰۱۰ الف وب).
بر اساس گفته ویلیسون و گرانت، بازاریابی اسلامی به عنوان یک مشعل جدید عمل می کنند و که در برابر عرف مقاومت کرده و موجب اطمینان از تطابق آن با اهداف بازاریابی می شود هماند طور که بازاریابی سبز و دیجینال این کار را انجام داده اند و به این ترتیب بانک داری اسلامی دیگر فشار اصلی دیگر جزء اصلی از بازار یابی است. ویلسون و گرانت ۲۰۱۳ بیان می دارد که بازار یابی اسلامی را نمی توان از وفاداری اسلامی استخراج کرد بلکه از طریق بازیگران و فعالیت ها توسط مسلمانان و غیر مسلمانان حاصل می شود و این بخشی از یک پدیده طبیعی است که در آن بازاریابی از مراحل تکاملی مفهوم و عمل برای حفظ اهمیت و کارایی آن در محیط های جدید تغییر می کند.
این مقاله با بررسی تحقیقاتی در خصوص رفتار مصرف کننده مشتری و بازاریابی اسلامی، این موضوع را مطالعه می کند که ایا ابعاد روان شناختی اعتماد بر مصرف کننده انلاین بر اساس وفاداری اثر دارد یا نه؟ این انتظارات مثبت دقیقا چگونه تشکیل می شود؟ آیا اعتماد توسط ضحیت فرد تعیین می شود و یا یک توجیه مبتنی بر ادراک است؟آیا اعتماد، دانش مربوط به تجربه قبلی با خرده فروشی است؟ با این حال، علی رغم اهمیت اثبات شده اعتماد بر وفاداری الکترونیک، مطالعه سوابق آن ها در فرایند توسعه وفاداری الکترونیکی درک شده است. تلاش ما در این جا شناسایی سوابق روان شناختی اعتماد مشتری و تاثیر آن بر وفاداری در خرده فروشی الکترونیکی است.
هدف این مطالعه، ارایه و تست یک مدل فرایند توسعه وفاداری الکترونیک برای خرده فروشان انلاین با استفاده از سوابق روان شناختی اعتماد می باشد. این مطالعه، منابع را با افزودن سوابق روان شناختی اعتماد به صورت پیش نیاز های اساسی در مدل سازی توسعه وفاداری الکترونیک تقویت کرده و سعی می کند تا یک مدل جامع تر را ایجاد کند. این مطالعه یک شکاف در تحقیقات تجارت الکترونیک را با استفاده از تجربه های خرید ناموفق پر می کند و بسیاری از مطالعات در محیط های تجارت الکترونیکی داده هایی را در خصوص تجربه خرید موفق در عربستان سعودی جمع اوری کرده اند. چون نمونه های موفق تنها کسری از رفتار های تراکنش های مصرف کننده می باشند، این مطالعات گذشته یک تصویر ناقص از تراکنش های تجارت الکترونیک مشتری به بنگاه ارایه می کنند. بر این اساس، در این مطالعه، طرح تحقیقی که پاسخ گویان را قادر به بررسی تجربه های تراکنش می کند و منجر به عدم خرید علاوه بر خرید کامل می کند بررسی شده است. به عبارت دیگر، داده هایی از نمونه های موفق و غیر موفق ارایه شده است و یک تصویر کامل تر از فرایند تصمیم گیری مشتری به بنگاه را می توان دید. در نهایت، یافته های این مطالعه اطلاعات زیادی را ارایه می کند که به متخصصان در درک بهتر نقش اعتماد و سوابق روان شناختی در تجارت الکترونیک کمک کرده و در نهایت مکانیسم های ایجاد وفاداری الکترونیکی را به وب سایت های خرده فروشان می افزاید.
این تخقیق بر نگرش و رفتار مصرف کنندگان در قبال خرده فروش انلاین تاکید دارد. درون مدل، این مطالعه ابعاد مختلف و مجزای اعتماد را حفظ می کند که به نوبه خود منجر به وفاداری الکترونیکی مصرف کننده می شود.

 

بخشی از مقاله انگلیسی

Abstract

Purpose – The purpose of this paper is to integrate extant literature on psychological dimensions and trust to develop a model of consumer e-loyalty. Design/methodology/approach – This paper develops four important psychological-based factors impacting consumer trust and e-loyalty: perception-based, experience-based, knowledge-based and attitude. Findings – The results of this paper propose that perception-based and experience-based factors are the main determinants of consumer trust and e-loyalty in e-retailing. Consumers do consider information practices. Research limitations/implications – This paper has attempted to shed some light on the psychological antecedents of consumer trust in e-retailing but still missed some important antecedents for example personality. An option for “not applicable” as an answer choice was not provided in the survey instrument. It is hard for a participant to provide accurate information about his/her past experience that happened three months ago in a self-reported method. Practical implications – From a theoretical perspective, the psychological-based consumer trust decision-making model provides a holistic view of an online consumer’s purchase decision-making process and e-loyalty. From a practical standpoint, the paper identified a number of potentially important psychology determinants of consumers’ trust in a website and empirical evidence concerning the relative impact of each of these determinants on consumers’ trust and e-loyalty. Originality/value – To date, this is the first research that has been conducted to analyse psychological dimensions of trust in e-retailers and its influence on e-loyalty by using partial least squares in Saudi Arabia e-commerce research.

۱ Introduction

The importance of loyalty has been a critical issue in the study of online retailing. E-loyalty is widely defined as customer’s favourable attitude and commitment towards the online retailer that results in repeat purchase behaviour (Srinivasan et al., 2002). As a result, e-loyal customers bring increased profitability to the online retailer through long-time customer commitment and reduced costs of acquiring new customers (Reichheld et al., 2000). E-loyal customers are not the ones seeking the lowest prices, but the ones willing to pay premium prices. They also tend to refer new customers to the online retailer, providing rich potential sources of profit (Reichheld et al., 2000). Further, e-loyal customers purchase more than newly acquired customers and can be served with reduced operating costs (Van Riel et al., 2001). Therefore, even though the cost of establishing online loyalty is larger than that of traditional brick-and-mortar retailers, profit growth accelerates at an even faster rate once the relationship has been built (Reichheld et al., 2000). These previous findings point to the need for understanding how e-loyalty is developed. In explaining the establishment of e-loyalty, trust (Reichheld and Schefter, 2000) is found to play a pivotal role. For example, studies discovered that trust influence e-loyalty either individually, such as trust ¡ e-loyalty (Sirdeshmukh et al., 2002), or in a sequential order, such as e-trust ¡ e-satisfaction ¡ e-loyalty (Gummerus et al., 2004). As research on trust has been conducted from a variety of disciplinary perspectives, many definitions of trust have evolved. Trust, according to Rousseau et al. (1998), is defined as: “[…] a psychological state comprising the intention to accept vulnerability based upon positive expectations of the intentions or behaviour of another”. This definition depicts trust as a mindset, which encourages a person to take risk because of positive expectations (loyalty). For loyalty, the consumers consider that recommendation to others is the most important observed variable (Carter et al., 2012). However, religion has long been playing a significant role in influencing human behaviour and is a significant element of trust in online purchasing decisions (Essoo and Dibb, 2004). This study explores the role of psychological dimensions of Muslim consumers as a factor of trust with the key emphasis being on loyal. Consumer trust in business-to-consumer (B2C) e-commerce context can vary with culture even if they are associated to any religious group. Religion is an observable model of an antecedent to trust (Siala and Siddiqui, 2004). Cultures have different preferences associated with their cultural beliefs concerning the religious attitude. For that reason, the relationship between religion and interpersonal trust in the B2C context is of central importance towards understanding purchasing intentions at the individual level. The significance of religion has been recognized in sociology and psychology (Amin et al., 2014) but has not yet been recognized in B2C e-commerce. Muslim consumers in Saudi Arabia, Indonesia, Pakistan and Egypt placed Nestle, Lipton and Kraft among the top five Muslim-friendly brands, while banks and insurance firms came at the bottom, according to the Noor Brand Index (Ogilvy and Mather, 2010a, 2010b). Muslim consumers who comprise a large untapped market of 1.8 billion perceive brands based not only on whether they are halal or not, but also on ethical grounds. Tanya Dernaika, Strategic Planning Director, Memac Ogilvy & Mather, said: “Having an Islamic consultancy is important because a lot of the multinationals still do not know much about Islam”. Muslim consumers aspire to be perceived as modern without having to be Westernized, Dernaika said: “Around 65 per cent of the respondents said they took pride in being Muslims, but Muslim consumers want to prove they can integrate faith into their modern lifestyle” (Ogilvy and Mather, 2010a, 2010b). According to Wilson and Grant (2013), Islamic marketing represents a new focal-phase torchbearer, as a conspicuous and necessary challenger strain resistant to convention, ensuring fit for purpose marketing – just as “Green” and “Digital” marketing have previously and continue to do so. And so in principle, Islamic marketing could become another new strain of marketing (Wilson and Grant, 2013). Wilson and Grant’s (2013) key argument asserts that Islamic marketing need not be thought to be derived directly from Islamic faith, but rather filtered through more worldly actors and activities by Muslims and non-Muslims alike; as part of a natural phenomenon, where marketing moves through evolutionary and revolutionary phases of meaning and practice – to maintain its relevance and efficacy within new environments. Having different views and research about Islamic marketing and Muslim consumer behaviour, this paper investigates whether psychological dimensions of trust have any influence on online consumer based on their faith or not? How exactly are these positive expectations (loyalty) formed? Is trust determined by a person’s personality or is a more cognitive, perception-based explanation appropriate? Is trust also the acquired knowledge of prior experience with e-retailing? However, despite the proven importance of trust on e-loyalty, the study of their antecedents has only been partially understood in the e-loyalty development process. Here an attempt to identify the set of psychological antecedents of consumer trust and impact on loyalty in e-retailing is made. The purpose of this study is to propose and test a model of the e-loyalty development process for online retailers, incorporating psychological antecedents of trust. This study strengthens the literature by adding psychological antecedents of trust as possible critical antecedents in the model of e-loyalty development and attempts to build a stronger holistic model. This study fill the gap in e-commerce research by including the unsuccessful purchasing experiences; most studies in the e-commerce environment have collected data concerning a consumer’s successful purchasing experiences in Saudi Arabia. Yet, because successful cases represent only a fraction of all consumer transaction behaviours, these past studies may have painted an incomplete picture (i.e. a biased view) of B2C electronic commerce transactions. Accordingly, in the present study, a research design that enables respondents to examine transaction experiences that resulted in non-purchases in addition to completed purchases. In other words, study collected data from both “successful” cases and “unsuccessful” cases, and therefore can provide a more complete picture of a consumer’s B2C decision-making process. Finally, the findings of this study provide several insights which should help practitioners better understand the role of trust and its psychological antecedents in e-commerce, and ultimately add e-loyalty-building mechanisms into e-retailers’ websites. This research focuses on consumers’ attitude and behaviour towards retailers operating online, not a brand or manufacturer. Within the model, the author maintains distinct aspects of trust, which, in turn, lead to customer e-loyalty.

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا